Close menu

ALV Logistic Association

16/11 Online, MS Teams #Logistic Association

De ALV van de Logistic Association zal dit jaar online plaatsvinden op Maandag 16 November van 16:00-18:00 uur via MS Teams. Als bestuur vinden we het jammer dat we elkaar niet fysiek kunnen treffen. We hebben ons best gedaan om een informatief, gevarieerd en interactief programma samen te stellen. Met het formulier onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden.

Agenda

Plenair / informatief gedeelte (16:00 – 17:00 uur)

1. Opening ALV (voorzitter)                

2. Notulen vorige ALV (secretaris)

3. Verantwoording over de verenigingsactiviteiten (penningmeester/adviseurs)

4. Introductie nieuwe leden (korte video’s)

5. Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden (korte video’s)

6. Toelichting door verbonden partijen (XL Businesspark en Havenbedrijf Twente)

7. Rondvraag (chat / bestuur)

8. Afsluiting plenaire gedeelte (voorzitter)

Interactief gedeelte (17:00 – 18:00 uur)

Aansluitende Teams-sessies in break-out rooms over diverse onderwerpen:

 • Ontwikkeling Logistieke Hotspot:
  • Acquisitie, PR & business development
  • Arbeidsmarkt & onderwijs
  • Lobby & Infrastructuur
  • Kennis & innovatie
 • Meet & greet:
  • Bestuursleden
  • Netwerk lounge

Iedere sessie wordt begeleid door een van de bestuursleden. Met behulp van een online brainstorm tool gaan we met elkaar in gesprek en ideeën verzamelen om de toekomst van de Logistieke Hotspot Twente vorm te geven.