Close menu

Symposium Goederenvervoer over water

20/06 De Brink, Provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, Zwolle) #Havenbedrijf

Donderdag 20 juni 2019
Waar:       De Brink, Provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, Zwolle)
Tijd:         13.30 – 17.30 uur 

Logistiek en transport, elk bedrijf heeft er mee te maken. De provincie Overijssel heeft de afgelopen jaren haar activiteiten op het gebied van goederenvervoer en logistiek sterk uitgebreid. Mooie voorbeelden hiervan zijn het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over water, de oprichting van het provinciebrede ondernemersgedreven platform Port of Logistics Overijssel (POLO) en de participatie in de ontwikkeling van XL-businesspark bij Almelo.

Het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over water wordt in 2019 afgerond. Nieuwe activiteiten op het gebied van goederenvervoer en logistiek staan op de rol. Een goed moment om kort terug te kijken naar wat het uitvoeringsprogramma heeft opgeleverd, maar vooral vooruit te blikken naar de nieuwe activiteiten.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het Symposium Goederenvervoer over water op donderdag 20 juni 2019.

Het symposium heeft een interactief karakter. Tijdens de themasessies laten we u actuele ontwikkelingen zien en is er ruimte om mee te denken en te doen. Als deelnemer krijgt u tijdens de verschillende themasessies ruim de gelegenheid om uw wensen en behoeften ten aanzien van het logistiek beleid van de provincie te uiten.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? U kunt daarvoor een mail sturen naar Femke Smit (f.smit@overijssel.nl).     

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen Jeroen Fanoy (j.fanoy@overijssel.nl) of Janneke Gramberg (j.gramberg@overijssel.nl). 

Tot ziens op donderdag 20 juni!

Programma
13.30 – 14.00 uur         Inloop en ontvangst
14.00 – 14.45 uur         Plenair programma

  • Afsluiting Programma Goederenvervoer over Water
  • Port of Logistics Overijssel (POLO)

14.45 – 15.00 uur          Pauze
15.00 – 16.45 uur         Themasessies

Themasessie 1: Vergroening Binnenvaart
Welke technologische ontwikkelingen kunnen de binnenvaart de komende decennia duurzamer maken? Wat betekent de ombouw van een binnenvaartschip naar hybride aandrijving voor de duurzaamheidsprestaties? Khalid Tachi en Patrick Hut nemen u hierin mee en gaan met u in gesprek.

Sprekers:
Khalid Tachi, directeur Expertise- en Innovatie-centrum Binnenvaart (EICB)
Patrick Hut, binnenvaartondernemer en eigenaar van containerschip MS Borelli

Themasessie 2: Modal Shift
Hoe kunnen we zorgen voor meer modal shift van weg naar water? Wat is ervoor nodig om meer goederen via de binnenvaart en minder over de weg te vervoeren? Niet alleen voor wat betreft fysieke voorzieningen, op- en overslagvoorzieningen en terminals. Maar ook aanpassingen, die de verladers zelf soms in hun eigen bedrijfsvoering moeten doen. Wat zijn de drempels en succesfactoren? Hoe kan de overheid hierbij faciliteren? Miranda Volker en Anne-Ruth Scheijgrond, werkzaam voor resp. Bureau Voorlichting Binnenvaart en Combiterminal Twente, nemen u hierin mee, geven praktische voorbeelden en benoemen kansen, die er nog liggen.

Sprekers:
Anne Ruth Scheijgrond, sales manager Combiterminal Twente (CTT)
Miranda Volker, adviseur Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)

Themasessie 3: Smart Port
Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het terrein van slim combineren en ontsluiten van data voor gebruikers van de vaarwegen? Hoe kunnen de huidige datastromen en systemen bijdragen aan het realiseren van een smart port en wat is nodig voor de next step? Denk met ons mee. Jan Snoeij en Martijn van Hengstum laten u eerst zien wat een platform als ‘Blauwe Golf’ kan bijdragen, regionaal en landelijk. Daarna is er ruimte voor uitwisseling van ideeën en voor bespreking van issues.

Sprekers:
Jan Snoeij, oprichter 4Shipping
Martijn van Hengstum, RWS projectmanager Blauwe Golf Verbindend

Themasessie 4: Havenontwikkeling
Met de drie regionale havenbedrijven in Overijssel, Port of Deventer, Port of Zwolle en Port of Twente, gaan we met u in gesprek over de havenontwikkelingen. De drie ports geven een korte pitch over de ontwikkelingen en ambities voor hun regio. Via een panelgesprek gaan we dieper in op de ambities, knelpunten, kansen, wijze van samenwerken. Tijdens de paneldiscussie krijgt u de gelegenheid om actief mee te denken en input te geven.

16.45 – 17.00 uur          Afsluiting (plenair) Een evaluatie van de themasessies en wat is het vervolg.
17.00 – 17.30 uur          Netwerkborrel