Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Business partners Port of Twente:

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Het ontstaan van Port of Twente

Tijdens de sluisstremming in Eefde begin 2012 is de website www.portoftwente.com ingezet om de scheepvaart ordentelijk te laten verlopen tijdens de opstart van de tijdelijke sluisbediening. Door een calamiteit ontstond Port of Twente als een spontane en vruchtbare samenwerking tussen de gebruikers van het kanaal, de 42 opgesloten schippers en Rijkswaterstaat. En passant toonde Port of Twente in de praktijk aan hoe zij als een Twents havenbedrijf kan functioneren.

Tegelijkertijd stelde de Regio Twente vast dat de logistieke sector in Twente een enorm economisch potentieel herbergt. Het rapport “Logistieke Draaischijf Twente” concludeert dat Twente de mogelijkheid heeft om 13.000 nieuwe arbeidsplaatsen en € 1,5 miljard nieuwe toegevoegde waarde te creëren als Twente erin slaagt een echte logistieke hotspot te worden.

In de zomer van 2012 zijn conclusies van de Regio en de visie van Port of Twente verder onder de aandacht gebracht tijdens een aantal gelegenheden waarbij de 4O’s; Ondernemers, Overheid,

Onderzoeks- en Onderwijsinstellingen elkaar ontmoetten om na te denken over de toekomstkansen voor Twente.

Tijdens de tweedaagse conferentie “Economische Motor Twente” in juli 2012, op initiatief van de Netwerkstad, is de logistiek in Twente definitief op de economische agenda gekomen onder de naam Port of Twente.

Na de zomer van 2012 is door een kopgroep van enthousiaste betrokkenen gewerkt aan het definiëren van de doelstellingen, ambities en activiteiten van Port of Twente en het vergroten van het draagvlak voor Port of Twente bij ondernemers, bestuurders, ambtenaren, onderwijsinstanties en andere geïnteresseerden.

Bij diverse gelegenheden, zoals de opening van de uitbreiding van de containerterminal door ZKH Prins Willem-Alexander in september, zijn Port of Twente en haar ambities onder de aandacht gebracht. De kop in TC Tubantia van 28 september 2012: “vernieuwde terminal als banenmotor” was dan ook een hoogtepunt in de opstartfase van Port of Twente omdat hiermee de ambitie van Port of Twente uiterst treffend werd verwoord.

Enkele maanden na de lancering van Port of Twente tijdens de Economische Motor Twente, kon al worden geconcludeerd dat de visie van Port of Twente breed werd gedragen en dat het dus tijd geworden was de organisatie van Port of Twente te formaliseren en te zorgen voor voldoende middelen om het eerste missiewerk professioneel voort te zetten.

economische motor twente

Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.