Close menu

Masterclass spoorgoederenvervoer en bijeenkomst corridor Oost Nederland – Polen

16/09 CTT Almelo, Columbus 7, 7609 RM Almelo 12.00 – 18.00 uur #Logistic Association

Het afgelopen half jaar hebben velen vooral vanuit huis gewerkt en zijn via interactieve digitale sessies met elkaar in contact gebleven. De transportsector had een cruciale en uitdagende rol te vervullen, met het betrouwbaar bevoorraden van voedingsmiddelen, hulpmiddelen en grondstoffen. De vrachtwagens hebben veel kilometers afgelegd, schepen hebben gevaren en goederentreinen hebben gezorgd voor het snel en efficiënt vervoeren van goederen naar het Europese achterland.

Het uitwisselen van ervaringen in een logistieke omgeving draagt bij aan inspiratie voor nieuwe multimodale ontwikkelingen. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatieve en interactieve bijeenkomst over het spoorgoederenvervoer op een unieke logistieke locatie in Overijssel. Deze bijeenkomst is gericht op verladers en vervoerders uit de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen, die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van het spoorgoederenvervoer, met name richting Polen.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de masterclass gaat spoorexpert Frans de Jong in op de werkwijze van het spoor, hoe de markt eruit ziet en wat de voor- en nadelen zijn. Met behulp van parameters en calculaties uit de praktijk tonen wij aan hoe je het spoor kunt toepassen in jullie eigen logistieke keten. Vervolgens wordt de regio (Oost- en Noord-Nederland) in relatie tot Polen en andere bestemmingen binnen Europa besproken

In het tweede deel van de middag gaan wij in op het Joint Corridor concept, specifiek gericht op een verbinding naar Polen. Tijdens deze sessie bespreken wij voor geïnteresseerde bedrijven specifiek over een te ontwikkelen intermodale spoorverbinding tussen Oost- en Noord-Nederland en Polen.

Locatie

Wij ontvangen u graag persoonlijk bij CTT in Almelo (Columbus 7, 7609 RM Almelo). Uiteraard worden de RIVM voorschriften in acht genomen. Zodoende kunnen we maximaal 20 deelnemers op locatie verwelkomen. De doelgroep betreft vervoerders en verladers/ontvangers. Mocht u geen vervoerder of verlader zijn en wel geïnteresseerd, dan ontvangen wij ook graag uw aanmelding en informeren wij u als er nog plek is om op locatie deel te nemen. Daarnaast willen wij geïnteresseerden, die niet aanwezig kunnen zijn ook graag betrekken via een digitale livestream verbinding. Tijdens de sessies kunnen er via de chat ook vragen worden gesteld.

Aanmelden

Bent u erbij? Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Femke Smit (f.smit@overijssel.nl). Graag ontvangen wij in de email volgende informatie:

  1. Naam
  2. Bedrijfsnaam
  3. Telefoonnummer
  4. Aanwezigheid: Digitaal of op locatie bij CTT in Almelo?
  5. Aan welke sessies wilt u deelnemen?
  6. Wenst u gebruik te maken van de lunch?

Meer informatie  

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met één van de Offroad programma managers: Esther van der Maten: Drenthe, Groningen en Friesland (06 8265 6615) , Tom Tillemans: Overijssel en Gelderland (06 1118 9771), Miranda Volker: Overijssel (06 4671 8482)

Tot ziens op woensdag 16 september!


 

Programma

12.00 – 13.00uur          Ontvangst met lunch

13.00 – 15.00 uur         Masterclass Spoorgoederenvervoer door Frans de Jong

15.00 – 15.30 uur         Pauze en ontvangst deelnemers sessie Polencorridor

15.30 – 17.00 uur         Ontwikkeling Joint Corridor Polen

17.00 – 18.00 uur         Afsluitende Netwerkborrel