Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Business partners Port of Twente:

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Maasvlakte 2

Bereikbaarheid: Op de toekomst voorbereid
De Rotterdamse haven is één van de mainports van Europa. Eén van de sterke punten van Rotterdam is de goede bereikbaarheid over water en het grote netwerk van rails en wegen in Nederland naar het Europese achterland. Dat geldt straks ook voor Maasvlakte 2, de uitbreiding van de Rotterdamse haven. De komende jaren bereiken meer en meer goederen via Rotterdam hun bestemming in Europa. Dat betekent meer goederentransport van en naar de haven. Om de haven goed bereikbaar te houden wordt daar nu al actie op ondernomen.

Ruimte nodig
De nieuwe landaanwinning is hard nodig, want de Rotterdamse haven raakt vol. Dit geldt vooral voor de containersector. In de periode 2001-2012 is, ondanks een dip in 2009, de overslag van containers verdubbeld. Verwacht wordt dat het huidige havengebied in 2014 een containercapaciteit van circa 17 miljoen TEU biedt. Daarmee is in het huidige havengebied de grens voor containeroverslag echt bereikt.

Meer ruimte voor containers
Door de aanleg van Maasvlakte 2 is vanaf 2013 geleidelijk meer ruimte beschikbaar. Die ruimte is bestemd voor grootschalige container op- en overslag, maar ook voor moderne chemische industrie en distributie.

De aanleg van Maasvlakte 2 is in 2008 gestart. De eerste kade voor containerschepen kan in 2013 in gebruik worden genomen. De rest van het nieuwe havengebied wordt daarna aangelegd zodra er vraag naar is. Rond 2030 is Maasvlakte 2 volledig ingericht en in gebruik. De maximale containercapaciteit van Maasvlakte 2 bedraagt dan zo’n 17 miljoen TEU per jaar.

Afvoer containers
Maasvlakte 2 zorgt dus voor een ruime verdubbeling van de containercapaciteit van de Rotterdamse haven. Het vermogen van de haven om al die containers af te voeren moet daarom ook groeien. Maatregelen daarvoor worden nu al genomen. Belangrijk daarbij is te weten dat niet alle per zeeschip aangevoerde containers in het regionale verkeer terechtkomen. Jaarlijks wordt zo’n 30 procent van de containers direct van zeeschip naar zeeschip overgeladen voor verder transport naar andere zeehavens. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling in de toekomst verder groeit. De resterende 70 procent van de containers wordt met binnenvaartschepen, treinen en vrachtwagens naar het achterland vervoerd.

Minder over de weg
Om de maasvlakte 2 in de toekomst goed bereikbaar te houden zet het havenbedrijf nu al in op spreiding van achterlandtransport. Dat betekend dat de capaciteit van de meest efficiënte en meest milieuvriendelijke vervoerwijze vergroot moet worden. Meer inzet dus van binnenvaart en spoor en beperking van het vervoer van containers via de weg. Dat doel wordt op verschillende manieren bereikt. Zo is in de contracten met de overslagbedrijven op Maasvlakte 2 vastgelegd hoeveel containers via het spoor, de binnenvaart of over de weg vervoerd mogen worden. Om dit mogelijk te maken, biedt Maasvlakte 2 alle benodigde ruimte en faciliteiten voor treinen en binnenvaartschepen om containers te laden en te lossen. Vanzelfsprekend sluit Maasvlakte 2 aan op de Betuweroute.

Toenemend verkeer
Veel mensen verwachten dat door de aanleg van Maasvlakte 2 niet alleen de capaciteit voor containeroverslag verdubbelt, maar ook de drukte op de wegen rond Rotterdam. Uitgebreid onderzoek wijst echter uit dat de bijdrage van Maasvlakte 2 rond 2030 aan het verkeer op de drukste wegen in de regio om enkele procenten gaat. Ook zonder Maasvlakte 2 neemt het verkeer (woon/werk, zakelijk en recreatie) op de meeste wegen rond Rotterdam in de toekomst toe. Om die groei op te vangen en de bereikbaarheid te verbeteren, werken Havenbedrijf, gemeenten, overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennisinstituten nauw samen. De samenwerking tussen deze partijen in de regio is gericht op vermindering van het toenemende verkeer in de Rotterdamse haven.

Nieuwe maatregelen
Met een ambitieus plan neemt het Havenbedrijf het voortouw om de bereikbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld  met de ontwikkeling van een overslagplaats voor containers (containertransferium) buiten de haven. Om de verbinding met het achterland te versterken wordt de bouw van een extra tunnel of brug bij de Nieuwe Waterweg onderzocht. Daarnaast onderzoekt het Havenbedrijf samen met diverse partijen de mogelijkheden om de bestaande wegen beter te benutten. Zo neemt het Havenbedrijf samen met Rijkswaterstaat maatregelen om incidenten op de weg zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen

te verminderen. Ook collectief vervoer door bedrijven in de haven is één van de kansrijke mogelijkheden. Tussen 2011 en 2015 werkt Rijkswaterstaat aan de verbreding van de drukste weg, de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Dit zorgt uiteindelijk voor betere doorstroming van het verkeer.

Links
Maasvlakte 2: www.maasvlakte2.com

 

 

maasvlakte 2

Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.