Close menu

Huis van de Logistiek

De arbeidsmarkt voor logistieke werkzaamheden en goederenvervoer is uitdagend als het gaat om ‘vraag en aanbod‘ van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Gevestigde bedrijven en nieuwkomers in de arbeidsmarktregio Twente hebben door de huidige economische conjunctuur veel extra handen nodig.

TWENTS SAMENWERKINGSVERBAND

Port of Twente heeft samen met onderwijsinstellingen ROC van Twente (MBO) en Saxion (HBO), en de overheidsinstellingen Werkplein Twente/ UWV het samenwerkingsverband Twents Huis van de Logistiek opgericht.

Het Twents Huis van de Logistiek jaagt de ontwikkeling van talent en arbeidskrachten aan die graag willen werken in de dynamische logistieke sector van Twente. Alle mogelijkheden en kansen die zich voordoen op het gebied van werk binnen de sector, worden hier geregisseerd. Het Twents Huis van de Logistiek werkt hard aan:

  • Het bevorderen van logistiek vakmanschap
  • Het stimuleren van loopbaanontwikkeling
  • Het intensiever begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking
  • De juiste man en vrouw op de juiste plek!

Mocht je meer willen weten kijk dan op www.twentshuisvandelogistiek.nl of stuur een mail naar info@twentshuisvandelogistiek.nl.