Close menu

Havens

Waar vindt u de havens van Port of Twente?

Vanaf de IJssel loopt het Twentekanaal bij het dorp Eefde (ten noorden van Zutphen) via Lochem, Markelo, Goor en Hengelo naar Enschede. Ten westen van Delden is er in het kanaal een aftakking die tot Almelo doorloopt. Vandaar dat we de term Twentekanalen gebruiken.

Schepen die de sluis van Eefde zijn gepasseerd kunnen aan de Twentekanalen terecht bij maar liefst acht havens, dit zijn; Haven Lochem, Haven Markelo, Haven Goor, Haven XL Businesspark, Haven Almelo, Haven Delden, Haven Hengelo, Haven Enschede.

 

VEILIGHEID EN TOEZICHT

Ruim 30% van het totale goederenvervoer in Nederland vindt plaats via de binnenvaart. Het onderhoud van vaarwegen is juist daarom gericht op het oplossen van drukke knelpunten en het verhogen van de veiligheid. Port of Twente Havenbedrijf pakt die handschoen op door het stellen van duidelijke, uniforme regels en het ontwikkelen van een veiligheidsplan.

 

NAUTISCH BEHEER

Het havenbedrijf zorgt voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Daarnaast wil het Havenbedrijf met de inzet van de havenmeester ook uiting geven aan goed gastheerschap. Onderzocht wordt welke verkeersmaatregelen te water aangepast moeten worden om stremmingen of oponthoud zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wordt gekeken naar voorzieningen om het verblijf in de havens meer of beter te faciliteren.

 

PASSANTENHAVENS

De havens aan de Twentekanalen zijn niet bestemd voor de recreatievaart. Er zijn echter wel verschillende passantenhavens waar u veilig kunt aanleggen.

 

Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem.