Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Business partners Port of Twente:

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

TEN-T Corridor 2

De regio Twente ligt in het hart van TEN-T Corridor 2, de verkeersverbinding Baltische Staten – Warschau – Berlijn – Twente /Euregio – Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe/Midlands.

De Europese Commissie heeft in het kader van het TEN-T programma tien kerncorridors (internationale verkeersverbindingen) vastgelegd, die met EU-subsidiegelden tot het jaar 2030 volledig moeten zijn aangelegd en verbeterd.

Het doel is de Europese verkeersinfrastructuur verder te versterken.

De oost-west verbinding Baltsiche Staten – Warschau – Berlijn – Twente /Euregio – Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe/Midlands is door de EU erkend als belangrijke schakel in het transnationale verkeer onder de naam TEN-T corridor 2.

Deze corridor heeft een goede infrastructuur voor multimodale verbindingen per weg, rail en water tussen de landen, steden en regio’s langs de corridor. Dat biedt goede randvoorwaarden voor intensievere economische samenwerking langs de hele corridor.

Regio Twente en EUREGIO liggen in het hart van het TEN-T Corridor 2 en willen een centrale rol spelen in Corridor2. Dit grensoverschrijdende gebied is economisch sterk en heeft een goede infrastructuur. Twente is een belangrijke en innovatieve kennisregio. De Twentse transportsector werkt binnen Port of Twente samen om Twente als internationaal logistiek centrum verder te ontwikkelen.

EUREGIO en RegioTwente hebben het initiatief genomen voor internationale samenwerking in het hele gebied en als Corridor2 in 2014 in het TEN-T programma van de EU opgenomen te worden. Op 23 november 2012 vond in Osnabrück de door EUREGIO en Regio Twente georganiseerde internationale startconferentie “Partnership for Corridor2” plaats. De meer dan 150 Nederlandse, Duitse, Poolse en Engelse vertegenwoordigers uit de politiek, wetenschap en bedrijfsleven waren het over eens dat de regio’s in het Corridor2-gebied moeten samenwerken voor een ongehinderde verkeersverbinding van oost naar west. Daarbij gaat het om innovatieve verkeersverbindingen over water, spoor en weg. Meer dan 70 deelnemers ondertekenden een intentieverklaring. Daarin kwamen ze overeen om een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen op het gebied van economie, milieu en infrastructuur.

Links
Corridor 2: www.corridor2.eu
TENT-T: www.tentea.ec.europa.eu
Euregio: www.euregio.eu

corrdior 2 TEN T

Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.