Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Business partners Port of Twente:

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Sluis Eefde

Sluis Eefde is een sluizencomplex bij de plaats Eefde.

Het complex bevindt zich in het Twentekanaal en is een rijksmonument uit 1933 dat door Rijkswaterstaat voor waterhuishouding en scheepvaartverkeer wordt gebruikt en van 2003 tot en met 2006 grondig werd gerenoveerd.

De schutsluis bestaat uit twee sluishoofden met daartussen een schutkolk van 12 meter breed en 140 meter lang. De sluishoofd en de schutkolk vormen één geheel, opgetrokken uit gewapend beton. De sluis heeft hefdeuren. Het bovenhoofd grenst aan het Twentekanaal terwijl het benedenhoofd de toegang vormt tot de IJssel. Het complex is gebouwd in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid.

Aan de zuidzijde van de eigenlijke schutsluis voor het oude aflaatwerk bevindt zich een gemaal, tevens rijksmonument. Een gemaal om water terug te pompen is nodig omdat het verval groot is en er bij het schutten veel water verloren gaat.

In 2006 werd de sluis gerenoveerd. Bij die renovatie is het ophaalmechanisme niet vervangen, omdat de technische staat daarvan voldoende was.[1] In 2007 is de sluis gestremd geweest vanwege een noodreparatie aan de tandwielkasten.[2]

In de nacht van 2 op 3 januari 2012 viel een van de hefdeuren plotseling naar beneden. Hierdoor raakte de scheepvaart van en naar het Twentekanaal gestremd.[3] Een tijdelijke hefconstructie werd gebouwd, waardoor op 6 februari dat jaar de eerste schepen het complex weer passeerden. Ondertussen werd verder gewerkt aan het herstel van de sluisdeur. Op 26 maart kon er weer op de normale manier geschut worden.[4] Uit een onderzoek door TNO bleek dat het vallen van de sluisdeur vrijwel zeker was veroorzaakt door het bezwijken van een draadstang. 

Uitbreiding  2e sluiskolk
Het Twentekanaal is een belangrijke vervoersader van en naar Twente. Om dit zo te houden, moet een aantal knelpunten opgelost worden. Voor de economische ontwikkeling van de regio Twente is het belangrijk dat grotere schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen bereiken. Daarnaast moet er een oplossing worden gevonden voor de te lange wachttijden voor schepen bij Sluis Eefde, de belangrijkste toegang tot het kanaal.

Voordelen 2e sluiskolk
Kortere wachttijden voor de scheepvaart omdat er meerdere schepen tegelijk de sluis gebruiken.
Een stimulans voor de economische ontwikkeling van de regio.
Een energiezuinige en misschien zelfs energieopwekkende sluiskolk, gemaakt met milieuvriendelijke materialen.

Door de bouw van een tweede kolk en het verruimen van het kanaal blijft het goederenvervoer over water een milieuvriendelijk en financieel aantrekkelijk alternatief voor vervoer over de weg. Door twee sluiskolken te gebruiken hoeven schepen minder lang te wachten waardoor ze sneller op de plaats van bestemming zijn. 

Planning
2009    Start planstudie uitbreiding Sluis Eefde
2010    Onderzoeken en vergelijking mogelijke locaties tweede sluiskolk
2011    Besluit locatie tweede kolk
2012    Projectbeslissing: besluit door de minister over realisatie tweede kolk
2014    Start bouw tweede kolk
2017    Bouw tweede kolk gereed

Links
Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl

sluis eefde

Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.