Close menu

Vacature manager Havenbedrijf Twente

06/10/2021 #Havenbedrijf #Logistic Association

Het Havenbedrijf Twente is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van manager Havenbedrijf. 

 

Wie zijn wij?

De gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem werken sinds 1 januari 2015 samen op het gebied van beheer en ontwikkeling van de havengebieden, stimulering van vervoer over water en leveren van bijdragen aan de energietransitie en circulaire economie in de havengebieden.   Vanwege de naderende pensionering van de huidige functionaris zijn wij voor onze netwerk- en ontwikkelorganisatie op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van manager Havenbedrijf.

Onze samenwerking is primair gericht op het professioneel, efficiënt en effectief uitvoeren van de haven gerelateerde taken als bijdrage aan economische groei en nieuwe werkgelegenheid in de havengebieden langs de Twentekanalen. Naast een gezonde bedrijfsvoering, dienstverlening en het nautisch- en het fysiek beheer in de havengebieden liggen er uitdagingen op het gebied van digitalisering, bereikbaarheid en toekomstbestendig havenbeleid waar jij een initiërende, sturende en/of coöperatieve rol speelt en bijdragen levert binnen de Triple Helix, samen met collega’s uit de vijf gemeenten. Van jou wordt eveneens verwacht dat je een stevige bijdrage gaat leveren aan de verdere uitbouw van de samenwerking en profilering van de regio Twente/Achterhoek als logistieke hotspot van Nederland onder de vlag van Port of Twente.  

Wij doen het ook anders dan anders: de gemeente Enschede zal in beginsel de rol van ‘gastheergemeente’ vervullen en ondersteunen waar nodig. Jouw fysieke werklocatie is gevestigd in het kantoor op het Regionaal Bedrijventerrein Twente te Almelo waarvan ook de projectorganisatie ‘XL Businesspark’, de ‘Logistic Association’ en het 'Huis van de Logistiek' van Port of Twente gevestigd zijn. Het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gevormd door de wethouders van de vijf gemeenten, ondersteund door de gemeentesecretaris van Hof van Twente als coördinator namens de gemeentesecretarissen van de vijf gemeenten. 

Wie zoeken we?

In deze functie: 

 • Ga je de samenwerking verder vormgeven en de processen zo aansturen dat er sprake is van een professionele, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en uitvoering van de haven gerelateerde taken;
 • Ben je belast met het functioneel aansturen van de nautische en fysieke beheerprocessen;
 • Fungeer je op (inter)nationaal niveau als centraal aanspreekpunt voor bedrijven, stakeholders en klanten voor de havens van de vijf gemeenten;
 • Draag je door samen te werken met stakeholders, bedrijfsleven en overheden bij aan het versterken en verbreden van de economische functie van de havengebieden;
 • Draag je bij aan beleidsontwikkelingen en stel je samen met de betreffende diensten van de vijf gemeenten (ontwikkel- en beheer) programma’s op; 
 • Stuur je op een gezonde bedrijfsvoering door onder andere jaarlijks de begroting op te stellen en daar met het jaarverslag verantwoording over af te leggen.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen van de concept begroting, jaarrekening/jaarverslag.
 • Het adequaat uitvoeren van de vastgestelde jaarprogramma’s;
 • De correcte besteding van de toebedeelde budgetten binnen de centrale bedrijfsbegroting;
 • De directe aansturing van de havenmeesters en juiste toepassing van de havenverordeningen;
 • Het goed laten functioneren van de (net)werkorganisatie en aan het Havenbedrijf gekoppelde ICT systemen;
 • De communicatie binnen en over het Havenbedrijf Twente mede in het kader van externe rofilering en lobby;
 • Het verkennen en voorbereiden van (beleids)ontwikkelingen, innovaties en strategische allianties binnen de kaders van de samenwerkingsovereenkomst.

Je legt verantwoording af aan de coördinerend gemeentesecretaris en het bestuur van het Havenbedrijf Twente.

Wat vragen wij van je?

 • Over een academisch werk- en denk niveau beschikt;
 • Kunt handelen op zowel tactisch als strategisch niveau;
 • Sterk gericht bent op (regionaal) samenwerken en het verbinden van mensen;
 • Een goed gevoel hebt voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Kunt functioneren met tegenstrijdige private en publieke belangen;
 • Een zakelijke, commerciële instelling hebt met oog voor de economische belangen die de havens daarin (kunnen) vervullen;
 • Initiatiefrijk en proactief bent;
 • Meertalig goed kunt communiceren in woord en geschrift (NL, EN, D)

Wat bieden we?

 • Wij bieden een contract voor in eerste instantie 1 jaar bij de gemeente Enschede (gastgemeente), waarbij detachering via een andere gemeente voor langere duur mogelijk is. Deze functie is indicatief ingedeeld in schaal 13 van de CAO gemeenten.
 • 22 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband). Ook heb je de mogelijkheid om verlofdagen te (ver)kopen binnen je individueel keuzebudget (IKB).
 • Een goede pensioenregeling.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleidingsmogelijkheden en een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je voor verschillende zaken kunt gebruiken.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op deze website van Port of Twente onder het kopje Havenbedrijf.

Belangstellenden kunnen het ‘Bedrijfsplan 2018 – 2021’ en de ‘Samenwerkingsovereenkomst 2020’ opvragen bij Gerry Waanders, huidige manager van het Havenbedrijf, telefoon 06-10132851, of Dennis Lacroix, coördinerend gemeentesecretaris, telefoon 06-46000824. Je kunt ook bij hem terecht voor meer informatie over deze functie. Het ‘Bedrijfsplan 2022 - 2025’ is in voorbereiding.

Wil je solliciteren, stuur dan een motivatiebrief met CV per mail en doe dat dan uiterlijk 11 oktober aanstaande.