Close menu

Tarieven en havenverordening

Uniforme verordening haven-, kade- en opslaggelden

Het Havenbedrijf Twente is de netwerk- en ontwikkelorganisatie van vijf gemeenten (Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem) die in een bestuursovereenkomst hebben vastgelegd meer samen te willen werken op het gebied van havenbeheer en haven(gebieds)ontwikkelingen.

Per 1 januari 2024 is een nieuwe verordening haven-, kade- en opslaggelden van kracht.

Hoewel elke gemeente nog steeds autonoom is in het nemen van investeringsbeslissingen,  vaststellen van verordeningen en inzet van personeel, wordt in toenemende mate een gezamenlijke lijn gevolgd.

Zo zijn de “Haven(beheer)verordeningen” van de vijf gemeenten inhoudelijk gelijk. Dit geldt ook voor de “Verordening haven-, kade- en opslaggelden” (ook we “Havengeldenverordening” genoemd).

Voor het opleggen van de aanslagen en het innen van havengelden hebben de vijf gemeenten een overeenkomst gesloten met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Het GBTwente behandelt ook de bezwaren (na de havenmeesters indien nodig te hebben geraadpleegd) en voert zo nodig juridische procedures met betrekking tot de aanslagen.

Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem.