Close menu

Havenverordening

Uniforme verordening haven-, kade- en opslaggelden 2020

Het Havenbedrijf Twente is de netwerk- en ontwikkelorganisatie van vijf gemeenten (Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem) die in een bestuursovereenkomst hebben vastgelegd meer samen te willen werken op het gebied van havenbeheer en haven(gebieds)ontwikkelingen.

Hoewel elke gemeente nog steeds autonoom is in het nemen van investeringsbeslissingen,  vaststellen van verordeningen en inzet van personeel, wordt in toenemende mate een gezamenlijke lijn gevolgd. Zo zijn de “Havenverordeningen” van de vijf gemeenten inhoudelijk gelijk. Dit geldt nagenoeg ook voor de “Verordening haven-, kade- en opslaggelden”.

Voor het opleggen van de aanslagen en het innen van havengelden hebben de vijf gemeenten een overeenkomst gesloten met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Zij behandelen ook de bezwaren (na de havenmeesters indien nodig te hebben geraadpleegd) en voeren zo nodig juridische procedures met betrekking tot de aanslagen.

Verordening Havengelden Hengelo:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hengelo/629135/CVDR629135_1.html

Verordening Havengelden Enschede:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/631387/CVDR631387_1.html 

Verordening Havengelden Almelo:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Almelo/629706/CVDR629706_1.html

Verordening Havengelden Hof van Twente:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hof%20van%20Twente/632085/CVDR632085_1.html

Verordening Havengelden Lochem:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lochem/630100/CVDR630100_1.html

 

 

 

Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem.