Close menu

Scheepvaart

Met één havenverordening, één havengeldverordening en een uniforme en geautomatiseerde inning van haven-, kade- en opslaggelden is het Havenbedrijf van Port of Twente een duidelijk aanspreekpunt voor de binnenvaart en het bedrijfsleven. Eén loket voor de scheepvaart in de Twentekanalen en dat is wel zo gemakkelijk!

 

 

EEN LOKET VOOR HAVENGELDEN

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) handelt de heffing en invordering van de haven-, kade- en opslaggelden af voor de gemeenten die in het Havenbedrijf zijn verenigd. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal m3 waterverplaatsing. Het GBT gaat daarbij uit van de meetbrief. De actuele tarieven vindt u in de havenverordening en de havengeldverordening die de gemeenten Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede samen hebben vastgesteld. 
 

ONLINE REGISTRATIE HAVENBEZOEKEN

Voor het gebruik van de havens in de Twentekanalen betaalt u havengelden. Wij hebben daarvoor een portal ontwikkeld waarin u op eenvoudige wijze uw havenbezoeken kunt registreren.

De eerste keer maakt u zelf een inlognaam en wachtwoord aan en vult u een aantal basisgegevens in waarna u zich kunt registreren. Met uw gekozen inlognaam en wachtwoord kunt u eenvoudig elk havenbezoek registreren. Het systeem koppelt dan automatisch uw basisgegevens aan de nieuwe registratie.

 

HAVENMEESTERS

Voor vragen over het gebruik van de portal, de registratie en uw havenbezoek kunt u terecht bij onze havenmeesters  Shirley Elken, Bertil Klumpers en Etienne Bosman gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de nautische beheertaken in de 8 havengebieden aan de Twentekanalen.

Zij zijn het beste bereikbaar op telefoonnummer 074-2912286 of per mail via: havenmeesters@portoftwente.com 

 

GEMEENTELIJK BELASTINGKANTOOR TWENTE (GBT)

Postbus 845, 7550 AV Hengelo (Ov)
Telefoon: +31(0)88 64 64 800

E-mail: info@gbtwente.nl
Website: www.gbtwente.nl
Rekeningnummer (IBAN): NL72BNGH0285141228 en BIC-nummer: BNGHNL2G

 

ONLINE ACTUELE INFORMATIE PLATFORM 4SHIPPING

Havenbedrijf Twente is aangesloten bij het informatieplatform van 4shipping. Dit platform biedt actuele informatie over o.a. de havenfaciliteiten zoals ligplaatsen, autosteigers, huisvuil containers en overslagbedrijven. Registratie is kosteloos.

Naast de havenfaciliteiten vind je op het platform geavanceerde voorspellingen van vertragingstijden bij sluizen, voorspellingen van waterstanden en meer. Met het 4shipping platform bereik je minder leegvaart. Je kunt je leegkomst melden aan verladers en logistieke dienstverleners en interessante vracht regelen. Dit resulteert in minder belasting van het milieu en lagere kosten per transport.

Het informatieplatform is gezamenlijk ontwikkeld met 4shipping en de afgelopen jaren verder uitgerold in Europa. Dit initiatief is ontstaan vanuit een landelijk Blauwe Golf programma dat voor onze regio de efficiëntie, toegankelijkheid en groei van de binnenvaart stimuleert.

Meer informatie vind je op de website www.4shipping.com. Direct kosteloos registreren kun je via de link: app.4shipping.com. Je krijgt dan direct toegang tot het informatieplatform.

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

 


WAT IS HAVENGELD?

Havengeld is een belasting die de schipper, gezagvoerder of eigenaar van een vrachtschip betaalt voor het gebruik van gemeentelijk vaarwater en gemeentelijke diensten door vrachtschepen. Het is ook mogelijk dat verladers of bedrijven zelf deze havengelden betalen.


WAT IS KADEGELD?

Kadegeld is een heffing die schippers betalen voor het gebruik van de gemeentelijke kaden, bijvoorbeeld als zij met hun schip aanmeren aan een kade of steiger.


WAAR VIND IK DE HAVENVERORDENING?

https://www.portoftwente.com/havenbedrijf/tarieven

Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem.