Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Nieuws

Nieuws

POLO: Ports of Logistic Overijssel

8 november 2018

Overijssel is volgend jaar gastheer van het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). Port of Twente draagt samen met Port of Zwolle, Port of Deventer en de provincie Overijssel binnen het samenwerkingsverband POLO (Ports of Logistic Overijssel) zorg voor de organisatie van dit jaarcongres.

Op het NVB jaarcongres gehouden op 1 november 2018 is de uitnodiging om het jaarcongres op 4 oktober 2019 in Overijssel te komen bezoeken, aangekondigd.

Bekijk hier het promofilmpje

 

Lees meer »

Nieuws

Twee FD Gazellen binnen de Twentepoort Groep in Wierden

17 oktober 2018

Vorig jaar was Twentepoort Logistiek al winnaar van een FD Gazelle Award, maar in 2018, het lustrumjaar, mogen binnen de Twentepoort Groep zowel Twentepoort Logistiek als Twentrex zich FD Gazellen noemen. Zij horen hiermee officieel tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het Financieel Dagblad organiseert in 2018 voor de 15e keer de award uitreiking.

Lees meer »

Nieuws

KroeseWevers en LENS accountants bundelen krachten in Midden-Nederland

17 oktober 2018

LENS accountants sluit zich aan bij KroeseWevers. Dit maakt het voor beide partijen mogelijk om ondernemers in de regio’s Deventer, Raalte en Zwolle nog beter te kunnen bedienen. LENS accountants had al langer de wens om hun positie als lokaal betrokken accountant verder te versterken en vond in KroeseWevers de juiste partner. Door de aansluiting kunnen de cliënten van LENS accountants gebruikmaken van de multidisciplinaire dienstverlening van KroeseWevers. Ook biedt de aansluiting meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers van LENS accountants. De formele aansluiting vindt plaats op 1 januari 2019. Op dat moment zullen beide directieleden van LENS accountants, de heren Gé Satink en Edwin de Witte, toetreden tot de directie van KroeseWevers Holding BV.

Eenvoudiger multidisciplinair ontzorgen van ondernemers ‘Het multidisciplinaire aanbod van KroeseWevers spreekt ondernemers aan’, zegt Jan Arkink, voorzitter Dagelijks Bestuur KroeseWevers. ‘We kunnen ondernemers volledig ontzorgen met een breed, financieel dienstenaanbod. Dat is iets waar de ondernemer van vandaag steeds meer vraag naar heeft. Ook in de regio’s Deventer, Raalte en Zwolle merken we toename van deze vraag. De aansluiting van LENS accountants zorgt ervoor dat we in deze regio’s verder kunnen groeien’. Gé Satink, partner LENS accountants, vult aan: ‘Wat direct relevant is voor onze cliënten, is dat we vanaf nu de snelgroeiende Auditpraktijk van KroeseWevers kunnen inzetten. Daarnaast is KroeseWevers actief partner van Nexia International (wereldwijd netwerk van accountantsorganisaties), waardoor we ondernemers nu ook kunnen ondersteunen in hun internationale ambities’. Meer efficiency voor ondernemers Gé Satink vervolgt: ‘naast het multidisciplinair ontzorgen is KroeseWevers sterk in het begeleiden van ondernemers bij het digitaliseren en automatiseren van hun financiële processen. Dit met als doel om hen altijd en overal inzicht te bieden in actuele stuurcijfers en daarmee in hun prestaties. Een ambitie die ook goed past bij LENS accountants. KroeseWevers heeft onder meer op dit gebied een groot aantal IT-specialisten in huis. Deze kennis delen we graag met de cliënten en medewerkers van LENS accountants’. De samenwerking in de regio’s versterken KroeseWevers is al lange tijd in de regio Salland gevestigd, met een vestiging in Deventer en in Raalte. Daarnaast zijn de totaal 300 medewerkers van KroeseWevers ook te vinden in de regio’s Achterhoek, Drenthe en Twente. De vestigingen van LENS accountants in Raalte en Zwolle zullen vanaf 2019 de naam KroeseWevers gaan dragen. ‘We streven een intensieve samenwerking na tussen de mensen van LENS accountants en KroeseWevers, om zo de ambities van beide partijen te kunnen waarmaken’, zegt Jan Arkink. ‘Ik zie uit naar de nieuwe energie die de samenwerking met zich mee zal brengen’.

Lees meer »

Nieuws

TransHeroes wint voor 6e keer FD Gazelle

17 oktober 2018

Inmiddels begint het een jaarlijkse traditie te worden. TransHeroes | Smart Logistics
Group behoort wederom tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland en kan zich ook dit jaar een FD Gazelle noemen het Financieele Dagblad organiseert de award
uitreiking dit jaar voor de 15e keer.

Lees meer »

Nieuws

Blauwe Golf Twentekanalen

28 juni 2018

Vanuit Port of Twente zijn wij betrokken bij één van de Beter benutten projecten in
Overijssel, namelijk de Blauwe Golf Twentekanalen. Dit project is een onderdeel van de
Europese subsidie CEF, die is toegewezen. We zullen u in de komende tijd regelmatig
informeren over dit project. Hieronder volgt een beknopte uitleg.

Blauwe Golf Twentekanalen
In de regio Twente speelt de problematiek van afstemming tussen weg- en waterverkeer niet of nauwelijks omdat de Twentekanalen alleen vaste bruggen kennen. Daarentegen speelt op de Twentekanalen een ander soort verkeersproblematiek, namelijk de congestie en vertraging voor de binnenvaart als gevolg van de overbelaste sluizen bij Eefde en (in mindere mate) Delden.
Daarom is er voor de Twentekanalen behoefte aan verkeersinformatie- en verkeersmanagementinstrumentarium om het scheepvaartverkeer efficiënter af te wikkelen. Daarnaast speelt er op de Twentekanalen nog een ander soort problematiek, namelijk de inefficiëntie van het vervoer door het grote aandeel leegvaart. De meeste schepen varen beladen de Twentekanalen op en leeg eraf of andersom, zelden is er sprake van beladen heen en terug varen.

Uitgaande van de geschetste problematiek is voor de Twentekanalen een Blauwe Golf-project gedefinieerd met als doel een breed informatieplatform te ontwikkelen met functionaliteiten op het gebied van verkeersinformatie, verkeersmanagement en ladingaanbod.

Om precies te zijn gaat het om een platform met de volgende vijf modules:
1. Informatiemodule (kades, wacht- en ligplaatsen, auto-afzetplaatsen, drinkwaterpunten etc.);
2. Verkeersmanagementmodule (ligplaatsbeschikbaarheid, sluisplanning,
reistijdvoorspelling)
3. Milieumodule (milieu-footprint vervoer over water versus vervoer over de weg);
4. Marktplaatsmodule (bij elkaar brengen aanbod van lading en beschikbaarheid van
scheepscapaciteit)
5. Monitormodule (overzicht goederenstromen en verkeersstromen over
Twentekanalen)

Het platform krijgt de vorm van een website met een algemene landingspagina met
daarop vijf knoppen voor toetreding tot één van de vijf modules. Ter begeleiding van de
totstandkoming van het platform is een projectgroep geformeerd met deelname van
Rijkswaterstaat, BLN-Schuttevaer, Port of Twente, Gemeenschappelijk Havenbedrijf
Twente en provincie Overijssel. De projectleiding berust bij de provincie Overijssel.

Renovatie sluizen Delden en Hengelo
Op dit moment hebben we de grote stremming van een maand achter de rug voor de
sluizen Delden en Hengelo. Een aantal van onze leden heeft heel direct de gevolgen
ondervonden van deze stremming. Al zo’n twee jaar zijn wij namens deze bedrijven in
gesprek geweest met Rijkswaterstaat en hebben wij ook een motie in de Tweede
Kamer laten indienen, die is aangenomen, om de stremmingsduur zo beperkt mogelijk
te houden. Dit ook in de wetenschap dat het oude sluizen zijn, waar de aannemer wel
eens voor verrassingen kan komen te staan.

Van te voren hebben we afgesproken met Rijkswaterstaat dat we heel dicht op het
project zaten en direct geïnformeerd zouden zijn in het geval dat er zaken niet goed
gingen tijdens de renovatie. Al snel kwam de eerste tegenvaller bij sluis Hengelo, waar
de sluisdeuren veel slechter bleken te zijn dan gedacht en er veel meer tijd nodig was
(10 dagen) om de deuren in orde te krijgen. We waren daarom ook heel blij dat we door
middel van de motie hebben kunnen afdwingen dat er in Delden direct voor nieuwe
sluisdeuren plaatsen is gekozen in plaats van renoveren. Maar ook hier kwam de
aannemer voor verrassingen te staan en had men uiteindelijk meer tijd nodig om de
sluis op orde te krijgen. Dit bleef beperkt tot een uitloop van vier dagen. Maar door het
late moment waarop we te horen kregen dat het niet goed ging heeft dit de
ondernemers ernstig in de problemen gebracht. Rijkswaterstaat is zich hiervan bewust
en wij hebben hen vanuit Port of Twente dan ook gevraagd om nog eens goed met
elkaar te bekijken hoe dit een volgende keer voorkomen kan worden. Daarnaast zijn er
een aantal bedrijven die zich oriënteren op het indienen van een schadeclaim.

Er zullen nog een aantal dingen moeten gebeuren aan de sluizen, daarna zijn de
sluizen weer gereed om zo’n dertig jaar mee te gaan.

Lees meer »

Nieuws

Vooraankondiging Break Bulk Beurs Bremen 2018

13 april 2018

Uw (inter)nationale netwerk uitbreiden of u oriënteren op nieuwe businesskansen en samenwerkingsmogelijkheden? Uw eigen bedrijf profileren door aanwezig te zijn in de gezamenlijke stand van Port of Zwolle, Twente en Deventer? Op ongeveer twee uur rijden kan dat, op de BreakBulk Europe in Bremen. Namens Port of Zwolle, Twente en Deventer nodigen wij u van harte uit om onze stand daar te bezoeken.

De plek voor logistieke samenwerking
Al meer dan een decennium fungeert BreakBulk Europe als netwerkhub voor professionals uit de logistieke branche die zaken doen of willen doen in Europa! Vanuit onze stand kunt u netwerken met allerlei mogelijke samenwerkingspartners. U ontmoet hier verladers, transporteurs, cargo-eigenaren, expediteurs, havens en terminals en andere organisaties die betrokken zijn bij deze branche. U ontmoet vertegenwoordigers van lokale en regionale overheid en andere instanties. En u kunt uw eigen bedrijf profileren door in onze stand aanwezig te zijn.

Meer informatie en aanmelden
Wij nodigen u van harte uit om onze stand op BreakBulk Europe te bezoeken. Entreekaarten voor deze beurs kosten € 135,00 (voor twee dagen). Wanneer u zich aanmeldt en kaarten bestelt via onderstaande button ontvangt u 25% korting op uw kaart(en). De kortingscode die u kunt gebruiken, is: 10068.

Alle Port of Twente leden kunnen zich gratis aanmelden via: huub.leussink@portoftwente.com

Meldt u zich vast aan en houdt u de datum vrij? Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma. Wilt u meer weten over weten over deze beurs? Kijk dan op de site van BreakBulk.

Wij zien u graag 30 en/of 31 mei op de BreakBulk Europe in Bremen.

Lees meer »

Nieuws

Noordendorp Transport neemt Harwig over

13 april 2018

Logistiek dienstverlener Noordendorp Transport uit Haaksbergen neemt per 3 april de activiteiten over van het familiebedrijf Harwig Transport uit Nijverdal.

Na ruim 35 jaar actief te zijn geweest in de transportsector heeft Harwig Transport besloten dat het tijd voor hen is om een ‘nieuw weg’ in te slaan. Harwig Transport heeft zich altijd sterk gericht op nationaal en internationaal transport van bouwgerelateerde producten.

Focus op nationale en internationale distributie
De activiteiten sluiten goed aan op de strategische speerpunten van Noordendorp Transport, waarbij de logistiek dienstverlener zich vooral focust op nationale en internationale distributie van productie- en bouwgerelateerde producten, ADR-goederen alsmede warehousing en assemblage.

Personeel Harwig verhuist mee
Naast alle activiteiten verhuist ook het voltallige personeel en wagenpark van de Nijverdalse transporteur mee naar de nieuwe eigenaar. Na deze overname is zorgvuldig toegewerkt door beide partijen, zodat Noordendorp Transport vanuit Haaksbergen volgens eigen zeggen ‘eenzelfde service en kwaliteit kan blijven bieden’.

Migro Logistiek onderdeel Noordendorp
Naast groot transport biedt Noordendorp Transport nationale en internationale koeriersdiensten & snel transporten aan. Dit doet het bedrijf vanuit de vestiging Zwolle, opererend onder de naam Migro Logistiek en vanuit Haaksbergen onder de naam BWH Logistiek.

 

Lees meer »

Nieuws

Müller Fresh Food Logistics neemt Prins Transport over

9 maart 2018

Müller Fresh Food Logistics gaat alle vennootschappen van Prins Transport overnemen. Met de overname breidt Müller haar dienstenpakket uit en versterkt de positie in de koelvers- en diepvriesmarkt in de Benelux. Ook biedt de locatie van Prins bij Rotterdam een geweldige geografische uitbreiding voor het bedrijf uit Holten. Voor Prins betekent de overname een stevigere positie in de markt en continuïteit.

Arjen Prins blijft als directeur leiding geven over de logistieke activiteiten van Prins Transport in Lekkerkerk. Ook Peter Prins behoudt zijn leidende rol binnen de transportactiviteiten van het bedrijf. Het beheer alsmede de in- en verkoop van het wagenpark wordt onder de vlag van Müller European Truck & Trailer Care voortgezet. De directie van dit bedrijf wordt gevoerd door Anton Müller. Ook de werkplaatsactiviteiten in Lekkerkerk blijven doorgaan.

Müller Fresh Food Logistics
Müller Fresh Food Logistics is gespecialiseerd in warehousing, VAL/VAS en distributie van koelverse- en diepvries levensmiddelen. Müller belevert dagelijks alle grote retail DC’s, het foodservice kanaal en de industrie in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Daarnaast is Müller gespecialiseerd in internationale koel- en vriestransporten door geheel Europa via haar bedrijf in Tsjechië.

Het familiebedrijf voert de warehousing uit in ruim 50.000 m² koel- en vriesmagazijnen. Deze zijn gevestigd in Holten, Nijkerk en Roelofarendsveen. Voor de transport en distributieactiviteiten worden ruim 300 trekkende eenheden ingezet. De groep realiseerde in 2017 een omzet van ca. € 70 miljoen.

Prins Transport
Transportbedrijf Prins werd bijna 80 jaar geleden in Lekkerkerk opgericht. Het bedrijf ontwikkelde zich tot logistieke dienstverlener met specialismen als opslag, handling en het vervoer van levensmiddelen (koel, diepvries en licht gekoeld). Dagelijks wordt er landelijk in 3 temperatuurzones, zeer fijnmazig gedistribueerd. In Lekkerkerk is forse invriescapaciteit in de warehouses beschikbaar. Het vervoer van geconditioneerde en ongeconditioneerde zeecontainers met de daarbij behorende documentatie en afhandeling is tevens een belangrijke activiteit van Prins.

Lees meer »

Nieuws

Nieuwbouw tweede magazijn Twentepoort Groep

9 maart 2018

Het logistieke concern Twentepoort Groep heeft opnieuw uitgebreid. Een mooie kansdiende zich aan, met als resultaat dat er een tweede bedrijfspand aan de Vijverweg 5 in Wierden is  opgeleverd. De vraag naar opslagruimte in de regio groeit gestaag en op het gebied van E-fulfilment (webwinkel logistiek) is dit Twentse bedrijf een belangrijke speler op de Nederlandse markt geworden. Reden te meer voor eigenaren Martin Noeverman en Arno Brokelman om nog verder over de horizon te kijken.

De basis van Twentepoort Groep ligt in Almelo, maar sinds de bouw van een nieuw complex op bedrijfsterrein Weuste-Noord in 2015 is Wierden een goede keus gebleken. Zo is het magazijn aan de vijverweg 2 eerder al qua opslagruimte verdubbeld en nu is er een soortgelijk pand gerealiseerd met extra opslagcapaciteit en kantoorruimte waar het bedrijfsonderdeel Cargorilla Logistics en tevens onze marketing zijn gehuisvest.
“We willen ons bedrijf door ontwikkelen”, vertelt Martin Noeverman. Samen met Brokelman en de ongeveer 30 medewerkers runt Noeverman de florerende onderneming. “Hier in Wierden hebben we een prima plek gevonden, op steenworpafstand van de snelwegen. Logistiek gezien heel gunstig.”

Splitsen logistieke stromen
Op dit moment biedt Twentepoort Groep zowel kleinschalige (onder andere seizoensgebonden) opslag voor webwinkels als de traditionele op- en overslag in één warehouse. “Dat gaan we straks splitsen om gezonde groei verder mogelijk te maken, maar om ook ruimte te krijgen en rust in de onderneming te behouden. Voor de webwinkels bieden we namelijk het totaalpakket: van opslag tot foutloos ‘orderpicken’ en verzenden naar de klant. Dat is een andere markt dan de traditionele opslag. Bovendien zien we een toename in webshop-logistiek. Niet alleen richting consumenten, maar vooral ook business-to-business. Dan wil je voldoende plek hebben om klanten te bieden wat ze vragen. Tevens is er behoefte aan meer kantoorruimte, aangezien we dit jaar weer nieuwe vacatures verwachten in te vullen.”

Meer vierkante meters
Het nieuwe pand is een kleine honderd meter verderop van het hoofdgebouw aan de Vijverweg 5 in Wierden gebouwd, op een perceel van ruim tweeduizend vierkante meter. De nieuwe vestiging omvat een warehouse van dertienhonderd vierkante meter mét overkapping, om zonder weersinvloeden te kunnen laden en lossen. Ook is er, verdeeld over twee lagen, vierhonderd vierkante meter aan kantoorruimte.

Duurzaam ondernemen
Op deze nieuwe locatie wordt zoveel mogelijk ingezet op CO2-neutraal ondernemen. Noeverman licht toe: “We zijn daar bewust mee bezig als Twentepoort Groep. Zo rijden we in elektrische auto’s en gebruiken elektrische heftrucks. Onze huidige magazijnen zijn zodanig geïsoleerd dat heaters overbodig zijn en dat is op de nieuwe locatie niet anders.

Prettige samenwerking
De nieuwbouwklus was aanbesteed aan de Voortman Steel Group uit Rijssen. Kienhuis Bouwbegeleiding uit Almelo ondersteunde het project. “We kijken terug op een prettige samenwerking met Voortman bij de bouw van ons eerste pand”, vindt Noeverman. “Dan gun je elkaar het werk! Bovendien werken we graag met lokale en regionale partners. Zo maken we gebruik van een speciale mobiele laadbrug om te kunnen laden en lossen op beide locaties. Staalbouw Boom uit Wierden heeft daarvoor een perfecte oplossing bedacht: maatwerk voor onze locaties.”

 

Lees meer »

Nieuws

AkzoNobel Salt Hengelo besteedt logistiek uit aan Bolk

9 februari 2018

Vanaf 1 juli 2018 gaat Bolk de logistiek verzorgen voor Salt Specialties van AkzoNobel in Hengelo. AkzoNobel produceert in Hengelo verpakt zout en zoutproducten voor consumenten en industrie. Om het logistieke proces te optimaliseren en te verduurzamen heeft AkzoNobel een overeenkomst gesloten met Bolk Logistics.

De pallets met producten van AkzoNobel worden door Bolk vervoerd naar een nieuw te bouwen warehouse naast de containerterminal in Hengelo en daar opgeslagen. Bolk beheert de voorraad en laadt de pallets in vrachtwagens en containers voor levering aan klanten in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Bolk wil het vervoer en de opslag energieneutraal maken door alle benodigde energie voor deze operatie zelf op te wekken met zonnepanelen op het dak van het warehouse. AkzoNobel wil door deze uitbesteding de service aan haar klanten verbeteren. In het kader van deze uitbesteding zullen de logistieke medewerkers van AkzoNobel overgaan naar Bolk.

Over Bolk
Bolk is een transportbedrijf met 300 medewerkers en actief in verschillende vormen van vervoer en logistieke dienstverlening. Bolk is tevens oprichter van CTT, het bedrijf achter de containerterminals in Hengelo, Almelo en Rotterdam. Inmiddels is Bolk in Hengelo gestart met de bouw van 15.000 vierkante meter warehouse voor dit doel.

Over AkzoNobel Specialty Chemicals
Wereldwijd vertrouwen industrieën op onze essentiële chemieproducten bij de productie van alledaagse producten zoals papier, kunststoffen, bouwmaterialen en artikelen voor persoonlijke verzorging. Voortbouwend op de toewijding van onze medewerkers en onze gezamenlijke inzet voor veiligheid, duurzaamheid en open innovatie, hebben we een bedrijf van wereldklasse gevestigd, waarbij we sterke samenwerkingsverbanden hebben opgebouwd met onze klanten. Wij zijn in meer dan 80 landen actief, en tot onze portfolio van toonaangevende merken behoren namen als Eka, Dissolvine, Trigonox en Berol.

Lees meer »

Nieuws

Starthandeling drie projecten Aanpak Twentekanalen

9 februari 2018

De Twentekanalen worden in de steigers gezet om de scheepvaart in de regio meer ruimte te geven. Op maandag 5 februari 2018 gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de aftrap van de werkzaamheden. Dit deed zij bij Sluis Eefde in bijzijn van de gedeputeerden van de provincies Gelderland en Overijssel, bestuurders van gemeentes en het Waterschap VechtstromenNaast een uitbreiding van Sluis Eefde, worden de komende jaren 4 bruggen versterkt en krijgen de sluizen in Hengelo en Delden een opknapbeurt. De aanpak van de Twentekanalen is onderdeel van de forse verjongings- en vernieuwingsopgave die de minister vorige maand presenteerde.

Reacties Aanpak Twentekanalen
Minister Van Nieuwenhuizen: ‘De regio Twente barst van de logistieke ambities. Met deze verjongingskuur van de Twentekanalen maken we de weg vrij voor grotere schepen. Daarmee kunnen er straks nog meer goederen via het water die nu nog over de weg worden vervoerd. Ook krijgt de Twentse economie een fikse impuls door de toenemende bedrijvigheid.’

André Pluimers, Port of Twente: ‘Markant aan de projecten in deze omgeving is de goede samenwerking die we hebben opgebouwd tussen Port of Twente namens alle gebruikers en Rijkswaterstaat. Een unieke samenwerking, met veel vertrouwen in elkaar, waardoor we in korte tijd veel goede beslissingen hebben kunnen nemen voor de bereikbaarheid op de Twentekanalen.’

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: ‘De aanpak van de Twentekanalen is belangrijk voor de groei van de logistieke sector in Overijssel. Deze ligt de laatste jaren ver boven het Nederlandse gemiddelde. In de regio Twente zijn ruim 500 logistieke bedrijven actief die een kleine 7.000 arbeidsplaatsen bieden. Met meer vervoer over water zorgen we ervoor dat bedrijven hun grondstoffen en producten op kosteneffectieve, efficiënte én duurzame wijze kunnen vervoeren. Hiermee voorkomen ook dat ons wegennet dichtslibt.’

Doelen Aanpak Twentekanalen
De aanpak zorgt ervoor dat over enkele jaren volgeladen klasse Va schepen kunnen varen op de Twentekanalen. Ook brengen de aanpassingen betere bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorstroming, en kortere wachttijden voor schepen. Een betrouwbare vaarweg is onontbeerlijk voor een beter bereikbaar Twente, een sterkere concurrentiepositie, meer werkgelegenheid en meer economische groei.

Lees meer »

Nieuws

Bouw tweede sluis Eefde begint in januari

22 december 2017

Een tweede sluis in Eefde. Jarenlang is erover gesproken en de Raad van State moest er aan te pas komen om de bouw door te kunnen laten gaan. In januari gaan de werkzaamheden van start. Inwoners van Eefde zijn geïnformeerd door Rijkswaterstaat.

De komst van de nieuwe sluis zorgt er volgens Rijkswaterstaat voor dat zwaarder beladen schepen de sluis kunnen passeren en dat de wachttijd afneemt. ‘Het sluizencomplex is nu te klein voor de verwachte groei van vervoer over water. Ook zorgt de aanwezigheid van slechts één sluis voor een kwetsbare situatie in geval van calamiteiten of onderhoud’, aldus Rijkswaterstaat.

Dit bleek in januari 2012 toen een 90 ton zware hefdeur van de sluis naar beneden viel. Het scheepvaartverkeer werd gestremd en alle goederen moesten via de weg vervoerd worden.

Infoavond druk bezocht
Op de infoavond over de sluis waren zo’n 200 omwonenden aanwezig. Zij hadden veel vragen. ‘Die vragen gingen vooral over hoe de sluis wordt ingebed in de omgeving’, zegt Ernst Rijsdijk van Rijkswaterstaat tegen Omroep Gelderland. ‘Het ging vaak over de Kapperallee en het terrein ten noorden van de sluis’, gaat hij verder.

‘Tegenstand behoort tot verleden’
Enkele omwonenden probeerden in het verleden de bouw te voorkomen, zodat ze niet zouden hoeven te verhuizen. De Raad van State bepaalde in mei 2016 dat de bouw van de tweede sluis kon doorgaan en dat vier gezinnen hun woning alsnog moesten verlaten.

Deze ‘tegenstanders’ waren ook op de infoavond aanwezig. ‘Ze zijn inmiddels geen tegenstander meer, ze gingen allemaal met een glimlach op hun gezicht naar huis’, zegt Rijsdijk. De tweede sluiskolk moet in 2020 klaar zijn.

Lees meer »

Nieuws

Nijhof-Wassink: Familiebedrijven onmisbaar voor de Nederlandse economie

3 november 2017

Familiebedrijven zijn een pijler onder de Nederlandse economie. De gouden Nijhof-Wassink Groep grijpt het jubileumjaar aan om de vaak onderbelichte kracht van familiebedrijven voor het voetlicht te brengen.

Nijhof-Wassink is gespecialiseerd in het transport en opslag van bulkgoederen bestemd voor de petrochemische en veevoederindustrie in met name de Benelux, Scandinavië, Duitsland en het voormalig Oostblok. Het bedrijf heeft de beschikking over meer dan 400 vrachtwagens in tal van combinaties, gespecialiseerd naar transportbehoefte.

Naast wegtransport is Nijhof-Wassink ook actief in het goederenvervoer over het spoor. Vanuit de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Gdansk zijn er directe treindiensten naar het logistiek centrum van Nijhof-Wassink in het Poolse Kutno, even ten westen van Warschau. Daarnaast was Nijhof-Wassink in 2002 een van de initiatiefnemers van het containerterminalbedrijf Combi Terminal Twente met op- en overslag terminals in Rotterdam, Hengelo, Almelo en het Duitse Bad Bentheim

Naast deze logistieke activiteiten is het zusterbedrijf met Nijwa Groep met twaalf vestigingen officiële dealer voor Volvo Trucks en Renault Trucks en bedrijfswagens in het Noorden en Oosten van Nederland en in het centrale deel van Polen. Ook VB Trailerbouw is onderdeel van de Nijhof-Wassink Groep. Vanuit het Groningse Bedum worden Bulthuis en Vogelzang opleggers en vrachtwagen aanhangwagens geproduceerd. Bij de gehele Nijhof-Wassink Groep zijn er ruim 1.100 mensen in vijf landen werkzaam.

CEO Erik Schiphorst: ”We zijn 50 jaar jong en springlevend en willen duidelijk maken dat nu de economie weer aantrekt, familiebedrijven daarin van grote waarde zijn. Niet alleen puur economisch, maar ook in een maatschappelijke rol. Sinds het hoogtepunt van de economische crisis in 2010 hebben familiebedrijven meer banen gecreëerd dan niet familiebedrijven.”

Lees meer »

Nieuws

Bereikbaarheid Twente over water nog beter!

3 november 2017

Afgelopen week werd in de Staatscourant aangekondigd dat per 1 januari 2018 de bedieningstijden van de sluizen op de Twentekanalen worden uitgebreid. Dit vooruitlopend op de bediening op afstand van deze sluizen. Met name in de weekeinden en op de feestdagen zijn de openingstijden uitgebreid, waardoor de capaciteit van de sluizen groter wordt. Dit is van groot belang voor Twente, op deze wijze is Twente ook over water vrijwel 24/7 beschikbaar net als de weg, wat vervoer over water nog aantrekkelijker maakt. Op deze wijze hopen wij dat steeds meer de keuze voor binnenvaart wordt gemaakt en de weg zoveel mogelijk ontlast wordt om filevorming te beperken.

Eind 2013 was de situatie heel anders en dreigde het er op uit te draaien dat de sluizen veel minder open zouden zijn, dit als gevolg van bezuinigingen die het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu oplegde aan Rijkswaterstaat. Gezamenlijk zijn Port of Twente, Koninklijke Schuttevaer, de provincie Overijssel, EVO en andere belanghebbenden in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat om deze bezuinigingen ongedaan te maken. Dit is grotendeels gelukt, alleen voor sluis Hengelo was dit niet haalbaar, gezien het beperkte aanbod voor deze sluis. Dankzij de provincie Overijssel is er een oplossing gevonden door te investeren in bediening op afstand, waardoor op de lange termijn de bereikbaarheid van Twente is gegarandeerd. Wij zijn dan ook zeer gelukkig met de uitbreiding van de bedieningstijden.

30 oktober 2017 Anne-Ruth Scheijgrond, namens Port of Twente.

Lees meer »

Nieuws

TransHeroes verhuist naar nieuw distributiecentrum in Rijssen

5 oktober 2017

Logistiek dienstverlener TransHeroes is naar een nieuw distributiecentrum in het Overijsselse Rijssen. Het bedrijf beschikt op de nieuwe locatie over een perceel van 2 hectare, waarvan 10.000 vierkante meter is bebouwd voor warehousing- en distributieactiviteiten.

Lees meer »

Nieuws

Nijhof-Wassink breidt verder uit door samenwerking met Emaus Mesthandel en Transport B.V.

5 oktober 2017

Om haar transportnetwerk van diervoederproducten verder te versterken is Nijhof-Wassink een samenwerking met Emaus Mesthandel en Transport B.V. aangegaan. Met de derde nieuwe samenwerking in een korte periode worden de ambities van Nijhof-Wassink verder vormgegeven. Door haar transportcapaciteit nog verder vergroten en 24/7 flexibiliteit en snelle en betrouwbare leveringen te blijven garanderen worden er ook in de nabije toekomst nieuwe samenwerkingen met vervoerders en klanten verwacht.

Lees meer »

Nieuws

KUIPERS ZET VOL IN OP HET THEMA DUURZAME INZETBAARHEID

5 oktober 2017

Kuipers is al jaren bezig met het thema duurzame inzetbaarheid.

Ze zijn zelfs vooruitstrevend wat betreft het thema veiligheid, door bijvoorbeeld als eerste bedrijf in Nederland in elke truck een alcoholslot te plaatsen.

Maar ze willen meer doen voor de medewerkers door voortdurend hier aandacht aan te schenken. Zeker nu we allemaal langer moeten doorwerken tot ons pensioen, willen ze naar meer structurele aandacht en zorg voor elkaar!

In gewone taal; “we willen dat alle medewerkers van ons bedrijf lekker in hun vel zitten”, je vitaal voelen is daarbij een belangrijk punt.

Harry Kuipers vind het belangrijk dat medewerkers met een volle brandstoftank op het werk aankomen en daardoor hun werk goed en met enthousiasme kunnen verrichten.

Minstens net zo belangrijk is het dat de tank niet in de reserve staat wanneer je thuiskomt na je werk. Je moet nog energie hebben om de dingen in je vrije tijd te kunnen doen die voor jou belangrijk en betekenisvol zijn!

Het thema vitaliteit & gezondheid houdt ons tegenwoordig meer en meer bezig. Eten we gezond? Bewegen we voldoende?

Een goede gezondheid betekent niet dat je je alle leuke dingen in het leven moet ontzeggen!

Het gaat om het vinden van een goede balans in de leefstijl- en gezondheidsaspecten, zowel in je werk als privé.

Want kwaliteit van leven gaat hand in hand met kwaliteit van werken.

Vandaar dat ze aan het begin van dit jaar begonnen zijn met een zogenaamde Vitaliteitscheck, waarbij bij elke medewerker vrijwillig testen zijn afgenomen in het kader van vitaliteit, leefstijl en gezondheid.

De uitkomsten van deze Vitaliteitscheck zijn tezamen met de medewerkers besproken op een ontbijtvergadering.

Naar aanleiding van de persoonlijke resultaten, hebben de medewerkers de mogelijkheid gekregen tot persoonlijke begeleiding.

Voorbeelden hiervan zijn: tips in het kader van gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, zich fitter voelen.

Er is een Social Medisch Team opgericht, het verzuimprotocol is aangepast en er worden mentorchauffeurs ingezet voor de begeleiding van nieuwe chauffeurs.

Kortom, bij Kuipers is het thema duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekendheid.

Ze zijn er trots op dat de medewerkers zich volledig inzetten voor dit thema!

 

Lees meer »

Nieuws

Overname Migro Transport door Noordendorp Transport

21 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017, heeft Noordendorp Transport B.V. alle activiteiten van Migro Transport BV uit Zwolle overgenomen. De nieuwe naam is Migro Logistiek B.V., onderdeel van de Noordendorp Groep en blijft gevestigd in Zwolle aan de Voltastraat 25A.

De kernactiviteiten van Migro Logistiek B.V. zijn klein en snel transport zowel nationaal als internationaal. Dit is een uitbreiding op de huidige dienstverlening die Noordendorp haar klanten biedt.

Ruim 36 jaar geleden zijn de heer en mevrouw Middelbosch gestart met Migro Transport. In Noordendorp Transport hebben zij een geschikte partner gevonden om de continuïteit te waarborgen van de klanten en medewerkers. Dit op een manier zoals zij deze altijd hebben nagestreefd gedurende die jaren; een prettig, persoonlijk contact met de hoogst haalbare kwaliteit in service en flexibiliteit.

Naast alle activiteiten gaat ook het voltallige personeel van Migro Transport mee bij de overname. Naar deze overname is zorgvuldig toegewerkt door beide partijen, zodat voor klanten eenzelfde service en kwaliteit gewaarborgd blijft.

Noordendorp bestaat ruim 100 jaar en houdt zich bezig met nationaal, internationaal transport, warehousing en koeriersdiensten.

Lees meer »

Nieuws

Nijhof-Wassink breidt transportnetwerk verder uit

21 juli 2017

Door aanhoudende groei van de activiteiten breidt Nijhof-Wassink haar transportactiviteiten van diervoederproducten in België en Frankrijk verder uit.

Onlangs heeft Nijhof-Wassink onder meer met ForFarmers België nieuwe, uitgebreide, afspraken gemaakt over het vervoer van diens diervoederproducten. Dagelijks moeten er veevoederbestellingen vanuit de ForFarmers productielocaties Izegem en Ingelmunster naar veehouders in met name België en soms in Frankrijk gebracht worden. Nijhof-Wassink kan door het sterke transportnetwerk, zowel lokaal als internationaal, goed aan deze vraag voldoen.

Ambities
Herco Eshuis, accountmanager van Nijhof-Wassink, is daarom ook bijzonder verheugd met de overeenkomst met ForFarmers, die aansluit op de ambities van Nijhof-Wassink in België. “Wij rijden momenteel voor zowel grote als kleinere opdrachtgevers in België en Frankrijk. Niet alleen rijden wij met eigen vrachtwagens in de huisstijlkleuren van onze opdrachtgevers, maar we rijden ook met onafhankelijke blanco wagens waarmee we meerdere klanten tegelijk kunnen bedienen. Vanuit ons kantoor in Antwerpen worden onze klanten van de mengvoederdivisie Feed Logistics ondersteund”, vertelt Eshuis.

Samenwerking
Om de groei en ambities in België verder gestalte te geven heeft Nijhof-Wassink samenwerkingsovereenkomsten met diverse lokale mengvoedertransporteurs afgesloten. Deze partnerpartijen rijden onder de regie van Nijhof-Wassink. Eshuis: “Onze partners zorgen met hun kennis van de lokale markt, extra materieel en chauffeurs voor een nog sterker netwerk”.

Wagenpark
Nijhof-Wassink investeert enorm in haar vloot en heeft onlangs nog een nieuwe neutrale vijzeloplegger aan haar vloot toegevoegd. Naast de traditionele mengvoederbulkwagens heeft men diverse specialiteiten in huis zoals zuigopleggers, MDI opleggers en Redler opleggers.

Lees meer »

Nieuws

ViVoChem

21 juli 2017

De Almelose chemiegroothandel ViVoChem heeft in een vernieuwingsslag alle Volvo FH-trekkers uit haar wagenpark vervangen door de nieuwste Volvo FH 460 6×2-trucks met af fabriek gemonteerde 4,5-tons midliftas. De ADR-trekkers worden ingezet voor distributie van chemische stoffen naar klanten in Nederland, België en Duitsland. Bij de keuze voor Volvo Trucks hanteerde ViVoChem drie criteria: de voorkeur van de chauffeurs, de Total Cost of Ownership van de voertuigen en de relatie met Volvo Trucks-dealer Nijwa Groep.

Lees meer »

Nieuws

ForFarmers: een computergestuurde fabriek aan het Twentekanaal

16 juni 2017

Bijna 50 meter hoog torent de silo van ForFarmers  boven Delden uit, Op alle locaties van de veevoederproducent zijn de gebouwen van het bedrijf dominant aanwezig. In die hoge panden wordt echter geen veevoer opgeslagen. Ze zijn een computergstuurde fabriek.

Het 110 meter lange vrachtschip Arcilla heeft 2.000 ton soja gelost bij ForFarmers. Via de transportband gaat de soja naar de buffer, een gebouw dat naast het Twentekanaal staat. Dit Schip komt uit het haven van Rotterdam.Over de Sluisstraat loopt een tweede transportband, naar de fabriek van de mengvoederproducent. De fabriek, dat tientallen meters hoge gebouw. Daar worden de soja, granen, mais en pulp gemengd met toevoegingen als zout en vloeistoffen als vetten en oliën. Dat gaat stapsgewijs. De grondstof gaat eerst met een soort lift helemaal omhoog en dan via maximaal acht verdiepingen weer omlaag. Elke verdieping is een stap in het productieproces. Vervolgens gaat de lift weer helemaal omhoog, waarna weer nieuwe stappen in het proces kan volgen. En zo gaat het op de meeste locaties van ForFarmers. In Delden wordt de voer voor pluimvee geproduceerd, in Almelo rundveevoer en zo heeft elke locatie zijn eigen functie.

Digitaal recept
Het fabrieksgebouw is helemaal leeg. Dat wil zeggen: er zijn geen mensen. Het productieproces is volledig geautomatiseerd. Vanuit een controlekamer sturen circa twintig operators in een vierploegendienst de walsen, mengers, zeven, hamermolens en koelers aan. En het begint met een digitaal recept. Zo gaat dit 24 uur per dag, zes dagen in de week. Alles computergestuurd, tot en met het laden aan toe. Het laden van bulkwagen duurt een minuut, dat is 32.000 kilo in een minuut.

Er werken in Delden ongeveer vijftig mensen. Naast de operators ongeveer 20 chauffeurs en een aantal mensen in de techniek. Per jaar produceert ForFarmers 450.000 ton voer voor de pluimvee. 

Lees meer »

Nieuws

Omzetstijging in de transportsector

15 juni 2017

De transportsector heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 5 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de grootste omzetstijging in zes jaar tijd. Ook voor het tweede kwartaal zijn ondernemers in transport en logistiek over het algemeen positief gestemd, meldt het CBS vandaag.

Zo verwacht bijna 30 procent van de transporteurs dat de omzet zal stijgen in het tweede kwartaal. De omzetgroei in het eerste kwartaal werd breed gedragen binnen de transportsector: in alle branches nam de omzet toe.

Koeriersdiensten pieken
Uitschieters waren de verhuizers en de koeriersdiensten. Bij beiden steeg de omzet rond de 13 procent. Verhuizers profiteerden van de aangetrokken woningmarkt. Eerder meldde het CBS al dat er in het eerste kwartaal van 2017 meer mensen zijn verhuisd dan een jaar eerder. De koeriers bezorgden meer pakketten door toegenomen online aankopen.

Ook wegtransport maakt meer omzet
In het wegtransport werd in het eerste kwartaal 8 procent meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, de grootste omzetgroei volgens het CBS in zes jaar tijd. In het eerste kwartaal was er in een aantal weken sprake van laagwater in de rivieren. Als gevolg daarvan konden binnenvaarders minder gewicht vervoeren, wat een stijgend effect had op de vrachttarieven. Die hogere tarieven zorgden samen met de laagwatertoeslag die de schippers ontvingen voor een omzetstijging van 6 procent.

CBS: ‘Deelbranches zijn de crisis te boven’
De totale omzet van de transportsector ligt inmiddels 6 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2008, vlak voor het begin van de crisis. Bijna alle deelbranches binnen de transport en logistiek zijn de crisis in de afgelopen jaren volgens het CBS wat betreft het omzetniveau te boven gekomen. Bij het vervoer over land is de omzet inmiddels bijna 14 procent hoger dan in 2008.

Koeriers profiteren van groei e-commerce markt
Bij het vervoer door de lucht en de dienstverlening voor vervoer wordt er respectievelijk 4 procent en 9 procent meer omgezet dan negen jaar geleden. Bij de postbezorgers en koeriers samen is het omzetniveau nagenoeg gelijk aan dat van 2008. Dat komt doordat de daling bij de postbezorgers wordt gecompenseerd door een omzetstijging van 37 procent bij de koeriers die vooral profiteren van de groeiende e-commerce markt.

TLN: positief sentiment nog nooit zo hoog
De positieve cijfers van het CBS over de transportsector zijn in lijn met die van het Conjunctuurbericht van TLN dat eveneens vandaag verscheen. De transportorganisatie constateert dat het vertrouwen van transportondernemers op het hoogste punt in 10 jaar is. Met name de bedrijvigheid in het internationale goederenvervoer viel volgens TLN een stuk hoger uit dan eerder voorspeld.

Lees meer »

Nieuws

Vastgoed event 2017

15 juni 2017

Op donderdag 22 juni vindt het goedbezochte Event Arnhem Nijmegen Vastgoed 2017 plaats.

In 1 middag krijgt u een compleet en actueel overzicht van alle vastgoedkansen in deze regio. Zo presenteren de Provincie en de Gemeentes Arnhem en Nijmegen hun investeringsagenda van 50 miljoen. Ook worden de projecten Waalfront en De Melkfabriek toegelicht. Bekijk hier de actuele deelnemerslijst

​Programma-overview:
Investeringsagenda Provincie en Gemeenten
Actueel Marktoverview: wonen, werken, winkelen
Gebiedstransformaties: Waalfront en De Melkfabriek

Uw sprekers​:
gedeputeerde Bea Schouten
Paul van Hoof, Gemeente Arnhem
Marjolijn van de Zandschulp, Gemeente Nijmegen
Michiel Smits, Cushman & Wakefield
​Henri Schimmel, BPD
Uw dagvoorzitter: Peter van Geffen, Stec Groep

Bekijk hier het volledige programma, voor aanmelding klik hier

Lees meer »

Nieuws

Leidende positie in synchromodaal transport uitbouwen

19 mei 2017

In Nederland tonen we lef als het gaat om experimenteren met bijvoorbeeld control towers en synchromodaal transport.” Prof. dr. ir. Lorí Tavasszy is een vooraanstaand wetenschapper met een brede internationale ervaring. Hij weet dat andere landen naar ons kijken met jaloerse blik.

Sinds vorig jaar september is Tavasszy fulltime hoogleraar aan de TU Delft, waar hij al parttime aan verbonden was. Zijn expertise ligt op het snijvlak van verbindingen tussen logistieke activiteit, (multi)modaal transport en ruimtelijke ordening.

Tavasszy is één van de sprekers tijdens de paneldiscussie op de Summit Logistieke Hotspots op 16 mei in Dordrecht.

Meer noodzaak in Nederland
“Nederland heeft een leidende positie in het ontwerpen van haven en achterland”, zegt Tavasszy. “We tonen lef en durven te experimenteren, met platooning bijvoorbeeld, met control towers en met synchromodaal transport. Sommige elementen zie je ook terug in andere landen onder een andere naam.

Maar ze leren veel van ons, meer dan andersom. We hebben een unieke positie, omdat we van oudsher al veel transportmodaliteiten kennen en toepassen. In andere landen zijn de mogelijkheden een stuk minder – het belang is ook minder groot.”

Harde en zachte factoren
Zijn hoogleraarschap gebruikt Tavasszy om op een fundamentele manier te kijken naar vraagstukken over bijvoorbeeld internationale transportstromen en regionale verschillen. Hij is een onderzoek gestart naar de vraag welke criteria multinationals hanteren bij de locatiekeuze. Tot zijn verbazing is daar eigenlijk relatief weinig over bekend.
“Anders dan op andere universiteiten kijken we hier naar effecten op micro en macro gebied. Dus niet alleen voor een specifiek bedrijf, maar juist naar een bijvoorbeeld een mainport in zijn geheel of naar grotere vervoerssystemen, of een compleet bedrijventerrein.

Haven Rotterdam en toekomst
Promovendi brengen wereldhandelsstromen in beeld en onderzoeken wat de impact is van bepaalde verschuivingen voor de Rotterdamse haven. Wat zijn de toekomstscenario’s. Er is altijd een technische invalshoek, maar er zijn ook vele economische, maatschappelijke componenten. Wat me boeit is de samenhang tussen de harde randvoorwaarden van business en de zachte factoren die mensen drijven om te komen tot samenwerking, waar dan vervolgens weer logistieke innovaties uit groeien.”

Tavasszy: ‘Physical Internet is een cruciale innovatie’

Lees meer »

Nieuws

ROC van Twente met drones naar luchthaven

19 mei 2017

Het ROC van Twente begint volgend studiejaar met twee deelstudies op het gebied van drones. Voor het praktijkgedeelte strijkt de school neer op luchthaven Twente.

Het apparaat maakt een razendsnelle opmars in tal van sectoren. Drones, onbemande ‘helikoptertjes’ in alle soorten en maten, betekenen een nieuwe bron van werkgelegenheid in onder meer de landbouw, veiligheidssector, onderhoud en logistiek. Na de Universiteit Twente en Saxion Hogescholen sluit ook het ROC van Twente zich met studiemogelijkheden aan bij Space53, dat van Twente hét landelijke dronecentrum wil maken.

Grote behoefte
,,Het bedrijfsleven laat ons nadrukkelijk weten dat er grote behoefte aan dronespecialisten is”, zegt Laurens van Lier, directeur van het college voor Transport, Logistiek en Mobiliteit (TLM) van het ROC van Twente. ,,Dat geldt niet alleen voor mensen die ze kunnen bouwen, testen en onderhouden, maar ook degenen die er in allerlei sectoren mee kunnen werken.”

Het ROC van Twente houdt volgende week een groot internationaal drone-evenement, met deelnemers uit Iran, België, IJsland en Nederland. Bezoekers kunnen in de gieterijhal van het ROC in Hengelo zien hoe de teams hun eigen drones bouwen en het daarna tegen elkaar opnemen.

Grote rol
Het ROC van Twente schenkt al een tijdje in enkele opleidingen aandacht aan drones en andere onbemande transportsystemen. Van Lier: “We zijn ervan overtuigd dat ze al binnenkort een heel grote rol in onze samenleving gaan spelen. In 1998 geloofden nog de meeste Nederlanders dat ze nooit een mobiele telefoon zouden aanschaffen. Kijk eens hoe snel dat is veranderd.”

 

Lees meer »

Nieuws

'OVERHEID MOET BINNENVAART HELPEN INNOVEREN'

19 mei 2017

Zonder forse overheidsinvesteringen in bruggen en vaarwegen zal lang niet alle innovatiekracht van de binnenvaart worden benut. Dat zegt Jurgen van der Sloot, beleidsadviseur binnenvaart & spoor bij evofenedex, in BNR Bouwmeesters.

Het blijkt niet eenvoudig om innovaties door te voeren in de binnenvaart, zegt Van der Sloot. ‘De binnenvaart bestaat uit allemaal op zichzelf staande bedrijven – vaak familiebedrijven die wonen en leven op hun eigen binnenvaartschip. De financiering van het schip slokt zo’n groot deel van het budget op dat voor werkelijke innovaties weinig geld overblijft.’ De binnenvaart staat bij de politiek niet hoog op de agenda, terwijl 30 procent van alle goederenstromen over het water gaat, zegt Van der Sloot. ‘Er zou dus eigenlijk veel meer in geïnvesteerd moeten worden.’

Innoveren
Mede door verdere schaalvergroting heeft de Nederlandse binnenvaart zich de afgelopen jaren toch weten te ontpoppen als een innovatieve sector, zegt Marleen Buitendijk, beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra bij BLN-Schuttevaer. Maar het blijkt wel steeds ingewikkelder om innovaties terug te verdienen. En dat is nodig, want wat op het spel staat is volgens haar niets minder dan een internationale koppositie. ‘We hebben met onze schaalvergrotingsslag ontzettend moderne schepen gebouwd. We zijn de modernste en meest geavanceerde vloot van heel Europa.’

Toekomstbestendige bruggen
Binnen het huidige budget doet Rijkswaterstaat alles wat in zijn macht ligt, maar dat is niet genoeg, zegt Buitendlijk. Vooral voor innovatieve, slimme oplossingen voor de logistiek moet meer geld worden vrijgemaakt, betoogt ze. ‘Een brug die je nú bouwt ligt er voor honderd jaar. Die moet je dusdanig hoog bouwen dat-ie toekomstbestendig is. En als een brug gerenoveerd wordt, dan moet-ie op hoogte. Het kan niet zo zijn dat we een nieuwe brug bouwen en dat die leidend is voor de komende honderd jaar; dat is niet goed.’

Minder bemanning, veiliger varen
Slimme, innovatieve technieken betalen zichzelf uiteindelijk terug, meent Buitendijk, als je vervolgens met minder mensen aan boord minstens net zo veilig kunt varen. ‘Dat vraagt wel om een goed dekkend communicatienetwerk en dat is er langs de vaarwegen nog niet altijd. Je kunt bedenken dat da het de veiligheid ten goede komt als het vol met sensoren zit en autonoom reageert. Maar de komende jaren zal het eerst zijn: met minder bemanning veiliger varen.’

Want er is veel mogelijk, als naast de sector zelf ook de overheid extra geld vrijmaakt voor de infrastructuur. ‘Er is al tekort om wat we nu hebben in stand te houden, omdat het vorige kabinet enorm bezuinigd heeft op infrastructuur. De VVD heeft nog wel de ambitie om jaarlijks 600 miljoen jaarlijks extra te investeren, maar bij andere partijen die bij de formatie aan tafel zitten staat dat veel minder hoog op de agenda.

Lees meer »

Nieuws

20% investeringssubsidie

28 april 2017

20% subsidie op investeringen, ook voor bedrijven mogelijk!

De Twentekanalen en binnenhavens worden verruimd zodat grotere schepen (klasse Va) gebruik kunnen maken van deze belangrijke vaarroute. De werkzaamheden worden vanaf 2018 uitgevoerd.

Voor dit project wordt bij “Europa” subsidie aangevraagd vanuit het Connecting Europe Facility voor Transport (CEF-Transport) programma.
Private investeringen (infrastructurele werken en/of de aanschaf van bepaalde machines) kunnen mogelijk in aanmerking komen voor deelname aan de Europese subsidie aanvraag. Het standaard subsidiepercentage is 20%.

Om in aanmerking te kunnen komen dient met de investering een bijdrage te worden geleverd aan het koolstofarm maken of aan het algeheel functioneren van het Europese TEN-T kern transport netwerk langs de transport corridor North Sea – Baltic (rode lijn op bijgaande afbeelding). Bij voorkeur bieden de investeringen een sterke Europese meerwaarde en vindt de fysieke implementatie grensoverschrijdend (Nederland- Duitsland) plaats.

De fysieke realisatie van de investeringen dient plaats te vinden tussen half juli 2017, en eind december 2023.

Als uw bedrijf investeringsprojecten heeft die hierbij aansluiten kunt u wellicht in aanmerking komen voor 20% subsidie.

Meldt u zich dan voor 8 mei a.s. aan bij
Anne-Ruth Scheijgrond via anne-ruth.scheijgrond@portoftwente.com of telefonisch 06-22738374.

We kunnen dan snel kijken of uw project in aanmerking komt!

Lees meer »

Nieuws

Binnenvaart vervoert 365 miljoen ton goederen over Nederlandse binnenwateren

28 april 2017

Binnenvaartschepen hebben vorig jaar 365 miljoen ton aan goederen over Nederlandse binnenwateren vervoerd, 1 procent meer dan in 2015.

Er werd iets minder droge bulk vervoerd, terwijl er meer goederen in containers en natte bulk werden vervoerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij droge bulk gaat het bijvoorbeeld om zand en granen, natte bulk is bijvoorbeeld olie.
Er werd iets minder droge bulk vervoerd, terwijl er meer goederen in containers en natte bulk werden vervoerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Bij droge bulk gaat het bijvoorbeeld om zand en granen, natte bulk is bijvoorbeeld olie.

Bijna 55 procent van de goederen die binnenvaartschepen vervoeren, heeft een laad- of loshaven in het buitenland. Ruim 31 procent heeft een Nederlandse laadhaven en een Nederlandse loshaven.

De overige 14 procent betreft doorvoer. Hierbij worden de goederen niet in Nederland gelost of geladen. Dit betreft vooral goederenvervoer tussen België en Duitsland.

De grootste vervoersstroom loopt tussen zeehavens of binnenhavens in Nederland en het buitenland. Bijna 95 procent hiervan is afkomstig uit of is onderweg naar Duitsland en België.

De haven in Duisburg is een belangrijk knooppunt in het transport over water van en naar Duitsland. Deze plaats ligt in Noordrijn-Westfalen en de haven sluit aan op de belangrijkste Nederlandse vaarwegen en heeft een directe verbinding met de zeehavens in Amsterdam en Rotterdam.

Er worden vooral ijzererts en steenkolen vanuit Nederland naar Duitsland vervoerd. Vanuit Duisburg komen vooral steen, zand, grind en goederen in containers naar Ned

Lees meer »

Nieuws

Nieuwe Mercedes-Benz Actros voor Kuipers

6 april 2017

Baan Twente heeft twee nieuwe trucks afgeleverd bij Kuipers Logistics in Oldenzaal. Kuipers koos voor de Mercedes-Benz Actros Gigaspace.

De nieuwe trucks zijn uitgerust met de nieuwste technieken op het gebied van veiligheid, milieu en comfort.

Denk hierbij aan onder andere: Brake Assist 3, een systeem dat ingrijpt mocht de chauffeur niet in de gaten hebben dat het verkeer voor hem afremt. Lane Assist, een systeem dat alarmeert als de truck buiten zijn rijbaan komt. Predictive Powertrain Control, een systeem dat enkele kilometers vooruit kijkt en vanzelf gas terugneemt als de combinatie geen power nodig heeft en Adaptive Cruise Control dat automatisch afstand houdt.

De trucks zijn uiteraard uitgerust met een Euro 6 motor met automatische versnellingsbak en met het Fleetboard pakket wordt de staat van de truck in de gaten gehouden en de chauffeur gecoacht op rijstijl.

Lees meer »

Nieuws

‘Verkiezingsuitslag biedt kansen voor handel en logistiek’

6 april 2017

Evofenedex oordeelt dat die partijen die open staan voor Europa en de rest van de wereld winst boekten bij de verkiezingen. RAI Vereniging verwacht een lastige formatie.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is goed nieuws voor ondernemend Nederland. Dat stelt ondernemersvereniging Evofenedex, die onderstreept dat de Nederlandse kiezer partijen die met het gezicht naar Europa en naar de rest van de wereld staan, een ruime meerderheid hebben gegeven.

Eén gezamenlijke, Europese markt met vrij verkeer van goederen en goede handelsafspraken met de rest van de wereld blijven een belangrijke voorwaarde voor het succes van ondernemers in Nederland, stelt Evofenedex. Internationaal ondernemen biedt werk aan meer dan twee miljoen mensen en is goed voor een derde van ons gezamenlijke inkomen. De uitslag biedt nauwelijks aanknopingspunten voor een protectionistische koers van een nieuw kabinet, wat Evofenedex winst noemt.

Volgens Evofenedex is er nu een breed draagvlak in de Tweede Kamer voor partijen die willen investeren in betere en slimme infrastructuur en een werkbaar duurzaamheidsbeleid voorstaan. Evofenedex wil dat een nieuw kabinet knelpunten voor het goederenvervoer snel en innovatief aanpakt om de economische schade hiervan voor de economie te minimaliseren.

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging, reageert als mede-initiatiefnemer van de Mobiliteitsalliantie ook op de stembusuitslag: ‘De meningen van politieke partijen op belangrijke thema’s als autobelastingen, het anders betalen voor het gebruik van verkeersmiddelen, openbaar vervoer en elektrisch rijden liggen soms ver uit elkaar.’ Hij verwacht daarom dat de formatie een ‘pittige klus’ wordt. Van Eijck pleit voor forse investeringen om Nederland bereikbaar, mobiel en leefbaar te houden. ‘Hiervoor moet er een mobiliteitsakkoord komen met een volgend kabinet.’

Lees meer »

Nieuws

'Regio’s moeten meer investeren in logistieke arbeidsmarkt’

6 april 2017

Logistiek dienstverleners en verladers waarderen hun arbeidsmarkt met gemiddeld een 6,5. Een magere voldoende die voortkomt uit een vandaag verschenen arbeidsmarktonderzoek van economisch bureau Stec Groep. De bedrijven die deelnamen aan het onderzoek zijn kritisch en adviseren regio’s om boven op de bestaande initiatieven meer te investeren in bijscholingstrajecten, het mbo-onderwijs en samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven, dat in het onderzoek ook aangeeft dat de factor ‘arbeid’ steeds zwaarder meeweegt bij een strategische locatiekeuze.

Volgens de opstellers van het onderzoek zijn investeringen in de regionale arbeidsmarkt de komende jaren hard nodig aangezien de logistieke sector tot 2030 rond de 350.000 nieuwe logistieke medewerkers nodig heeft. Stec Groep komt tot deze conclusie naar een uitgebreid onafhankelijk onderzoek dat eind vorig jaar plaatsvond met steun van 9 logistieke hotspots op basis van data-analyse en onder 70 verladers en logistiek dienstverleners.

Personeelskosten worden fors hoger
Belangrijke uitkomst is dat de deelnemers aan dit onderzoek de regionale arbeidsmarkten waarin zij actief zijn, gemiddeld met een 6,5 waarderen en een kwart geeft een 5 of lager. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat circa 40 procent van de bedrijven verwacht dat de personeelskosten de komende jaren fors hoger zullen uitvallen onder invloed van groei en het behoud van talent.

Logistiek in NL goed voor 750.000 banen
De logistieke sector groeit volgens Stec vooral in de bekende corridors en hotspots. Daarnaast is 10 procent van de totale huidige Nederlandse werkgelegenheid logistiek, goed voor 750.000 banen. Ook in de recente crisis groeide, zo stelt het economisch bureau vast, de logistiek opvallend genoeg door. In de periode 2011-2016 hebben grotere logistieke bedrijven (logistiek dienstverleners en verladers) 5 tot 10 procent extra personeel in dienst genomen. “Nederland scoort altijd goed in aantrekken van logistieke bedrijven. De logistieke arbeidsmarkt in Nederland is daarbij tot nu toe concurrerend ten opzichte van onze buurlanden”, zegt Hub Ploem van Stec Groep.

Deel van vraag oplossen met robotisering
De 350.000 nieuwe mensen die nodig zijn in de Nederlandse logistiek zijn niet alleen het gevolg van de economische groei – het aantrekken van nieuwe bedrijven en groei van zittende bedrijven – maar ook van de vervanging van bestaand personeel door uitstroom, bijvoorbeeld door pensionering. Een deel van de arbeidsvraag kan worden opgelost door robotisering en automatisering. Welk effect automatisering en robotisering precies heeft is nog onzeker. Ploem: “Het zorgt ook voor een andere arbeidsvraag: veelal hoogwaardiger en technischer. In regio’s met veel logistieke werkgelegenheid verwachten we dat de effecten van robotisering en automatisering het grootst zullen zijn.”

E-commerce dc’s stuwen arbeidsvraag
De druk op de logistieke arbeidsmarkt wordt mede beïnvloed door de vraagpieken van regelmatig boven de 50 procent. Dat zijn vooral e-commerce dc’s die met pieken in levering te maken hebben. Regelmatig zijn honderden mensen extra nodig, bijvoorbeeld in de periode november-december. De Nederlandse arbeidsmarkt(wetgeving) is uitstekend voorbereid op deze flexibele arbeidsvraag. Ook Duitsland, België en Frankrijk investeren hier nu echter in, aldus het rapport van Stec.

Weinig verschil tussen logistieke hotspots en regio’s
Ondanks dat Nederland Europees gezien voorop loopt in het flexibele arbeidsbeleid zijn bedrijven – getuige de magere 6,5 – kritisch op de logistieke arbeidsmarkt in de regio’s waar ze gevestigd zijn. Ploem: “Dat gemiddelde cijfer is opvallend maar gelijk ook wel te plaatsen omdat er een scheidslijn is tussen grote groep van de ondervraagde bedrijven die tevreden is en een 7 of hoger geeft en een ander deel geeft een 5 of lager. Wat wel verbazend is dat die laatste bedrijven niet in hun beoordeling aangeven welke regio’s of logistiek hotspots dan wel goed presteert of juist slecht. Dat zien we totaal niet terug, over het algemeen taxeren ze dus geen doorslaggevende verschillen tussen de arbeidsmarkten van verschillende regio’s.”

Regionale arbeidsmarkt beïnvloedt locatiekeuze
Het aantal beschikbare en geschikte ‘handjes’ en het opvangen van vraagpieken worden door logistieke bedrijven als top-3 knelpunten gezien voor de kortere termijn. Verladers en logistiek dienstverleners blijken de factor arbeidsmarkt bovendien steeds zwaarder mee te laten wegen bij een strategische locatiekeuze. 40 procent van de deelnemers aan het onderzoek verwacht dat de factor regionale arbeidsmarkt veel groter wordt bij hun locatiekeuze. Vooral grotere en internationale logistiek dienstverleners en verladers denken dit (60 procent). Ploem: “We hadden overigens vooraf verwacht dat bedrijven meer zouden gaan nadenken over de relatieve verschillen in de arbeidsmarkten in bepaalde gebieden en dat op basis daarvan andere keuzes zouden worden gemaakt. Uit ons eerdere onderzoek Logistiek in Beeld kwam het groeiende belang van arbeidsmarkt als locatiefactor namelijk expliciet naar voren. Uit dit onderzoek blijkt dat regionale arbeidsmarktverschillen nu niet bekend of zichtbaar zijn en (nog) niet leiden tot andere locatiekeuzes door bedrijven.”

Hoogte van loonkosten speelt een mindere rol
Bedrijven gaven aan wat zij het belangrijkste vinden aan hun regionale arbeidsmarkt. Op korte termijn blijken een grote flexibele schil (ook voor piekbelasting), veel (en goed georganiseerde structuur van) arbeidsmigranten, incentives op de arbeidsmarkt (zoals subsidies voor zij-instromers) en veel werklozen met logistieke achtergrond van grote waarde. De hoogte van loonkosten speelt voor bedrijven een minder voorname rol; beschikbaarheid van personeel wordt op korte termijn als belangrijker gezien.

Risico van krimpende beroepsbevolking
Op lange termijn noemen de bedrijven vooral het belang van bewezen om- en bijscholingstrajecten, een grote pool aan logistiek opgeleid medewerkers dat nu werkzaam is in de sector, aanwezig mbo-onderwijs en samenwerkingsprojecten tussen bedrijven gericht op de arbeidsmarkt. Bedrijven noemen als lange termijnrisico: regio’s die onstuimig groeien en dus een groot beroep doen op het potentieel en waar de arbeidsmarkt relatief minder geschikt is door bijvoorbeeld veel langdurig werklozen en een krimpende beroepsbevolking.

Strategisch nadenken over arbeidsmarkt
Ploem adviseert bedrijven strategischer na te nadenken over de factor arbeid. “Dit aspect zal op de lange termijn van grote invloed zijn op het logistieke succes van bedrijven. Transportkosten en het netwerk waarbinnen een bedrijf zich bevindt, zijn nog altijd leidend bij locatiekeuzes. Arbeid komt dan vaak op een derde tot vijfde plaats, maar de verwachting is dat arbeid de komende jaren van invloed is op de locatiekeuze. Mijn oproep is dan ook aan bedrijven om hiermee aan de slag te gaan, zodat je veel meer grip krijgt op de regionale arbeidsmarktverschillen, vanuit het programma van eisen van de onderneming. Ga met personeel en talent in gesprek, biedt perspectief (bijscholing, groei, etc.) en zorg voor een onderscheidend profiel als werkgever. Naarmate je je onderscheidt als bedrijf op het gebied van arbeid (creatief, ‘boven’ op de arbeidsmarkt, of ‘top’werkgever) dan zul je dit probleem ook een stuk minder ervaren.”

Werk aan de winkel voor regio’s
Goed voorbeeld is volgens Ploem de chauffeurswervingsactie van Simon Loos onlangs, die in korte tijd veel nieuwe chauffeurs heeft opgeleverd. “Werk daarnaast samen met andere (logistieke) bedrijven, overheden en onderwijs om de regionale arbeidsmarkt en (kwaliteit van) instroom te verbeteren. Eigenlijk is in iedere regio werk aan de winkel wat dit betreft.”
Positief is om te zien dat er in veel regio’s al initiatieven zijn of worden ondernomen op dit gebied. Ploem: “Denk aan de sectorplannen in onder andere de Brabantse regio’s en regio Zwolle, het Transfer Center Logistiek in Twente, het Sector Service Punt Logistiek in Venlo-Venray en de Kweekvijver medewerkers Logistiek in Noordoost-Brabant. Onze boodschap is dan ook: een tandje erbij in de regio’s met een sterke institutionele arbeidsmarktstructuur, en deze opbouwen in regio’s waar dit ontbreekt.”

Het volledige arbeidsmarktonderzoek is na registratie te downloaden via de website van Stec Groep.

 

Lees meer »

Nieuws

Opening Twente Airport

6 april 2017

Vliegen, vestigen en testen op Twente Airport

Donderdagmiddag 30 maart werd Twente Airport officieel geopend voor zakelijk en klein recreatief vliegverkeer. Naast vliegverkeer en luchtvaart georiënteerde bedrijven, richt Twente Airport zich op het faciliteren van testen. “Van waterbaktesten met een Airbus tot het testen en doorontwikkelen van drones. De opening is het begin van een nieuw hoofdstuk in de rijke historie van de Twentse luchthaven. En een belangrijke stap voor de economie van Twente.

Gesloten testomgeving en heel veel ruimte
Twente Airport is meer dan vliegen alleen. Het is een unieke vestigingsplek voor luchtvaartgeoriënteerde bedrijvigheid. Zoals AELS die op Twente Airport end-of-life grote vliegtuigen gaat ontmantelen. In de combinatie vliegen, vestigen en testen is Twente Airport een belangrijk onderdeel van Technology Base, de proeftuin voor pionierende bedrijven. Partijen als Twente Safety & Security, Space53, Dynteq en NLR maken of gaan binnenkort gebruik maken van de gesloten testomgeving die Technology Base biedt.

Die faciliteiten en de nabije aanwezigheid van Twentse onderzoeks- en kennisinstellingen als de Universiteit Twente, Mesa+ en Fraunhofer maken deze regio interessant voor innoverende bedrijven.

Overdracht gezag
In aanwezigheid van Sharon Dijksma, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, droeg het Ministerie van Defensie het gezag formeel over aan de provincie Overijssel. Twente Airport is een regionale luchthaven met grote vergezichten en een nationale innovatieagenda en is van grote economische waarde voor de regio. Het kan het verschil maken voor bedrijven die overwegen zich in de regio te vestigen of voor samenwerkingspartijen om voor Twente te kiezen.”

Lees meer »

Nieuws

Strategische samenwerking Mennegat Trading BV en Twentepoort Groep BV

15 maart 2017
Nieuws

Logistiek Top 100

15 maart 2017

Logistiek brengt dit jaar voor de zestiende keer samen met Buck Consultants International de Top 100 logistieke dienstverleners uit. De inventarisatie van de bedrijfsgegevens voor de editie van 2017 is gestart.

Om inzicht te geven in de stand van zaken bij het logistieke bedrijfsleven anno 2017 willen we niet alleen terugblikken naar 2016, maar ook vooruit kijken naar de belangrijkste trends binnen transport en logistiek. Daarom vragen we u om naast het geven van een update van uw bedrijfsgegevens als zijnde logistiek dienstverlener, ook uw mening te geven over de belangrijkste innovaties. Hoe gaat u om met deze nieuwe kansen? Waar zet u als bedrijf op in? Met de informatie die u verstrekt dingt u mee voor een plekje in de Top 100 Logistieke Dienstverleners.

Ontwikkelingen bij logistieke dienstverleners

Om dit in kaart te brengen hebben wij in samenwerking met Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International, een enquête met 11 vragen opgesteld die ons helpt om conclusies te trekken over de ontwikkelingen bij logistiek dienstverleners in het afgelopen jaar. Uiteraard is vertrouwelijkheid gegarandeerd en publiceren we alleen geaggregeerde resultaten. U kunt bij elke vraag de best passende optie aankruisen.

Update bedrijfsgegevens

Voordat u overgaat tot het invullen van de enquête en uw bedrijfsgegevens, is het belangrijk dat u er zeker van bent dat uw bedrijf geen persoonlijke email over deze inventarisatie heeft ontvangen en u bevoegd bent om de gegevens te verstrekken.

Alle gegevens die voor vrijdag 10 maart zijn aangeleverd tellen mee voor de ranking en het onderzoeksresultaat. De Top 100 Logistiek Dienstverleners 2017 verschijnt op vrijdag 7 april.

 

Lees meer »

Nieuws

Transportbedrijf Brink XL kiest voor nieuwbouw

15 maart 2017

Transportbedrijf Brink XL is de nieuwste aanwinst op bedrijventerrein Elsmoat tussen Enter en Rijssen. Na twee jaar onderhandelen is overeenstemming bereikt tussen Wierden, Brink XL en Rijssen-Holten.

Het bedrijf gaat aan de slag op een stuk grond van ruim 1,6 hectare. Brink XL heeft aangegeven de grond in erfpacht te willen nemen. Het bedrijf wil de kavel binnen 20 jaar kopen.

Een van de redenen dat de onderhandelingen lang geduurd hebben, is dat Brink XL niet afkomstig is uit Wierden of Rijssen-Holten. Het transportbedrijf ontstond ooit in Hardenberg en is daar nog actief. Tevens heeft Brink XL een vestiging in Goor. Idee van de directie is om op de Elsmoat één groot bedrijfspand te betrekken. De vestigingen in Goor en Hardenberg gaan dus verdwijnen. De Elsmoat is oorspronkelijk bedoeld voor ondernemers uit Rijssen-Holten en Wierden.

Dat er nu toch voor een bedrijf van buiten is gekozen, is opmerkelijk, want openstelling van het terrein heeft de politiek in Wierden flink verdeeld. Oppositiepartijen als de ChristenUnie en Nieuw Enter Wierden hamerden regelmatig op een soepeler vestigingsbeleid. Voormalig wethouder Theo de Putter en zijn collega Dianne Span hielden de poot stijf. Alleen voor een bedrijf dat veel werkgelegenheid met zich meebrengt, zou de poort op een kier kunnen, zei De Putter. Daar zijn afspraken met de provincie Overijssel over gemaakt.

Volgens het college van Wierden is er voldoende sprake van lokale geworteldheid in de twee gemeenten. 80 procent van de omzet van Brink XL komt van opdrachtgevers uit Salland en Twente. Vandaar dat het bedrijf voor een locatie tussen de twee regio’s kiest. “Bovendien heeft Brink XL een duidelijke link met Wierden en Rijssen-Holten”, zegt gemeentewoordvoerder Jan Marten de Jong. “Het materieel van Brink XL wordt bijvoorbeeld veelal geleverd door Rijssense bedrijven en daarnaast komen 20 opdrachtgevers van Brink uit Wierden en Rijssen-Holten. Ook werken er veel mensen uit onze gemeenten bij het bedrijf.”

De directie heeft aangegeven lokale bedrijven te willen betrekken bij de nieuwbouw op de Elsmoat, dus het project brengt werkgelegenheid met zich mee.

Lees meer »

Nieuws

Eurol 40 jaar jubileum: nieuwbouw op XL Businesspark

15 maart 2017

Eurol in Nijverdal bestaat 40 jaar. Oprichter Johan Pfeiffer (73) begon rond zijn 30ste vanuit huis met de verkoop van literflessen olie. Inmiddels levert het bedrijf wereldwijd producten in 75 landen, vanuit meerdere locaties. Zoon Martijn heeft de dagelijkse leiding in handen. “Mijn grootste aanwinst tot nu toe”, glimlacht Pfeiffer trots.

Techniek en verkoop

Johan Pfeiffer is 20 jaar wanneer hij solliciteert op de functie vertegenwoordiger voor de verkoop van olie in Nederland voor een Amerikaans bedrijf. Johan bouwt een groot netwerk op, luistert goed naar de wensen van zijn klanten, maar merkt na verloop van tijd dat in de olie-industrie veel meer kansen liggen.

Vanaf het begin goed

Pfeiffer besluit 12 jaar later voor zichzelf te beginnen. Hij koopt twee vrachtwagens olie van een goede leverancier. “Maar dan ben je er nog niet. Het moest vanaf het begin goed zijn. Een merknaam bijvoorbeeld. Europa Olie afgekort naar Eurol! Lekker kort en duidelijk.” Pfeiffer vertelt: “Het ging al heel snel goed. Eerst de ‘makkelijke’ contacten benaderen. Klanten kennen je, maar je moet het vertrouwen winnen van je toehoorders.”

Actie

Om meer bekendheid te creëren, bedenkt Pfeiffer een actie. Wie 3 liter olie afneemt, maakt kans op een reis naar motormekka Daytona. “Die actie heeft veel aandacht gekregen”, lacht Pfeiffer. “Want hoezo biedt een klein olieboertje uit Nijverdal een dure reis aan? Het heeft het niveau flink opgekrikt.”

Eurol doet binnen korte tijd met de grote jongens mee. Pfeiffer kan uitbreiden naar een hal van 600 m2, neemt personeel in dienst en wat later bouwt hij nieuw. Ook de eerste exportaanvragen komen binnen.

Lastig

“Wat ik soms lastig vond is de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Je wilt kwaliteit leveren.” Alsof Pfeiffer zijn handen niet vol heeft aan zakendoen, gaat hij ook zelf blenden. Echter op kleine schaal. Als grootste verandering beschouwt hij de komst van de automatisering. In Almelo staat straks een volledig geautomatiseerde hal. Een groot project waar Johan zich voornamelijk mee bezighoudt.

Moeilijkheidsgraad

Zoon Martijn (43) houdt de dagelijkse leiding. De bedrijfskundige loopt al vanaf zijn 24ste jaar in het bedrijf mee. Onderaan begonnen en alle facetten doorlopen. “Blijven kijken wat de klant wil en hoe de markt beweegt. Tegenwoordig is het een andere moeilijkheidsgraad, maar brengt ook meer uitdaging. En er zijn veel meer hulpmiddelen dan 40 jaar geleden.”

Johan Pfeiffer wil over 2,5 jaar stoppen. Wat hij dan gaat doen? Dat ziet hij dan wel.

Lees meer »

Nieuws

Bleckmann realiseert DC-operatie voor Techstyle

1 maart 2017

Logistiek dienstverlener Bleckmann heeft een nieuw fashion distributiecentrum geopend in Venlo. Maandag werd de opening gevierd met de Amerikaanse modegigant Techstyle dat vanuit dit multi-client dc dagelijks duizenden online-orders laat versturen naar klanten van webwinkels Justfab en Fabletics.

Lees meer »

Nieuws

Ruimte voor groei XL Businesspark Twente

3 februari 2017

De gemeenteraad van Almelo heeft  unaniem ingestemd met de aanpassing van het bestemmingsplan voor het derde deel van het bedrijventerrein aan de A35 het XL Business Park Twente.

Het plan voor het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein is aangepast om meer bedrijven te trekken. Er mogen daar nu hogere gebouwen komen. De maximale bouwhoogte is aan de kant van de snelweg van 25 meter naar 30 meter verhoogd.

Bedrijven mogen hoger bouwen
Ook de kant van het kanaal en de Doorbraak is in het derde gedeelte van XL Business Park Twente de toegestane bouwhoogte vergroot ten opzichte van deel 1 en 2. Er mogen aan de zuidkant en de westkant nu gebouwen van 18 meter hoog komen.
De lage bouwhoogte op de andere delen van het terrein werd door bedrijven een belangrijk minpunt genoemd voor vestiging op het XL Business Park Twente.

Milieuzonering
Naast de bouwhoogte kwam ook kritiek op de milieuzonering en de reservering van grond voor groen en verkeer. Ook op dat vlak zijn de regels versoepeld in het bestemmingsplan voor de derde tranche.

De versoepelde regels moeten meer bedrijven naar het XL Business Park Twente lokken. Tot nu toe loopt op de andere delen van het bedrijventerrein gronduitgifte achter op de verwachtingen. Veel potentiële bedrijven haken af vanwege de maximale bouwhoogtes en de milieuzonering.

Lees meer »

Nieuws

Tielbeke opent deuren nieuwbouw

3 februari 2017

Logistiek dienstverlener Tielbeke is bijna klaar met de voltooiing van de nieuwbouw van een logistiek centrum in Lemelerveld. Op zaterdag 4 maart organiseert het bedrijf daarom een ‘Inspiratiedag’. Naast het bekijken van de nieuwbouw biedt Tielbeke samen met partners de bezoekers een blik in de toekomst van het beroepsgoederenvervoer.

Eind maart 2016 is aannemer Hercuton met de bouw van start gegaan, die is opgesplitst in drie fases. De nieuwbouw is deels gerealiseerd tegen het bestaande bedrijfspand van Tielbeke in Lemelerveld op het perceel dat het bedrijf eerder gebruikte als parkeerterrein voor vrachtwagens. Belangrijkste onderdeel van de nieuwbouw is een crossdock met een oppervlakte van ongeveer 4.500 vierkante meter, 3.000 vierkante meter laadkuilruimte en 52 docks en twee busdocks.

Ernst-Jan Dorgelo, operationeel directeur bij Tielbeke over de inspiratiedag op 4 maart: “Als logistiek dienstverlener moet je meegaan in de dynamiek van de huidige ontwikkelingen. Wij bekijken nu, samen met diverse partners, de mogelijkheden van truckplatooning. Onze chauffeursinstructeurs hebben ervaring opgedaan bij TNO in Soesterberg. Daar staat een simulator die je laat ervaren hoe het is om in een platoon, kort op de voorligger te rijden. Dit soort ervaringen willen we graag delen. Niet alleen met onze medewerkers, maar ook vakgenoten en overig geïnteresseerden. Het is immers onze gedeelde toekomst.”

Lees meer »

Nieuws

Nieuwe CEO bij In Person

3 februari 2017

Een opmerkelijke wisseling van de wacht bij het Enschedese uitzendbureau In Person. Oprichter Herman Kok (62) draagt na het jaar waarin het bedrijf een recordomzet boekte (158 miljoen euro) het roer over aan zijn oudste zoon Jim (31).

Aanvankelijk zag zijn vader in Jim niet direct een opvolger, erkent Herman Kok, die In Person in 1989 onder de naam Euregio Uitzendbureau oprichtte. “Jims jongere broer Mick werkte ook voor ons en was daarin aanvankelijk behoorlijk fanatiek. Hij werd zelfs genomineerd voor de titel ‘intercedent van het jaar.’ Uiteindelijk heeft hij voor de fotografie gekozen. Hij is helemaal gek van auto’s en heeft van het fotograferen daarvan zijn beroep gemaakt. Ik vind dat kinderen hun dromen moeten volgen, dus dat is goed.”

Maar er is niemand binnen het bedrijf die zijn gedachten zo goed weet te vertalen als zoon Jim, vindt Herman Kok. “Jim voelt exact aan hoe ik dingen bedoel. Dat is dan toch door de bloedband die er is. Hij maakt mij natuurlijk ook al 31 jaar mee in alle stress, vreugde, onmacht en ambitie die ik heb wat het bedrijf aangaat.”

Onstuimige groei
Jim Kok neemt het stuur over in een periode dat de Twentse uitzendorganisatie een periode van onstuimige groei doormaakt. Het kan verkeren. In de periode 2008/2009, als In Person rode cijfers schrijft, speelt Herman Kok nog met de gedachte het bedrijf te verkopen.

In het achterliggende jaar steeg de omzet van In Person van 101 naar 158 miljoen euro en de winst groeide navenant mee. De overname van enkele concurrenten, samen goed voor ruim 30 miljoen omzet, hielp daarbij flink mee. “Maar de resterende groei hebben we op eigen kracht gedaan”, zegt Herman Kok, die verwacht dat het bedrijfsresultaat over 2016 rond de 4,9 miljoen euro zal uitkomen.

In Person telt momenteel bijna 300 medewerknemers, verdeeld over 60 vestigingen, waarvan een aantal in het pand bij grote klanten. Herman Kok: “Dat moeten er veel meer worden. Ook franchise-vestigingen,waarvan we er nu nog maar een paar hebben.”

Persoonlijk contact
Die forse groeiambitie moet gestalte krijgen onder het bewind van zoon Jim. “Het verschil tussen ons en de meeste grote uitzendketens zit in het persoonlijke contact”, zegt Kok jr. “Uitzendkrachten werven via internet is belangrijk, maar mensen die als uitzendkracht werken houden nog meer van vrije inloop. Van binnenstappen en vragen wat de mogelijkheden om te werken zijn. Wij geloven niet niet in alleen werven via het web. Daarom gaan we ook dit jaar weer nieuwe vestigingen openen.”

Hij heeft net twee dagen cursus in werving gegeven aan de mensen op de vestigingen, vertelt Jim Kok. “Via het persoonlijk contact gaat het toch het beste. Mensen zijn geen nummer. We kregen kort geleden cijfers waaruit blijkt dat uitzendkrachten bij ons 67% langer blijven dan wat gemiddeld is in de branche. Dat vind ik een compliment.”

CEO met lange haren
De nieuwe directeur draagt jeans en zijn haren reiken bijna tot op zijn schouder. Bedrijfskleding is uit den boze bij In Person. “Onze medewerkers moeten zichzelf kunnen zijn en dragen wat ze lekker vinden. Uitzendkrachten te woord staan in kostuum, schept alleen maar afstand.”

Nee, hij is zelf ook niet van plan om naar de kapper te gaan nu hij kopman is, zegt Jim Kok glimlachend. “Hoogstens om het te laten bijpunten. Lange haren horen bij me. Het gaat bovendien niet om uiterlijk, maar om wie je bent.”

 

Lees meer »

Nieuws

Het project Multiply

3 februari 2017

Beste ondernemer,

Verandert er veel om u heen? Verschijnen er iedere week nieuwe concurrenten op plekken die u niet verwacht? Ziet u nieuwe kansen ontstaan en ontbreekt het u aan de tijd om erop in te springen? Bent u MKB-ondernemer in Enschede (Twente) in de industrie, handel of dienstverlening met minimaal 5 medewerkers?

Een business-school-student en deskundige professionals dagen u drie maanden lang uit om ‘out of the box’ te denken en marktkansen om te zetten in nieuwe business. Denk aan internationalisering, nieuwe serviceconcepten, marketing- en salesideeën enzovoort. De student schrijft onder professionele begeleiding een concreet uitvoerbaar businessplan dat u helpt mee te veranderen de komende jaren!

Lees meer »

Nieuws

VDR Bouwgroep realiseert duurzaam distributiecentrum voor Decowraps in Aalsmeer

19 januari 2017

Decowraps laat een nieuw distributiecentrum bouwen op Green Park Aalsmeer. Het Amerikaanse bedrijf schakelde VDR Bouwgroep in voor de realisatie en de begeleiding naar de BREEAM-certificering van de nieuwbouw. De ambitie is een BREEAM**** (Excellent) certificering.

Decowraps is een grote internationale speler op het gebied van innovatieve verpakkingsmaterialen voor snijbloemen en potplanten. Een eigen team ontwerpt producten voor elk seizoen. De hoofdvestiging van Decowraps bevindt zich in Miami.

Naast de Verenigde Staten, heeft het bedrijf vestigingen in Colombia, Ecuador, China en in Aalsmeer. Bloemenhoofdstad Aalsmeer is ook voor VDR Bouwgroep bekend terrein. Al eerder realiseerde de Deventer bedrijfshuisvester er distributiecentra voor onder meer Dutch Flower Group, Blumex en OZ Export.

De lay-out van het distributiecentrum is ontworpen door Groenewout. Het overige gebouwontwerp is van de hand van architect Ronald Wieggers (Delta architectuur en bouwtechniek). VDR Bouwgroep is verantwoordelijk voor de engineering, de constructieve uitwerking en de realisatie van de bouw.

De bouw is inmiddels van start gegaan. Komende zomer zal de nieuwe vestiging van Decowraps operationeel zijn.

Lees meer »

Nieuws

Voorlopige gunning Verruiming Twentekanalen aan combinatie Van den Herik-Boskalis Nederland

19 januari 2017

De combinatie wordt daarmee verantwoordelijk voor het geschikt maken van de hoofdtak en de zijtak van de Twentekanalen voor grotere schepen (klasse Va). Ook voert de aannemer uitgesteld onderhoud uit.

Het verdiepen en bij het begin van de zijtak verbreden van de Twentekanalen zorgt voor een impuls van de regionale economie. Grotere schepen kunnen de omliggende havens en bedrijven bereiken, zoals de containerterminal in Hengelo en het bedrijventerrein in Almelo. We ontlasten zo het wegverkeer, doordat er minder vrachtwagens de weg op moeten, en we maken transport over het water rendabel.

Best Value-aanpak

De aanbesteding heeft plaatsgevonden met de zogenoemde Best Value (BV)-aanpak. Met deze aanpak streven we naar de meeste waarde voor de beste prijs. De opdrachtnemer krijgt de ruimte om het project zoveel mogelijk naar eigen inzicht naar het beste resultaat te leiden. Op die manier benutten we de expertise van de markt optimaal.

Hoogste score op kwaliteit

Best Value wordt sinds 2010 door Rijkswaterstaat toegepast. Sinds 2013 zijn alle Best Value-aanbestedingen van Rijkswaterstaat gegund aan de marktpartijen waarbij kwaliteit doorslaggevend is geweest. Ook bij combinatie Van den Herik-Boskalis Nederland is dit het geval.

1 aannemer voor 3 percelen

In de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat het project in drie percelen opgeknipt. Op elk perceel kon apart worden ingeschreven, zodat ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) kon meedoen. Bij de start van de aanbesteding hebben 13 partijen zich aangemeld: 9 partijen uit het MKB en 4 grotere aannemers. Na de eerste selectie bleven per perceel 2 MKB-partijen en 3 grote aannemers over. Van den Herik-Boskalis Nederland, een grote marktpartij, bood uiteindelijk voor alle percelen de meeste waarde voor de beste prijs. Voor 2 percelen eindigde het MKB op de 2e plaats. Het MKB heeft zich daarmee een serieuze kandidaat getoond.

Definitieve gunning

Bij een BV-aanpak vindt na de voorlopige gunning een onderbouwingsfase van enkele maanden plaats met de aannemer. Tijdens deze fase vraagt Rijkswaterstaat de plannen te verduidelijken en verder uit te werken. Na een toets of de plannen voldoen aan de gestelde eisen, wordt het project definitief gegund. We koersen op start van de verruimingswerkzaamheden in het najaar van 2017. Dan kunnen uiterlijk in 2020 grotere schepen met meer vracht over de kanalen varen.

Lees meer »

Nieuws

T-Port Logistics Campus met uitbreiding XL Park

21 december 2016

T-PORT LOGISTIC  CAMPUS.  Het is nog de werktitel. Maar wat de naam ook gaat worden. Groep Heylen wil in ieder geval zo snel mogelijk beginnen met de bouw van twee enorme hallen voor logistieke dienstverlening in Almelo. Op XL Businesspark bouwt Heylen 180.000 vierkante meter. Op termijn komen hier meer dan duizend mensen te werken.

Met dank aan de Nederlands-Belgische handelsmissie in Atlanta. Het bedrijfsleven uit beide landen was vorig jaar samen met premier Mark Rutte naar de Verenigde Staten afgereisd om zich daar te presenteren. Op deze beurs maakte Wim Heylen van Groep Heylen, hernieuwd, kennis met regionaal bedrijventerrein XL Businesspark. Inmiddels heeft het bedrijf een intentieovereenkomst gesloten voor de bouw van 180.000 vierkante meter  logistiek vastgoed. Op termijn komen hier naar verwachting duizend mensen te werken. Nee, het is niet het projectbureau van XL  geweest dat het contact heeft gelegd met Heylen. Die eer gaat naar Mark van Onna van Port of Twente. Dit samenwerkingsverband van logistieke ondernemers en overheid in Twente had een stand op die Amerikaanse beurs. Toeval bestaat niet:  buurman was Groep Heylen. Wim Heylen is een industriële investeerder in bedrijven en vastgoed. “We bouwen en ontwikkelen logistiek vastgoed. We zorgen ook zelf voor verhuur” , zegt de oprichter. De Belgische ondernemer ziet veel gelijkenissen tussen Antwerp Eastport en XL Businesspark. Heylen: ,, Antwerp Eastport is een locatie in de provincie Antwerpen, het is aan het Albertkanaal in de plaatst Grobbendonk. Aanvankelijk waren er alleen een visie en een 60 hectare groot terrein, verder niks. Wij zijn er, het project zat toen nog in een embryonale fase , ingestapt. Wij hebben daar in de loop van de jaren dingen gedaan waarvan je nu kunt stellen dat ze meer dan succesvol zijn. Vandaag is het een ontwikkelde terminal  voor de binnenvaart en staat er 170.000 vierkante meter logistieke gebouwen. Begin volgend jaar werken er bijna duizend mensen. Ik ben daar trots en fier op.”

Wat daar net buiten Antwerpen gebeurt, is  het grote voorbeeld bij de ontwikkelingen op XL Businesspark, zegt Heylen.  ,, In 2007, toen XL  een kale vlakte was, heb ik hier al gekeken naar het Timberlandpand. Toen ik hier rondliep, vroeg ik me af wel: waar is dit? Waar ben ik? Toen stond er één pand midden van niks. Je kunt de vraag  stellen: waarom staat  XL Businesspark nog niet vol? De locatie hier is goed.’’ Hij heeft wel een antwoord. ,, Ik denk dat het in het verleden bij XL ontbrak aan concreet maken. Als een bedrijf zich ergens wil vestigen, dan moet  dat snel vandaag de dag. Als een besluit is genomen, dan moet men acht maanden later operationeel zijn, bij wijze van spreken. Dan moet het er gewoon staan. Dat is precies waar Groep Heylen goed in is”.

Maar het heeft volgens hem ook te maken met de beeldvorming over het regionale bedrijventerrein. ’’ Je ziet vaak –  en dat zie ik ook in mijn omgeving – dat lokale ondernemers en lokale politici  initiatieven  afvallen.’’ De logistieke projecten in Nederland worden binnen Groep Heylen ontwikkeld door Ralph Caspanni. Wim Heylen omschrijft Caspanni als een ‘bezieler’ en vertelt dat een bedrijf pas kan groeien als er een ziel in zit. Caspanni: ,, Ik heb maar een focus: logistiek vastgoed. Ik wil voor kruisbestuiving zorgen. Wij geloven in logistieke campussen, in grootschalige ontwikkelingen van geschakelde logistieke units, zodat er een uitwisseling kan ontstaan. Meest optimaal is als je een aantal gebruikers hebt en dat ieder kan groeien binnen die campus. De filosofie van de campus hebben we nu meerdere keren ontwikkeld, in Venlo en Halderberge/Roosendaal. Het is misschien geen revolutie wat we daar doen, maar het evolueert wel met de tijd mee.’’

In het campusconcept ontwikkelt Groep Heylen een locatie en verhuurt die aan diverse bedrijven die elkaar daardoor ook kunnen versterken. Caspanni: ,, Toen we hier kwamen, zagen we dat er was gekozen voor een verkaveling en indeling die misschien door de historie waren ingegeven. In Venlo, aanvankelijk ook niet succesvol, hebben we samen met de gemeente het bestemmingplan aangepast voor die campusontwikkeling. Het is inmiddels succesvol. Dat zal overigens niet alleen door ons toedoen  zijn. Ook de economie trekt weer aan.’’

Tweede kwartaal

Groep Heylen wil vlot aan de slag in Almelo. Mogelijk kan er in het tweede kwartaal van volgend jaar al worden begonnen  met de bouw. ‘’ We merken dat beslissingstrajecten van klanten steeds korter duren. Op het moment dat je iets kunt bieden waar ze direct aan de slag kunnen, heb je een voorsprong. ‘’ Die eerste klant is belangrijk, zegt Caspanni. ,,Maar als die er eenmaal is, dan kan het snel gaan. Dan gaat Heylen meer bouwen dan nodig is. ‘Vooruit bouwen’ noemen ze dat. Zodat je iets concreets kunt laten zien aan de beslissers.’’

Caspanni en Heylen komen bij een onderwerp waar ze allebei goed in zijn: in de toekomst kijken.  Heylen: ,,Welk bedrijf kan vandaag voorspellen wat er binnen vijf jaar gebeurd?‘’ Met zijn ervaring kan hij goed inschatten wat een klant nodig heeft. Sterker nog: soms weet hij dat beter dan de klant zelf. Met zijn bedrijf moet hij dan, als er gebouwd wordt, soms net iets extra investeren. ,, Ook al is die behoefte er vandaag niet.’’  Heylen is nu met de gemeente in gesprek over aanpassing van het bestemmingsplan. ,,De ambitie is om ze snel mogelijk van start te gaan met T-Port Logistic Campus, onze werknaam. Die T staat overigens voor Twente. Er komen loadingdocks aan beide kanten van het pand, veel parkeerplaatsen. Logistiek is op het gebied van arbeidsplaatsen de nieuwe productieschuur. “Dat is de nieuwe werkgever. ,, E-commercie brengt veel meer arbeidsplaatsen met zich mee dan de traditionele logistiek.  ‘’Als voorbeeld voor Almelo haalt het bedrijf Antwerp Eastport weer aan. Waar alleen een klant als Converse (sportartikelen) al goed is voor 80 containers per dag. Aan het eind van het gesprek schets Wim Heylen hoe XL Businesspark er volgens hem over tien jaar uitziet. ,,Er is hier dan een overvolle containerterminal, het terrein is dan volgebouwd.  En op dat moment zou de regio al gewerkt moeten hebben aan de volgende ontwikkeling: een nieuw regionaal  bedrijventerrein.   ,, Op die gedachte moet men hier vandaag al inspelen. Over tien jaar de grondslag al gelegd moeten zijn voor uitbreiding van dit park.’’

Lees meer »

Nieuws

Hybride mcs Borelli opmaat naar emissieloze binnenvaart

15 december 2016

Jaren geleden was er een reclame waarin een zoon aan zijn vader vraagt: ”Papa, raakt de zon nooit op?” Patrick Hut, directeur en mede eigenaar van ‘The blue World’, weet het antwoord: ”Nee”. Juist daarom is hij zo geschikt om te zorgen voor de nodige energie als voortstuwing van de binnenvaart. Met de hybridisering van hun mcs Borelli heeft het bedrijf van Hut en zijn partners alvast een voorsprong genomen op het emissieloos varen van de toekomst.

 

 

Lees meer »

Nieuws

Fiscale einde jaars tips

15 december 2016

Het nieuwe jaar gaat bijna in en dat betekent dat er op fiscaal gebied het een en ander gaat veranderen. Wat kunt u nu al doen om in 2017 fiscaal voordeel te behalen en waar kunt u juist nog beter even mee wachten?

Wij hebben voor u een handig overzicht met daarin 42 fiscale eindejaarstips zodat u goed voorbereid het nieuwe jaar ingaat.

Lees meer »

Nieuws

ING: Wegtransport uitgedaagd door hogere kosten in 2017

15 december 2016

Wegtransporteurs profiteren van de groeiende binnenlandse economie en kunnen in 2017 een volumegroei van 2% realiseren. Wel blijft de prijsdruk groot. Omzetgroei komt vooral van het groeiende volume en een grotere efficiëntie moeten. Doorberekening van de verwachte hogere kosten is een belangrijke uitdaging.

Goed jaar voor wegtransport dankzij sterke binnenlandse markt
De Nederlandse wegtransportsector gaat een jaar met toenemende vraag tegemoet. Naar verwachting stijgt het volume met 2% en de omzet met 3%. De economische groei wordt vooral gedreven door de binnenlandse economie en de wegtransportsector profiteert hiervan. Tweederde van het vervoer is nationaal. Vooral de bouw zal de vervoersvraag met een groei van 3% direct en indirect blijven stimuleren, maar dit geldt ook opdrachtgevers in de horeca en detailhandel die profiteren van toenemende koopkracht. Wel verandert de vraag in de detailhandel. Zo groeit E-commerce met dubbele cijfers, wat zorgt voor andere opdrachtgevers, fijnmaziger transport en concurrentie van grote pakketvervoerders. Ook kopen consumenten meer diensten in waarvoor geen vervoer nodig is. Dit vraagt om scherpte van ondernemers.

Internationaal vervoer groeit in 2017 ook, maar het Nederlandse deel wordt nog steeds kleiner
Ondanks het minder gunstige handelsklimaat, blijft de Europese gatewayfunctie van Nederland in 2017 voor groei zorgen. Ook industriële verladers hebben meer ladingaanbod. Wel vindt er ondanks discussie over een Europees minimumloon steeds meer internationaal vervoer (door dochterondernemingen) plaats vanuit het buitenland.

De aanstaande brexit kan vanaf 2017 tot weglek van opdrachten en aanpassing van beleveringsmodellen leiden. Nederlandse logistieke bedrijven (zoals het Daily Cool-concept) hebben een substantieel aandeel in de belevering van (winkels in) het Verenigd Koninkrijk. Douaneafhandeling kan daarentegen ook voor nieuwe dienstverlening zorgen.

Kostenstijging beperken verder herstel winstgevendheid
De negatieve trend in de winstgevendheid van wegtransporteurs is in 2014 gekeerd. Driekwart van de bedrijven is eind 2016 winstgevend. De kosten zullen in 2017 echter ook weer met enkele procenten oplopen door een nieuwe CAO en brandstofkosten die vanaf de bodem kunnen gaan stijgen. De ervaring leert dat een groeiende vervoersvraag goed is voor een betere beladingsgraad en meer efficiëntie.

Zuiniger rijden heeft ook een kostendrukkend effect. Ondanks de kostenstijging is er daarmee verdere financiële verbetering voor bedrijven mogelijk. Gemiddeld is de winstgevendheid nog altijd mager, maar de bandbreedte groot. Dit betekent dat het verschil ook in 2017 moet worden gemaakt met duidelijke keuzes en professioneel ondernemerschap.

Filevertraging en chauffeurstekort trekken de aandacht in 2017
Toenemende drukte op de wegen is een belangrijk thema voor de transportsector. Naar verwachting stijgt het tijdverlies tot 2021 met 20% (KIM) en komt het hoogste niveau ooit in zicht. Dit zorgt voor onbetrouwbaarheid in leveringsketens en voor schade bij transporteurs en opdrachtgevers. Ook het chauffeurstekort blijft een uitdaging. De vacaturegraad piekte in de herfst van 2016 al (op 3%) en het tekort zal vooral bij grote bedrijven verder oplopen. Het risico bestaat dat dit de groei remt.

Lees meer »

Nieuws

De binnenvaartschepen staan nooit in de file

15 december 2016

De noodkreet van de transportsector over het fileprobleem is terecht. Maar de kilometerheffing voor vrachtwagens uitbreiden naar andere voertuigen is maar een van de oplossingen. Ook het spoor en de binnenvaart kunnen een deel van het fileleed oplossen.

De Benelux is de absolute topregio voor de distributie van goederen in de rest van Europa. De havens van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Gent én de luchthavens van Schiphol, Zaventem, Luik en Luxemburg behoren tot onze belangrijkste economische motoren. Dat moeten we koesteren. Nederland deed dat jaren geleden al met een sterk mobiliteitsplan.

Als verhuurder van logistiek vastgoed zie ik elke dag hoe vrachtwagens langer onderweg zijn en transportfirma’s noodgedwongen meer trucks moeten inzetten. De transportsector slaakt terecht een noodkreet. Maar de oplossing van het fileprobleem ligt niet alleen in de uitbreiding van de kilometerheffing of in het creëren van meer baanvakken. We moeten verschillende oplossingen combineren. Want veel ‘wegen’ zijn onderbenut, met name de spoorwegen en de waterwegen.

Vlaanderen telt 1.354 km bevaarbare waterwegen. Meer dan 25.000 kilometer binnenvaartwegen verbinden de belangrijkste industriële centra in Europa. Binnenvaart is goedkoper, energiezuiniger én stipter dan wegverkeer. Een binnenschip staat nooit in de file en ondervindt nauwelijks hinder van de weersomstandigheden. Het klopt dat de binnenschepen er langer over doen dan wegtransport, maar hun reistijd is wel voorspelbaar. Bovendien zijn er voldoende schepen om aan de vraag te voldoen. Een schip met een laadvermogen van 1.200 ton vervoert evenveel als 50 vrachtwagens. Mocht de transportsector efficiënt inzetten op waterwegen, dan zouden duizenden vrachtwagens minder de baan op moeten.
Nederland zet al jaren in op de waterwegen, in heel het land. Zoiets moet toch ook kunnen in Vlaanderen? Om verschillende redenen – denk maar aan de houdbaarheidsdatum van sommige producten – kunnen we niet alle transport afleiden naar het water of het spoor. Maar enkel tol heffen of extra rijvakken lost het probleem niet op.

Veel belangrijker is dat we eindelijk de missing links – de directe problemen – op ons wegennet aanpakken, net zoals Nederland dat de afgelopen 15 jaar heeft gedaan. En dan heb ik het vooral over de ring van Antwerpen en die van Brussel, waar het verkeer bijna de hele dag stilstaat. Als we dan nog via de juiste fiscale stimuli kunnen bereiken dat zo veel mogelijk vrachtvervoer buiten de spitsuren gebeurt, zijn we slim bezig. Alleen door een doordachte combinatie van verschillende oplossingen kunnen we garanderen dat onze regio aantrekkelijk blijft voor het bedrijfsleven. Maar dat moet nu gebeuren en niet op middellange termijn.

 

Lees meer »

Nieuws

Totaal Transport Volume overtreft pre-crisis niveau in 2018

2 december 2016

Het wegvervoer vervoert in 2021 naar verwachting 761 miljoen ton, de binnenvaart 355 miljoen ton en het spoorvervoer 43 miljoen ton. Alle modaliteiten overtreffen hierbij de volumes uit de jaren voor de crisis, de jaren voor 2008. In 2021 bedraagt het totale binnenlandse transportvolume naar verwachting 1,16 miljard ton. Dit blijkt uit recent onderzoek van Panteia in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Naar 2021 laten alle modaliteiten groei zien. De binnenvaart zal het sterkst groeien, met gemiddeld 2,1 procent per jaar. Het wegvervoer groeit met 1,7 procent per jaar, op een derde plaats komt het spoorvervoer met een groei van 1,2 procent per jaar.

Wegvervoer
Het wegvervoer zal in 2020 pas volumes hoger dan het pre-crisis niveau noteren. Naar 2021 zal het volume van het wegvervoer geleidelijk aan stijgen met gemiddeld 1,7 procent per jaar. In 2021 wordt een totaal volume van 761 miljoen ton verwacht. Van vrijwel alle goederensoorten zal het volume stijgen, behalve voor ‘Cokes en geraffineerde aardolieproducten’ (-1,2 procent per jaar). De grootste groei wordt verwacht bij het vervoer van ‘Machines en apparaten, consumentengoederen voor langdurig gebruik’. Hier ontstaat een gemiddelde groei van 3,2 procent per jaar.

Binnenvaart
Vooral de binnenvaart laat ten opzichte van de pre-crisis jaren een sterke groei zien. Sinds het jaar 2013 zijn de volumes al gelijk aan het pre-crisis niveau van het ladingvolume. Het volume van de binnenvaart zal tot 2021 geleidelijk aan stijgen met gemiddeld 2,1 procent per jaar, naar een totaal volume van 355 miljoen ton in 2021. Bij het vervoer in voedingsmiddelen vindt er wel sterke concurrentie plaats met het wegvervoer. Productielocaties van veevoer aan kleiner vaarwater worden in de toekomst vaker per truck bevoorraad. Hierdoor groeit het wegvervoer in dit segment meer dan de binnenvaart.

Spoorvervoer
Het spoorvervoer heeft in 2015 reeds het pre-crisis niveau overtroffen. Het spoorvervoer daalt licht in 2017, maar groeit daarna weer. Naar 2021 zal het volume geleidelijk aan stijgen (+1,2 procent per jaar). In 2021 zal het totale volume 43 miljoen ton bedragen.

Bron: Panteia

Lees meer »

Nieuws

Dasko Groep neemt diepvriestransport Bakker Logistiek over.

2 december 2016

Vanuit een strategische heroverweging heeft Bakker Logistiek besloten haar activiteiten op het gebied van diepvriestransport over te dragen aan de Dasko Groep. Deze activiteiten zijn door Bakker Logistiek verkregen na de overname van Broersma Logistiek in 2005 en werden sindsdien vanaf de locatie in Heerenveen middels crossdocking voor diverse opdrachtgevers verzorgd.

Nadat de locatie in Heerenveen recentelijk is verbouwd, om de groei van een bestaande opdrachtgever te ondersteunen, is besloten om de overige activiteiten aldaar opnieuw te beoordelen.

Uit deze strategische heroverweging is naar voren gekomen dat de diepvriestransport activiteiten onvoldoende synergie hebben met de overige transportactiviteiten wat ertoe geleid heeft dat Bakker Logistiek een partner heeft gezocht welke de dienstverlening voort kan zetten voor deze opdrachtgevers.

Na deze overdracht zal Bakker Logistiek zich concentreren op haar core business, bestaande uit warehousing (in diverse koelklasses) en ambient-, geconditioneerd en gekoeld transport in de Benelux en Duitsland.

Dasko Groep Dasko Groep heeft vestigingen in Almelo, Zwolle, Wietzendorf (DLD) en Nieprusziewo (PL). Het overgenomen diepvriestransport zal worden uitgevoerd door Dasko GmbH. Dasko GmbH heeft een eigen vrieshuis in Wietzendorf met mogelijkheden voor orderpick, crossdocking en opslag.

“Wij hebben een bestaand netwerk waarbij deze overgenomen activiteiten perfect aansluiten”, aldus Bertus Dasselaar, algemeen directeur van de Dasko Groep. De diensten zullen worden gerealiseerd vanuit hun vestiging in Wietzendorf waarbij tevens gebruik gemaakt wordt van een hub in Rheine. De nieuwe opdrachtgevers zijn inmiddels ontmoet, en alle partijen gaan uit van een positieve voortzetting van de dienstverlening.

Dasko zal geen personeel en/of materieel mee overnemen. “Wij zetten zelf nieuw materieel in vanuit de vestiging Duitsland”, aldus Dasselaar.

“We gaan voor een positieve samenwerking met onze nieuwe klanten!”, laat Dasselaar weten.

Lees meer »

Nieuws

Opnieuw uitbreiding Twentepoort Groep

2 december 2016

Het logistieke concern Twentepoort Groep gaat opnieuw uitbreiden. Over een klein jaar wordt een tweede bedrijfspand aan de Vijverweg in Wierden opgeleverd. De vraag naar opslagruimte in de regio groeit gestaag en op het gebied van E-fulfilment is dit Twentse bedrijf een belangrijke speler op de Nederlandse markt geworden. Reden te meer voor eigenaren Martin Noeverman en Arno Brokelman om nog verder over de horizon te kijken.

De basis van Twentepoort Groep ligt in Almelo, maar sinds de bouw van een nieuw complex op bedrijfsterrein Weuste-Noord in 2015 is Wierden een goede keus gebleken. Zo is het huidige magazijn eerder dit jaar qua opslagruimte al verdubbeld en nu liggen wederom uitbreidingsplannen hapklaar op tafel. In het najaar van 2017 moet er een soortgelijk pand gerealiseerd zijn voor warehousing, specifiek voor het bedrijfsonderdeel TwenPack. “We willen ons bedrijf doorontwikkelen”, vertelt Martin Noeverman. Samen met Brokelman en de ongeveer 25 medewerkers runt Noeverman de florerende onderneming. “Hier in Wierden hebben we een prima plek gevonden, op steenworpafstand van de snelwegen. Logistiek gezien heel gunstig.”

Op dit moment biedt Twentepoort Groep zowel kleinschalige (onder andere seizoensgebonden) opslag voor webwinkels als de traditionele op- en overslag in één warehouse. “Dat gaan we straks splitsen om gezonde groei verder mogelijk te maken, maar om ook ruimte te krijgen en rust in de onderneming te behouden. Voor de webwinkels bieden we namelijk het totaalpakket: van opslag tot foutloos ‘orderpicken’ en verzenden naar de klant. Dat is een andere markt dan de traditionele opslag. Bovendien zien we een toename in webshop-logistiek. Niet alleen richting consumenten, maar vooral ook business-to-business. Dan wil je voldoende plek hebben om klanten te bieden wat ze vragen. Tevens is er behoefte aan meer kantoorruimte, aangezien we komend jaar weer nieuwe vacatures verwachten in te vullen.”

Het nieuwe pand wordt een kleine honderd meter verderop aan de Vijverweg in Wierden gebouwd, op een perceel van ruim tweeduizend vierkante meter. De bouw omvat een warehouse van dertienhonderd vierkante meter mét overkapping, om zonder weersinvloeden te kunnen laden en lossen. Ook komt er, verdeeld over twee lagen, vierhonderd vierkante meter aan kantoorruimte.

Op deze nieuwe locatie wordt zoveel mogelijk ingezet op CO2-neutraal ondernemen. Noeverman licht toe: “We zijn daar bewust mee bezig als Twentepoort Groep. Zo rijden we in elektrische auto’s en gebruiken elektrische heftrucks. Onze huidige magazijnen zijn zodanig geïsoleerd dat heaters overbodig zijn en dat zal op de nieuwe locatie niet anders zijn. Daar gaan we bovendien zonnepanelen plaatsen om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn wat energie betreft.”

De nieuwbouwklus is aanbesteed aan de Voortman Steel Group uit Rijssen. Kienhuis Bouwbegeleiding uit Almelo ondersteunt het project. Medio april van het komende jaar gaat de schop in de grond. “We kijken terug op een prettige samenwerking met Voortman bij de bouw van ons huidige pand”, vindt Noeverman. “Dan gun je elkaar het werk! Bovendien werken we graag met lokale en regionale partners. Zo gaan we gebruik maken van een speciale mobiele laadbrug om te kunnen laden en lossen op beide locaties. Staalbouw Boom uit Wierden heeft daarvoor een perfecte oplossing bedacht: maatwerk voor onze locaties.”

Lees meer »

Nieuws

Stem op beste binnenvaartonderneming: The Blue World

16 november 2016

Vrijdag 25 november a.s. wordt tijdens het congres ‘Binnenvaart; ongeëvenaard’ een prijs uitgereikt aan de ‘Beste Binnenvaartondernemer’. De afgelopen weken hebben we de sector gevraagd ons te laten weten wie de prijs wat hen betreft het meest verdiend. Uit de inzendingen zijn drie genomineerden geselecteerd die vol trots hun ondernemersverhaal aan u vertellen.

Wij zijn benieuwd welk verhaal u het meest aanspreekt! U kunt ons dit laten weten door uw stem uit te brengen op de kandidaat van uw voorkeur door eenvoudig op de stem-button te klikken. U kunt per kandidaat één stem uitbrengen.

Wilt u uw netwerk motiveren om eveneens op uw favoriete kandidaat te stemmen, dan kunt u het filmpje van die ondernemers delen via social media.

Lees meer »

Nieuws

Nijhof-Wassink: VSE stuursysteem op bulktrailers

16 november 2016

Bulkvervoerder Nijhof-Wassink uit Rijssen heeft samen met Welgro een trailer ontwikkeld die wordt ingezet in het mengvoedervervoer. Deze trailer is uitgerust met een stuursysteem van VSE.

Marco Bruins, Hoofd Technisch Beheer bij Nijhof-Wassink en verantwoordelijk voor inkoop van het materieel, zegt dat ze bij VSE een licht en compact stuursysteem hebben gevonden, dat meerdere voordelen kan bieden en dat een welkome aanwinst is voor het wagenpark van Nijhof-Wassink.

“Door het VSE stuursysteem toe te passen in plaats van de conventionele stangenbesturing, ontstaan er een aantal voordelen”, aldus Marco Bruins.

“Door een grotere vrijheid in het plaatsen van de assen kan er meer volume meegenomen worden en beperken wij hierdoor het aantal transportbewegingen voor onze klanten. Als tweede is er een gewichtsbesparing te realiseren waardoor er ook meer lading (gewicht) meegenomen mag worden. Naast een grotere flexibiliteit kunnen wij met de nieuwe oplegger ook nog efficiënter voor onze klanten werken.

De nieuwe oplegger kan namelijk ook voor kleine boerenerven ingezet worden. Met de conventionele stangenbesturing blijven deze plekken onbereikbaar en is het ook niet meer noodzakelijk om hiervoor de kleinere 2-assige opleggers in te zetten. Na de aflevering van de nieuwe oplegger hebben we de eerste weken heel bewust deze kleine adressen bezocht en wat bleek? Een drie-assige trailer met VSE-systeem, kon óók makkelijk op die plekken komen. Dat belooft natuurlijk wat!”

Lees meer »

Nieuws

Snellere treinverbinding tussen Twente en de Randstad

16 november 2016

Binnen een uur met de trein van Twente naar Amsterdam. Dat is de wens van de Twente Board, een overlegorgaan van overheid, ondernemers en onderwijs uit de regio.

De leden kwamen tijdens een ‘Twente Top’ bij elkaar in Haaksbergen om nieuwe economische prioriteiten voor de regio te bepalen. Betere treinverbindingen met de Randstad en Duitsland zijn hoog op de lijst geplaatst.

“Het moet beter en sneller”, zegt voorzitter Geert Braaksma van de Twente Board. “Een uur reizen tussen Twente en Amsterdam is acceptabel voor het woon- werkverkeer. Daarmee maak je de regio aantrekkelijker.”

De afgelopen jaren is er veel geld en energie gestoken in verbetering van belangrijke
wegen, zoals de A1 en A35. Nu moet volgens Braaksma het spoor meer aandacht krijgen.
“Deze regio gaat groeien en bloeien. Dan red je het niet alleen met verbreding van de
wegen. Bovendien is spoor een heel duurzaam transportmiddel.”

Lees meer »

Nieuws

Start kraanbouw Combi Terminal Twente

3 november 2016

De vlag gaat uit bij Combi Terminal Twente en Eurol. De bezwaren zijn van tafel en er wordt nu eindelijk gebouwd op het XL Businesspark. Na een vertraging van ruim twee jaar is eindelijk een begin gemaakt met de bouw van de containerterminal van CTT op regionaal bedrijventerrein XL businesspark. Bezwaren van omwonenden hebben zowel de bouw van de containerkraan als nieuwbouw van de fabriek van olieproducent Eurol lange tijd tegengehouden.

Onlangs is de directie van het regionale bedrijventerrein tot overeenstemming gekomen met de families Kemna aan de Wolbes Landen en Stamsnijder van de Derksweg, de twee laatste bewoners van XL. Beide bezwaarmakers gaan elders nieuw bouwen. Onderdeel van de overeenkomst is tevens dat ze lopende bezwaren intrekken en dat ze in de toekomst afzien van nieuwe bezwaren. Het akkoord heeft de weg vrijgemaakt voor de bouw van de containerterminal en de fabriek van de olieproducent. Vooral Combi Terminal Twente laat er geen gras over groeien “ We zijn twee weken geleden meteen met de bouw begonnen” zegt Gerco Linthorst van CTT.

Op terrein aan het Twentekanaal wordt een grote portaalkraan gebouwd die containers
kan oppakken, tevens verrijst er een kantoor. De bezwaren hebben CTT, een
dochterbedrijf van Bolk Almelo, volgens Linthorst al met al ‘enkele tonnen’ gekost. “De
bouw van de containerkraan kan, als alles een beetje meezit, nu redelijk vlot gaan.
Onderdelen van de kraan liggen immers al een tijdje op de kade. Voor het eind van het
jaar is de kraan klaar”, verwacht Linthorst. Ook met de bouw van het kantoor is inmiddels
een begin gemaakt. Linthorst verwacht dat de containerterminal volgend jaar voorjaar
operationeel is.

Even verderop XL, op de plek waar de nieuwe fabriek van Eurol moet komen, is iedereen
ook vol goede moed. “De weg is nu vrij om te beginnen”, zeg Eurol directeur Johan
Pfeiffer. Bij de Nijverdalse olieproducent wordt nu hard gewerkt om zo snel mogelijk met
de bouw van de nieuwe fabriek in Almelo te kunnen beginnen. Eurol heeft haast om uit
Nijverdal te vertrekken. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het bedrijf, naast
hoofdvestiging op het Nijverdalse bedrijven terrein ’t Lochter, zes panden huurt.

Zo snel als CTT is begonnen met de bouw, zo snel kan Eurol het niet. “Volgende maand
kan worden begonnen met het grondwerk”, zegt Pfeiffer. Eind januari 2017 kan mogelijk
worden begonnen met de bouw van de fabriek. De bouwtijd is een jaar, maar het duurt wel
twee jaar voordat het nieuwe bedrijf operationeel kan zijn. “We houden de regie tijdens de
bouw zelf in handen”. Zegt Pfeiffer. “Dat betekent dus dat er vooral tijdens de
voorbereiding van de bouw veel werk verzet moet worden. “Helemaal klaar voor de
eigenlijke bouw is Eurol dus nog niet. Omdat er lange tijd geen enkele duidelijkheid was
wanneer kon worden begonnen heeft de voorbereiding ook een tijd op een laag pitje
gestaan. Pfeiffer geeft aan dat op dit moment nog nieuwe berekeningen moeten gemaakt
voor constructies.

Lees meer »

Nieuws

Samenwerking Schenker Logistics Nederland en Jaarbeurs

2 november 2016

Onlangs heeft Schenker een samenwerkingsovereenkomst met Jaarbeurs ondertekend. Vanaf 1 januari 2017 is Schenker Logistics Nederland de preferred supplier van Jaarbeurs op het gebied van logistieke dienstverlening.

Lars Pohlmann, Head of Fairs & Exhibitions – Sport Events – Oil & Gas BeNeLux: “Met onze specifieke oplossingen in beurslogistiek, zoals een online pre-registratiesysteem voor op- en afbouwverkeer kunnen wij klanten ‘service op maat’ bieden. Tijdens een beurs gaat het deelnemers om een perfecte presentatie van hun bedrijf, en dat is waar Schenker voor staat.”

In de Benelux behoort Schenker tot de top 3 in logistieke dienstverlening. Met zo’n 4.000 medewerkers, 28 strategisch gelegen logistieke centra en kantoren, biedt Schenker complete geïntegreerde services op het gebied van landtransport, luchtvracht, zeevracht, supply chain management en beurs- en contractlogistiek.

Lees meer »

Nieuws

Logistieke sector Twente investeert in mensen

2 november 2016

Logistiek dienstverleners, transporteurs en verladers in Twentse gaan samen met het ROC van Twente een nieuw logistiek opleidingscentrum in Oldenzaal oprichten. Hiervoor is door betrokkenen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) bedrijfsleven en onderwijs 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het bestaande Opleidingscentrum Transport & Logistiek voor aankomende chauffeurs in Rijssen wordt bovendien uitgebreid met de opleiding voor logistiek medewerker. Dezelfde opleidingen worden ook in Oldenzaal op een nieuwe locatie opgestart.

Tekort aan logistiek personeel dreigt
Met het uitbreiden van de opleidingsmogelijkheden wordt in Twente voorzien in de steeds groter wordende vraag naar logistiek personeel. Door de steeds groter wordende uitstroom van gekwalificeerd personeel, dreigt in deze regio een tekort te ontstaan aan goed opgeleide vakkrachten.

Baangarantie bij deelnemende bedrijven
Door het verspreiden van de opleidingslocaties zitten aankomende vakkrachten dichter bij de bedrijven in de logistieke sector. Dat moet er toe leiden dat de aansluiting van onderwijs met het bedrijfsleven wordt verbeterd. Studenten kunnen, zo meldt ROC van Twente dinsdag, na het behalen van hun diploma gegarandeerd aan de slag, bij een van de deelnemende verladers, logistiek dienstverleners of transporteurs.

Totale investering ruim 1 miljoen euro
De provincie Overijssel en de betrokken gemeenten Rijssen-Holten, Oldenzaal en Enschede onderschrijven het belang van de werkgelegenheid in de transport en logistiek en ondersteunen het project met een gezamenlijke bijdrage van 350.000 euro. Het subsidiebedrag van OC&W bedraagt ruim 350.000 euro. Het regionale bedrijfsleven investeert eveneens zo’n 350.000 euro, waarmee de totale investering op ruim 1 miljoen euro uitkomt.

Müller Fresh Food en HST steunen project
De Twentse bedrijven die onder andere een bijdrage leveren aan het project zijn: Müller Fresh Food Logistics, Nijhof-Wassink, Leverink Transport, Beijer Transport & logistics, Heisterkamp Transportation Solutions, HST Groep, Huuskes, Kuipers Logistics, Grolsch, Rhenus Logistics, en Bleckmann, Willem Dijk groente en fruit.

Lees meer »

Nieuws

KroeseWevers 4e positie in MT Finance 'beste fiscaal adviesbureaus 2016'

2 november 2016

‘We zijn trots op deze notering. Het is bijzonder dat wij deze 4e positie tussen de Big4 hebben weten te behalen, ondanks het feit dat we alleen in Noord- en Oost-Nederland gevestigd zijn. Het geeft aan dat cliënten onze werkwijze waarderen en we ons regionaal en internationaal weten te onderscheiden’, aldus Jan Arkink, voorzitter dagelijks bestuur KroeseWevers.

Meer dan aangiften, adviezen, jaarrekeningen en audits
KroeseWevers adviseert ondernemers over accountancy, belasting en andere financiële
vraagstukken. Onderscheidend hierin is de brede expertise en de multidisciplinaire aanpak, waardoor cliënten ook met strategische vraagstukken zoals een overname bij de adviseurs van KroeseWevers terecht kunnen. Maar ook de makkelijke toegankelijkheid van de medewerkers speelt hierin een belangrijke rol. “We staan in onze regio dicht bij de ondernemers en we nemen de tijd voor hen”, aldus Eric Hutten, lid dagelijks bestuur KroeseWevers.

Ontcijferen is onze manier van ontzorgen
Het draait bij KroeseWevers niet alleen om cijfers: “Ontcijferen is onze manier van ontzorgen”, aldus Jan Arkink. Ook Eric Hutten is het ermee eens dat het meer om de mensen draait dan om de cijfers: “We hebben goede medewerkers aan ons weten te binden. Hun kennis, kwaliteit en betrokkenheid vormen de motor waarop wij draaien.” En mede door deze medewerkers staat KroeseWevers op de 4e plek in de top 20. En dat is zeker een prestatie om trots op te zijn! Lees hier het hele artikel uit MT Finance.

MT Finance
Het MT Finance onderzoek naar de beste financiële dienstverleners 2016 in Nederland wordt jaarlijks uitgevoerd in samenwerking met Inscope Consulting, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bekijk hier de MT Finance top 20 beste fiscaal adviesbureaus 2016

Met vriendelijke groet,
KroeseWevers B.V.

Noot voor de redactie:
KroeseWevers is gevestigd in Noord- en Oost-Nederland: Almelo, Deventer, Doetinchem,
Emmen, Enschede, Oldenzaal en Raalte.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:
Jan Arkink, voorzitter KroeseWevers
E: jan.arkink@kroesewevers.nl
T: 0591-1657800/ 06-22240600
www.kroesewevers.nl

Lees meer »

Nieuws

Logistiek Vastgoed Congres 2016

2 november 2016

Op 29 november organiseert IVVD voor iedereen die in zijn dagelijkse werk te maken heeft met logistiek vastgoed het Logistiek Vastgoed Congres 2016 in het Evoluon te Eindhoven.

Trends en ontwikkelingen
Veranderende strategieën bij logistieke dienstverleners,
groeiende e-commerce, gewijzigde eisen aan de voorraad. Slechts enkele voorbeelden die van grote invloed zijn op de logistieke vastgoed sector. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat vraag en aanbod steeds minder goed op elkaar aansluiten waardoor bijvoorbeeld vaker via build-to-suit wordt ontwikkeld. Zorgt dit voor een betere aansluiting, of juist voor nog meer leegstand bij vertrek van de huurder? En wat betekent de Brexit voor de sector?

Duurzaamheid
Ook op het gebied van duurzaamheid zijn er diverse ontwikkelingen. Circulaire economie wordt steeds verder ingevoerd en bestaande ruimte geoptimaliseerd. Hoe kunnen de bestaande grenzen aangepast worden aan de functionele eisen van gebruikers? En werkt het om oude gebieden te revitaliseren door herverkaveling? Dit zijn enkele onderwerpen waar we tijdens het Logistiek Vastgoed Congres dieper op in gaan. In de ochtend hoort u voornamelijk de laatste ontwikkelingen en welke invloed dit heeft op de markt, vervolgens gaan we dieper in op innovatieve duurzaamheidsontwikkelingen waarna we de dag afsluiten met voorbeelden uit de praktijk. Dit zijn enkele onderwerpen waar we tijdens het Logistiek Vastgoed Congres dieper op in gaan

Meer info en aanmelding kan via: www.ivvd.nl/logistiek-vastgoed

Lees meer »

Nieuws

Investering Heylen boost logistiek Twente

19 oktober 2016

Ondernemers van Port of Twente, het samenwerkingsverband van 86 bedrijven uit de regio Twente, zijn blij met de komst van Groep Heylen.
Het is nu bekend gemaakt dat Groep Heylen een intentieovereenkomst heeft getekend om op het XL Businesspark in Almelo een megapand van 180.000 vierkante meter neer te zetten.

Ontwikkeling
André Pluimers, directeur van Bolk Transport en bestuursvoorzitter van Port of Twente, noemde de komst van Heylen  bij Provinciale Staten ‘de grootste ontwikkeling in logistiek vastgoed in Nederland van dit moment.’

De aankondiging van de komst van Heylen naar XL maakt Pluimers ‘een gelukkig mens’, zo zei hij tegen de provinciale politici. “Dit is waar we de afgelopen vier jaar voor hebben geknokt.”

Lees meer »

Nieuws

Tielbeke Transport breidt uit met acht Scania G430 LNG trekkers

19 oktober 2016

Tielbeke Transport in Lemelerveld nam onlangs van dit jaar acht nieuwe Scania G340 Highline LNG trekkers in gebruik. De voertuigen rijden dedicated voor de belevering van filialen van drogisterijketen Kruidvat. De trekkers op vloeibaar aardgas zijn in gezamenlijk overleg tussen de verlader en Tielbeke Transport aangeschaft. Beiden hebben een uitgebreid MVO-programma waarin de inzet van schone voertuigen uitstekend past.

Dat de vervoerder daarbij voor Scania koos, heeft alles te maken met de twee merkenstrategie van het bedrijf. “Tielbeke rijdt voornamelijk binnenland en dat doen wij al sinds jaar en dag naar alle tevredenheid met Scania. Alleen voor onze internationale ritten gebruiken wij een ander merk,” aldus Kevin Borman van Tielbeke.

“Wij hebben voor LNG gekozen omdat we met de standaard 150 kg tanks voldoende actieradius hebben voor ons dagelijks werk. Met een CNG-voertuig lukt dat niet zonder een extra tankstop. Bovendien hebben we er al vier rijden binnen het bedrijf.”

“Wat wij samen met Kruidvat met de inzet van LNG-trucks willen bereiken, is dat we zo min mogelijk uitstoot hebben in de kwetsbare binnensteden waar wij nu eenmaal veel opereren. Kruidvat hecht grote waarde aan een zo schoon mogelijk transport en met de inzet van LNG hebben we een 90 procent lagere NOx- en fijnstofemissie dan met de inzet van een dieselvoertuig. Daarnaast scheelt het ook nog eens tot 15 procent CO2-uitstoot en zouden de voertuigen door de lagere prijs van LNG een betere TCO moeten hebben.”
Een prettige bijkomstigheid is de veel lagere geluidsemissie waardoor de LNG-Scania’s ook PIEK-gecertificeerd zijn. “Uiteraard zijn we de hele dag in de weer om alles uitgeleverd te krijgen. Maar dat begint in de randen van de dag en dan is minder geluid natuurlijk wel heel prettig voor de omwonenden.”
Opvallend is dat Tielbeke de trucks bestelde met de grotere, met een extra driverpakket uitgeruste G Highline cabine. “We hebben daartoe besloten om de chauffeurs te enthousiasmeren,” aldus Borman.

“Die hadden nog nooit met vloeibaar aardgas en een handgeschakelde LNG-auto gereden en waren aanvankelijk een beetje sceptisch omdat ze dachten dat ze nogal wat trekkracht zouden inleveren. Achteraf gezien, is de overstap ze enorm meegevallen en rijden ze met plezier met deze schone brandstof. Daarbij moet gezegd dat bij deze laatste serie G340 LNG-voertuigen het verschil in trekkracht vergeleken met de dieselversie in de praktijk echt miniem is.”

Lees meer »

Nieuws

Nieuw pand voor sterk groeiend TTS

19 oktober 2016

Het bedrijf TTS Quality Logistics, gevestigd in Rijssen en een werkmaatschappij van de ATB Group te Enschede, maakt een enorme groei door. Medio volgend jaar zal het bedrijf een pand gaan betrekken op steenworp afstand van hun huidige locatie in Rijssen. Alle bedrijven van de groep zullen vanuit de nieuwe locatie gaan werken. Dit betekent dat het pand in Enschede zal worden verlaten, al blijven de huidige panden te Rijssen wel in gebruik. Dit betekent dat BTA International het onderkomen in Enschede zal verlaten.

TTS Quality Logistics is opgericht in 1986 en maakt sedert drie jaar deel uit van de ATB Group, waartoe ook BTA International in Enschede, TransUrgent en TTS TransAir in Rijssen behoren.

Het logistieke bedrijf uit Twente sleepte vorig jaar al de Gouden Gazelle voor snelle groei in de wacht. Met een omzetstijging van liefst 124 procent was het bedrijf de snelste groeier van Overijssel en er ligt nu wederom een nominatie. ‘Dit jaar schat ik onze kansen wel iets lager in om er met de hoofdprijs vandoor te gaan, maar hopen doen we het natuurlijk wel’, zegt eigenaar-directeur Asveld van de ATB Group die van een teamprestatie spreekt.

TTS Quality Logistics heeft drie specialismen: transport, warehousing en customs, aldus TTS-directeur Dekker. ‘De verschillende typen dienstverlening die wij aanbieden zorgen voor kruisbestuiving. Het komt regelmatig voor dat iemand bij ons alleen voor een douan document binnenkomt en uiteindelijk zijn goederen tijdelijk bij ons laat opslaan en het transport door ons laat regelen.’ De opslagcapaciteit is de afgelopen drie jaar met het vijftig procent toegenomem tot nu drie hectare.

Lees meer »

Nieuws

BEDRIJFSBEZOEK TWENCE

6 oktober 2016

Het storten van huisvuil is nu al net zo ondenkbaar als het leven zonder smartphone. Nog niet zo heel lang geleden echter, beheerden steden en dorpen hun eigen vuilnisbelten, waar afval bleef liggen tot het moment van eeuwigdurende eindafdekking. In enkele decennia is dat compleet veranderd. Afval werd een grondstof, waarvoor de grenzen open gingen om er het maximale uit te halen. Daarmee werd het een bijna onuitputtelijke bron van ondernemingsgeest en hergebruik.

Twence
Met behulp van innovatieve technologie haalt Twence herbruikbare materialen, grondstoffen en duurzame energie uit afval en biomassa. Daarmee brengen ze zo veel mogelijk grondstoffen terug in de kringloop. Door telkens de basis samen te voegen met vragen uit de omgeving en nieuwe technieken, evolueren ze mee met de behoeften van huidige en toekomstige generaties op het gebied van materialenterugwinning, energie en afval. Er wordt proactief gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de onderneming om gezond te blijven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van waar ze goed in zijn: het aangaan van duurzame relaties, het bedenken van innovatieve oplossingen, het bedrijven van grootschalige installaties en het realiseren van synergie met bestaande activiteiten.

Datum: donderdag 13 oktober
Locatie: Boldershoekweg 51, 7554 RT HENGELO

Beknopt programma

16:30 tot 17:00 Ontvangst

17:00 tot 17:10 Welkom

17:10 tot 17:30 Bedrijfspresentatie

17:30 tot 18:30 Rondleiding

18:30 Afsluitende borrel

Gastheer tijdens deze bijeenkomst is Marc Kapteijn, algemeen directeur.
Kijk voor meer informatie op www.vno-ncwmidden.nl/ledennet.  

Lees meer »

Nieuws

Opening CTT Rotterdam door Minister Kamp

6 oktober 2016

PERSBERICHT                                                                 HENGELO, 26 september 2016

Op 30 september 2016 heeft minister Kamp de uitbreiding van de terminal van CTT Rotterdam geopend 

Om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen en in te spelen op de vraag vanuit de markt is CTT Rotterdam grondig uitgebreid en vernieuwd. Naast het toevoegen van vier hectare op- en overslagcapaciteit, is het ook mogelijk om ADR (tank)containers langer dan veertien dagen op te slaan en bieden wij een 24/7 dienstverlening.

Transport per spoor, water en weg op één terminal beschikbaar.  Uniek aan onze terminal is dat gevaargoed hier langer dan twee weken opgeslagen mag worden.  CTT Rotterdam beschikt nu over vijf sporen van 400meter. Dagelijks rijdt er een trein tussen Rotterdam en Bad Bentheim. Daarnaast rijden er negen treinen van en naar Polen. Tevens zijn er verbindingen naar Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Vanuit onze terminal in Rotterdam is heel Europa bereikbaar.

Ontstaan Combi Terminal Twente

Op initiatief van Bolk transport is CTT in 1985 begonnen als spoorterminal in Almelo. In 2001 is CTT ontstaan, welke bestaat uit BCTN, MCS, Nijhof & Wassink en Bolk transport. Met vier terminals (Rotterdam, Hengelo, Bad Bentheim en Almelo) en transportmogelijkheden over water, spoor en weg, biedt CTT alle voordelen van synchromodaal transport. CTT verzorgt containertransporten van en naar wereldhaven Rotterdam vanuit haar basis in Twente, maar verbinding naar het Duitse achterland en alle denkbare eindbestemmingen in Europa. De beveiliging is AEO-gecertificeerd. CTT werkt doorlopend aan de verbetering van de duurzaamheid van het transport. In 2012 leverden deze inspanningen een Lean and Green Award op.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Combi Terminal Twente B.V. via email: planning@ctt-twente.nl

Lees meer »

Nieuws

Megapand op XL Park

6 oktober 2016

De Groep Heylen bouwt op het XL Businesspark in Almelo een van de grootste panden van Nederland. Het distributiecentrum krijgt een oppervlakte van 175.000 vierkante meter.

Met de investering door het Belgische bedrijf in het regionale bedrijventerrein is een bedrag van tientallen miljoenen euro’s gemoeid, en het moet honderden banen opleveren.

Er moeten nog een paar hobbels worden gladgestreken, maar Ralph Caspanni van Groep Heylen heeft goede hoop dat het definitieve contract binnen enkele weken kan worden ondertekend. “Met de overeenkomst zal Groep Heylen zich voor meerdere jaren verbinden aan deze regio”, zegt de manager vastgoed Nederland bij Heylen.

Vastgoed
Groep Heylen, dat de hoofdvestiging heeft in het Belgische Herentals, is een grote speler op de vastgoedmarkt, met soortgelijke projecten in Antwerpen en Venlo. De hal van 175.000 vierkante meter bij Almelo verrijst op een terrein van in totaal 30 hectare. Om een idee te geven: in het pand passen ruim 27 voetbalvelden.

Heylen ontwikkelt niet alleen de nieuwe hal, de vastgoedinvesteerder zorgt ook voor de invulling. “We zijn met een aantal eindgebruikers in gesprek”, zegt Caspanni. Daarbij gaat het naar verwachting om eindgebruikers in zowel online logistiek, logistieke bedrijven en zogeheten ‘retailers in fashion’. De bouw van het megapand besteedt Heylen uit ‘aan de markt’. Groep Heylen gaat ervan uit dat verschillende bedrijven uit deze regio interesse hebben.

Bestemmingsplan
In een eerste reactie toont directeur Jan Geerdink van XL Businesspark zich gematigd optimistisch. De vlag bij XL gaat nog niet uit. “Dat gebeurt pas als de handtekening is gezet”, zegt Geerdink. Om tot een akkoord te komen moeten er nog aan paar kleine wijzigingen in het bestemmingsplan komen. De directeur van het regionale bedrijventerrein verwacht daar overigens geen problemen mee, omdat er onlangs met de laatste twee bezwaarmakers in het gebied overeenstemming is bereikt.

Geerdink is lovend over de investeerder. “Zij hebben er vertrouwen in dat we hier op een goede plek zitten. Heylen is voor ons een betrouwbare en gerenommeerde partner.”

 

Bron: Tubantia

Lees meer »

Nieuws

DE DUITSLANDDAG

22 september 2016

Op donderdag 29 september 2016 organiseert de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in samenwerking met Euler Hermes de tweede editie van de Duitslanddag! De eerste Duitslanddag in 2015 trok ruim 800 bezoekers, werd trending topic op twitter en creëerde een platform voor kennisuitwisseling en het leggen van contacten tussen partners en bezoekers.

Wat is de Duitslanddag?
De Duitslanddag is een informatiebijeenkomst waar Nederlandse ondernemers advies kunnen inwinnen voor hun activiteiten op de Duitse markt. Het veelzijdige programma bestaat uit een beursvloer met ca. 45 stands, 12 workshops en 15 infosessies. Daarnaast is er een plenair programma met inspirerende sprekers en bestaat ruime gelegenheid tot netwerken en het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep van de Duitslanddag
Samen met ruim 60 partners verstrekken de DNHK en Euler Hermes tijdens dit evenement een breed spectrum aan informatie voor Nederlandse ondernemers, die zich oriënteren op de mogelijkheden van zakendoen in Duitsland of hun bestaande activiteiten bij de oosterburen willen uitbreiden en/of verbeteren.

Voor vragen over de Duitslanddag kunt u terecht bij de DNHK op: www.duitslanddag@dnhk.org

Lees meer »

Nieuws

Miljoeneninvestering in XL-park Almelo

22 september 2016

De gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en de provincie Overijssel gaan gezamenlijk 12 miljoen euro investeren in de verdere ontwikkeling van het XL Businesspark aan de A35 bij Almelo.

Met die miljoenen moeten werkgelegenheids- en duurzaamheidsambities voor het bedrijventerrein een belangrijke impuls krijgen, zo melden de deelnemende gemeenten en de provincie in een gezamenlijke verklaring. De gemeenteraden en Provinciale Staten moeten nog instemmen met de investering.

De gemeenten en de provincie hebben de samenwerking rond het XL-park, het bedrijventerrein voor grote bedrijven die meer dan 2 hectare ruimte nodig hebben, opnieuw vastgelegd. De overheidspartijen hebben afgesproken de bestuurlijke verhoudingen niet te wijzigen. Dat betekent dat Enschede, Hengelo, Almelo en de provincie Overijssel het belang van 23 procent behouden en dat Borne voor 8 deelnemer blijft.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de provincie Overijssel tijdelijk een meerderheidsbelang in het park zou nemen. Die wijziging moest het park meer slagkracht geven en de vier gemeenten financieel ontlasten, maar kon niet op voldoende draagvlak rekenen in de provinciale politiek.

Eerder deze week werd bekend dat olieproducent Eurol en Combi Terminal Twente kunnen gaan bouwen op het XL-park. Dat is mogelijk omdat met omwonenden overeenstemming is bereikt over de overname van grond.

Lees meer »

Nieuws

HST GROEP investeert in trailers

22 september 2016

Vanwege toegenomen transportvolume en verdere modernisering van het wagenpark heeft HST Groep te Enschede onlangs 50 nieuwe trailers van het merk Krone aangeschaft. Voor binnenlandse distributie zijn kleptrailers gekocht, voor internationaal transport schuifzeiltrailers en megatrailers.

Kleptrailers
De kleptrailers worden ingezet bij HST TransMission. Dit is de afdeling binnen HST Groep die die zich richt op distributie binnen de Benelux. Ten behoeve van deze (fijnmazige) distributie is het trailerpark uitgebreid met vijf (drie-assige) kleptrailers.

Schuifzeiltrailers
Ook het aantal schuifzeiltrailers van HST van het type “Profi Liner”, wordt in de loop van dit jaar flink uitgebreid. Van deze 25 nieuwe zeiltrailers zijn de eersten reeds geleverd en in gebruik genomen. De anderen volgen op korte termijn. De Profi Liners van Krone staan bekend als betrouwbare, sterke en robuuste trailers. Hierdoor is de lading in de trailer extra goed beschermd tegen invloeden van buitenaf. Een van de voordelen van dit type oplegger is dat het schuifzeil aan twee kanten – als een gordijn – geopend kan worden. Hierdoor is het mogelijk om goederen zowel aan de achterkant als aan de zijkant van de trailer te laden en te lossen.

Megatrailers
Voor onder andere het toenemende vervoer van hoge goederen en intermodaal transport, zijn er 20 Huckepack XL-trailers met hefbaar dak gekocht. De zogeheten Mega Liners hebben een laadvolume van 100 m³ en dankzij de extra rijshoogte van 450 mm, zijn deze trailers ook geschikt voor het transporteren van hoge goederen. De XL-extensie refereert naar de Europese standaardcode voor ladingzekerheid. Dit betekent dat voor vormvaste lading geen extra zekering nodig is en dat de trailers geschikt zijn voor een vervoerssnelheid tot 140 km/h. Hierdoor lenen deze nieuwe megatrailers zich naast wegtransport ook bijzonder goed voor intermodaal vervoer naar onder andere de Scandinavische landen.

Lees meer »

Nieuws

Gemeenschappelijke lobby infrastructuur

6 september 2016

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

In mei 2016 ontving het kabinet van meer dan 30 ondernemers- en maatschappelijke
organisaties een brief, waarin wordt opgeroepen om extra te investeren in onze
nationale infrastructuur. Vanuit Overijssel willen wij dit pleidooi graag ondersteunen en
verder toespitsen.

Met onderhavige brief vragen wij daarom uw aandacht voor de, ons inziens,
noodzakelijke investeringen om de bereikbaarheid van onze bedrijven en het
vestigingsklimaat in het oosten van het land verder te verbeteren. Niet alleen in ons
eigen belang, maar vooral ook in het belang van het welzijn, de welvaart en de
economie van Nederland.

Overijssel kent sterke economische en logistieke regio’s, zoals Zwolle/Kampen en
Twente. Deze regio’s kennen krachtige bedrijven in sectoren als de (maak)industrie, de
handel en de logistiek. Om deze bedrijven te behouden voor deze regio’s en om te
zorgen voor nieuwe economische activiteit zijn een optimaal regionaal
ondernemersklimaat en perfecte vestigingsvoorwaarden essentieel. Samen met de
regionale overheden en kennispartners wordt hier door ons hard aan gewerkt.

De afgelopen jaren is de economische bedrijvigheid in de regio’s in Oost-Nederland flink
toegenomen. Zo is de Regio Zwolle in het jaarlijkse onderzoek van Elsevier inmiddels
uitgegroeid tot de derde economische toplocatie van Nederland. Met de toename van de
economische bedrijvigheid in Oost-Nederland zien wij de laatste jaren ook een sterke
groei ontstaan van de vervoersstromen.

Wij constateren echter dat de aanpassingen aan het hoofdwegennet daarbij ver
achterblijven. De doorstroming op de belangrijke verbindingen in onze regio, zoals de
A1/A35/N35 en de A28/N50, staat onder druk. De genoemde wegen vormen de
slagaders voor de ontwikkeling van de economische regio’s Zwolle/Kampen, Twente en
de Stedendriehoek (Deventer/Apeldoorn/Zutphen).

De N35, als belangrijkste verbinding tussen Zwolle/Kampen en Twente is over de
gehele lengte nog altijd maar een 2×1-strooksweg, hoewel er al geruime tijd plannen én
cofinanciering klaarliggen om de Rijksweg te verbreden en de doorstroming bij Raalte te
verbeteren. De regionale cofinanciering voor de aanpak van het wegen- en
spoorknooppunt Raalte bedraagt hier zelfs 80 procent. En bij de N50 hebben we tot ons
leedwezen moeten constateren dat de al overeengekomen financiering voor de
opwaardering van het wegvak Kampen-Kampen Zuid in 2013 plotseling werd
wegbezuinigd. Met als gevolg dat de besluitvorming over de N50 sindsdien stil staat.

Wij zijn ons ervan bewust dat pleidooien voor meer investeringen in de infrastructuur u
vanuit meerdere delen van het land bereiken. Uit verscheidende moties, die begin juli
zijn aangenomen, blijkt dat dergelijke oproepen ook gehoor vinden in de Tweede Kamer.
Zo wordt u in de motie Visser/Hoogland (34300A, nr. 77) gevraagd in kaart te brengen
welke investeringsbehoefte er onder meer op bovengenoemde wegprojecten bestaat,
daarbij rekening houdend met de beschikbare regionale cofinanciering.

Mede vanwege de beschikbare- en omvangrijke regionale cofinanciering is naar onze
mening, nu het moment aangebroken om te investeren. Zeker omdat ook de
verkeersstromen aan het toenemen zijn is het wenselijk om de genoemde inventarisatie
op te volgen door een snelle besluitvorming over de vervolginvestering. De regionale
middelen zijn immers nu nog beschikbaar. En in combinatie met de Rijksbijdrage kan
een en ander voorspoedig in gang worden gezet.

Wij doen daarom een dringend beroep op u om de besluitvorming over deze
noodzakelijke investeringen in de genoemde Rijkswegen niet over te laten aan een
nieuw kabinet (met alle risico’s van verdere vertraging van dien), maar nog in deze
kabinetsperiode hierover knopen door te hakken. Wij zouden het zeer toejuichen als u
op Prinsjesdag de eerste positieve stappen hiertoe zou kunnen aankondigen.

Onze ondernemers in de regio’s zijn vanzelfsprekend van harte bereid om bovenstaand
pleidooi vanuit hun eigen ervaringen nader toe te lichten. Wij nodigen u dan ook van
harte uit voor een werkbezoek aan deze ondernemers.

Met vriendelijke groet,

J.B. Kroeze, provinciaal voorzitter VNO-NCW
Overijsel en regionaal voorzitter VNO-NCW Twente

ir. L.A. de Lange, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle

J. Pieterson, voorzitter a.i. VNO-NCW
Stedendriehoek

mr. S.A. van Snippenburg, voorzitter
MKB-Nederland Oost

drs. ing. H. van Norel, voorzitter bestuur
Bouwend Nederland Regio Oost

ir. E. de Gilde, voorzitter EVO regiobestuur
Overijssel

H. Brink Gzn, voorzitter TLN regio Oost

J. van den Ende, managing director Port of Zwolle

M.G.J. van Onna, directeur Port of Twente

Lees meer »

Nieuws

CTT Rotterdam breidt uit!

5 september 2016

Om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen en in te spelen op de vraag vanuit de markt is CTT Rotterdam grondig uitgebreid en vernieuwd. Naast het toevoegen van vier hectare op- en overslagcapaciteit, is het ook mogelijk om ADR tankcontainers langer dan veertien dagen op te slaan, en bieden wij een 24/7 dienstverlening. De railzone van de terminal is uitgebreid naar een behandelingscapaciteit van tien treinen per 24 uur met twee railkranen, welke elk vijf sporen kunnen behandelen. Hierdoor kunnen wij gelijktijdig twee complete treinen van 700 meter lengte behandelen met twee railkranen door vakkundig, flexibel en gediplomeerd personeel.

1. Strategische ontsluiting door middel van Short Sea /Barge, Rail en wegtransport vanaf deep sea naar achterland locaties;
2. ADR opslag capaciteit van 1.000 TEU langer dan 14 dagen;
3. Douane opslag (tank)containers onder T1 status;
4. Ontgassen en begassen;
5. Reefer ansluitingen;
6. Inhouse & mobiele onderhoudsservice Spoorwagons & Tankcontainers, (koud werk, druktesten, inspecties, etc);
7. Snelle afhandeling van treinen en verzorging van voor en natransport ;
8. OCR – Gate technologie (efficiëntie door data opslag van in –en outgate activiteiten);
9. Dagelijkse directe spoorverbinding met Kutno (Polen) en Bad Bentheim (Duitsland).

De groei van onze dienstverlening draagt hiermee bij aan een optimale ontsluiting vanaf de
Maasvlakte naar het achterland en omgekeerd door het afstemmen, dan wel synchroniseren van modaliteiten, en dat allemaal op een strategische locatie in hartje Rotterdam waarbij file rijden sterk verminderd wordt.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met ons door te mailen naar
offerte@ctt-twente.nl of te bellen naar 074-2489950.

Lees meer »

Nieuws

De Dag van de Innovatie 2016

5 september 2016
De Dag van de Innovatie is een topevenement voor ondernemers die verdere stappen willen zetten met hun bedrijf door sterker in te zetten op innovatie.

Dat kan zijn het (verder) ontwikkelen van nieuwe producten, bedrijfsprocessen slimmer inrichten, het vinden van nieuwe klanten en markten.

Tijdens de 2016 editie van de Dag van de Innovatie staat digitalisering centraal. Digitalisering vormt voor sommige bedrijven een bedreiging, voor andere juist een kans voor verdere groei en succes. Welke gevolgen heeft dit voor uw bedrijf? Ervaar hoe andere ondernemers de kansen benutten. En ontdek de mogelijkheden die digitalisering uw bedrijf kan bieden.

Lees meer »

Nieuws

Zakenbeurs DOEN

5 september 2016

Het aftellen is begonnen! Op 14 en 15 september staat op het terrein naast Timberland een enorme tent waarin de zakenbeurs DOEN dit jaar voor het eerst plaatsvindt. Een echte netwerkbeurs, waarbij één ding voorop staat:

Elkaar leren kennen en ook op lokaal niveau de handel gunnen. Het blijkt veelvuldig voor te komen dat bedrijven collega-ondernemers in hun directe omgeving niet kennen, en daardoor de focus verleggen naar buiten Almelo terwijl er nog veel onbenutte kansen liggen, als men elkaar wél zou kennen.

Ruim negentig bedrijven hebben zich aangemeld, en presenteren in twee dagen tijd hun bedrijf. De opzet is eenvoudig maar doeltreffend: in standaard stands kunnen deelnemers hun bedrijf presenteren aan een gericht ondernemers publiek. Echt netwerken dus. De deelnemerslijst laat een fantastische mix zien waarin zowel industriële bedrijven als zakelijke dienstverlening vertegenwoordigd is, en  grote en kleine bedrijven naast elkaar staan. Dit maakt het ook interessant voor bedrijven uit de regio om kennis te komen maken met het potentieel uit Almelo!

Het succes van deze formule ligt in het samenbrengen van bedrijven uit de meest uiteenlopende branches, waaruit vaak nieuwe contacten uit voortkomen. Veelal niet voor de hand liggend, dat is de kracht van dit beproefde concept.

Alhoewel internet de wereld klein heeft gemaakt, en de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn geworden om informatie te vergaren, blijkt dat de behoefte aan persoonlijke contacten juist in deze tijd steeds belangrijker worden. De ‘gun-factor’ speelt nog altijd een grote rol in het zakendoen, en daarvoor moet je elkaar persoonlijk ontmoeten. DOEN biedt daar een platform voor.

In combinatie met een groot horecaplein waar hapjes en drankjes geserveerd worden, sfeervolle live-muziek verzorgd door Kaliber Kunstenschool, en diverse items voor de ‘fun’, wordt DOEN een event waar u geweest moet zijn!

DOEN is op 14 en 15 september geopend van 14.00 – 22.00 uur.

De entree bedraagt € 8,00 per persoon. Op vertoon van een persoonlijke uitnodiging van één van onze deelnemers gratis entree voor één persoon tegen inlevering van een volledig ingevulde relatiekaart.

Parkeren kan op het grasperceel tegenover de beurstent.

Locatie voor uw navigatie: Darwin 8 te Almelo

Lees meer »

Nieuws

Uitbreiding Op- en overslag Twente

24 augustus 2016

Om de kwaliteit en flexibiliteit van ons op- en overslag bedrijf te verhogen, wordt  er momenteel gebouwd aan een uitbreiding. De Nieuwbouw, waarmee we de bestaande opslagcapaciteit uitbreiden is ca. 8000 ton en 24 uurs-verlading, zal in augustus 2016 afgerond worden.

Het resultaat van alle ontwikkelingen willen wij u D.V. zaterdag 10 september 2016 laten zien, tijdens een informele en gezellige relatiedag van Op- en Overslag Twente en Groan.

U bent van Harte welkom tussen 10.00 – 16.00 uur. Uiteraard zorgen wij ervoor dat het u deze dag aan eten en drinken niet zal ontbreken.

Naast de ontmoeting met ons team, krijgt u een rondleiding over de locatie waarbij u naast de bestaande faciliteiten ook de fabriek van Danis en het nieuwe verladingsstation kunt bezichtigen.

Wilt u ons voor 1 september laten weten met hoeveel personen u aanwezig hoopt te zijn, dit kan per email via re@overslag-twente.nl of telefonisch via 0183 – 44 75 34

We hopen u 10 september te ontmoeten!

Lees meer »

Nieuws

Bijeenkomst: Duurzame Mobiliteit

24 augustus 2016

Op 15 september a.s. in het provinciehuis te Zwolle, van 14.00h – 17.00h is er een bijeenkomst over duurzame mobiliteit in de provincie Overijssel.

Duurzame mobiliteit is één van de vijf deelthema’s van het programma Nieuwe Energie Overijssel, dat de provincie Overijssel samen met bedrijven en instellingen in de regio is gestart.  De afgelopen maanden is hier een concept programma voor opgesteld dat we momenteel aanscherpen en concretiseren. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Wij gaan 15 september graag met u in gesprek om de ideeën aan te vullen, te spreken over mogelijke knelpunten en te komen tot een effectief uitvoeringsprogramma. Het definitieve uitvoeringsprogramma wordt een pakket aan maatregelen, projecten en afspraken die de kernpartners en uitvoeringspartners van het programma Nieuwe Energie Overijssel met elkaar ontwikkelen, samenstellen en gaan uitvoeren.

U kunt zich per mail aanmelden.
U ontvangt dan enkele weken voor de bijeenkomst meer informatie over het programma.

Met vriendelijke groet,
namens het deelprogramma Duurzame Mobiliteit

Lees meer »

Nieuws

Regionale arbeidsmarktconferentie ‘Samenwerking loont’

23 augustus 2016

Om niet voorbij te willen gaan aan het vele werk dat de afgelopen jaren door de leden van POWI en andere betrokken is verricht en de succesvolle initiatieven die hieruit zijn ontstaan, nodigen wij u uit voor een conferentie ‘Samenwerking loont’ op donderdag 29 september 2016 van 15.00 tot 19.00 uur.

Tijdens de conferentie gaan wij uitgebreid de successen vieren die onder uitvoering van POWI tot stand zijn gekomen. Ook gaan we aan de slag om een vraag/opdracht richting ‘Twente Board’ te formuleren voor het versterken van een duurzame arbeidsmarkt in Twente. Deze conferentie is de laatste bijeenkomst van POWI.

Programma:
14.30 Inloop
15.00 Welkom – John van der Vegt
15.10 Het verhaal achter Ledeboer & Co – Herman Hazewinkel
15.20 Interactieve kennismaking
15.35 De successen van POWI – Bert Otten
15.55 Inspiratielezing – Ton Eimers & Frank Kalshoven
16.30 Aan de slag!
18.00 Feedback gastsprekers en deelnemers/Borrel & snacks
19.00 Einde

Locatie:
Ledeboer & Co
Wierdensestraat 2
7607 GH Almelo

Op deze speciale eventpagina http://www.damngoodevents.nl/powi/ treft u meer
informatie aan over het programma en de bijzondere locatie.
Tevens kunt u zich via deze pagina aanmelden, graag vóór 5 september.

 

Lees meer »

Nieuws

80 jaar Twentekanalen

23 augustus 2016

Tachtig jaar geleden werd op 6 mei 1936 de hoofdtak van het Twentekanaal, van de IJssel bij Zutphen naar de haven in Enschede, geopend. Een bijzonder moment, waaraan jaren van lobby vooraf zijn gegaan.

Het kanaal werd een waterweg met een boeiend verleden en een grote toekomst. Ter ere van het jubileum organiseert Museum Hengelo in september en oktober een tentoonstelling in de CREA-zaal, naast het HEIM te Hengelo. Kom meer te weten over de aanleg, de (economische) ontwikkeling en de verschillende functies van de Twentekanalen. En over de geplande werkzaamheden waardoor deze Twentse kanalen hun belangrijke logistieke positie, zowel landelijk als binnen het Europese vervoersnetwerk, stevig verankeren.

‘Met liefde en toekomstvisie ontworpen’
Het idee voor een tentoonstelling ontstond na een reportage van RTV-Oost over de aanleg van het jubilerende hoofdkanaal in de jaren dertig en de geplande verruimingswerkzaamheden van Rijkswaterstaat nu tachtig jaar later. Van Houweninge werd hier onder andere voor geïnterviewd. Sinds zijn afstuderen in 1968 in Delft, in de Weg en Waterbouwkunde, is zijn passie voor waterbouwkundige werken gegroeid. Hij raakt niet uitgepraat over alle mooie waterwerken in Nederland. De Twentekanalen hebben een speciaal plekje in zijn hart.

Van Houweninge: ‘Ik heb lange tijd in het water gezeten. Ik heb bijvoorbeeld twaalf jaar voor Rijkswaterstaat gewerkt. Maar ik ben ook anderhalf jaar projectleider in Zuid Korea geweest. Ik heb daar gewerkt aan het ontwerp en de bestekvoorbereiding van een groot spuisluizencomplex (Nakdong Barrage). Sinds 2001 ben ik betrokken bij de Combi Terminal Twente, waar mijn passie voor de Twentekanalen is ontstaan. Ik vind het misschien wel de mooiste kanalen van Nederland. Met liefde en toekomstvisie ontworpen en een mooie architectuur van de bruggen en sluis- en gemaalcomplexen.’

Lobby
‘De Twentekanalen zijn aangelegd na lobby van onder andere de Enschedese textielindustrie,’ vertelt Van Houweninge. ‘Zij wilden hun steenkool en katoen sneller en goedkoper over water kunnen vervoeren in plaats van over de weg en via het spoor. Er waren wel waterwegen in Overijssel , zoals de Regge en de Vecht, maar niet naar het hart van Twente, waar veel textiel- , metaal- (Stork) en elektrobedrijven (Heemaf, Hazemeijer) waren gevestigd. Het Zuiden, kreeg in negentiende eeuw al kanalen en was politiek interessanter, omdat de bevolkingsomvang en dus het aantal kiezers daar groter was.’

Grote namen
‘De aanleg van de hoofdtak van de Twentekanalen had het beoogde effect,’ vervolgt Van Houweninge. ‘De transportkosten van katoen daalden met 25%. Het kanaal trok bovendien al gauw ook grote bedrijven aan uit andere sectoren, zoals de Koninklijke Nederlandsche Zout Industrie (nu AKZO-NOBEL). Zij verhuisden na de aanleg hun pand van Boekelo naar Hengelo aan het kanaal. Ook bedrijven met bulktransport van zand en grind, kunstmest en landbouwproducten vestigden zich, evenals diverse beurtvaatrederijen. Zij vervoerden, vracht en op vaste tijden op een vast traject.’

‘Met bedrijven als Stork kreeg het kanaal ook al een rol in het internationale transport. Stork vervoerde via het Twentekanaal onder andere hijskranen, ketels en machines voor de suikerindustrie in het voormalig Nederlands Indië.’

Groei
Van Houweninge : ‘Inmiddels is er veel veranderd. De textielindustrie langs de Twentekanalen is grotendeels verdwenen. Alleen Ten Cate is nog prominent aanwezig. De metaal- en elektrobedrijven zijn er sinds de aanleg en doen het, hoewel in omvang sterk afgenomen, nog altijd goed. Inmiddels zijn er vooral ook veel kennisintensieve bedrijven bijgekomen dankzij de Universiteit Twente. Ik ben benieuwd welke ontwikkelingen er zullen zijn na de verruiming van de Twentekanalen en de bouw van een tweede sluis bij Eefde. De kanalen zijn na 2020 toegankelijk voor grotere schepen (klasse Va). Vervoer over water is dan nog aantrekkelijker. Twente heeft nog voldoende ruimte voor groei langs het kanaal. Dat maakt de regio zo interessant. Dat en de logistieke positie naar het achterland van Nederland en naar Oost-Europa.’

Tentoonstelling vanaf 8 september 2016
De tentoonstelling over het verleden, heden en de toekomst van de tachtigjarige Twentekanalen kunt u bezoeken vanaf donderdag 8 september tot en met vrijdag 21 oktober 2016. In de Rode Zaal bij CREA (Esrein 9, Hengelo; ingang naast het Hengelo’s Educatief Industrie Museum/ Dikkersgebouw). De zaal is maandag tot en met vrijdag en zondag geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Museum Hengelo. Rijkswaterstaat, Combi Terminal Twente, Havenbedrijf Twente, waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en gemeenten Enschede en Hengelo hebben inhoudelijke bijdragen geleverd.

Lees meer »

Nieuws

Internet of things proeftuin Twente

23 augustus 2016

Steeds meer dingen worden verbonden aan het internet. Denk bijvoorbeeld aan auto’s, thermostaten en slimme koelkasten. Apparaten die verbonden zijn aan het internet worden samen ook wel Internet of Things genoemd.

Deze slimme apparaten vormen een bron van innovatie, maar hoe kun je als bedrijf hierin de eerste stap nemen?

Vanuit mijn rol als docent / onderzoeker bij de Academie Creatieve Technologie van Saxion houd ik me bezig met de technologie rondom Internet of Things, met voornaamste focus een technologie genaamd LoRaWAN, kortweg LoRa. LoRa staat voor Long Range Low Power, wat dus inhoudt dat apparaten efficiënt data kunnen versturen over grote afstand – denk aan kilometers – zonder gebruik te maken van WiFi of GSM. De “low power” geeft aan dat het versturen van data weinig energie kost wat het mogelijk maakt om energiezuinige sensoren te ontwikkelen die jaren mee kunnen op één batterij.

Om te experimenteren met deze technologie hebben Saxion en InnoValor in het begin van dit jaar een open sensornetwerk, gebaseerd op LoRa technologie, aangelegd in de binnenstad van Enschede (lees ook het persbericht). Concreet betekent dit dat we een mast (een zogenaamde LoRa gateway) op het dak van Saxion hebben geplaatst. De mast heeft een bereik van ongeveer 5 kilometer waardoor het de gehele binnenstad van dekking voorziet. Samen met de gemeente Enschede worden sensoren ontwikkeld ten behoeve van ‘smart city’ toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van het aantal mensen in een straat om zo migratiestromen van de binnenstadbezoekers in kaart te brengen. Of hoe druk het ergens is op basis van hetgeluidsniveau op deze locatie. Naast de samenwerking met de gemeente brengen we enthousiastelingen die Internet of Things toepassingen willen ontwikkelen bij elkaar om samen te experimenteren met LoRa.

Met de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan hebben we de intentie om een groter deel van Twente te voorzien van LoRa dekking. Het doel is om samen met een aantal bedrijven een infrastructuur aan te leggen om vernieuwende concepten op basis van sensoren en LoRa, ten behoeve van deze bedrijven, uit te proberen. Het idee is om een LoRa gateway in Markelo op grote hoogte te plaatsen zodat het een gebied binnen een straal van 40 kilometer van dekking kan voorzien. Dit gebied zal dan als proeftuin fungeren voor het ontwikkelen van Internet of Things toepassingen op basis van LoRa. Een voorbeeld van een te ontwikkelen toepassing in de landbouw is het meten van de omgeving van een koe. Van koeien is heel veel bekend, van wat het eet tot de genetische opbouw van het dier. Desondanks is het niet altijd te verklaren waarom twee koeien uit verschillende stallen met vergelijkbaar genetisch materiaal en voeding verschillend presteren. Door het meten van de directe omgeving van het dier kunnen andere factoren die van invloed zijn op het presteren van het dier in kaart worden gebracht.

In de logistiek zijn veel Internet of Things toepassingen te bedenken. We zijn op zoek naar geïnteresseerde bedrijven met een werkgebied binnen een straal van 40 kilometer van Markelo die willen experimenteren met Internet of Things en LoRa. Heeft u een toepassing die in deze proefomgeving kan worden gerealiseerd of bent u gewoon geïnteresseerd in de technologie neemt u dan contact op met Timothy Sealy. Dit kan telefonisch op 0613636282 of via e-mail op t.e.sealy@saxion.nl

Lees meer »

Nieuws

Verslag Ten-T dagen 2016

14 juli 2016

Inleiding
Verslag TEN-T Dagen 2016 Rotterdam Inleiding Van 20 tot 22 juni 2016 vonden in Rotterdam de TEN-T Dagen plaats met ruim 2600 deelnemers. Europese transportministers, leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie, TEN-T-coördinatoren, vertegenwoordigers van de Europese Investeringsbank, (de)centrale overheden en de logistieke sector spraken met elkaar over de ontwikkeling en financiering van spoor- weg-, en binnenvaartprojecten op het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Dit evenement bood de gelegenheid om de aandacht te vestigen op het logistiek knooppunt Twente op de corridor Rotterdam-Duitse achterland. Tijdens de TEN-T dagen heeft Twente opnieuw geijverd voor het opheffen van de al jaren bestaande bottlenecks tussen Randstad, Twente en Duitsland om de concurrentiepositie van Twente te verbeteren en economische groei te stimuleren. Het gaat daarbij niet alleen om transport van goederen (doorvoer via mainport en producten van de eigen maakindustrie), maar ook om vervoer van personen voor kennis-, handels- en arbeidsmarktrelaties.

Europees transport en infrastructuurbeleid
Vanaf januari 2014 is het vernieuwde TEN-T beleid van kracht. Het beleid heeft tot doel de bestaande lappendeken van Europese wegen, spoorwegen, kanalen en (lucht)havens te veranderen in een gezamenlijk netwerk. De gedachte hierachter is dat ongehinderd vervoer van goederen en personen over landsgrenzen heen bijdraagt aan economische groei en banen creëert. Naast het verbinden van bestaande netwerken, stelt de Europese Commissie ook de vergroening van mobiliteit centraal. In het nieuwe beleid is een kernnetwerk vastgesteld, met negen kernnetwerkcorridors als belangrijkste verbindingen. De TEN-T corridor Noordzee-Baltische Staten gaat door Twente/EUREGIO.

Alternatieve financieringsvormen
Deelnemers aan de TEN-T dagen bogen zich over de belangrijke uitdaging wat betreft het stimuleren van investeringen in vervoer, nu de structuur van en prioriteiten binnen de EUbegroting opnieuw worden bezien. Voor TEN-T is 24.05 miljard euro uitgetrokken vanuit het fonds Connecting Europe Facility (CEF) voor 2014-2020. Om private investeringen te stimuleren is het investeringsfonds EFSI in het leven geroepen. Met EFSI worden garanties van de Europese Investeringsbank op leningen gerealiseerd. In het EFSI is voor de periode tussen 2014 en 2020 58.5 miljard euro voor transport gereserveerd. Daar willen wij vanuit Twente ook gebruik van maken. Vanuit Twente zijn wij bezig met voorstellen voor cofinancieren van projecten. Een gecombineerde subsidieaanvraag voor verruiming Twentekanalen en sluis Eefde wordt naar verwachting in 2017/2018 ingediend door RWS en Twentse partners in samenwerking met de provincie Overijssel. Daarnaast ligt er een opgave bij de grensoverschrijdende spoorinfrastructuur (Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer en internationaal personenvervoer per spoor) waarvoor Europese cofinanciering wordt gezocht.
De nu beschikbare Europese gelden zijn niet voldoende: in veel Europese lidstaten is sprake van onder investering en een gebrek aan passende financiële oplossingen.
Vanwege de economische crisis is de toegang tot financiële middelen verder afgenomen. Om alle doelstellingen op het kernnetwerk waar wij deel van uit maken te behalen is een totale investering van maar liefst 700 miljard euro nodig. En er blijkt een grote belangstelling voor de Europese cofinanciering: tijdens de 1e en 2e CEF call werden de beschikbaar gestelde middelen met een factor 3 overtekend. In gesprekken met EU-vertegenwoordigers heeft Twente er dan ook op aangedrongen het budget voor de CEF te verhogen in de komende herziening van het meerjarig financieel kader.

Call 2016
Tijdens de bijeenkomst kondigde de Europese Commissie aan dat er een 3e call voor EUsubsidie op projecten onder het CEF gaat komen. Bij deze 3e call ligt de nadruk op de volgende horizontale thema’s: vrachtvervoersdiensten, reductie van geluidsoverlast spoor en synergieprojecten transport en energie. Ook is er budget beschikbaar voor projecten binnen stedelijke knooppunten (urban nodes). Voor de financiering van fysieke infrastructuur zullen naar waarschijnlijkheid in deze ronde geen middelen ter beschikbaar staan. De call zal naar verwachting dit najaar opengaan met een budget van ongeveer 750 miljoen. Deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is waarschijnlijk eind januari 2017.

Meer internationaal spoorgoederenvervoer
Tijdens de driedaagse hebben de EU lidstaten in een verklaring vastgelegd dat zij zich samen met de spoorsector in gaan zetten voor het verder ontwikkelen van de bestaande spoorgoederencorridors, de hoofdroutes voor internationale goederentreinen. Verbeterpunten die zijn afgesproken, zijn onder andere: – Real-time uitwisseling van data tussen alle vervoerspartners; – In 2017 met besluiten komen over lawaaiige spoorgoederenwagons; – Bevorderen van het gelijktrekken van werkwijzen van vervoerpartners, zoals bijvoorbeeld de afstemming bij werkzaamheden op het spoor; De komende twee jaar wordt bezien of alle partijen gehoor geven aan de afspraken en of deze de beoogde verbetering hebben opgeleverd.

Spoortop
Platform voor grensoverschrijdend passagiersvervoer per spoor
Op 21 juni heeft de spoortop plaatsgevonden. Tijdens de top is de ambitie uitgesproken om de internationale reiziger centraal te stellen en te bevorderen dat deze een soepele reis door de internationale keten heeft. Geconstateerd is dat er veel winst is te behalen op het gebied van reisinformatie, ticketing en tariferingen. Staatssecretaris Dijksma (I&M) kondigde aan te werken aan een platform om het grensoverschrijdend passagiersvervoer per spoor te verbeteren. De komende twee jaar moet het platform het marktpotentieel voor grensoverschrijdende verbindingen bestuderen, kijken waar kansen en belemmeringen liggen en met praktische voorstellen komen om verbindingen te verbeteren. Het platform richt zich op grensoverschrijdende spoorverbindingen in de Benelux en Duitsland. Alle bij het spoor betrokken verantwoordelijke publieke en private partijen zullen op regelmatige basis aan het railplatform deelnemen. Partijen in de sector zijn opgeroepen om reisinformatie en boekingssystemen op elkaar af te stemmen en mee te denken over praktische en inventieve oplossingen ten behoeve van een soepele grensoverschrijdende treinreis. Tijdens de bijeenkomst in Rotterdam zijn de eerste ideeën hiervoor al naar voren gekomen. Zoals Happy Rail, een wereldwijde boekingssite waarop alle internationale tickets van verschillende vervoerders te boeken zijn. Het is de bedoeling om voor het einde van het jaar in ieder geval alle Europese treinreizen boekbaar te maken. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn na afloop gedeeld met de EUREGIO en de provincie Overijssel in het kader van het INTERREG SpoorRegio project en de lobby die de EUREGIO voert richting de ministeries voor grensoverschrijdende vervoersbewijzen. Ook is afgesproken dat Nordrhein-Westfalen, Limburg, Gelderland, Overijssel en NoordBrabant werken aan afspraken over de realisatie of verbetering van specifieke verbindingen in de grensregio’s om grensoverschrijdende spoorverbindingen te verbeteren. Datzelfde gebeurt tussen Niedersachsen, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Deze afspraken moeten uitmonden in grens regionale samenwerkingsovereenkomsten.

Afspraken en takeaways voor Twente
– Verschillende Europese, nationale en provinciale (subsidie)programma’s bieden kansen voor onze bereikbaarheidsopgaven. Voor de verruiming Twentekanalen en sluis Eefde sorteren we voor op een CEF aanvraag in 2017/2018. Met Rijkswaterstaat en provincie zetten we hiervoor een lobbytraject op. Ook voor fysieke maatregelen op (grensoverschrijdend) spoor (Amsterdam-Berlijn en Twente-Münster) liggen er mogelijkheden voor externe (Europese) financiering. Hierbij zullen we ons baseren op de uitkomsten van de lopende INTERREG projecten (begin 2017 resultaten studiefase INTERREG). Behalve naar subsidies kijken we daarbij ook naar financieringsvormen die de Europese investeringsbank biedt (leningen en garantstellingen die ingezet kunnen worden in combinatie met regionale revolverende fondsen of grootschalige projecten). Het Rijk kan de regio assisteren bij de identificatie van dergelijke mogelijkheden via het Netherlands Investment Agency for EFSI (NIA). Ook de Taskforce EFSI Oost Nederland is een ingang om maximaal profijt te krijgen van het EFSI. Op korte termijn zijn er nog geen individuele transportprojecten in Twente die aan de EFSI-criteria (o.a. minimaal investeringsvolume van 100 miljoen) voldoen. Met de aanleg van een projectenpijplijn houden we zicht op de projecten uit de regio die Europese kansen kunnen benutten. – Om eventueel gebruik te maken van deze middelen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Als gezegd is het verkrijgen van Europese middelen niet eenvoudig en hiervoor moet een intensief traject gevolgd worden van aanvragen, lobby en positionering t.o.v. concurrerende aanvragen. Twente moet daarom haar gezicht blijven laten zien op dit soort bijeenkomsten. – Met het ministerie, RVO, het Havenbedrijf Amsterdam en een aantal regio’s op de corridor Noordzee-Baltische Staten zijn afspraken gemaakt over de organisatie van een conferentie najaar 2016 over samenwerking op de corridor. Via deelname aan deze conferentie houden we in de gaten de mogelijke ontwikkeling van samenwerkingsprojecten (met financieringskansen) ten behoeve van de Twentse infrastructuuropgaven. – Marktpartijen bieden steeds vaker innovatieve oplossingen voor het efficiënter inrichten van de mobiliteitsketen. Een aantal daarvan zijn ook in Rotterdam gepresenteerd. We verkennen de mogelijkheden van Twente als living lab voor innovatieve oplossingen voor mobiliteit. – Met de provincie Drenthe en Dryport Coevorden zijn afspraken gemaakt om de samenwerking te verkennen op de corridor richting Polen/Wit Rusland. Met marktpartijen (o.a. CTT), Bentheimer Eisenbahn, IUR en DG Move zal een werkbezoek gebracht worden en zal bekeken worden welke verdere betrokkenheid (ambtelijk-bestuurlijk) vanuit Twente gewenst is.

Lees meer »

Nieuws

Diploma's voor leerlingen Transport & Logistiek

14 juli 2016

Zes leerlingen van Opleidingscentrum Transport & Logistiek hebben woensdag 12 juli hun diploma chauffeur wegvervoer mogen ontvangen. Naast een diploma en een vaste baan bij het stagebedrijf, ontvingen ze een mooie softshell jas met logo.

Deze leerlingen zijn 1 september samen met zestien anderen aan hun 2-jarige opleiding bij OT&L aan de Morsweg in Rijssen begonnen. Normaal duurt de opleiding 2 jaar maar omdat deze zes leerlingen gebruik hebben kunnen maken van het versnelde traject, kunnen ze na 1 jaar al de weg op bij hun nieuwe baas. De overige leerlingen hopen het komende schooljaar hun opleiding af te ronden.

Deze prachtige opleiding tot chauffeur wegvervoer met baangarantie gaat ook het komende schooljaar weer van start. De praktijkopleiders van de verschillende bedrijven als ook de docenten van het ROC staan na de vakantie weer klaar om de jonge enthousiaste leerlingen op te leiden tot volwaardige chauffeurs.

De intakegesprekken met de nieuwe leerlingen hebben inmiddels plaatsgevonden en ook de toewijzing aan een leerbedrijf is afgerond.

Geïnteresseerden in deze opleiding kunnen zich nog via de website www.otenl.nl aanmelden want er zijn nog enkele leerwerkplekken vrij voor dit jaar.

Lees meer »

Nieuws

Vivochem gaat uitbreiden op het XL Park

14 juli 2016

Almelo – Het bedrijf ViVoChem heeft bij zijn vestiging op het XL Park in Almelo met het oog op de verwachte noodzaak tot uitbreiding een extra kavel gekocht van circa één hectare. Het bedrijf, dat vorig jaar nog een tweede productiehal in gebruik heeft genomen, blikt verder vooruit, want de ontwikkelingen staan volgens directeur IJzer niet stil. Op deze wijze speelt het bedrijf naar het oordeel van IJzer in op de voorspelde groei van de firma, een groei gebaseerd op de hectisch genoemde internationale grondstoffenmarkt.

‘Wij verwachten dat de markt blijft groeien en dat de ontwikkelingen daarbij steeds meer gaan in de richting van de groene chemie’, aldus IJzer. Hij laat weten dat de groei behalve voor zijn bedrijf ook positieve effecten zal sorteren voor de regio Twente en XL Businesspark.

ViVoChem, onderdeel van de BÜFA-Groep, vestigde zich vijf jaar terug op wat toen nog XL Business Park Twente werd genoemd. Er werd gestart met één opslaghal, maar vorig jaar verrees een twee hal op het perceel en op afzienbare termijn moet waarschijnlijk wederom uitbreiding worden gerealiseerd. IJzer: ‘Voor opslag, beheer en handling van de chemicaliën hebben we straks meer ruimte nodig, zoals afvulhallen en andere faciliteiten. Dat zal richting 2019-2020 klaar moeten zijn.’

Lees meer »

Nieuws

Ambassadeur Estland op bezoek bij Leemans

13 juli 2016

Vriezenveen / Coevorden — Ambassadeur P. Jahilo van de Republiek Estland, bezocht Leemans en de Euroterminal Emmen-Coevorden-Hardenberg in Coevorden, om te spreken over de verdere ontwikkelingen van bestaande lijnen tussen de Baltische staten en om het railvervoer van en naar Estland en de andere Baltische staten te verbeteren.De Leemans Groep heeft naast vestigingen in Nederland ook vestigingen in Estland en in Zweden. Het bedrijf richt zich op multimodaal transport en is voor Noord- en Oost Europa specialist.

Wekelijks vertrekken treinen vanuit Coevorden via Duitsland naar de Scandinavische landen.

De EuroTerminal Emmen-Coevorden-Hardenberg (op de grens van Nederland en Duitsland) kent een prima spoorverbinding op het Duitse spoorwegnet van Bentheimer Eisenbahn.

Leemans wil verdere uitbreiding van het spoorwegnet en kiest voor duurzaam transport met minder uitstoot over langere afstanden en ziet sterke voordelen in adequate railverbindingen naar de Baltische staten en naar Scandinavië.

Bij de EuroTerminal Emmen-Coevorden-Hardenberg worden per jaar 25.000  tot 35.000 containers overgeslagen. Het vervoer is zo’n 375.000 ton.

De activiteiten en verbeteringen van de railinfrastructuur naar Oost en Noord Europa zijn van essentieel belang.

Lees meer »

Nieuws

Ontwikkeling programma NEO in volle gang

13 juli 2016

Ambitieuze doelstellingen zijn alleen haalbaar als handen ineengeslagen worden. Gezamenlijk met de kernpartners (VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, de 25 Overijsselse gemeenten, Natuur en Milieu Overijssel, Enexis, BEON en de Provincie Overijssel) wordt sinds maart hard gewerkt aan een nieuw programma: Nieuwe Energie Overijssel. Het programma wordt niet alleen een pakket aan maatregelen en projecten, maar ook een pakket aan afspraken tussen de kernpartners. We werken samen om in 2023 het aandeel hernieuwbare energie te laten stijgen naar 20%. Daarvoor is zowel energiebesparing als duurzame energieopwekking nodig.

Vijf thema’s
Het hele werkterrein is ingedeeld in vijf thema’s: gebouwde omgeving (woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren), industrie en bedrijven, duurzame mobiliteit, hernieuwbare opwekking en lokale initiatieven. Voor ieder deelthema zijn themagroepen gestart. Binnen deze groepen is driftig overlegd hoe doelstellingen gehaald kunnen worden. De eerste contouren van het programma Nieuwe Energie Overijssel beginnen zichtbaar te worden en zijn op 29 juni in Zwolle besproken.

Uw reactie
Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Maak dan gebruik van het online platform overijsselheeftnieuweenergie.nl en reageer op de blogs en artikelen, of plaats een nieuw idee/initiatief in de ideeënbus! De kernpartners nemen uw bijdrage graag mee in de verdere ontwikkeling van het programma.

Thema zijn:
Bedrijven/Industrie
Lokale Initiatieven
Duurzame mobiliteit
Gebouwde omgeving
Hernieuwbare opwekking

Contactpersoon thema Bedrijven/Industrie:
Roy van Gent- directeur VNO-NCW Midden
vangent@vno-ncwmidden.nl

Lees meer »

Nieuws

Duurzame innovatie over water

13 juli 2016

Iedereen heeft last van files door al het verkeer op de Nederlandse snelwegen. Veel mensen ervaren overlast door goederenvervoer op het spoor. Maar weinig mensen storen zich aan de schepen die op de Nederlandse vaarwegen langs komen.

„Van onze opdrachtgevers heeft 75 procent geen haast met het vervoeren van hun goederen. Zout, speelgoed of kleding bederft niet. Dus waarom zou je dat vervoeren met een vrachtwagen? Die is wel een stuk sneller, maar ook duurder en milieuvervuilender dan een binnenvaartschip”.

Patrick Hut en Tonnie Speksnijder van The Blue World gaan nog een stap verder in deze toch al schone binnenvaartmodaliteit door het ontwerpen van duurzame scheepsmodellen.

Ook heeft Hut het bestaande motorschip Borelli, dat twee keer per week heen en weer vaart tussen de Combi Terminal Twente en de haven in Rotterdam recentelijk omgebouwd naar een dieselelektrische voortstuwing om zo de CO2- footprint te verlagen. Bij deze ombouw is er een lichtere aandrijving ingebouwd, bestaande uit twee Volvo-vrachtwagenmotoren van zo’n 400 kilowatt met nabehandelingssysteem en adblue toevoeging. Deze wekken energie op in een generator bedrijf, dat aansluitend een grote voortstuwingselektromotor aandrijft. Op één zo’n Volvo-motor (de ander is back-up) kan de hele route ongekend schoon en zuinig worden gevaren.

“De eerste resultaten geven een brandstofbesparing van ongeveer 18% aan. Op deze manier dragen we als binnenvaartsector ook ons steentje bij aan de nakoming van de klimaattop afspraken in Parijs”, zegt Hut trots.

De technieken die nu op de Borelli worden gebruikt, zijn een testcase voor de nieuwe scheepsmodellen die Hut samen met Speksnijder ontwikkelt. Hun ambitie is de Nederlands binnenvaart sector te vergroenen door het ontwikkelen en bouwen van slimme duurzame binnenvaartschepen.

Link naar filmpje The Blue World – Borelli Exhibition Video 2016 : https://vimeo.com/169800167

Lees meer »

Nieuws

Brexit - Dit zijn de mogelijke btw-gevolgen!

30 juni 2016

De Brexit is een feit: het Verenigd Koninkrijk heeft in een referendum aangegeven de EU te willen verlaten. Terwijl het Verenigd Koninkrijk en Europa bijkomt van de schrik en in een politiek vacuüm lijkt te belanden, willen de overige EU-landen haast maken met de uitvoering van de Brexit.

Wat zijn de btw-gevolgen van de Brexit?

De gevolgen van de Brexit zijn lastig in te schatten, want er zijn tal van zaken waar over nagedacht moet worden. De btw is waarschijnlijk niet het eerste dat in ons opkomt, maar kan wel degelijk van invloed zijn op uw activiteiten in het Verenigd Koninkrijk.

Btw-systeem in de EU
Het huidige btw-systeem in de EU is gebaseerd op de Europese btw-richtlijn. De aangesloten lidstaten hebben weliswaar nationale btw-wetgeving, zoals in Nederland de Wet op de omzetbelasting 1968, maar deze wetgeving moet volledig in lijn liggen met de Europese btw-richtlijn. Met de Brexit hoeft het Verenigd Koninkrijk zich niet langer te conformeren aan deze Europese wetgeving. Hierdoor kunnen de btw-systemen aanzienlijk gaan afwijken.

Handel met Verenigd Koninkrijk
Met de Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk behandeld als een zogenaamd ‘derde land’. Intracommunautaire prestaties maken plaats voor export en import, terwijl diverse vereenvoudigingsregelingen (vereenvoudigde ABC-regeling, call off stock, MOSS, etc.) op de tocht komen te staan. Misschien is er straks bij handel met het Verenigd Koninkrijk weer invoerheffing en accijns verschuldigd.

Wijzigingen in het Britse btw-systeem
De verwachting is dat de uitvoering van de Brexit twee jaar in beslag zal nemen. Onmiddellijke wijzigingen in het Britse btw-systeem worden dan ook niet verwacht, maar zijn op termijn onvermijdelijk. Van onze Britse Nexia-partners ontvangen wij actuele updates over (mogelijke) wijzigingen. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

Doet u zaken in het Verenigd Koninkrijk en heeft u specifieke vragen over de btw-gevolgen naar aanleiding van de Brexit? Neemt u dan gerust contact op met onze afdeling btw-advies. Ook kunt u bij onze adviseurs terecht met uw vragen rondom douane-advies.

KroeseWevers Belastingadviseurs BV

Peter van der Sluis MSc
Btw-adviseur
+31 (0)53-8504900
+31 (0)6 12868739

Enschede, Colosseum 1
Postbus 142, NL-7500 AC

Lees meer »

Nieuws

TTS TransAir is eerste IATA erkende luchtvrachtagent van Overijssel

29 juni 2016

Rijssen – Als de eerste en enige expediteur in Overijssel is TTS een IATA geregistreerde en erkende luchtvrachtagent geworden. De sterk groeiende logistieke dienstverlener uit Rijssen is onder de vlag van TTS TransAir nu actief geworden in de wereld van luchtvracht. TTS TransAir is een onderdeel van de ATB Group dat vorig jaar nog een Gouden Gazellen Award won voor het snelst groeiende bedrijf van Overijssel.

“Achter de schermen zijn we al een hele tijd bezig om dit voor elkaar te krijgen”, aldus directeur en eigenaar Edwin Asveld. “Als allround logistiek dienstverlener was luchtvracht nog een ontbrekende tak terwijl we weten dat een aantal goede klanten dit graag bij ons willen onderbrengen. Wij willen ons blijven ontwikkelen en hebben de juiste mensen aangetrokken om dit vorm te gaan geven. TTS TransAir is hiervan het resultaat.”

Luchtvracht blijkt toch een totaal andere markt te zijn dan het traditionele wegtransport, derhalve heeft TTS besloten om iemand aan te nemen met veel luchtvrachtervaring. Dit is Rob Roth als Director Air Freight geworden. “Rob Roth is een echte luchtvrachtman, hij is jarenlang CEO en eigenaar geweest van Transfairways op Schiphol. Als je iemand niets meer uit hoeft te leggen over luchtvracht dan is hij het wel. Door zijn ervaring konden wij vrij soepel het traject doorlopen om IATA Cargo Agent te worden, ondanks dat dit een lang en kostbaar traject is.” Aldus Jan Dekker, Chief Operating Officer die sterk betrokken is in de opstart van de nieuwe afdeling. Het grote voordeel van het lidmaatschap bij IATA (International Air Transport Association) is dat TTS TransAir rechtstreeks zaken kan doen met ruim 250 aangesloten luchtvaartmaatschappijen.

Rob Roth over de behaalde IATA status: “Veel expediteurs noemen zich ook luchtvrachtexpediteur zonder aangesloten te zijn bij IATA. Hierdoor zit er altijd een extra schijf tussen dit soort bedrijven en de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Dat is voor ons geen optie, wij willen het volledige traject zelf in handen hebben zodat wij de gewenste kwaliteit kunnen garanderen. Derhalve hebben we eind vorig jaar besloten om als enige expediteur uit Overijssel ook IATA erkend luchtvrachtagent te worden.”

TTS TransAir heeft ervaren luchtvrachtmanagers die gekoppeld worden aan vaste klanten, zodat de klant altijd een vast contactpersoon heeft. Zodoende kent de medewerker de specifieke klanteisen en wensen, dat dit onnodige fouten voorkomt behoeft geen verdere uitleg. Rob Roth: ”Ik vind het heerlijk om mijn kennis van de luchtvrachtwereld te kunnen delen en samen met het TransAir team de luchtvrachtafdeling vorm te kunnen geven. Ik ben nu ruim een half jaar actief bij TTS en ik heb het bedrijf leren kennen als een zeer stabiele en innovatieve dienstverlener. De verwachtingen van de nieuwe tak zijn dan ook hooggespannen. Omdat wij in Overijssel de enige IATA aangesloten luchtvrachtagent zijn verwachten we door onze concurrerende tariefstelling een groot marktaandeel te kunnen verwerven.”
Op de vraag of TTS TransAir zich niet, net als veel concurrenten, op Schiphol wil vestigen antwoord Roth: “Vooralsnog is dat zeker niet noodzakelijk. De klanten weten ons heel goed te vinden in Rijssen en het onderscheidt ons van de massa. Daar houden we van bij TTS. Daarbij heeft de digitalisering van de vracht- en douanedocumenten ervoor gezorgd dat wij niet meer fysiek op Schiphol hoeven te zitten. We werken met een zeer modern luchtvracht managementsysteem dat alles digitaal kan aanleveren bij de afhandelingsagenten van de luchtvaartmaatschappijen. Maar een uitbreiding op Schiphol sluiten we in de toekomst niet uit.”

NOOT VOOR DE REDACTIE / NIET VOOR PUBLICATIE
Meer informatie:
Edwin Asveld – DGA van TTS TransAir®
e.asveld@tts.nl
www.tts-transair.com
Tel.: 06-53865362

Lees meer »

Nieuws

Naam Madison nu ook zichtbaar op het XL Businesspark Twente

28 juni 2016

Madison bouwt het nieuwe distributiecentrum met kantoor op een zichtlocatie langs de A35, op het voormalige ADA terrein. Daar verrijst een nieuw bedrijfspand met een fraaie lange glaswand aan de voorgevel. Ook op de strook grond aan de achterzijde heeft Madison een exclusieve optie verkocht. In totaal gaat dat over zo’n 23.000 m2 – optie 8.000 m2, ruim genoeg voor eventuele verdere groei.

Madison kwam uiteindelijk uit bij het XL Businesspark Twente, dat met zijn ligging aan de A35 zeer gunstig is. Onze vrachtwagens zijn straks in een mum van tijd op de snelweg. We rijden ook met LZV’s van meer dan 25 meter lengte en dan is het ideaal dat je meteen de snelweg op kan.

Maar dat was niet de enige reden om voor XL Businesspark te kiezen. Het bedrijvenpark is goed geoutilleerd en heeft, bijvoorbeeld, een prima bluswatersysteem. Maar het belangrijkste is wel dat we alle medewerking van de gemeente Almelo hebben gekregen.

 

Lees meer »

Nieuws

Transport logistics China 2016

28 juni 2016
Van 14 t/m 16 juni vond in Shanghai de ‘TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2016’ plaats.

Deze tweejaarlijkse beurs is voor de logistieke sector het belangrijkste evenement in China met meer dan 17.000 bezoekers uit 70 landen en 500 standhouders.

Het NDL/HIDC organiseerde samen met de Port of Rotterdam een ledenreis rondom deze beurs. Naast een gezamenlijke stand op de beurs omvatte het programma uit enkele bedrijfsbezoeken, alsmede een bezoek aan het consulaat.

Naast Port of Rotterdam was ook Schiphol Airport aanwezig en was de gezamenlijke profilering: ‘Netherlands, the gateway to Europe’.

Port of Twente heeft als lid van het NDL/HIDC deelgenomen aan dit bezoek waarbij de regio Twente als belangrijke schakel tussen de Mainports Rotterdam en Schiphol en het Europese vasteland geprofileerd is.

Deze boodschap werd mede ondersteund door de brochures en presentaties die, uiteraard speciaal voor deze gelegenheid, in het Chinees vertaald waren. Een prima gelegenheid om Port of Twente bij zowel de Nederlandse deelnemers als bij de bezoekers om een goede manier te presenteren.

Lees meer »

Nieuws

Nederland wil meer geld voor mobiliteit

15 juni 2016

In een brief aan de minister president roept Koninklijke BLN-Schuttevaer samen met 23 organisaties dit en komend Kabinet op aanzienlijk meer aandacht te geven aan en geld te investeren in mobiliteit.

In een brief aan de minister president roepen 24 organisaties dit en komend Kabinet op aanzienlijk meer aandacht te geven aan en geld te investeren in mobiliteit. Geld is volgens de partijen nodig voor meer verbindingen, betere doorstroming en meer comfort op zowel de weg, het spoor, op het water, in de lucht en fietspaden. Dat stut de toekomstige welvaart en het welzijn van Nederland.

De partijen constateren gezamenlijk dat de mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders in Nederland stagneert nu de economie weer groeit. Daarom zijn extra investeringen in weg-, luchtvaart-, spoor-, fiets-, waterinfrastructuur onvermijdelijk.

Een lijst met voorbeelden van nog niet geprogrammeerd of vertraagde projecten onderschrijft volgens de 24 de noodzaak veel meer geld vrij te maken dan tot nog toe gepland.

Het COV presenteert half juni in dit kader haar gedetailleerde beleidsagenda voor de infrastructuur.

Lees meer »

Nieuws

In person

15 juni 2016

Graag stellen wij u hierbij op de hoogte van een belangrijke en waardevolle ontwikkeling voor ons.

Met ingang van dinsdag 24 mei is Sherpa onderdeel van de In Person Personeelsgroep. We zijn zeer verheugd dat we dit goede nieuws met u kunnen delen. Sherpa zal zelfstandig en als eigen merk actief blijven.

Sherpa is specialist in flexibele arbeidsoplossingen in de logistiek, productie, agri & food en beschikt over een sterk internationaal wervingsnetwerk. Sherpa is in vele opzichten een hele waardevolle aanvulling op onze activiteiten.

Het belangrijkste is dat we ervaren dat de collega’s van Sherpa de echte In Person mentaliteit bezitten. Daarmee zijn ze een perfecte versterking van ons gedachtegoed. Daarnaast bieden de expertise, de geografische spreiding en het dienstenaanbod van Sherpa ons veel mogelijkheden om onze dienstverlening te blijven verbeteren. We kijken dan ook uit naar een succesvolle samenwerking.

Namens alle In Persons,
Herman Kok

Lees meer »

Nieuws

Renault Truck voor Noordendorp Transport

15 juni 2016

Noordendorp Transport uit Haaksbergen heeft onlangs een Renault Trucks T met 430 pk in gebruik genomen. De trekker wordt ingezet voor het transport van onder andere bouwmaterialen.

Het kostenplaatje en de van dealer Nijwa Hengelo waren voor het bedrijf redenen om voor een Renault-truck te kiezen. Michel Wentink, directeur van Noordendorp Transport legt uit: “Blijven innoveren is ons motto. De Renault T is echt een nieuwe generatie trucks met totaal nieuwe techniek. Voor ons is het merk nieuw in ons wagenpark, maar de eerste ervaringen zijn goed.”

Gunstige functie

De gunstige Total Cost of Ownership was voor Noordendorp Transport een van de redenen om voor de Renault Trucks T met 430 pk te kiezen: “Voor ons is de TCO van belang en Renault Trucks kon ons hierin echt overtuigen. We gaan deze trekker nadrukkelijk volgen. Daarnaast is er het contact met onze dealer Nijwa in Hengelo. De service die zij waarmaken gaf ons vertrouwen in het product een extra boost.”

Noordendorp Transport

Noordendorp Transport B.V. werd in 1914 opgericht. Het bedrijf is uitgegroeid tot een dynamisch transportbedrijf dat met behulp van professionele, gemotiveerde medewerkers en een uitgebreid modern wagenpark voor ieder vervoersvraagstuk een passende oplossing heeft. Noordendorp is gespecialiseerd in vervoer voor retailers, productiebedrijven en bouwbedrijven. Op dit moment beschikt Noordendorp Transport over 43 vrachtwagens en 55 opleggers. Het bedrijf heeft ruim 80 medewerkers.

Lees meer »

Nieuws

Groei lading Nederlandse binnenvaart verwacht naar 2020

15 juni 2016

De prognoses voor het ladingvolume in de Nederlandse binnenvaart zien er over het algemeen gunstig uit, zo blijkt uit een middellange termijn prognose uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. In het rapport ‘Versterking Marktobservatie Binnenvaart’, wordt een uitsplitsing gemaakt voor de vervoersvolumes van droge ladingvaart, tankvaart en duwvaart. Panteia verwacht onder andere een stijging van 38 miljoen ton in het vervoersvolume voor de droge ladingschepen tot 2020. Daarnaast blijkt uit schattingen dat tankvaart ruim 6,5 miljoen ton extra lading zal gaan vervoeren in 2020. Voor de duwvaart wordt een beperkte daling voorzien van 2,3 miljoen ton.

Stijging vervoersvolume droge ladingschepen
De droge ladingschepen en samenstellen daarvan vervoerden in 2015 in totaal 167 miljoen ton aan lading. Hiervan was 68 miljoen ton bestemd voor de binnenlandse markt en 60 miljoen ton werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Vanuit die landen vond 39 miljoen ton aan invoer plaats. Het totale vervoersvolume is lager dan in 2014, toen werd er 174 miljoen ton vervoerd. Belangrijkste oorzaak voor deze daling is de lage waterstand in het tweede halfjaar van 2015.

Een belangrijke ontwikkeling die leidt tot de groei is onder andere de Nieuwe Zeesluis bij IJmuiden voor het binnenlands vervoer. Om deze sluis mogelijk te maken, moet tussen 2016 en 2018 4,5 miljoen kuub (vervuilde) grond worden afgevoerd. Dit komt overeen met ongeveer 8 miljoen ton, wat zorgt voor een sterke stijging in vervoersvolume voor de droge ladingvaart vanuit Noord-Holland richting depots. Ook dragen nieuw te openen containerterminals in Almelo, Doesburg, Lelystad en Weert bij aan een sterke groei van het aantal te vervoeren containers.

In het internationale vervoer zorgen nieuw te openen kolencentrales in Frankfurt am Main en Datteln (2018) voor een toename van steenkolenvervoer. Hierdoor neemt naar verwachting het steenkolenvervoer per binnenvaartschip de komende jaren nog toe, ondanks de sluiting van bijvoorbeeld de oudere centrales langs de Franse Moezel en bij Hamm. Ook zal rondom 2019 naar verwachting een goederenstroom met cementklinker gaan lopen tussen Wallonië en Limburg van circa een half tot 1 miljoen ton per jaar.

De verwachting van Panteia is dat het volume voor droge ladingschepen en samenstellen groeit naar 205 miljoen ton in 2020, een stijging van 18% ten opzichte van 2014. Dit komt overeen met een gemiddeld jaarlijks groeicijfer van 2,8%. Hiervan is 88 miljoen ton binnenlands vervoer, 74 miljoen ton export en 43 miljoen ton import. Er wordt vooral groei gezien bij het binnenlands vervoer en export.

Lage waterstand 2015 heeft weinig effect op tankvaart
De tankvaartschepen vervoerden in 2015 gezamenlijk 96 miljoen ton aan natte lading. Hiervan was 33 miljoen ton bestemd voor de binnenlandse markt, 38 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Er vond 24 miljoen ton aan invoer plaats. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een stijging van 3 miljoen ton.

De lage waterstand in 2015 had weinig invloed op het vervoer van vloeibare lading. Dit komt mede door een sluiting van een raffinaderij in Zwitserland. Hierdoor is in plaats van ruwe aardolie via pijpleidingen, veel geraffineerd product per binnenvaartschip naar Zwitserland getransporteerd. Ook toenemende speculatie op de oliemarkt en grotere productie van de raffinaderijen in Duitsland liggen ten grondslag aan de groei in het jaar 2015.

Panteia verwacht dat in 2020 102 miljoen ton getransporteerd gaat worden, een stijging van 11,1% ten opzichte van 2014. Hiervan is 35 miljoen ton binnenlands vervoer, 39 miljoen ton export en 28 miljoen ton import. Er wordt vooral groei gezien bij het binnenlands vervoer en de import van vloeibare lading. Het exportvolume blijft op een stabiel niveau.

Afname duwvaart verwacht na 2016
Duwstellen hebben in 2015 in totaal 50 miljoen ton aan lading vervoerd. Hiervan was 12 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt en werd 36 miljoen geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Vanuit deze landen vond slechts 2 miljoen ton aan invoer plaats. Een daling ten opzichte van 2014, toen er nog totaal 52 miljoen ton vervoerd werd. Deze daling is te verklaren door de lage waterstanden op de Rijn. Panteia voorziet dat in 2020 2,3 miljoen ton minder lading per duwvaartschip vervoerd wordt.

Het nationale kolenvervoer kende in 2014 een opleving doordat de transporten voor de nieuwe Eemshavencentrale op gang kwamen. Dit compenseert voor het wegvallen van transport richting gesloten centrales in Nijmegen en Geertruidenberg. Het gaat daarbij om een tijdelijke stroom: vanaf 2017 is de vaargeul richting de Eemshaven gereed en zal het kolentransport tussen Amsterdam en de Eemshavencentrale halveren. In het nationale vervoer wordt een stijging voorzien van het transport van veevoer met duwbakken. Dit is mede het gevolg van de verruiming van de Zuid-Willemsvaart en de openstelling van het Maximakanaal.

Ook voor internationaal transport met duwbakken wordt een daling verwacht van 12,4% in 2020, vergeleken met 2014. Dit is het gevolg van de verplaatsing van kolen- en ertstransport van duwstellen naar koppelverbanden met één tot zelfs drie duwbakken.

Over het onderzoek
Panteia geeft in het rapport ‘Versterking Marktobservatie Binnenvaart’, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een middellange termijn prognose (5 jaar) voor het ladingvolume in de binnenvaart in Nederland. Hierin is een uitsplitsing gemaakt in de vervoervolumes van droge ladingvaart, tankvaart en duwvaart.

Lees meer »

Nieuws

Gratis Opslag-weken voor nieuwe webshops bij TwenPack B.V

2 mei 2016

Fulfilment bedrijf TwenPack uit Wierden komt gedurende de maanden mei en juni met de `Gratis Opslag-weken` actie. Tijdens deze actie weken krijgen webshops die klant worden, één maand lang gratis opslag van hun gehele webshop voorraad.

“Via onze website kunnen potentiële klanten een vrijblijvende offerte aanvragen, gebaseerd op deze gegevens stellen wij een maatwerk offerte op. Met deze unieke actie willen wij de drempel voor webshops nog lager maken om een offerte aan te vragen en bovendien kunnen ze profiteren van één maand lang gratis opslag van de gehele webshop voorraad.” Aldus Maikel Boelema, verantwoordelijk voor Marketing bij TwenPack.

TwenPack onderscheid zich door haar logistieke achtergrond in combinatie met een hoog service niveau en Twentse nuchterheid. “Wij nodigen webshops dan ook graag uit om een bezoekje te brengen aan onze locatie in Wierden. Op deze manier kan onze passie voor fulfilment en de mogelijkheden die wij kunnen bieden door de webshops met eigen ogen worden ervaren” , zegt Boelema.

Voor meer informatie omtrent deze actie, bezoek de unieke actie pagina op: www.twenpack.com/gratisopslagweken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

TwenPack B.V.
Maikel Boelema (marketing)
maikel@twenpack.com
0854 – 848 617

 

Lees meer »

Nieuws

Geslaagde Relatiedag Transport Logistiek & Mobiliteit

21 april 2016

De allereerste Relatiedag van het MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit is succesvol verlopen. Met alleen al bijna honderd bezoekers vanuit de branche was de opkomst op locatie De Sumpel boven verwachting. De aanwezigen kregen een interessant en gevarieerd programma aangeboden met als sluitstuk een presentatie van Tim Coronel. Deze bekende coureur had voor dit doel de buggy meegenomen waarmee hij had deelgenomen aan de Parijs-Dakar-rally.

Laurens van Lier
Directeur Laurens van Lier heette de genodigden welkom in een passende entourage, de voor dit doel sfeervol aangeklede werkplaats motorvoertuigen in Almelo. Laurens benadrukte het belang van deze Relatiedag. De wereld van motorvoertuigen, transport en logistiek ontwikkelt zich zo snel, dat het goed is dat onderwijs en bedrijfsleven een hechte relatie onderhouden. Voor het onderwijs is dat hard nodig, omdat het altijd wat achter de feiten aanloopt.

Clem Dickmann
Hierna was het woord aan Clem Dickmann. Deze bedrijfseconoom en voormalig directeur van Hyunday Nederland is gespecialiseerd in marktonderzoek voor onder andere de automotive-branche. De ontwikkelingen die hij ziet, hebben verregaande consequenties voor de toekomst van de branche. Zo ziet Dickman naast een stroomversnelling aan innovaties een blijvend afnemende vraag naar nieuwe auto’s en een teruglopende behoefte aan werkplaatsbezoek. Willen bedrijven overleven, zullen ze zich moeten aanpassen aan de huidige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door zich te specialiseren.

Themaworkshops
Na het plenaire gedeelte waren er zes themaworkhops, zowel op het gebied van motorvoertuigen(techniek) als transport en logistiek. Zes vertegenwoordigers uit het werkveld waren bereid gevonden iets te vertellen over interessante ontwikkelingen op specifieke terreinen in hun vakgebied. Onderwerpen waren hier o.a. Twente als logistieke hotspot, ombouw naar e(lektrische)-voertuigen, nieuwe logistieke systemen, nieuwe vormen van vervoer en opslag en een nieuwe benadering van mobiliteit.

Tim Coronel
Na een gezamenlijk buffet was er een spetterende afsluiting met coureur Tim Coronel. Hij vertelde in een boeiende presentatie over zijn bijzondere ervaringen met onder andere de Parijs-Dakar-rally, waaraan hij sinds 2007 met een buggy heeft deelgenomen. Deze buggy had hij ook bij zich. Wie meer wilde weten over de techniek van dit voertuig kon zijn hart ophalen. Coronel nam uitgebreid de tijd alle vragen te beantwoorden en met wie het wilde, op de foto te gaan.

Lees meer »

Nieuws

Topsector Logistiek schrijft 4C-prijsvraag uit

18 april 2016

De Topsector Logistiek heeft de 4C-prijsvraag uitgeschreven. Het doel van de prijsvraag
is meerdere projectvoorstellen uit de markt te verkrijgen die gericht zijn op het opzetten
van een Cross Chain Control Center (4C) in de praktijk.

De prijsvraag bestaat uit twee delen over Cross Chain Control Centers. Voor deze twee
delen kan apart worden ingeschreven.

De eerste vraag gaat over het realiseren van een ‘4C-samenwerkingsverband’ van
verladers. Dit is een samenwerkingsverband, al dan niet ondersteund met IT-systemen,
dat economische voordelen oplevert door lading beter te combineren. De instapdrempel
kan echter net te hoog zijn voor de betrokken partijen om de stap te nemen. Deze
prijsvraag is bedoeld voor (latente) samenwerkingsverbanden die er al over denken en
een (financiële) steun in de rug kunnen gebruiken om het eenmalige werk te betalen en het
risico van de stap te verminderen.

De tweede vraag gaat ook over het realiseren van een ‘4C-samenwerkingsverband’ van
verladers, maar dan in een vroeger stadium. Deze prijsvraag is bedoeld voor partijen in
een branche die wel eens willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor, en voordelen
zijn aan een 4C-samenwerking.

Voor de eerste vraag bedraagt het prijzengeld maximaal € 200.000 (exclusief btw). Voor
de tweede vraag is de vergoeding maximaal € 100.000 (exclusief btw).

Voor inschrijvingen geldt een cofinancieringseis. De door de deelnemer in te brengen
cofinanciering moet minimaal gelijk zijn aan de gevraagde bijdrage of toegekende prijs. De
cofinanciering mag uitgedrukt worden in termen van geld, middelen en/of menscapaciteit.

Vouchers
Geïnteresseerden kunnen een business case-voucher aanvragen voor de eerste vraag
van de prijsvraag. Voor de tweede vraag stelt wordt een branchepotentieanalysevoucher
beschikbaar gesteld. Inschrijven voor de prijs kan tot en met 31 mei 2016, 15.00 uur.

Voor meer informatie zie:
 www.dinalog.nl/4c-prijsvraag/

Lees meer »

Nieuws

Succesvolle realisatie Sectorplan logistiek regio Twente

5 april 2016

Port of Twente overtreft doelstellingen Sectorplan Logistiek Twente

In 2013 is het sociaal akkoord gesloten waarbij het Kabinet en de sociale partners het eens zijn geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.

Daarbij wordt gekozen voor een actievere aanpak door werkgevers en werknemers samen te laten werken en mensen van werk naar werk te helpen voordat ze in de WW komen, en zo werkeloosheid te voorkomen. Dit maakt het derhalve ook voor gemeenten en betrokken instanties financieel aantrekkelijk.

Voor de logistieke sector in de regio Twente heeft hèt logistieke cluster Port of Twente, in samenwerking met de sociale partners van FNV en CNV het initiatief genomen om deze verantwoordelijkheid, namens de aangesloten ondernemers in de logistiek, te vertalen naar het ‘Sectorplan Logistiek regio Twente’. Hiermee was de regio Twente de eerste logistieke regio in Nederland die een sectorplan in Tranche 1 ingediend heeft, en deze nu ook succesvol gaat afronden.

Het plan is gericht op een actieve aanpak om zodoende werkloosheid te voorkomen en de kennis van logistieke medewerkers te behouden voor de sector en de regio.
Port of Twente heeft hiertoe een arbeidsmakelaar, de heer Jan Lindeman, ingezet. Door de intensieve contacten met ondernemers werden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Een geweldig proces waaruit duidelijk de kracht van het netwerk van de ondernemers blijkt.

Gezamenlijk zijn we in staat gebleken ruim 75 mensen binnen de regio Twente naar een nieuwe baan te begeleiden bij diverse werkgevers zoals: DHL Hengelo, HST Groep Enschede, Müller Fresh Food Logistics Holten, Bolk Transport Almelo, Nijhof Wassink Rijssen, Twentepoort Logistiek Wierden en Combi Terminal Twente Hengelo. Daarmee is de oorspronkelijke doelstelling zelfs met 50% overtroffen!

Voor een deel is dit gerealiseerd door aanvullende scholing aan de betreffende medewerkers aan te bieden. Een scholingsbudget was onderdeel van dit plan, waardoor niet alleen de kansen voor deze mensen op de arbeidsmarkt vergroot werden, maar het hierdoor ook interessant is voor nieuwe werkgevers om opgeleide en gemotiveerde nieuwe mensen aan te nemen.

Overduidelijk is hier sprake van een win-winsituatie.

Almelo, 31 maart 2016.

Lees meer »

Nieuws

Riwald Recycling verdubbelt omzet met overname

5 april 2016

Een eigen kade voor zeeschepen en de hoogovens van Tata Steel om de hoek. Met de overname van Koster Metalen in Beverwijk maakt Riwald Recycling uit Almelo een flinke stap voorwaarts. De verwerker en handelaar in oud ijzer verdubbelt bovendien z’n omzet.

“Onze mogelijkheden om rechtstreeks te leveren aan staal- en aluminiumproducenten in het buitenland neemt door deze overname sterk toe”, zegt Ewald Huzink, die met zijn broer Gert de directie van Riwald vormt. Volgens hem kan Riwald straks om een deel van de tussenhandel heen en rechtstreeks leveren aan klanten in landen als Marokko, Turkije, Griekenland en India.

Reorganisatie
Het overgenomen familiebedrijf in Beverwijk gaat verder onder de naam Riwald Recycling Beverwijk. Een deel van de activiteiten wordt gestaakt. Huzink: “Daardoor moeten we reorganiseren. Van de 28 werknemers bij Koster kunnen er maximaal veertien blijven.” In Almelo werkt Riwald met 26 mensen. Huzink: “Maar dat is een onvergelijkbare situatie. In Almelo verwerken we gebruikte metalen, we voegen er waarde toe. Bij Koster ging het vooral om opslag en handel.”

Omzet
De handel in oud ijzer is door de malaise op de wereldmarkt sterk teruggevallen. Huzink schat dat de omzet van het Almelose bedrijf sinds 2008 met zo’n 30 procent is gedaald. “Het is bij ons net als in veel andere branches: de marges staan onder druk en er moet meer voor minder. Dat lukt doorgaans beter als je schaalgrootte hebt.” Met de overname en de daaruit voortvloeiende verdubbeling van de omzet vestigt Riwald Recycling zich in een klap in de nationale top 5 van z’n branche.

Bron: Tubantia

Lees meer »

Nieuws

Dijkstra Plastics neemt branchegenoot uit Almelo over

5 april 2016

Dijkstra Plastics in Haaksbergen neemt de branchegenoot HK Plastics in Almelo over. Dijkstra Plastics versterkt door de overname zijn positie op de Europese markt. De overname heeft geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid bij HK Plastics.

De Haaksbergse onderneming produceert sinds 1977 kunststof emmers. Die emmers worden vooral gebruikt in de levensmiddelenindustrie en de bouwsector.

Het 125 werknemers tellende bedrijf heeft in Haaksbergen een eigen matrijzenmakerij en een afdeling waar de emmers worden bedrukt. HK Plastics werd opgericht door Oldenzaler Eddy Hazewinkel. Het bedrijf werd in 2006 na een faillissement overgenomen door Berdal Rubber & Plastics in Almelo en verhuisde naar het Bedrijvenpark Twente.

Veel blijft hetzelfde
De vijftig werknemers van HK Plastics blijven na de overname in dienst. Het bedrijf behoudt zijn naam en draait door op dezelfde locatie op het Bedrijvenpark. Berdal gaat zich na de verkoop van het dochterbedrijf richten op zijn kernactiviteiten: kunststof- en rubberartikelen, zoals bijvoorbeeld speciekuipen Dijkstra Plastics neemt HK Plastics over om op de Europese markt meer body te krijgen.

Bron: Tubantia

 

Lees meer »

Nieuws

Maritime Industry Germany 2016

4 april 2016

Vakbeurs Maritime Industry steekt in 2016 voor het eerst de grens over naar Duitsland. Hierdoor wordt dit succesvolle evenementenconcept voor de binnenscheepvaart uitgerold naar het Duitse Bad Salzuflen.

De eerste editie in Messezentrum Bad Salzuflen wordt gehouden op 19, 20 en 21 april 2016.

Port of Twente zal o.a. samen met Blueworld op deze beurs aanwezig zijn met stand.

Een locatie die verbindt
In de Duitse binnenscheepvaart staan twee regio´s in het middelpunt van de aandacht. Het Kust- en Elbegebied en het Rijngebied. Bad Salzuflen ligt in het noordoosten van Noordrijn/Westfalen en fungeert als een knooppunt tussen twee regio´s. Een locatie die verbindt.

Germany meets The Netherlands
Nederland speelt een fundamentele rol in de Duitse binnenscheepvaart. Evenementenhal verenigt beide landen met elkaar op de vakbeurs en maakt het daardoor mogelijk nieuwe zakelijke relaties aan te gaan met klanten en collega´s uit uw buurland.

Lees meer »

Nieuws

Twentepoort Groep groeit in Wierden verder

22 maart 2016

Met Twentse nuchterheid bouwden Martin Noeverman en Arno Brokelman in korte tijd hun onderneming uit tot de Twentepoort Groep, met drie logistieke poten: Twentepoort Logistiek, Twentrex en TwenPack. In Wierden hebben ze ruimte voor verdere groei.

In 2008 begonnen Martin Noeverman en Arno Brokelman voor zichzelf met hun expeditiebedrijf Twentepoort Logistiek in Almelo. Ze kenden elkaar als collega’s en besloten zich toe te leggen op het vervoer van goederen voor derden in Oost-Europa, Rusland en Centraal-Azië. Arno Brokelman: ‘Onze groei verliep gestaag en gezond, zonder grote pieken en dalen. Vooraf hadden we niet verwacht dat we zo groot zouden worden. We zijn nu al twee keer verhuisd, maar beslissen zeker niet van vandaag op morgen. Wel nemen we steeds makkelijker mensen aan. Er werken hier nu twintig medewerkers en vijf stagiaires. Een groot aantal stagiaires blijft hier hangen.’ In maart 2015 betrok de Twentepoort Groep een nieuw pand in Wierden, aan de Vijver-weg op bedrijvenpark De Weuste Noord. De locatiekeuze berustte op de aantrekkelijk prijs voor de benodigde 5.000 m2 grond en de gunstige ligging dicht bij toegangswegen naar de snelweg. De groei zit erin: er wordt alweer bijgebouwd op hun perceel.

EXPEDITIE, GEEN TRANSPORT
Martin Noeverman: ‘Voor het dagelijks transport beschikken we over een vast netwerk van gespecialiseerde transporteurs in geheel Europa die we inhuren na een screening op kwaliteit, betrouwbaarheid en uitrusting. We zijn dus geen transporteurs maar expediteurs. Onze taak is het transport zo efficiënt mogelijk in te plannen en desgewenst de bijkomende douanezaken te regelen. Zodat de juiste producten, in de juiste hoeveelheden, op de juiste tijd op de juiste plaats belanden. En dit tegen zo laag mogelijke kosten. Ongeacht of het gaat om een klein transport of een groot transport waar dertig vrachtwagens voor nodig zijn.’ Van de boycot van Rusland ondervinden ze weinig hinder, omdat de boycot met name levensmiddelen betreft. En Twentepoort richt zich vooral op transport van machines en machineonderdelen, maar voornamelijk omdat het verloren werkveld werd gecompenseerd door de sterk groeiende economieën van landen als Kazachstan en Oezbekistan.

SPECIALISATIE EN NICHEMARKTEN
Noeverman: ‘We geloven in specialisatie en nichemarkten. Je hebt grote spelers die alle vormen van transport doen. Met Twentepoort Logistiek richten we ons op nichemarkten in Oost-Europa en Centraal-Azië.’ Met hun tweede BV Twentrex richten ze zich op ultrasnelle transportservice in West-Europa. ‘Dat is mooi werk en kan niet iedereen. We hebben een ruim netwerk en overal busjes die snel klaarstaan. Binnen een half uur krijgt de klant een offerte en binnen een uur is het transport zo nodig onderweg vanuit heel Nederland en zelfs heel Europa’, vult Brokelman aan.

DE DERDE TAK: TWENPACK
De derde BV van de Twentepoort Groep startten beide ondernemers vorig jaar op: TwenPack. Voor weer een andere nichemarkt: die van professionele e-logistics en
e-fulfilment diensten voor webshops. ‘Met TwenPack nemen we het hele logistieke proces (achter en) voor webshops op ons. Als iemand een bestelling plaatst, komt die dankzij WMS (het Warehouse Management Systeem) automatisch bij ons binnen. Daarna verzorgen wij het verpakken en het afleveren bij de post- of pakketdienst Desgewenst met speciale vullingen en verpakkingen, extra folders en de controle of zendingen goed zijn aangekomen. Bij alle drie BV’s draait het ‘We zijn nuchtere Tukkers en werken op onze eigen manier: de Twente-poort manier, Eenvoudig, geen poespas, geen opsmuk. Niet te hoog van de toren blazen. Noem het Twentse degelijkheid of nuchterheid,’ dus om logistiek en in- en opslag. Vooral de behoefte aan deze warehouse-service groeit snel, net als internetverkoop. We werken vooral voor webwinkels die zich willen concentreren op de verkoop en tijd willen winnen door het uitbesteden van de logistiek. Op Weuste Noord hebben we ruimte om te groeien. We benutten de kansen op de Oost-Europese markt: en zien vooral ook groeikansen in e-logistics. Vandaar de uitbreiding met 800 m2 aan warehouse-ruimte die nu wordt gebouwd’, stelt Noeverman. ‘We willen geen nee verkopen.’

DE TWENTEPOORT MANIER
Noeverman; ‘We zijn nuchtere Tukkers en werken op onze eigen manier: de Twentepoort manier. Eenvoudig, geen poespas, geen opsmuk. Niet te hoog van de toren blazen. Noem het Twentse degelijkheid of nuchterheid. We lopen net een slag harder dan de concurrentie en geven de klant persoonlijke aandacht. Afspraak = afspraak is het belangrijkst. Wil de klant het bij wijze van spreken om 3 over half 4 geleverd hebben? Dan regelen we dat. Dankzij onze flexibiliteit kunnen we maatwerk leveren. We zitten niet te hoog in de boom, maar willen in de toekomst gestaag en gezond doorgroeien en de kansen pakken die we zien bij alle drie de bedrijven. De Rabobank had vanaf het begin vertrouwen in onze plannen. Als je een goed plan hebt en in een markt met groeikansen zit, wil de bank wel financieren. We kunnen snel schakelen doordat we een vast aanspreekpunt hebben, en hebben bij elk vraagstuk een goed samenspel met de Rabobank en Eshuis accountants.’

Bron: Rabobank Noord en West Twente

 

 

 

 

Lees meer »

Nieuws

Relatiedag Transport, Logistiek & Mobiliteit

21 maart 2016

Op 13 april organiseert ROC van Twente vanuit het college voor Transport, Logistiek & Mobiliteit een relatiedag.

Tijdens dit event willen we u laten beleven hoe wij aankijken tegen de rol van ROC van Twente in het versterken van de positie van Twente op het gebied van Transport, Logistiek & Mobiliteit.

We nemen u mee in onze kijk op de toekomst en gaan het met elkaar hebben over innovaties in onze branches en de wijze waarop we kunnen toewerken naar een optimale verbinding tussen ons onderwijs en de (toekomstige) praktijk.

Programma:

15.30 uur ontvangst met koffie/thee

16.00 uur Opening door Laurens van Lier, directeur MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit, gevolgd door Glem Dickmann, directeur Aumacon

17.00 uur Workshoprondes, keuze uit:
1)Transport & Logistiek
2) Mobiliteit
3) Personenvervoer

18.30 uur Koud en warm buffet

19.15 uur Tim Coronel, coureur Dakar-rally

20.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

Meer informatie over het programma vindt u op:
www.rocvantwente.nl/site/home/overige-paginas/relatiedag-tlm.html
U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 23 maart a.s.

Locatie: ROC van Twente, De Sumpel 4-6, 7606 JJ Almelo

 

Lees meer »

Nieuws

Grensoverschrijdende leveringen? Let op de leveringsvoorwaarden!

21 maart 2016

Met wereldwijd gebruikte gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden (in het Engels: incoterms) wordt geprobeerd om rechten en plichten van de koper en de verkoper overzichtelijker te maken. In de praktijk merken wij echter dat er nog altijd veel onduidelijkheid bestaat over het gebruik en de omvangrijke uitwerking van deze incoterms.

Het belang van leveringsvoorwaarden
Steeds vaker kopen ondernemers in Nederland goederen uit Azië of Amerika. Door bijvoorbeeld internet zijn de goedkopere goederen uit de dergelijke regio’s eenvoudiger beschikbaar. Wees echter voorzichtig met lucratief ogende deals. Verschillen in taal en handelscultuur kunnen tot dure misverstanden leiden. Draagt u als verkoper op een bepaald moment tijdens het goederenvervoer bijvoorbeeld het risico? Dient u zorg te dragen voor het laden of slechts voor het vervoer? Dient u de documenten en formaliteiten bij uit- en/of invoer te regelen? En welk bedrag zult u moeten betalen aan invoerrechten?
De nadrukkelijke en juiste notitie van een incoterm kan al deze onduidelijkheden voor en tijdens de levering voorkomen.

Weet wat u afspreekt
Gebruik van incoterms kan u een sterke positie geven in het geval discussies ontstaan over de onderlinge plichten tussen de koper en verkoper. Zorg er wel voor dat u op de hoogte bent van de uitwerking van een bepaalde leveringsvoorwaarde. Een lagere prijs bij leveringen ‘af-fabriek’ (EXW) of Free Carrier (FCA) kunnen bijvoorbeeld een verkeerd beeld geven bij de verkoper. Deze zal additionele kosten tegenkomen om de goederen naar de plaats van bestemming te halen.
Weet daarom wat u afspreekt. Dit stelt u in staat om helder met uw handelsrelatie te communiceren.

Afsluitend
Leveringsvoorwaarden worden in de praktijk vaak verkeerd gebruikt of gecommuniceerd. Men ziet het belang van de leveringsvoorwaarden pas in op het moment dat tijdens de levering iets mis gaat. De schade hierbij ontstaat kan hoog oplopen.
Wilt u weten welke leveringsvoorwaarden het beste bij uw bedrijfsvoering passen en tegen welke risico’s u zich moet indekken? Wij adviseren u over de mogelijkheden en de aandachtspunten.

Sietze van Houten
sietze.vanhouten@kroesewevers.nl
T: +31 (0)53 850 49 00

Lees meer »

Nieuws

Twence wil afzetmarkt vergroten

21 maart 2016

Twence wil met haar compost naar het buitenland, om zo haar afzetmarkt te vergroten. Internationale regels laten dat nu nog niet toe. Twence wil daar verandering in en op termijn de Britse bodem bemesten.

Afvalverwerker Twence heeft niet alleen een economisch motief, ook natuur en milieu elders zijn er waarschijnlijk bij gebaat. In het buitenland wordt nog wel eens veen afgegraven om die elders als bodemverbeteraar te gebruiken. Dat is met compost uit Twente, gemaakt van het groente- fruit- en tuinafval van de Twentse huishoudens, niet meer nodig.

Probleem
Er is echter wel een probleem: wet en regelgeving in het buitenland lopen niet synchroon met die in het Nederland. Het is daardoor op dit moment niet mogelijk compost uit te voeren. Om daar wat aan te doen heeft Twence zich aangesloten bij een internationale Green Deal voor compost. Daarmee willen Twence, compostleverancier Comgoed en The President Estate Farming Partner-ship en een agrarische coöperatie in Engeland, bereiken dat compost uit Nederland zonder belemmeringen in Engeland kan worden afgezet. Er is voor Engeland gekozen omdat er daar vraag naar compost is.

Exercitie
De deelname van Twence aan deze pilot betekent niet dat er al daadwerkelijk compost de grens over gaat. Het is vooral een exercitie vanachter het bureau om barrières en oplossingen in beeld te brengen. Vervolgens moeten wet- en regelgeving nog aangepast worden. Marc Kapteijn, CEO van Twence: ,,Door deel te nemen aan deze bijzondere proef hopen wij de internationale samenwerking te versterken en daardoor een bijdrage te leveren aan de reductie van het tekort aan organische bodemverbeteraar.”

Agrarische sector
De compost van Twence gaat nu nog vooral naar de agrarische sector in eigen land. Een kleiner deel komt bij hoveniers en tuincentra terecht voor de particuliere consument. Volgende week zondag, op de landelijke compostdag, kunnen particulieren uit Twente gratis compost halen bij de afvalbrengpunten in hun gemeenten. Volgens een woordvoerster van Twence willen de gemeenten hun inwoners zo iets teruggeven voor hun inspanningen om gft gescheiden aan te leveren.

Bron: Tubantia

Lees meer »

Nieuws

Twente gaat voor Duurzame Mobiliteit

8 maart 2016

Op 31 maart 2016 organiseren Twente Mobiel en de provincie Overijssel een themamiddag voor ondernemers: Twente gaat voor Duurzame Mobiliteit. Locatie is het Polman Stadion van Heracles in Almelo. Het belooft een middag vol kennis, proefrijden en netwerken te worden!

De ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit volgen elkaar in een rap tempo op. We willen u tijdens de themamiddag informeren en inspireren over alle ontwikkelingen. We brengen u daarvoor in contact met koplopers, leveranciers van groene brandstoffen (LNG/CNG en Elektrisch), aanbieders van duurzame voertuigen en experts in duurzaamheid en mobiliteit. En uiteraard mag u zelf even een proefritje maken. Laat u verrassen door de snelheid van onder andere een Tesla of BMW!

Programma

12.00 uur Inloop met lunchbuffet. En een eerste kennismaking met de proeftuin.

13.15 uur Opening door dagvoorzitter Herman Mulder (voorzitter Twente Mobiel).

13.20 uur Welkomstwoord door Erik Lievers, gedeputeerde van de provincie Overijssel.

13.30 uur Alles wat u wilt weten over duurzame brandstoffen. Vier experts aan het woord en twee Twentse ondernemers met hun best practice waarom zij duurzame brandstoffen gebruiken. Dit alles onder de enthousiaste begeleiding van Hanke Mauser.

14.45 uur Wilt u overgaan op duurzame voertuigen? Drie concrete vervolgacties worden voor uw organisatie exclusief gepresenteerd. Grijp deze kans!

15.00 uur Proefrijden maar! Aansluitend een netwerkborrel waarbij experts beschikbaar zijn voor vragen en antwoorden.

16.30 uur Einde programma.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de website: http://www.twentemobiel.nl/duurzamemobiliteit Deelname aan deze middag is kosteloos

Lees meer »

Nieuws

Dagelijkse spoorverbinding Rotterdam - Twente - Malmö

7 maart 2016

De treinshuttle Rotterdam – Bad Bentheim – Coevorden is sinds kort vaker gaan rijden. Van drie keer in de week naar iedere werkdag. De trein biedt ruimte aan 90 TEU.

“Over belangstelling voor de shuttle hebben we niet te klagen”, zegt Joachim Berends, CEO van de Bentheimer Eisenbahn. “Er zit echter nog veel potentie op deze route. Door de dienst uit te breiden, kunnen we een nog beter alternatief bieden voor de truck.”

De shuttle van Rotterdam naar Combi Terminal Twente BV (CTT) en de Bentheimer Eisenbahn is een dienst van EuroTerminal Emmen-Coevorden-Hardenberg BV(ETECH), en wordt ondersteund door het Havenbedrijf Rotterdam. De trein rijdt tussen de terminals van CTT in Rotterdam, de APM en ECT terminals op de Maasvlakte en spoorterminal Bad Bentheim. Vanuit Bad Bentheim rijdt de shuttle door naar Coevorden. Tevens is er twee keer per week aansluiting op de rechtstreekse spoordienst naar de Kombiterminal Malmö.

Gerco Linthorst, CEO van CTT, is ook erg blij met de uitbreiding van de capaciteit: “Containers kunnen tot ’s avonds laat op de CTT-terminal in Rotterdam worden aangeleverd, waarna zij de volgende ochtend bij onze klanten zijn. En dat dus elke dag, waarmee we ons terminal verder uitbouwen als hub en gateway tot de regio.”

Lees meer »

Nieuws

Universiteit Twente start MOOC Supply Chain Innovation

7 maart 2016

In januari is de tweede Massive Online Open Course “Supply Chain Innovation” van de Universiteit Twente (UT) gelanceerd.

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan Lean&Green als voorbeeld van een succesvol programma om duurzaam te innoveren.

MOOC
De online cursus supply chain innovation duurt 6 weken en vraagt een tijdbesteding van enkele uren per week. De cursus biedt ook voldoende mogelijkheden voor mensen die zich nog verder willen verdiepen op specifieke onderdelen. Wat de online cursus over supply chains van de Universiteit Twente uniek maakt, is dat deze erg toegankelijk is, maar wel de laatste wetenschappelijke inzichten en innovaties uit de ICT-wereld behandelt.

Verder ligt de focus sterk op de praktijk, waardoor deelnemers opgedane kennis rechtstreeks kunnen toepassen. De cursus wordt verzorgd door wetenschappers vanuit verschillende disciplines van de Universiteit Twente en door experts uit het bedrijfsleven. Zo leveren medewerkers van Unilever, logistiekreus Kuehne + Nagel en GS1 (de internationale organisatie achter standaarden zoals de streepjescode) een belangrijke bijdrage aan het programma.

Meer informatie
Meer weten over MOOC’s en online onderwijs?
Kijk op: www.utwente.nl/online-cursussen of neem contact op met Wytze Koopal, de coördinator van het MOOC Support Team.

Lees meer »

Nieuws

Groei Kuipers Logistics: nieuwe trucks

24 februari 2016

Vrijdag 19 februari zijn drie nieuwe DAF FT XF.440 Super Space Cab trekkers afgeleverd aan Kuipers Logistics te Oldenzaal. Deze drie maken onderdeel uit van een serie van vier aangekochte trekkers.

Deze trekkers zijn onder andere voorzien van de MX 11 motor met de verbeterde MX motorrem en 440 pk. Ook zijn deze uitgerust met het “silent pakket”, waarmee met een ingeschakelde functie een maximale decibel van 72 geproduceerd wordt. Een luxe stoel, maximale brandstoftanks, het complete veiligheidspakket en Predictive Cruise Control maken de auto’s compleet.

In 1987 startte Harry Kuipers met één vrachtwagen een transportbedrijf. In het prille begin ging het nog om een lijndienst op Hamburg, maar al snel groeide het bedrijf en werd er een dienst op Oost-Europa gestart.

Al gauw werd er een tweede transportactiviteit overgenomen die ondergebracht werd in een aparte onderneming. Hier ligt het specialisme op Zuid-Europa. In 2002 werden beide activiteiten samengevoegd en verhuisden ze naar hun huidige onderkomen in het Oldenzaal. Hierna ging men verder onder de naam Kuipers Logistics.

In 2008 is Kuipers Air & Sea gestart. Van toen af omvatte de transportservice behalve wegvervoer ook lucht- en scheepsvervoer en kan Kuipers z’n klanten dus een compleet logistiek pakket bieden, waarbij het ook optreedt als expediteur.

Bron: Transport Online

Lees meer »

Nieuws

Sneller door Twentekanaal

24 februari 2016

Minister Schultz maakte ook bekend dat zij het besluit heeft genomen om te kunnen starten met realisatie van de verruiming van de Twentekanalen. “Deze verruiming betekent dat grotere schepen de achterliggende havens en bedrijven kunnen bereiken, en schepen vlotter kunnen doorvaren. Ik ben blij met deze solide afspraken met de provincie en ondernemers. Deze samenwerking geeft een grote impuls aan een duurzame groei van de Nederlandse economie.”

Gedeputeerde Boerman is blij dat door een goede samenwerking tussen Rijk en regio de provincie erin is geslaagd de service aan de vaarweggebruikers op peil te houden en in de nabije toekomst zelfs te verbeteren. “Hiermee stimuleren wij het goederenvervoer over water. Dat is noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van deze regio, de groei van de economie, de concurrentiepositie van de binnenvaart en de ondernemers langs de rijksvaarwegen.”

Brug- en sluisbediening
De overeenkomst die ondertekend is, bevat afspraken over bedieningstijden en over bediening op afstand vanaf 2018. Het uiteindelijke doel is beter op de vraag van de scheepvaart te kunnen inspelen. Voor de periode 2016-2017 is in het kader van het programma Beter Benutten afgesproken dat flexibele, meer vraaggestuurde bediening wordt toegepast in de regio’s Zwolle-Kampen-Meppel en Twente. Dat betekent dat schippers zich van tevoren aanmelden en binnen de vastgestelde bedientijden een bedienaar beschikbaar is om opgeroepen te worden. Hiermee worden de bedieningstijden maximaal afgestemd op de binnenvaart die gebruik maakt van de vaarwegen en is een goede bereikbaarheid voor de scheepvaart gegarandeerd.

Sluis Eefde
Door de bediening op afstand vanaf sluis Eefde krijgen sluis Delden en sluis Hengelo in de toekomst dezelfde bedientijden als sluis Eefde. Dat betekent op termijn voor de Twentekanalen een verbetering ten opzichte van de huidige bedieningstijden. Provincie en Rijk dragen hiervoor beide 50% van de kosten, die ruim €2 miljoen bedragen.

Meppelerdiepsluis en Spooldersluis
In de regio Zwolle-Kampen-Meppel worden vanaf 2018 verschillende gemeentelijke bruggen op afstand bediend vanuit de Meppelerdiepsluis en Spooldersluis. Hier werken Rijk en regio samen in de bediening. De bediening wordt daarmee niet alleen efficiënter, maar bespaart op termijn ook kosten. Het Rijk, de provincies Overijssel en Drenthe en de regio Zwolle-Kampen-Meppel betalen hiervoor gezamenlijk € 1 miljoen. Binnenkort zullen ook deze afspraken in een bestuursovereenkomst worden vastgelegd.

Met een ruimere vaarweg, betere bedieningstijden en een actief bedrijfsleven geven deze afspraken een impuls aan verdere economische groei en het beter benutten van vervoer over water in Twente.

Bron: Provincie Overijssel

Lees meer »

Nieuws

De AEO: van optioneel certificaat naar noodzakelijke vergunning

24 februari 2016

Waarom een AEO-certificaat?
Sinds 2007 kent de Europese Unie het AEO-certificaat. De afkorting ‘AEO’ staat voor ‘Authorised Economic Operator’. Bedrijven die aan bepaalde administratieve voorwaarden voldoen worden door de Douane beschouwd als betrouwbaar en financieel gezond. Dit leidt in beginsel tot minder strenge douanecontroles. De controles die plaatsvinden worden bovendien ruim voorafgaand door de Douane aangekondigd en kunnen plaatsvinden op een plaats naar wens.

Vermindering douanecontroles
De douaneregelgeving kent vele vereenvoudigingen om de logistieke hinder van douanecontrole te beperken. Deze vereenvoudigingen kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat u goederen fysiek bij een douanekantoor moet brengen, geven u de mogelijkheid om de aangifteverplichtingen te beperken tot een enkele periodieke aangifte en vereenvoudigen de administratieve procedure om goederen in Europa te brengen. Met een AEO-certificaat kunt u gemakkelijk aanspraak maken op alle douane-vereenvoudigingen.

Vermindering zekerheidsstelling
U kunt een directe heffing van invoerrechten voorkomen door het gebruik van bepaalde douaneregelingen. Deze regelingen kunnen financieel erg aantrekkelijk zijn maar vereisen wel een zekerheidstelling en brengen daarom lasten met zich mee. Met een AEO-status komt u in aanmerking voor belangrijke verminderingen van deze zekerheidstelling en voorkomt u daarmee ook de lasten. Het voordeel van de AEO is derhalve een ruimere financiële armslag.

De AEO als marketinginstrument
Uw organisatie komt voor een AEO-certificering in aanmerking indien bepaalde processen in uw organisatie goed en veilig geregeld zijn. De erkenning hiervan door de Douane kunt u naar buiten te uitdragen. Zakenrelaties weten op deze wijze dat uw organisatie een financieel gezonde en betrouwbare handelspartner is.

Behoud van de AEO
Het AEO-certificaat vormt dé basis voor een goede verstandhouding met de Douane. Wel vraagt de Douane u om alert en transparant te zijn over wijzigingen van risico’s en interne beheersingsmaatregelen. U voorkomt daarmee een schorsing van de AEO-status. Een externe auditor kan objectief uw procedures controleren en bevordert daarmee uw bedrijfsprocessen én het behoud van uw AEO-certificaat.

De AEO als noodzakelijke vergunning
Per 1 mei 2016 wijzigt de douaneregelgeving. Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van een AEO-certificering zullen iets veranderen. Deze veranderingen zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Wel is bekend dat de Douane bij de aanvrager informeert naar aanwijsbare (ingehuurde) douanekennis. Ook mag de aanvrager geen ernstige of herhaalde overtredingen van belastingvoorschriften hebben begaan.

Veel AEO-criteria worden gekoppeld aan de criteria voor het verkrijgen van vergunningen voor douanevereenvoudigingen. Een AEO-gecertificeerd bedrijf wordt bij de aanvraag van een vergunning niet telkens gecontroleerd. Met een AEO-certificaat zult u derhalve efficiënter gebruik kunnen maken van alle douanefaciliteiten. Wij verwachten dat de AEO in dit verband enkel in belang zal toenemen.

Afsluitend
De Douane in Nederland heeft aangegeven risico-gerichter controles te zullen uitvoeren in de toekomst. Zij zullen hierbij onderscheid maken tussen AEO-bedrijven en bedrijven zonder een AEO-certificaat.

Heeft uw bedrijf met regelmaat te maken met douaneformaliteiten en beheerst u graag de risico’s bij in- en uitvoer van goederen? Dan is een AEO-certificering een goede stap naar de toekomst.

Wilt u meer weten over de voordelen van een AEO voor uw onderneming of heeft u andere vragen over de toepassing van AEO-certificering, neemt u dan gerust contact met ons op.

Frank Hagreis
Info@fbcatlasnl
T: +31 (0) 650 282526

Sietze van Houten
sietze.vanhouten@kroesewevers.nl
T: +31 (0)53 850 49 00

 

Lees meer »

Nieuws

Provincie Overijssel versterkt positie XL Businesspark

10 februari 2016

Het XL Park heeft een sterk profiel en biedt ruimte voor uitbreiding van bestaande bedrijvigheid en nieuwe vestigingen waarbij het zich met name richt op grote ruimtevragers in de sectoren industrie, transport en logistiek.

De markttechnische kenmerken van de plek zijn goed. Het terrein ligt centraal in de regio Twente, aan de snelweg, heeft een centrale blusvoorziening, een eigen op- en afrit en beschikt over een laad- en loskade aan het Twentekanaal. De locatie heeft absoluut marktpotentie maar om deze daadwerkelijk te verzilveren moet het aantrekkelijk en concurrerend aan de markt worden aangeboden.

Op uitnodiging van provincie Overijssel zijn mogelijke oplossingen verkend. De Raden van de deelnemende gemeenten in het RBT (Almelo, Borne, Enschede en Hengelo) en Provinciale Staten Overijssel gaan nu hun mening vormen over de uitkomst van de verkenning. Definitieve besluitvorming vindt in de loop van dit jaar plaats.

Lees meer »

Nieuws

Succesvolle lobby Port of Twente in Den Haag

9 februari 2016

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
Vergaderjaar 2015-2016 

31 409                        Zee- en binnenvaart 

Nr. 97                         MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN DE BOER

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in 2017 een grootscheepse renovatie van de sluizen van Delden en Hengelo in het Twentekanaal gepland staat,

Constaterende dat hierbij sprake is van een mogelijke stremming van zeker 35 dagen waarbij achterliggende bedrijven voor miljoenen schade zullen leiden,

Overwegende dat het van groot economisch belang is om de bereikbaarheid over water van de Rotterdamse haven tot ver in het achterland te waarborgen,

Verzoekt de regering, bij de aanbesteding van de ren ovatiewerkzaamheden een verkorting van de stremmingsduur zwaarder mee te laten wegen als leidend criterium rekening houdend met de financiële kaders, danwel gefaseerd, en bij het zoeken naar creatieve oplossingen om de stremmingsduur  te beperken de betroffen bedrijven te betrekken,

En gaat over tot orde van de dag,

Jacobi

De Boer

Lees meer »

Nieuws

ALMAX, nieuw lid Port of Twente

8 februari 2016

Almax Global Logistics www.almax-logistics.nl is gespecialiseerd in het vervoer van gevaarlijke stoffen, strategische goederen en hoogwaardige goederen. Almax heeft meer dan 20 jaar ervaring met het versturen van deze producten, en verzorgt de gehele export en import voor klanten zoals Aeronamic en Thales.
Almax is zowel AEO als C TPAT (voor de USA) geregistreerd, hetgeen in deze branche als vervoerder vereist is.

Almax Global Logistics BV is 2 jaar geleden gestart met het doel, op basis van de huidige kennis en ervaring, de beste service in de markt te krijgen voor scherpst mogelijke prijs.
Almax is een intermediair in luchtvracht en expreszendingen en zoekt in een volop bewegende markt steeds weer de juiste logistieke oplossing voor U als klant.

U moet Almax zien als verlengstuk van uw organisatie v.w.b. de externe logistiek en dat met name de luchtvracht en expreszendingen. Almax onderhoudt contact met diverse luchtvracht expediteurs o.a. op Schiphol en expresorganisaties en selecteert deze op hun sterke punten, zoals netwerk, looptijd en prijs. Omdat geen enkele partij de gehele wereld optimaal kan bedienen, maakt Almax voortdurend keuzes om elke keer weer het optimale voor U als klant er uit te halen en U hebt maar 1 contactpersoon en aanspreekpunt.

Almax werkt met een wereldwijd agentennetwerk waardoor Almax op vrijwel elke bestemming kan leveren. Almax helpt met het opzetten van wereldwijde transportstromen en geeft advies bij het aanvragen van diverse licenties, export- en importvergunningen.

Lees meer »

Nieuws

TwenteMax: Speciaal voor het Twentekanaal

4 februari 2016

Combi Terminal Twente (CTT) en rederij The Blue World komen met een hypermodern en groen binnenvaartschip

Hij wordt speciaal gebouwd voor de vaart op het Twentekanaal: de TwenteMax, een hypermodern, milieuvriendelijk hybride binnenvaartschip dat veel meer lading kan vervoeren dan de nu gebruikte schepen. Het schip, dat eind dit jaar klaar moet zijn, is ontwikkeld door Combi Terminal Twente (CTT) en rederij The Blue World.

De TwenteMax is zo ontworpen dat er veel meer containers op kunnen en het schip desondanks onder de bruggen over het Twentekanaal door kan. Want die bruggen beperken nu het vervoer van en naar de Rotterdamse haven tot maximaal 104 TEU (containers van 20 voet lang). Op de TwenteMax kan 178 TEU. Daarnaast is het schip ontworpen voor zo min mogelijk CO2-uitstoot. Directeur Patrick Hut van The Blue World: „De binnenvaart is een redelijk conservatieve branche, maar ook daar valt nog een enorme slag te maken in duurzaamheid. Wij zijn al bezig met het verduurzamen van ons bestaande schip, de Borelli. Dat maken we stapje voor stapje groener. Het leerproces dat we daar doorlopen helpt ons ook bij de ontwikkeling van de TwenteMax.

De Borelli, die nu al twee keer per week lading brengt en ophaalt in Hengelo, is de afgelopen jaren uitgerust met nieuwe energiezuinige ledverlichting, bewegingssensoren en zonnepanelen. Binnenkort wordt de aandrijving vervangen, zodat het schip in elk geval een deel van de tijd op een elektromotor kan varen.

De TwenteMax gaat nog een stapje verder. Het schip is door het materiaalgebruik lichter dan bestaande schepen en heeft het een grotere ballastcapaciteit. Daarmee kan de vaardiepte van het schip steeds worden aangepast. Dat is belangrijk om met veel lading onder de bruggen door te kunnen, maar ook voor de aquadynamica van het schip: hoe beter het in het water ligt, hoe minder energie het nodig heeft. Het bouwen van de TwenteMax gaat zo’n 4,6 miljoen euro kosten. Welke werf hem gaat bouwen is nog niet bekend. Het streven is dat hij eind dit jaar in gebruik wordt genomen.

Lees meer »

Nieuws

Onderhoudswerkzaamheden Twentekanalen in 2017

4 februari 2016

Ondernemers in het oosten van het land die voorraden aan- en afvoeren via het Twentekanaal, zitten met de handen in het haar. In 2017 staat namelijk onderhoud gepland aan twee sluizen, waardoor het kanaal gedurende 35 dagen gestremd is. Voor de getroffen bedrijven betekent dit een regelrechte financiële strop.

Planning onderhoud Twentekanaal

 • januari 2016: publicatie vooraankondiging aanbesteding
 • april 2016: uitreiken contractstukken aan de geselecteerde inschrijvers
 • juli 2016: ontvangst inschrijvingen
 • augustus 2016: beoordeling inschrijvingen.
  Een zo kort mogelijke stremming is een van de doelstellingen in het contract, waarop de inschrijvers worden beoordeeld. De stremming mag maximaal 35 dagen bedragen. De inschrijvers worden dus uitgedaagd om deze te verkorten
 • oktober 2016: voorlopige gunning
 • december 2016: definitieve gunning
 • medio 2017: start uitvoering
 • november 2017: stremming binnen het maximale stremmingsvenster dat hiervoor is vastgesteld in de periode tussen 30 oktober tot en met 3 december 2017.

Historie

In 1930 werd begonnen met de aanleg van het Twentekanaal. Het werd gegraven voor een betere aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in Limburg. Het grootste deel van het kanaal is aangelegd als werkverschaffingsproject tijdens de crisis. In 1938 was het kanaal gereed. Het Twentekanaal loopt vanaf de IJssel bij het dorp Eefde via Hengelo naar Enschede. Ten westen van Delden heeft het kanaal een aftakking die doorloopt tot Almelo. Door die vertakking wordt er ook wel gesproken van Twentekanalen in plaats van Twentekanaal.

Lees meer »

Nieuws

De export juist uitgevoerd!

27 januari 2016

Levert u goederen en worden deze goederen buiten Europa gebracht? Dan kunt u naast btw-aspecten ook het douanerecht tegenkomen.

Regelmatig zien wij vragen voorbij komen over het douaneproces van uitvoer, maar ook over de voorwaarden voor de toepassing van het btw-nultarief en in enkele gevallen het terugvragen van betaalde accijns.

Lees meer »

Nieuws

TTS uit Rijssen breidt warehousing uit

27 januari 2016

Logistiek dienstverlener TTS Quality Logistics breidt haar warehousing activiteiten verder uit met de recente intrek in een bestaand distributiecentrum van 8000 vierkante meter in Vorden bij Zutphen. De logistiek dienstverlener uit Rijssen huurt het voormalige dc, van vloeren en deurenleverancier CanDo

 

Lees meer »

Nieuws

Twente gaat voor Duurzame Mobiliteit!

27 januari 2016

Op 31 maart 2016 organiseren Twente Mobiel en de provincie Overijssel een themamiddag voor ondernemers: Twente gaat voor Duurzame Mobiliteit. Locatie is het Polman Stadion van Heracles in Almelo. Het belooft een middag vol kennis, proefrijden en netwerken te worden!

Lees meer »

Nieuws

Even voorstellen: SweetPepper, nieuw Lid Port Of Twente

27 januari 2016

SweetPepper is een marketing communicatiebureau uit het Twentse Hengelo. Een bureau die zich met name heeft gespecialiseerd in de hoogwaardige technische industrie en in de logistieke sector die Twente rijk is.

Lees meer »

Nieuws

12 november 2015

In het Deutsche Verkehrs-Zeitung van 23 oktober 2015 staat een artikel over de ontwikkelingen van het vervoer over water in de regio Twente.
Klik op onderstaande link voor het artikel in pdf.

download hier het DVZ-artikel.

Lees meer »

Nieuws

Twentepoort Groep in Wierden breidt haar logistieke activiteiten verder uit

11 november 2015

PERSBERICHT
Twentepoort Groep spreidt haar vleugels verder uit

Na eerder dit jaar al een geheel nieuw pand te hebben betrokken met Twentepoort Logistiek en Twentrex is nu TwenPack aan het rijtje toegevoegd.
TwenPack specialiseert zich in E-fulfilment (webwinkel logistiek) in een modern warehouse. Dat betekent dat deze onderneming het gehele logistieke proces van kleine én middelgrote webwinkels op professionele wijze voor haar rekening kan nemen.

Webwinkels en groothandels zijn aan het juiste adres wanneer ze kiezen voor TwenPack. De opkomst en groei van de E-commerce markt, ook binnen Twentepoort Groep, heeft geleid tot TwenPack. Een nieuw en geavanceerd WMS systeem (Warehouse Management Systeem met barcode RF-scanning) levert klanten veel voordelen op. In het bedrijfspand aan de Vijverweg in Wierden is inmiddels een groot aantal palletstellingen
gerealiseerd. Ook staan er drie complete etages met legbordstellingen.
Martin Noeverman, mede-initiator van TwenPack, glimt van trots als hij de vele mogelijkheden van het nieuwe bedrijf oplepelt. “Doel is met name het uit handen nemen van de logistieke rompslomp die bij webwinkels om de hoek komt kijken. De ondernemer kan zich daardoor weer richten op hoofdzaken van de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld marketing, inkoop en verkoop. Bovendien kunnen we ook nog garanderen dat ruim 99,8 procent van de orders foutloos worden uitgevoerd.”

Dat het ‘orderpicken’ nagenoeg zonder problemen verloopt is te danken aan het computergestuurde systeem; er komt geen papier meer aan te pas. “We hebben een professioneel IT-systeem, dat middels barcodes en scanners de exacte locatie van producten aangeeft. Ons personeel volgt de aanwijzingen die op de scanner
verschijnen. Zo ontstaat een gesloten en foutloos systeem. Bijkomend voordeel is dat het Warehouse Management Systeem (WMS) van de klant gekoppeld kan worden. Dit maakt het mogelijk om realtime voorraadbeheer toe te passen en de klant automatisch te berichten als het voorraadniveau onder een bepaald aantal is gedaald. Tevens kan zo de actuele voorraad in de webshop worden weergegeven”, vertelt Noeverman.

TwenPack heeft thans zo’n tienduizend kuub aan magazijnruimte ter beschikking staan. Dat wordt begin volgend jaar met nog eens negenduizend kuub flink verruimd. Nog dit jaar wordt namelijk gestart met de bouw van een extra opslagmagazijn dat eveneens wordt voorzien van legbord- en palletstellingen. De legbordstellingen zijn met name interessant voor webshops die handelen in kleine producten, zoals onder andere telefoonaccessoires en lifestyleproducten. “We zijn voor hen dé specialist in de regio, doordat we niet
alleen opslag bieden, maar het totaalpakket: plaatsen van de goederen in de opslag, orderpicken en het verzenden naar de klanten met track and trace. En doordat we voor veel webshops werken, kunnen we scherpere verzendtarieven afdwingen bij pakketbezorgers.” Dat levert volgens Noeverman nog meer marges op voor de webshopondernemer.

TwenPack maakt tevens gebruik van de kennis en ervaring van de twee overige logistieke bedrijven binnen de Twentepoort Groep, te weten Twentepoort Logistiek en Twentrex. “We hebben alles in huis om de webshophouder te ontzorgen en een totaalpakket te bieden. E-commerce ontwikkelt zich explosief. Onze taak
is om met een nuchtere en professionele no-nonsense aanpak van toegevoegde waarde te zijn voor deze webshophouders.” Daarmee wil Noeverman duidelijk maken dat TwenPack meedenkt met de klant. “We leveren maatwerk, maken samen met de webshophouder een logistiek plan. Het persoonlijke contact en het opbouwen van een relatie vinden we erg belangrijk. Het is voor de klant dan ook mogelijk om op afspraak een kijkje te komen nemen in ons bedrijf, zodat men onze passie voor webshop logistiek zelf ervaart.”
Meer informatie over TwenPack is te vinden op www.twenpack.com of neem contact op met Martin Noeverman, telefoon 085-4848697 of mail management@twenpack.com

Lees meer »

Nieuws

Persbericht EVO en Port of Twente

19 oktober 2015

Miljoenenschade door ‘traag’ onderhoud Twentekanaal

EVO en Port of Twente: 24-uurswerkdag nodig om vertraging te beperken 

Bedrijven in de regio Twente krijgen met een grote strop te maken als Rijkswaterstaat in 2017 groot onderhoud pleegt aan de sluizen bij Delden en Hengelo. Door dit onderhoud is het Twentekanaal, de enige route voor bedrijven die producten via het water aan- en afvoeren in Delden, Hengelo en Enschede, 35 dagen onbruikbaar. Verladersorganisatie EVO en Port of Twente willen dat Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu alles in het werk stellen om de stremming van het kanaal zo kort mogelijk te houden.  

Onderhoud aan infrastructuur is noodzakelijk. EVO en Port of Twente betwijfelen echter of Rijkswaterstaat de vertraging hierdoor zoveel mogelijk beperkt. Rijkswaterstaat zet bij de aanbesteding namelijk in op 16 werkuren per dag. De organisaties pleiten voor een 24-uurswerkdag. 

Schade
Het productieproces van veel handels- en productiebedrijven is afhankelijk van de aan- en afvoer van producten over het Twentekanaal. Uit een rondgang onder bedrijven die aangesloten zijn bij EVO en Port of Twente blijkt dat de schade als de sluizen bij Delden en Hengelo 35 dagen onbruikbaar zijn, bijna zes miljoen euro is. Bovendien is Hengelo een binnenvaartknooppunt voor het achterland. De Combi Terminal Twente slaat containers over voor tientallen bedrijven in het oosten van Nederland en Duitsland. Omdat ook deze bedrijven hun productieproces hierop moeten aanpassen, is de totale schade van het langdurige onderhoud vele malen hoger.

Lees meer »

Nieuws

Opleidingscentrum Transport & Logistiek Rijssen-Holten (OT&L) officieel geopend

5 oktober 2015

Persbericht:

Rijssen, 5 oktober 2015 – Afgelopen zaterdagochtend vond de officiële opening plaats van het Opleidingscentrum Transport & Logistiek Rijssen-Holten (OT&L) aan de Morsweg 24 in Rijssen. Onder toeziend oog van een flink aantal genodigden en belangstellenden lieten de lidbedrijven, leerlingen en samenwerkingspartners zien wat deze unieke opleidingslocatie te bieden heeft. Wethouder Bert Tijhof van de gemeente Rijssen-Holten verrichte de spectaculaire openingshandeling. Hij opende met een geladen heftruck symbolisch de deuren van OT&L waarna er een konvooi van 12 vrachtwagens over de Morsweg langs het zojuist geopende pand reed.

OT&L: Baangarantie door unieke samenwerking
OT&L is een initiatief van twaalf transportbedrijven uit Rijssen-Holten, de gemeente Rijssen-Holten en ROC van Twente. Dit unieke opleidingscentrum biedt lokale jongeren de kans om in hun eigen omgeving een praktijkgerichte mbo-opleiding te volgen richting de Transport & Logistiek. Aan de Morsweg 24 in Rijssen is een splinternieuwe opleidingslocatie ingericht met een ‘state of the art’ praktijkhal en twee theorielokalen. In september is de eerste lichting leerlingen begonnen aan een opleiding Chauffeur goederenvervoer en het is de bedoeling om met ingang van volgend schooljaar ook te starten met de opleiding tot Logistiek medewerker. Docenten van ROC van Twente en praktijkopleiders van de aangesloten bedrijven verzorgen samen de lessen. Wat OT&L extra bijzonder maakt is dat leerlingen er verzekerd zijn van een leerwerkplek en als zij hun diploma halen, dan is een baan gegarandeerd.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
OT&L is een uniek samenwerkingsverband waarbij de 3 O’s (ondernemers, overheid, onderwijs) de handen ineen hebben geslagen om een uniek onderwijsconcept op touw te zetten. Het onderwijs bij OT&L wordt zoveel mogelijk toegesneden op de directe behoeftes van de lidbedrijven, waardoor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt optimaal is. Bijkomend voordeel voor de aangesloten bedrijven en de gemeente is dat zij met OT&L jong talent kunnen aantrekken en behouden voor de eigen regio. Om de aansluiting tussen vmbo- en mbo-onderwijs bij OT&L zo goed mogelijk in te richten zijn ook regionale vmbo-scholen betrokken.

Samenwerkingspartners
OT&L is een initiatief van diverse participerende partijen, namelijk de lidbedrijven: Baan Rijssen Transportbedrijf BV, Brinks Transport Rijssen BV, Dekker Transport Rijssen, Leverink Transport Rijssen BV, Müller Fresh Food Logistics BV, Nijhof-Wassink Rijssen BV, P&K Transportservice BV, Pultrum Rijssen BV, Ten Brinke & Zn. Transportbedrijf, Teunis Rijssen, Wessels Transport Rijssen BV, Zwaar Transport Twente en de volgende samenwerkingspartners: gemeente Rijssen-Holten, ROC van Twente, Jacobus Fruytier, Pius X, Reggesteyn en De Waerdenborch. Hun kennis en kunde komen samen in het Opleidingscentrum Transport & Logistiek Rijssen-Holten.

“OT&L is een echte aanwinst voor onze gemeente en we hebben graag ondersteuning verleend om dit mogelijk te maken. Voor de bouw en de metaal hadden we al vergelijkbare concepten in huis en nu  ook voor de transport & logistiek. Iets waar we trots op mogen zijn.” aldus Bert Tijhof, wethouder gemeente Rijssen-Holten

“Al in 2008 is gestart met de voorbereidingen om OT&L mogelijk te maken. Samen hebben we de schouders eronder gezet en ziehier het resultaat. Met dank aan ieders inzet en bijdrage hebben we een prachtige onderwijslocatie weten neer te zetten!” aldus Jan-Peter Müller, voorzitter coöperatie OT&L en directeur Müller Fresh Food Logistics 

Lees meer »

Nieuws

Rijk en regio investeren 2,9 miljoen in versterking bruggen Twentekanaal

22 september 2015

Gezamenlijk persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Overijssel, de Gemeente Hof van Twente en de Gemeente Lochem.

“Rijk en regio investeren in versterking bruggen Twentekanaal”

Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeenten Lochem en Hof van Twente gaan vier belangrijke bruggen over het Twentekanaal versterken. Het gaat om de Ehzerbrug in Lochem en de Dorrebrug, Warmtinkbrug en Markelosebrug in Hof van Twente. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

De bruggen hebben op dit moment onvoldoende draagkracht om het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer te verwerken. Het versterken van de bruggen blijkt de meest passende maatregel. Door ze te versterken hoeft er geen lastbeperking te gelden. De gemeente Lochem besluit half oktober of zij samen met het Rijk ook de Lochemsebrug tijdelijk gaat versterken tot er een nieuwe rondweg met nieuwe brug is aangelegd.
Met de versterking van de vijf bruggen over het Twentekanaal is in totaal 2,9 miljoen euro gemoeid. De kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regionale partners.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio hebben gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar het belang van deze bruggen voor het vracht- en landbouwverkeer. De bruggen zelf zijn in beheer en in eigendom bij het Rijk. De gemeenten en de provincie Overijssel (Markelosebrug) beheren de wegen op de bruggen. Rijkswaterstaat voert als beheerder en eigenaar van de bruggen de maatregelen uit. Rijkswaterstaat en de betrokken wegbeheerders voeren overleg over de planning van de maatregelen.

Lees meer »

Nieuws

Huiskes Kokkeler levert Twentepoort Groep twee Plug In Hybrides Volkswagen Golf GTE’s

3 augustus 2015

Persbericht  Twentepoort Groep

De Twentepoort Groep, bestaande uit Twentepoort Logistiek, Twentrex en TwenPack, heeft uit handen van Huiskes Kokkeler Almelo op vrijdag 31 juli jl. de sleutels ontvangen van 2 plug in hybrides Volkswagen Golf GTE’s.

“Om ons nog meer te profileren als een bedrijf dat niet alleen uitspreekt MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) belangrijk te vinden, maar ook in de praktijk laat zien de daad bij het woord te voegen, zijn recent enkele traditionele diesels vervangen door CO2 neutrale Plug in Hybrides.”, aldus commercieel directeur Martin Noeverman. “Ook bestond de wens om voor onze dagelijkse bezoekers de mogelijkheid tot elektrisch opladen aan te bieden”, vult financieel directeur Arno Brokelman aan.

De Twentepoort Groep is voor de zomer verhuisd naar een nieuwbouw logistiek distributie centrum op industrieterrein De Weuste-Noord in Wierden (nabij de N36). Noeverman: “Het is voor ons als bedrijf van belang om een steentje bij te dragen aan een schoner milieu. Onze buitendienst medewerkers kunnen nu op een zuinige en milieubewuste manier de weg op voor klantbezoek of projectmatige doeleinden”.

Twentepoort Logistiek is de specialist in het transport van en naar geheel Oost-Europa en Centraal-Azië.
Twentrex richt zich met name op spoedtransporten en Just-in-Time leveringen in geheel Europa. De nieuwe tak TwenPack is actief op het gebied van E-Commerce Logistics; de logistieke afwikkeling van online weborders.
Meer info via www.twentepoort-logistiek.nl, www.twentrex.nl en www.twenpack.com

 

Lees meer »

Nieuws

Uitslag CEF Transport aanvraag sluis Eefde

29 juli 2015

Op 29 juni heeft de Europese Commissie een mededeling gedaan over het voorgenomen besluit over de subsidieoproep CEF-Transport 2014. De Europese Commissie heeft €13,1 miljard aan EU-financiering toegekend aan 276 vervoersprojecten die zijn geselecteerd in het kader van de eerste oproep voor het CEF-fonds (Connecting Europe Facility). De lidstaten hebben op 10 juli een positief advies afgegeven over het voorstel van de Europese Commissie.

Uit de EU-begroting wordt voor de periode 2014-2020 een bedrag van €24.05 miljard getrokken voor de subsidiering van projecten voor het TransEuropese netwerk voor Transport (TEN-T) gecofinancierd.

De selectieprocedure kon op een grote belangstelling rekenen en was uitzonderlijk competitief. In totaal zijn er meer dan 700 voorstellen ingediend, met een totale aanvraag van €36 miljard euro (drie keer het beschikbare budget).

Voor de capaciteitsuitbreiding sluis Eefde is in februari 2015 een subsidieaanvraag ingediend voor de eerste tranche binnen CEF. Begin dit jaar is besloten af te zien van een gecombineerde aanvraag sluis Eefde en verruiming Twentekanalen. Dit vanwege lopende bestemmingsplanprocedures en omdat de scope van het project verruiming Twentekanalen onvoldoende stabiel was.

Als gevolg van de overtekening heeft de Europese Commissie niet alle aanvragen kunnen honoreren en is er geen EU-financiering toegekend aan sluis Eefde. Dat is uiteraard teleurstellend, omdat de capaciteitsuitbreiding essentieel is om een vlotte en veilige doorvaart vanuit de mainports naar het achterland te realiseren en daarmee van groot economisch belang.

De EU heeft echter een voorkeur uitgesproken voor grotere aanvragen. Daarnaast hebben de twee projecten een inhoudelijke samenhang waarbij pas na de realisatie van de beide projecten de kwaliteitsverbetering voor de binnenvaart volledig gerealiseerd is. Met dit in ogenschouw was er al voorzichtig rekening gehouden met deze uitslag.

In een onderbouwing heeft de Commissie de relevantie van de actie onderstreept en is het project volwassen bevonden. De capaciteitsuitbreiding sluis Eefde neemt volgens de Commissie een belangrijke fysieke bottleneck weg en heeft een grote impact in termen van vergrotte capaciteit op de achterlandverbindingen en kortere wachttijden. Ook de kwaliteit van het project en de aanvraag zijn goed bevonden. Het project heeft louter vanwege budgetbeperkingen geen subsidie toegekend gekregen (zie CEF Transport Call for Proposals – Proposal for the selection of projects, pagina 432, via  de volgende link https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_brochure_final_web.pdf.

Voor de tweede tranche CEF is dan ook het voornemen om een gecombineerde aanvraag in te dienen. Ook wordt een verkenning gestart of de noodzakelijke aanpassingen om de havens- en faciliteiten geschikt te maken voor klasse Va schepen meegenomen kan worden in deze TEN-T aanvraag.

De kansrijkheid van deze aanvraag wordt hoog ingeschat. Binnen het CEF programma hebben de projecten verruiming Twentekanalen en sluis Eefde de status gekregen van pre-identified project. Bovendien hebben deze projecten prioriteit binnen het Corridor werkplan, het actieplan dat leidend is voor de toekenning van EU-ondersteuning. Dit laat onverlet dat we, ook gezien de grote concurrentie, veel lobby en inzet moeten plegen om de Europese cofinanciering voor dit project zeker te stellen.

Het is nog niet bekend wanneer de Europese Commissie een volgende oproep zal lanceren voor de cofinanciering van transportprojecten die in lijn liggen met het EU-vervoersbeleid. Dit zal waarschijnlijk eind 2016 of zelfs 2017 zijn.

Het negatieve besluit over de CEF-subsidie heeft vooralsnog geen consequenties voor de uitvoering van beide projecten. Wel moet de geldigheidsduur van de in november 2013 getekende garantieverklaring worden verlengd. Deze garantieverklaring heeft een geldigheidsduur tot en met 31 december 2015 en was nodig om het financiële tekort te kunnen dekken voor realisatie van het regionaal voorkeursalternatief. Met het overgaan van de mobiliteitstaken van Regio Twente naar de provincie Overijssel per 1 januari 2015, heeft de provincie Overijssel ook per ingang van die datum de door Regio Twente afgegeven garantie overgenomen.

Met het Rijk en de stichting CTH zullen door provincie Overijssel nadere afspraken worden gemaakt over de termijn van de verlenging van de garantieverklaring. Bij verlenging van de garantieverklaring zullen de gereserveerde gelden van € 2 miljoen uit de BDU Twente voor een nog nader te bepalen termijn langer gereserveerd moeten blijven.

De strategie is om komend jaar in te zetten op een volwassen en goed onderbouwde gecombineerde aanvraag. Daartoe worden de volgende acties ondernomen:

 • We zullen bij het Rijk blijven aandringen op het indienen van een kwalitatief goede subsidieaanvraag in het kader van het CEF programma tweede tranche;
 • In overleg met het Rijk en de stichting CTH de afgegeven garantie verlengen tot een nader te bepalen termijn;
 • Extra inzet op communicatie en lobby richting Rijk en Brussel, waaronder:
  • Organisatie bezoek Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Twentekanalen (september 2015);
  • Organisatie bezoek Europese Commissie/DG MOVE aan Twentse infrastructuurprojecten binnen TEN-T (november 2015).

Annet Horstman
Team Economie, Regio Twente.

Lees meer »

Nieuws

E-commerce community vLm bezoekt Timberland

23 juli 2015

Persbericht door vLm
E-commerce community vLm bezoekt Timberland
Uniek kijkje bij opmerkelijk goods-to-person concept

Een kleine vijftig logistici uit Nederland en België greep op 21 mei 2015 de unieke kans om met eigen ogen te zien hoe Amazon.com haar logistieke operatie runt. Weliswaar niet bij de e-commerce pionier zelf, maar bij Timberland Europe in Almelo, dat hetzelfde goods-to-person concept inzet, zij het op beduidend kleinere schaal. Het bedrijfsbezoek was een initiatief van de vLm e-commerce community, gesponsord door Swisslog en Port of Twente.

Voordat de unieke installatie werd bezocht, heette Mark van Onna de aanwezigen welkom op het terrein van Combi Terminal Twente (CTT) te Hengelo. Van Onna was zes jaar geleden, toen nog als algemeen directeur van Timberland Europe, verantwoordelijk voor de aanschaf van het geautomatiseerde goods-to-person concept én voor de locatiekeuze voor het EMEA DC van Timberland, op het XL Businesspark in Almelo.
Tegenwoordig is hij directeur bij Port of Twente, een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen met als doel het versterken van de Twentse economie door meer werkgelegenheid in de logistieke sector te creëren. De juiste man dus, om de aanwezigen uit te leggen waarom de keuze voor Twente helemaal niet zo gek is als menigeen destijds wellicht dacht.

‘Eén van best bewaarde geheimen’
“Logistiek is één van de best bewaarde geheimen van Twente”, aldus Van Onna. De regio beschikt volgens hem over alle noodzakelijke randvoorwaarden: “Of het nou aankomt op arbeidsmarkt, opleidingen, big data of beschikbare ruimte. Twente heeft álles, alleen wordt dat hier niet altijd hardop uitgesproken. Bovendien is de infrastructuur perfect. De regio is zowel via de weg en het spoor als over water uitstekend bereikbaar.”
Om dat laatste te illustreren was de voor het event gekozen locatie perfect. CTT is de meest innovatieve en best presterende inland terminal van Nederland. Bovendien is de terminal bereikbaar via alle drie de genoemde modaliteiten en ligt deze op slechts een steenworp afstand van bijvoorbeeld het XL Businesspark. En dat is volgens de directeur van Port of Twente uniek in Nederland. “Timberland heeft zes jaar geleden bewust voor deze regio gekozen, omdat je als bedrijf dan een voorsprong hebt op anderen”, weet Van Onna.

Verkoop stilgelegd
Ook van het geautomatiseerde goods-to-person concept was hij destijds al direct overtuigd. Van Onna: “Het concept is flexibel en effectief, en biedt volop mogelijkheden om de efficiency van het logistieke proces verder te optimaliseren.”
Toch zijn de 135 robots die Timberland inzet voor haar orderpicking de enige in hun soort op het Europese vasteland. En dat zal ook wel zo blijven, want Amazon, dat fabrikant Kiva Systems in 2012 overnam, heeft de verkoop van de oplossing stilgelegd. Een beslissing die kansen biedt voor andere partijen, zoals Swisslog, dat het afgelopen jaar met CarryPick een soortgelijk concept introduceerde.
Het compacte, schaalbare systeem reduceert loopafstanden aanzienlijk en maakt zoek- en oriëntatietijden voor de orderpicker beduidend korter.

‘Flexibel, effectief én efficiënt’
Hoe bijzonder het goods-to-person concept daadwerkelijk is, liet Arnold van der Meer, DC Director bij Timberland Europe, zien tijdens de rondleiding door het imposante dc, dat opslagruimte biedt voor 4,6 miljoen units, die op willekeurige locaties worden opgeslagen. Ongeveer 90 à 95 procent van de binnenkomende goederen komt binnen via CTT. In één shift verwerkt Timberland 35 containers, ofwel 250.000 paar schoenen.

Op de geautomatiseerde goods-to-person afdeling worden dagelijks 65.000 tot 70.000 eenheden verwerkt. De robots die worden ingezet voor het orderpicken rijden mobiele rekken naar de orderverzamelstations, waar de goederen worden gepickt. Met onder andere pick-from- en pick-to-light technologie vertelt het systeem de orderpicker precies welke en hoeveel goederen moeten worden verzameld. “Het systeem telt ongeveer 20.000 locaties”, vertelt Van der Meer. “In totaal worden zo’n 40.000 sku’s via dit concept verzameld. Artikelen die 2 à 3 dagen niet worden geraakt, halen we uit het systeem en verhuizen naar de manuele pick en pack, waar ook de dozen liggen die te groot zijn voor dit concept.”

De DC director is zeer te spreken over het concept. “Dit concept is zó flexibel, dat het volledig naar onze eigen wensen en eisen kunnen inrichten. Bovendien gaan efficiency én effectiviteit omhoog en kunnen we heel eenvoudig op- en afschalen”, gaf hij de bezoekers mee.

Dynamische pickstraten
Dat het concept van robots en mobiele rekken niet alleen in een inzet als die bij Timberland voordelen biedt, werd duidelijk tijdens de afsluitende presentatie van logistiek consultant Vincent Weinschenk van Wherehows. Weinschenk constateert dat ons koopgedrag verandert en dat de longtail leidt tot een complexere logistiek.
Met het realiseren van een dynamische snelpickzone, waar meerdere mobiele rekken in realtime worden aan- en afgevoerd, wordt volgens hem een kosteneffectieve oplossing mogelijk, die bovendien eenvoudig kan worden uitgebreid tijdens piekseizoenen. “Een oplossing ook, die een relatief hoge pickdichtheid biedt doordat het pickgebied wordt geminimaliseerd”, voegde Weinschenk toe.
Volgens de consultant maakt de oplossing een manuele pickcapaciteit mogelijk van 250 tot 300 picks per uur. “Dat is natuurlijk lager dan een volautomatische orderverzameloplossing, maar dáár hangt uiteraard ook een héél ander prijskaartje aan”, aldus Weinschenk. Voor de aanwezige logistici was het hoe dan ook een gedachte, die de moeite waard is om nog eens goed te overwegen.

Lees meer »

Nieuws

Brief Tweede Kamer inzake Sluisbediening door Minister I & M, 22 juni 2015

23 juni 2015

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geachte voorzitter,

Tijdens het VAO Scheepvaart van 11 maart 2015 heb ik uw Kamer toegezegd een stand van zaken te geven over de versobering op bediening van sluizen en bruggen die in het kader van de taakstelling op Rijkswaterstaat moet worden gerealiseerd.

De gewijzigde bedieningsregimes zijn per 1 januari 2015 landelijk van start gegaan. In de aanloop naar de invoeringsdatum heb ik met de sector en decentrale overheden afspraken gemaakt over zorgvuldige effectenmonitoring van deze versobering. Deze afspraken hebben ervoor gezorgd dat Rijkswaterstaat adequaat kan inspringen op reacties van gebruikers en met de lokale gesprekpartners kan werken naar een optimalisatie. Tot nu toe geven de landelijke reacties vanuit de gebruikers, decentrale overheden, koepelorganisaties en de gesprekspartners in combinatie met de monitoringgegevens over passeertijden bij sluizen en bruggen, geen aanleiding tot een landelijke heroverweging van de maatregelen.

De gewijzigde bediening geeft niet alleen een reductie in de bediening. Voor de Maasroute en de Brabantse Hoofdvaarwegen hebben de beide provincies bijgedragen in een verruiming van het bedienvenster. Hiermee zijn deze regio’s 7×24-uur per water ontsloten.

Ook spreek ik mijn waardering uit voor de inspanningen die zijn verricht in de regio’s Twentekanalen en Zwolle/Kampen/Meppel. Sinds de bekendmaking van de versobering bediening is in deze regio’s veel inzet geleverd om de taakstelling te verbinden aan de lange termijn bedienvisie voor deze regio’s. In gezamenlijkheid met Rijkswaterstaat is een onderzoek afgerond met een gedeeld eindbeeld over de gewenste lange termijn bediening van de sluizen en bruggen.

Hierna zet ik de status per regio uiteen.
Etc.

Overijssel/Gelderland/Drenthe: Eefde, Delden, Hengelo, Spooldersluis, Meppelerdiepbrug
Door de regio en Rijkswaterstaat is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een gezamenlijk vergezicht voor de robuuste bediening van bruggen en sluizen in Overijssel. Hieruit komt, voor de periode vanaf 2018, bediening op afstand van een aantal objecten langs het Twentekanaal en de Kop van Overijssel als meest kansrijke en kosteneffectieve maatregel naar voren. Voor de tussenliggende periode biedt een meer flexibele en vraaggerichte wijze van bedienen uitkomst. Ik zal mij inzetten om het bedienniveau nauw aan te laten sluiten bij het gebruik met een optimale bereikbaarheid voor de regio Twente, Zwolle en Meppel.
Om bovenstaande aanpassingen goed te kunnen voorbereiden, zal voor de periode tot eind 2015 het bedienregime indien nodig voortgezet worden.

Voor de financiering van een deel van bovenstaande maatregelen is een aanvraag door de regio gedaan voor Beter Benutten. Voor het overige deel van de tijdelijke en definitieve oplossing zullen Rijk en regio elders dekking moeten vinden. De regio heeft de intentie uitgesproken de helft van de benodigde aanvullende financiering voor haar rekening te nemen. Ik ben blij met de constructieve opstelling van de regionale partners en ben daarom bereid de andere helft voor mijn rekening te nemen.

Samenvattend
Het Rijk heeft samen met de sector en decentrale overheden gewerkt aan een acceptabele invulling van de versoberingsdoelstelling. In de betrokken regio’s is het oplopend van wachttijden tot nu toe uitgebleven en voldoen we aan de afspraken over passeertijden die zijn vastgelegd in het SVIR. Dit laat onverlet dat ik mij blijf inzetten om de bereikbaarheid van de vaarwegen te verbeteren. Ik zal
mij extra inzetten om ook voor de Twentekanalen en de Kop van Overijssel op korte termijn tot werkbare en toekomstgerichte definitieve oplossingen te komen.

Aanvullend op bovenstaande afspraken ben ik in overleg met de regio’s over een leidraad die is gericht op het komen tot een landelijk “Toekomstperspectief bediening sluizen en bruggen”. Ik zal uw Kamer daar in het najaar verder over informeren. Het Rijk zal gezamenlijk met de omgeving optrekken om het vergezicht robuust bediend vaarwegennet in de verschillende regio’s in de praktijk te brengen. Ik wil daarbij de nadruk verleggen van de versobering naar een meer toekomstgerichte aanpak van de bediening van sluizen en bruggen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

Lees meer »

Nieuws

Platform Oons faciliteert en begeleidt innovatieprocessen

22 juni 2015

Ideeën komen bij Oons tot leven! Oons is wellicht bij enkelen bekend van de presentatie die we enige tijd geleden hebben mogen geven aan Port of Twente. Desalniettemin nemen we graag de ruimte Oons nog even voor te stellen.
Oons faciliteert en begeleidt innovatieprocessen van A tot Z. We halen ideeën op uit de doelgroep, maken deze zichtbaar, volgbaar en deelbaar. Dit zorgt ervoor dat ideeën tot leven komen en er verrassende verbindingen ontstaan. De meest gedragen ideeën worden uitgevoerd en dat brengt mensen, organisaties en instanties samen in beweging en geeft reuring in de samenleving!
In Noord-Oost Twente heeft Oons succesvol de samenleving betrokken bij vraagstukken waar de overheid mee worstelde. Hiervoor is een activeringscampagne uitgevoerd waarbij ondernemers, de overheid, onderwijs en de omgeving werden betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in dertien grote projecten die nu uitgevoerd worden, waaronder Aardevol en Smartcab. Ook zijn er lokale initiatieven ontstaan zoals het aanleggen van een nieuw fietspad en de aanleg van een moestuin waar mensen met een beperking en andere burgers samen in werken.
Met de Rabobank heeft Oons bij klanten geïnventariseerd wat hun ideeën waren voor de inzet van het Coöperatief Dividend. Dat heeft geresulteerd in een project dat door veel mensen op handen gedragen werd. Bovendien zorgde het voor sterker betrokken klanten in zodanige wijze dat de klanten zelf ambassadeur van de Rabobank zijn geworden.
Voor Port of Twente zou dit kunnen betekenen dat ideeën die er leven onder haar leden worden opgehaald en u ze te alle tijde kunt zien, volgen en beoordelen. Ook is de ‘innovatie battle’ van Oons erg interessant voor Port of Twente. Dit concept hebben we al uitgevoerd in Tubbergen waar het 12.000 views, 5.000 unieke bezoekers, en 200 nieuwe gebruikers heeft opgeleverd.
Door de ervaring in het activeren van grote groepen mensen is Oons in staat om het potentieel van initiatieven en ideeën om te zetten in concreet resultaat. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van activeringscampagnes, workshops, ondersteuning en de inzet van een platform.
Oons is ook door jou in te zetten om je achterban sterker bij je organisatie te betrekken. Wil jij een meer toegewijde achterban, dan willen we graag eens met je praten. Wij bieden jou een plek waar je ideeën op kan halen, zichtbaar kan maken en nieuwe samenwerkingsverbanden kan creëren.

Wil jij meer weten? Wij komen graag een keer op de koffie, neem contact op met Oons. contact@oons.com | daniel@oons.com | 0651575255

Lees meer »

Nieuws

Verslag bezoek Europees Parlement op 15 april 2015

22 april 2015

Op  woensdag 15 april 2015 ging een delegatie van het CDA Rijssen-Holten met lokale ondernemers uit de Kring Werkgevers Rijssen en de Holtense Industriegroep samen met het college van B&W en een aantal belangstellende MKB-ondernemingen uit de gemeente Rijssen-Holten op werkbezoek naar het Europees Parlement in Brussel. De Rijssen-Holtense delegatie was hiervoor uitgenodigd door CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik als dank voor de vele voorkeurstemmen waarmee zij in 2014 in het Parlement kwam. Een afgevaardigde van Port of Twente, bestuurslid Erik Hengstman uit Nijverdal (De Transportmakelaar), ging ook mee. Men vertrok om half zeven in de ochtend met de bus vanuit Rijssen. Onderweg werd er door de drie niet uit Rijssen-Holten afkomstige deelnemers, waaronder ook Port of Twente, een presentatie gehouden, zodat men een beeld kon krijgen van de werkzaamheden en het doel van Port of Twente. Rond kwart voor elf arriveerde de bus bij het gebouw van het Europarlement in Brussel, alwaar men werd opgewacht door een medewerker van Annie Schreijer-Pierik. Deze leidde iedereen met veel geduld eerst door de strenge beveiliging heen vervolgens via een wirwar van gangen en liften naar een voorlichtingszaaltje waar enkele beleidsmedewerkers wat algemene informatie gaven over het werk van het EP in het algemeen en dat van Annie Schreijer-Pierik in het bijzonder. Even later vertelde mevrouw Schreijer zelf vol enthousiasme over allerlei zaken waarmee zij en haar medewerkers bezig waren. Er werd vervolgd met een interessante rondleiding door de gebouwen van het EP die eindigde bij het bezoekersrestaurant voor een lunch. Na de lunch was er een Twente Office georganiseerd in een officiële vergaderzaal, compleet met interruptiemicrofoons enz. De vergadering werd voorgezeten door Annie Schreijer-Pierik en iedereen kon vragen stellen aan haar en/of aan haar medewerkers. Ook tijdens deze vergadering werd iedereen aangestoken door het enthousiasme en de voortvarendheid waarmee Annie de vergadering tegemoet trad. Vooral niet teveel tijd spenderen aan vergaderen en overleggen maar plannen maken, uitwerken en indienen. Niet in Den Haag maar in Brussel want “in Brussel gebeurt het”.

Na de Twente Office bijeenkomst was er nog kort  gelegenheid om de grote plenaire zaal te bezoeken. Hier was Annie Schreijer-Pierik midden in de arena druk in gesprek met collega Wim van de Camp ter voorbereiding op het plenaire overleg dat enkele minuten later begon. Er volgde een rondleiding, opnieuw verzorgd door een medewerker van Annie, door een deel van de stad Brussel, die genoeglijk eindigde op de Grote Markt met daarna een prima verzorgd diner. De bus vertrok om 8 uur voor de terugreis naar Rijssen, waar men net voor middernacht arriveerde. Het was een prachtige dag en prima georganiseerd. CDA Rijssen-Holten, hartelijk dank voor de uitnodiging en alle andere aanwezigen bedankt voor de gezellige sfeer, de aandacht voor Port of Twente en de leuke gesprekken.

Namens Port of Twente
Erik Hengstman

Lees meer »

Nieuws

27 januari 2015

Persbericht
Stremming sluis Eefde vlot opgelost.
Afgelopen vrijdag 23 januari werden bedrijven en schippers opgeschrikt door het bericht dat sluis Eefde gestremd was, doordat de sluisdeur te hoog was opgetrokken.
Gelukkig zijn er lessen geleerd uit de langdurige stremming van 2012 en werden de bedrijven en belangenbehartigers direct telefonisch geïnformeerd.
Daarnaast is men aan de slag gegaan met de inzet om de scheepvaart zo snel mogelijk weer op gang te krijgen.
Dit lukte binnen 24 uur, mede door de enorme inzet van de mensen van Rijkswaterstaat.
Alle schepen die getroffen waren door de stremming zijn ook buiten de reguliere bedieningsuren weggeschut, waardoor de schade voor de bedrijven zoveel mogelijk beperkt is gebleven.

Lees meer »

Nieuws

13 januari 2015

Seminar  ‘Verandering in Logistiek Twente’

Op donderdag 22 januari 2015 organiseert Port of Twente, in samenwerking met Oost N.V., de Provincie Overijssel en de Regio Twente, het seminar: ‘Verandering in Logistiek Twente’.
Een aantal prominente sprekers lichten in de Grolsch Veste ieder vanuit een verschillende invalshoek de veranderingen binnen hun werkgebied toe en gaan in op de impact voor de regio Twente.
Aansluitend is er een paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Martin Steenbeeke.

Sprekers zijn:
Remco Buurman – CEO Holland International Distribution Council
Kees Verwey – Topsector Logistiek Nederland / Principal Consultant Freight Transport
and Logistics BCI
Prof. Dr. Henk Zijm – Scientific Director at DINALOG, Dutch Institute for Advanced Logistics and Professor of Production and Supply Chain Management, University of Twente.

Kortom, een programma dat u niet mag missen!
Het seminar wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Programma:
16.00 uur: Ontvangst en Inloop met koffie
16.30 uur: Aanvang Seminar
Presentaties:
– Remco Buurman – NDL
– Kees Verweij – Topsector Logistiek
– Henk Zijm, Dynalog / Universiteit Twente
Paneldiscussie
18.00 uur: Netwerkborrel
19.00 uur: Einde

Dit seminar zal worden gehouden in de Grolsch Veste (FC Twente Lounge) te Enschede, Colosseum 65.
Uw aanmelding ontvangen wij graag per email via info@portoftwente.com.
Er zijn geen kosten verbonden aan dit seminar.
Bent u verhinderd, dan is uw collega ook van harte welkom.
Heeft u vragen? Neem contact op met info@portoftwente.com.

We zien er naar uit u donderdag 22 januari aanstaande te mogen verwelkomen.

Lees meer »

Nieuws

CTT en Bentheimer Eisenbahn starten spoorterminal in Bad Bentheim

1 september 2014

CTT en Bentheimer Eisenbahn starten spoorterminal in Bad Bentheim

Op 1 september 2014 zal de eerste goederentrein  in Bad Bentheim arriveren met containers uit Rotterdam voor klanten in Twente en de Duitse grensregio. Een deel van de trein zal doorrijden naar de Euroterminal in Coevorden.
De Bentheimer Eisenbahn heeft een terrein op het stationsemplacement geschikt gemaakt voor containeroverslag. CTT zorgt voor de boekingen, de overslagen en het voor- en natransport van de containers.
CTT en de Bentheimer Eisenbahn kunnen hiermee een snel alternatief bieden voor het containervervoer, in aanvulling op de binnenvaartdienst die CTT onderhoudt tussen Rotterdam en Hengelo.  De containertrein zal drie keer per week rijden en haalt daarmee ongeveer 10.000 vrachtwagenbewegingen (ruim 5 miljoen vrachtwagenkilometers) van de weg.

Naast de verbinding met Rotterdam zullen binnenkort nieuwe verbindingen worden gestart vanuit Bad Bentheim naar Scandinavië, Oost- en Zuid-Europa. CTT verwacht dat het aandeel van dit continentale vervoer uiteindelijk groter zal worden dan het maritieme vervoer van containers waarmee wordt gestart.

Sinds 2000 exploiteert CTT -een samenwerkingsverband tussen Bolk, Nijhof-Wassink, MCS en BCTN- de binnenvaartterminal in Hengelo en biedt tal van Twentse distributie-, productie- en recyclingbedrijven een milieuvriendelijke en betrouwbare vervoersverbinding met Rotterdam. Daarnaast exploiteert CTT een containerterminal in de haven van Rotterdam en wordt er momenteel gebouwd aan een tweede binnenvaartterminal in Almelo die met name het XL Park zal bedienen.

De toevoeging van een spoorterminal verbetert de bereikbaarheid van de regio Twente en vergroot de kans op het aantrekken van nieuwe logistieke bedrijven. Daardoor kan de spoorterminal indirect bijdragen aan het creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Combi Terminal Twente BV, mw. Manon Lenferink, m.lenferink@ctt-twente.nl
Bentheimer Eisenbahn,  Herr Daniel Timmermann, daniel.timmermann@bentheimer-eisenbahn.de

Lees meer »

Nieuws

Supply Chain Hackaton op 10 oktober

25 augustus 2014

Supply Chain Hackathon 2014

Op 10 oktober 2014 organiseert de Universiteit Twente in samenwerking met Port of Twente de tweede Supply Chain Hackathon. Tijdens dit evenement gaan teams van studenten 24 uur achter elkaar aan de slag om nieuwe oplossingen voor logistieke uitdagingen te vinden. Deze marathon van analyse en ontwerp is zo als het ware een snelkookpan voor innovatie.
Een paar voorbeelden van uitdagingen waarmee studenten aan de slag kunnen:

 • het voorspellen wanneer uw levering bij uw klant voor de deur staat, of juist wanneer u uw klant uw levering kan verwachten
 • het verbeteren van informatiedeling in de keten, zoals bijvoorbeeld een sluisplanning of informatie over de verkeerssituatie
 • het versterken van samenwerking in de keten, bijvoorbeeld om lege kilometers te verminderen.

Vorig jaar vond de (wereldwijd) eerste Supply Chain Hackathon plaats, met groot succes. Toen gingen studenten aan de slag met onder meer het voorraadbeheer van Albert Heijn, het in kaart brengen van leveranciers voor ASML en het verbeteren van informatiedeling onder de chauffeurs van een logistiek dienstverlener. Zie de site van Logistiek.nl voor meer verhalen over deze Hackathon: http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/algemeen/2013/10/Supply-Chain-Hackathon-levert-bruikbare-apps-op-1394345W/

Wilt u dit jaar met uw bedrijf deelnemen en de vruchten plukken van de nieuwe ideeën van studenten? Stuur dan uw eigen uitdaging op, of sluit u aan bij één van de bovenstaande uitdagingen. Bij deelname vragen we een bijdrage van 250 euro in de kosten van de Hackathon. Interesse of vragen over de Hackathon? Mail naar s.j.vanderspoel@utwente.nl

Lees meer »

Nieuws

Subsidieverlening uit Den Haag voor Sectorplan Logistiek regio Twente

26 mei 2014

Persbericht – 22 mei 2014

Subsidieverlening uit Den Haag voor Sectorplan Logistiek regio Twente

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een Beschikking subsidieverlening cofinanciering verleend voor een deel van het door Port of Twente ingediende Sectorplan Logistiek regio Twente.
Concreet betekent dit dat een totaalbedrag van ca € 250.000 beschikbaar komt  voor behoud van vakmanschap en kennis in de logistieke sector in de regio Twente

Regionaal Sectorplan logistiek
In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 zijn tussen het Kabinet en de Sociale Partners afspraken gemaakt die de Nederlandse arbeidsmarkt bestand moeten maken voor de uitdagingen van de toekomst. Er zijn de komende twee jaar(2014 + 2015) door het Rijk middelen vrijgemaakt ten behoeve van co-financiering van projecten waarin deze duurzame werkgelegenheid wordt geëffectueerd.

Port of Twente heeft, op basis van dit Sociaal Akkoord, in 2013 het initiatief genomen in de voorbereidingen en totstandkoming van een regionaal sectorplan logistiek.
Het Sectorplan logistiek regio Twente is eind december ingediend en persoonlijk aan Minster Lodewijk Asscher overhandigd.

Het  plan omvat de oprichting van een Transfer Center Logistiek Twente, waarin ondermeer activiteiten in een ‘Van werk naar werk’-traject verricht gaan worden.
Deze activiteiten zijn door het Agentschap SZW in Den Haag als subsidiabel aangemerkt.
Dit houdt in dat binnenkort daadwerkelijk van start gegaan kan worden met dit project.
Hierin staat de arbeidsbemiddeling van 50 personen in een van ‘Werk naar werk’-traject centraal, ondersteund door scholing en een informatiesysteem.

Port of Twente is hiermee niet alleen de eerste organisatie die een Logistiek Sectorplan op regionaal niveau indiende, maar tevens de enige organisatie die hiervoor ook de goedkeuring heeft ontvangen.
Dit bevestigt dat een goede arbeidsmarkt belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van de logistieke regio Twente.
Dit sectorplan is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen diverse deelnemende bedrijven uit de regio Twente, het ROC van Twente, de vakbonden FNV en CNW, brancheorganisaties EVO / TLN en de werkgeversorganisatie VNO-NCW.
De activiteiten zoals die in het kader van het sectorplan uitgevoerd gaan worden, staan ook open voor andere bedrijven die hieraan willen deelnemen.

Lees meer »

Nieuws

Uitbreiding TNT Fashion t.b.v. Michael Kors

19 mei 2014

Michael Kors, de US fashion brand van dames- en herenmode, parfums, schoenen, handtassen en accessoires, maakt een stormachtige groei door.
De logistieke activiteiten voor de Europese markt worden door TNT Fashion vanuit Oldenzaal verricht. Hiertoe werd in 2013 al het bestaande bedrijfspand met 5.000 m2 uitgebreid; deze nieuwbouw werd door Wessels Real Estate op het bedrijventerrein Hanzepoort gerealiseerd.
De ambities van Michael Kors om verder te groeien in Europa werden snel vormgegeven. Hierdoor ontstond al snel de behoefte om het in 2013 geopende bedrijfspand verder uit te breiden en is de zoektocht naar extra opslagcapaciteit gestart.
Deze opslagcapaciteit is gevonden in een pand op het Enschedese industrieterrein Marssteden dat eerder in gebruik was bij Timberland Europe, de Amerikaanse outdoor brand van schoenen en kleding.
Hiertoe hebben TNT Fashion en DTZ Bedrijfsmakelaars te Enschede een huurovereenkomst getekend voor 20.000 m2.
Na deze transactie is het volledige bedrijfspand van 40.000 m2 in gebruik; de overige 20.000 m2 worden reeds gebruikt voor de logistieke activiteiten van Apollo Vredestein.
Met deze uitbreiding in Twente staat TNT Fashion aan de basis van de verdere uitbreiding van de US fashion brand Michael Kors in Europa.

Lees meer »

Nieuws

Mijn KroeseWevers: kennisbank op financieel gebied

6 mei 2014

KroeseWevers lanceert nieuwe en unieke website!

Begin dit jaar heeft KroeseWevers Accountants en Belastingadviseurs haar geheel nieuwe website gelanceerd. De site is opvallend vanwege het feit dat de voorkeuren van de bezoekers centraal staan en door het gebruik maken van een sterke branding. Met de unieke personalisatietool ‘Mijn KroeseWevers’ kan de bezoeker de website geheel aanpassen naar eigen interesses; uniek in de accountancy- en adviesbranche!

De verdere nadruk ligt, naast een grote mate van gebruiksvriendelijkheid, op kennis, kwaliteit en totaal ontzorgen. KroeseWevers heeft het vermogen lastige, financiële vraagstukken menselijker en flexibeler te maken. Het multidisciplinaire karakter van KroeseWevers draagt daaraan bij. KroeseWevers doet het niet beter, maar anders!

Door het ontwikkelen van een kennisbank is de site een bron van zeer toegankelijke kennis. Via blogs, whitepapers, publicaties en kennisevenementen blijven ondernemers altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op financieel gebied. ‘Mijn KroeseWevers’ is hier een persoonlijk verlengstuk van. In ‘Mijn KroeseWevers’ kan de bezoeker aangeven van welke specifieke onderwerpen hij op de hoogte wil blijven en welke items hij wil opslaan. Zo biedt KroeseWevers altijd hoogwaardige kennis op persoonlijk niveau.

De website is ontwikkeld in samenwerking met klanten en medewerkers en is beschikbaar in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Voor kennisworkshops en -bijeenkomsten voor ondernemers is een separate ‘events site’ ontwikkeld.

www.kroesewevers.nl

Lees meer »

Nieuws

Kroon op 100-jarig jubileum

6 mei 2014

Kroon op 100-jarig jubileum
Noordendorp viert eeuwfeest als hofleverancier

Haaksbergen, 3 mei 2014 – Noordendorp Transport heeft tijdens de viering van het 100-jarig jubileum het predicaat Hofleverancier ontvangen. Het bijbehorende koninklijke wapenschild werd door directeur Michel Wentink samen met burgemeester Hans Gerritsen van Haaksbergen onthuld onder luid applaus van circa vierhonderd gasten. De onthulling vormde het hoogtepunt van een feestelijk weekend van het bedrijf dat op 1 mei 1914 door Carel Noordendorp is opgericht.

Burgemeester Gerritsen had mooie woorden voor de jubilerende logistiek dienstverlener uit Haaksbergen. “Noordendorp Transport is een bedrijf met gemotiveerde en kundige medewerkers en een inspirerend management waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen dagelijkse praktijk is. Het bedrijf is een waardige ambassadeur van Haaksbergen. Ik deel daarom trots mee dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het predicaat Hofleverancier heeft toegekend aan Noordendorp Transport.”

De titel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ wordt bij hoge uitzondering verleend aan ondernemingen die hun 100-jarig jubileum vieren. De onderneming moet van plaatselijk of regionaal belang zijn te midden van zijn branchegenoten. De onderneming moet naast ‘vooraanstaand’ bovendien van onberispelijk gedrag zijn. De trotse directeur Michel Wentink betrok in zijn dankwoord de broers Carel, Bertus en Freddy Noordendorp bij dit heugelijke moment. “Ik ben blij dat zij mij de kans hebben gegeven dit bedrijf voort te zetten. Mede dankzij hen vieren wij dit feest vandaag.”

100 jaar samenwerking
Dat Noordendorp honderd jaar bestaat, betekent dat het bedrijf al net zo lang samenwerkt met Plus Retail en de voorlopers van deze supermarktketen. Oprichter Carel Noordendorp startte in 1914 met het vervoer van levensmiddelen voor Bakkerij Volharding, dat later met de Combinatie-winkels fuseerde tot Volcom. In 1973 stond deze onderneming dankzij een fusie met Sperwer en NKB aan de basis van het huidige Plus Retail.
Peter Brugge, verantwoordelijk voor de distributie van deze supermarktketen in Oost- en Zuid-Nederland, is trots op de lange samenwerking met dit bedrijf. “Duurzaamheid is één van de pijlers van Plus Retail, maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA. Wij zijn heel erg trots dat we een partner hebben met hetzelfde DNA.”

‘Innovatie en vooruitgang’
Voorzitter Arthur van Dijk van branchevereniging Transport & Logistiek Nederland verwees onder meer naar de investering in de nieuwe oplegger toen hij Noordendorp Transport een voorbeeld voor ondernemend Nederland noemde. “Dit bedrijf laat zien dat honderd jaar ondernemen ook innovatie en vooruitgang kan betekenen. De mensen van Noordendorp zijn trots op hun bedrijf, en terecht. Een dergelijk jubileum is immers niet gewoon, dat haal je niet zomaar. Bovendien haalt Noordendorp de ene na de andere onderscheiding binnen.”
Met dat laatste doelt Van Dijk onder meer op het convenant met de Inspectie Leefomgeving & Transport, dat Noordendorp op 23 april 2014 heeft ondertekend. Sjoerd Backx, hoofd handhaving goederenvervoer: “Dit convenant sluiten we af met bedrijven die de regels naleven en ook willen naleven. Het betekent dat wij geen wegcontroles en bedrijfscontroles meer hoeven uit te voeren omdat wij er vanuit gaan dat Noordendorp doet wat het doen moet. Wij zijn ervan overtuigd dat Noordendorp een goed bedrijf is.”

Feestavond en open dag
De jubileumviering werd geopend met een lasershow en een indrukwekkende film die in vogelvlucht de honderdjarige geschiedenis van Noordendorp toonde. Na het officiële gedeelte hadden de vierhonderd gasten volop de gelegenheid om het buitenterrein te bekijken, waar naast het nieuwste materieel van Noordendorp ook enkele bijzondere vrachtauto’s werden getoond.
Na de receptie volgde in de avonduren een feestavond voor de medewerkers. Op zondag 4 mei volgde een open dag die bezocht werd door meer 2.000 geïnteresseerden uit Haaksbergen en wijde omgeving. Belangstellenden konden een ritje maken in een vrachtauto en zelf achter het stuur kruipen voor een behendigheidsproef. Kinderen konden zich laten schminken en zich uitleven op een springkussen. Noordendorp Transport kan terugkijken op een bijzonder geslaagd eeuwfeest.

Lees meer »

Nieuws

Noordendorp ondertekent convenant met Inspectie Leefomgeving en Transport

1 mei 2014

Noordendorp ondertekent convenant met Inspectie Leefomgeving en Transport –
Minder toezichtlast voor huisvervoerder van Plus Retail

Haaksbergen, 23 april 2014 – Noordendorp Transport heeft aan de vooravond van het 100-jarig jubileum een convenant met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ondertekend. Het convenant benadrukt de commitment van de logistiek dienstverlener uit Haaksbergen voor naleving van de vervoerswetgeving en zorgt voor een verminderde toezichtlast. Noordendorp Transport is de eerste vervoerder van Plus Retail die net als de supermarktketen het convenant heeft ondertekend. De handtekeningen onder het document zijn geplaatst door inspecteur-generaal Jenny Thunnissen van ILT en directeur Michel Wentink van Noordendorp Transport. 

Met het convenant neemt Noordendorp Transport zijn verantwoordelijkheid tegenover de vervoerswetgeving, met name wat betreft de naleving van de regelgeving rondom rij- en rusttijden, overbelading en gevaarlijke stoffen. Aan de ondertekening van het convenant is een uitgebreide audit door ILT-inspecteurs voorafgegaan, waarin alle systemen en procedures zijn onderzocht. Daaruit is gebleken dat Noordendorp de juiste maatregelen heeft genomen om onder meer te voorkomen dat chauffeurs te lange dagen moeten maken en met te zwaar beladen vrachtauto’s de weg op worden gestuurd. Inspecteur-generaal Jenny Thunnissen van ILT: “Dit convenant betekent niet dat Noordendorp Transport geen fouten maakt, want iedereen maakt wel eens een fout. Het geeft wel aan dat het bedrijf de juiste instelling heeft om de wetgeving na te leven. Noordendorp is een goed bedrijf.”

Eerste Plus-vervoerder
Noordendorp Transport geeft met de ondertekening van het convenant navolging aan Plus Retail, de supermarktketen die in 2012 al het voortouw nam en het convenant ondertekende. Peter Brugge, regiodirecteur logistiek van Plus Retail Oost, is trots op de vervoerder die de Plus-supermarkten in Noordoost-Nederland bevoorraadt. “Wij werken nu al bijna honderd jaar samen met Noordendorp. Het is fijn om een partner te hebben die net als wij maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bloed heeft zitten. Dat blijkt onder meer uit het voornemen om de CO2-reductie in vijf jaar tijd met 23 procent te reduceren, de introductie van Het Nieuwe Rijden onder de chauffeurs en de voorlichting over verkeersveiligheid op basisscholen in Haaksbergen en omgeving. Nu is Noordendorp de eerste vervoerder van Plus die dit convenant ondertekent.”

Minder toezichtlast
Het convenant betekent dat de toezichtlast voor Noordendorp Transport wordt verminderd. Het bedrijf hoeft bijvoorbeeld geen bezoek van ILT-inspecteurs meer te verwachten en zal ook geen oponthoud meer ondervinden bij wegcontroles. Het convenant heeft een duur van twee jaar, waarna wederom een audit volgt. Als die succesvol verloopt, wordt het convenant met nog eens vijf jaar verlengd. “Het zou zonde van de tijd zijn om bij fantastische bedrijven zoals Noordendorp nog langs te moeten komen voor controle. Dankzij dit soort convenanten kunnen we nu veel gerichter inspecteren”, stelt Jenny Thunnissen, inspecteur-generaal van ILT.

100-jarig jubileum
Voor directeur Michel Wentink van Noordendorp Transport is het convenant het bewijs dat zijn bedrijf op de goede weg is. “De logistiek dienstverlener is meestal de laatste schakel die de goederen in handen heeft voordat ze de afnemer bereiken. Noordendorp is zich als geen ander bewust van die bijzondere rol in de logistieke keten. Betrouwbaarheid staat daarom voorop bij alle activiteiten die het bedrijf uitvoert. Opdrachtgevers moeten vol vertrouwen hun goederen aan Noordendorp durven overgeven. Naleving van wet- en regelgeving hoort daarbij”.

Het convenant vormt voor Noordendorp Transport het startschot van een reeks activiteiten in het kader van het 100-jarig jubileum. Het hoogtepunt daarvan valt in het weekend van 3 en 4 mei, met op 3 mei een receptie voor genodigden en een open dag op 4 mei van 12:00 uur tot 16:00 uur voor alle belangstellenden.
Meer info: http://www.noordendorp.nl/Nieuws/100-jaar-Noordendorp-Transport-deel-2

Lees meer »

Nieuws

Quick Scan door Kroese Wevers

22 januari 2014

KroeseWevers Corporate Finance heeft in 2013 een nieuwe dienst toegevoegd aan haar activiteiten, de zogenaamde “quick scan”. Graag willen wij deze activiteit door middel van dit bericht onder uw aandacht brengen.

Wat houdt deze quick scan in? Het is een beperkte bedrijfskundige doorlichting voor ondernemingen in het MKB, bedoeld om in een korte periode (3 a 4 weken) een goed beeld te krijgen van de knelpunten en tekortkomingen in het bedrijf. Wij doen dit door middel van het diagnose-instrument “Koers” dat we samen met de universiteit Twente hebben ontwikkeld. Zie de bijlage voor verdere uitleg. Wij zetten deze scan met name in bij bedrijven die zich volgens de bankterminologie in de fase “kwetsbaar” of  “dreigende discontinuïteit” bevinden (dus “half 12” bedrijven , geen “5 voor 12” bedrijven). Wij doen dit bij dergelijke bedrijven overigens niet voor klanten van KroeseWevers Accountancy, om zo elke schijn van afhankelijkheid te vermijden.

 

Lees meer »

Nieuws

Factsheet verruiming Twentekanalen

5 december 2013
Nieuws

Persbericht Beter Benutten Deal Port of Twente - Regio Twente - Ministerie I&M

29 november 2013
Nieuws

Tegen de stroom in werken aan robuust vaarwegennetwerk

25 november 2013
Nieuws

Sectorplan Logistiek regio Twente

20 november 2013

Update januari 2015 sectorplan Logistiek regio Twente

Het Tranfer Center Logistiek, onderdeel van het Sectorplan Logistiek Twente, krijgt steeds meer vorm. Dit Transfer Center is door Port of Twente opgericht  met als primaire doelstellingen het behoud van kennis en vakmanschap in de logistieke sector door mensen in van-werk-naar-werk-trajecten te begeleiden. Via een samenwerking met Symion wordt er momenteel gewerkt aan een portal waar vraag en aanbod op het gebied van logistieke vacatures bij elkaar komen. Leden van Port of Twente hebben op deze wijze een extra tool om kandidaten te werven voor hun vacatures en om hun vacatures in een digitale omgeving aan te bieden.
De vacatures worden ook online geplaatst via de social media, waaronder Twitter en Facebook. De eerste vacatures – bij de HST Groep Enschede – zijn in december 2014 geplaatst. In januari 2015 vindt de koppeling plaats van de portal aan de website van Port of Twente.

Voor vragen kunt u contact opnemen met jan.lindeman@portoftwente.com.

Lees meer »

Nieuws

Brief Provincie Overijssel inzake verruiming Twente Kanalen

18 november 2013

Bijgevoegd de brief van de Provincie Overijssel, waarin de Provincie het proces beschrijft dat uiteindelijke geleid heeft tot het veiligstellen van de verruiming Twentekanalen.

Lees meer »

Nieuws

Economy Mobility Sustainability

11 november 2013

The use of a European Modular Systems (EMS) contributes to Economy Mobility Sustainability (EMS) within logistics in Europe

Lees meer »

Nieuws

Bedrijventerrein moet weer worden verkocht: Kwaliteit bepaalt het verschil

6 november 2013
Nieuws

Vaststelling voorkeursalternatief A1 Apeldoorn - Azelo

31 oktober 2013
Nieuws

Spoor in cijfers 2013

23 oktober 2013

Rail Cargo information Netherlands is het voorlichtingsbureau ter bevordering van het railgoederenvervoer in Nederland. Het bureau promoot het gebruik van het spoor bij verladers, logistieke dienstverleners, expediteurs en rederijen.

Onlangs is de jaarlijkse uitgave van Spoor in cijfers verschenen.

Deze publicatie verwijst naar de passages uit dit rapport waarin o.a. verwezen  wordt naar de logistieke ontwikkelingen in Twente. Spoor in cijfers 2013

De nieuwste uitgave van Spoor in cijfers 2013 is te bestellen: http://www.railcargo.nl

 

 

 

Lees meer »

Nieuws

ViVochem gedijt op XL Businesspark

16 oktober 2013
Nieuws

Artikel Elsevier: Tomeloze ambities Twente

11 oktober 2013

Artikel in Elsevier van 12 oktober 2013 (nummer 41) met artikel over tomeloze ambities van de regio Twente

Lees meer »

Nieuws

Sectorplan Logistiek

7 oktober 2013

Verslag bijeenkomst sectorplan logistiek d.d. 24 september 2013

Lees meer »

Nieuws

30% Tax Ruling for Expatriates

7 oktober 2013

The Netherlands has a special tax regime for expatriates, the so called 30% ruling, which provides a substantial income tax exemption of up to 30%.
This is viewed as a reimbursement for the extra costs involved in living abroad.

This document provides a detailed overview of this tax rule.
For more information you can contact Kroese Wevers.

 

 

Lees meer »

Nieuws

Rapport voorgenomen bezuinigingen sluisbediening

14 juni 2013
Nieuws

Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente; Ontwikkelingsperspectief 2040

1 juni 2013
Nieuws

Nieuwsbrief heroriëntatie gemeentelijke Twentse samenwerking

17 april 2013
Nieuws

Twents arbeidsmarktperspectief 2020

1 december 2012
Nieuws

Tax efficient set up of your European activities

1 september 2012
Nieuws

Samenvatting structuurvisie infrastructuur en ruimte

1 maart 2012

Agenda

Calendar nov 13

OPEN (BANEN)AVOND bij Van Merksteijn International

Lees meer »
Bekijk volledige agenda »

Laatste Tweets

  Bekijk alle Tweets »
  Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.