Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Business partners Port of Twente:

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Twentekanaal

Het Twentekanaal is een waterweg in de Nederlandse provincies Gelderland en Overijssel die de drie grote steden van Twente, Almelo, Hengelo en Enschede aansluit op het landelijk netwerk van rivieren en kanalen. Vanwege een zijtak naar Almelo spreekt Rijkswaterstaat consequent over de Twentekanalen (de officiële benaming luidt: Kanaal Zutphen – Enschede en zijtak Almelo van de Twentekanalen).

Het Twentekanaal begint bij de IJssel ten noorden van Zutphen bij het dorpje Eefde en loopt langs de plaatsen Almen, Lochem, Goor, Delden en Hengelo naar Enschede. De loop van het kanaal is vrijwel parallel aan die van de spoorlijn Zutphen-Enschede. Ten westen van Delden loopt er een zijtak naar Almelo.

Beide kanalen (Zutphen – Enschede en het zijkanaal Delden – Almelo) worden beheerd door Rijkswaterstaat.

Het kanaalpand Eefde – Delden is 33 kilometer lang, de zijtak Delden – Almelo meet 15 kilometer en de kanaalpanden Delden – Hengelo en Hengelo – Enschede hebben lengtes van respectievelijk 9 en 5 kilometer.

 De totale kanaallengte is daardoor 65 kilometer.

Het Twentekanaal werd tussen 2004 en 2007 verbreed en verdiept van een CEMT-klasse IV tot een CEMT-klasse Va waterweg. Dat betekent dat een Groot Rijnschip (max. 11,50 breed, een diepgang van 2,80 en een lengte van 110 meter) op het kanaal kan varen. De diepte van de vaargeul wordt evenwel gespecificeerd als 5 meter, terwijl de drempeldiepte bij de bovendeuren van alle schutsluizen 3,75 meter beneden kanaalpeil bedraagt.

Tegelijk met het uitgraven naar een grotere diepte werd het kanaal plaatselijk ook verbreed. Zo is tussen Goor en Delden de breedte vergroot van 40 naar 51 meter.

Het zand dat werd uitgegraven is door Rijkswaterstaat direct hergebruikt bij de aanleg van een nieuw stuk snelweg bij Almelo, terwijl zwerfstenen die bij de verbreding bovenkwamen weer bij de aanleg van de bodem en oevers gebruikt werden.

Geschiedenis
Hoewel het eerste plan voor een kanaal naar Twente al stamt uit het midden van de 19e eeuw, werd de bouw van het kanaal pas begonnen in 1930, na een kwart eeuw ruzie over acht verschillende ontwerpen. Namens Rijkswaterstaat was dr.ir. L.R. Wentholt verantwoordelijk voor de aanleg.

Het kanaal werd gegraven voor een betere aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie (ruwe katoen) en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in Limburg.

Het grootste deel is aangelegd als werkverschaffingsproject tijdens de crisis en door werkelozen met schop en kruiwagen gegraven. In 1938 was het kanaal gereed.

In 1953 kwam de verlenging van de zijtak naar Almelo klaar, zodat ook de Almelose haven en het Overijssels kanaal Almelo – De Haandrik aangesloten waren op het Twentekanaal.

Links
Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl

 

twentekanaal

Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.