Close menu

Transport & Logistics 2020

06/10 Rotterdam Ahoy #XL Businesspark #Logistic Association

Transport & Logistics 2020

6 & 7 Oktober 2020 | Rotterdam Ahoy

Thema:  LOGISTICS IN THE DRIVERS’ SEAT: PROGRESSION IS ONLY POSSIBLE BY JOINING FORCES

De wereld is volop in ontwikkeling, dit heeft uiteraard ook zijn effect op de wereld van Transport en Logistiek. Het is aan de sector om in de huidige snelheid te achtervolgen, te bumperkleven of om deze in te halen en op kop te gaan rijden.

Wij als Easyfairs staan voor “visit the future” en kiezen uiteraard voor de derde optie.
Een van de grote thema’s in de logistieke sector is het bundelen van krachten om
gezamenlijk doelmatiger, goedkoper en duurzamer bezig te zijn. TNO heeft als verbindende en onafhankelijke partij verschillende succesvolle samenwerkingsvormen tussen logistieke partijen in gang gezet.

Robbert Jansen van TNO stelt het treffend: ‘Samenwerking kan uiteenlopende vormen aannemen: elkaars bedrijfsmiddelen delen, samen transport organiseren, samen inkopen, samen een distributiecentrum gebruiken, investeren in een ICT-platform, het delen van informatie of combinaties daarvan. Vaak blijken bedrijven wel ideeën te hebben over samenwerking, maar beseffen ze onvoldoende hoe ze die gestalte kunnen geven. Want het gaat erom de harde, technische kant te combineren met de zachte, de psychologische aspecten van de samenwerking. Het gaat ook over de stijl van leidinggeven, het tot stand brengen van een gezamenlijke bedrijfscultuur, elkaar respecteren en vertrouwen.’

Klik hier voor meer info