Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Nieuws

Bouw tweede sluis Eefde begint in januari

22 december 2017

Een tweede sluis in Eefde. Jarenlang is erover gesproken en de Raad van State moest er aan te pas komen om de bouw door te kunnen laten gaan. In januari gaan de werkzaamheden van start. Inwoners van Eefde zijn geïnformeerd door Rijkswaterstaat.

De komst van de nieuwe sluis zorgt er volgens Rijkswaterstaat voor dat zwaarder beladen schepen de sluis kunnen passeren en dat de wachttijd afneemt. ‘Het sluizencomplex is nu te klein voor de verwachte groei van vervoer over water. Ook zorgt de aanwezigheid van slechts één sluis voor een kwetsbare situatie in geval van calamiteiten of onderhoud’, aldus Rijkswaterstaat.

Dit bleek in januari 2012 toen een 90 ton zware hefdeur van de sluis naar beneden viel. Het scheepvaartverkeer werd gestremd en alle goederen moesten via de weg vervoerd worden.

Infoavond druk bezocht
Op de infoavond over de sluis waren zo’n 200 omwonenden aanwezig. Zij hadden veel vragen. ‘Die vragen gingen vooral over hoe de sluis wordt ingebed in de omgeving’, zegt Ernst Rijsdijk van Rijkswaterstaat tegen Omroep Gelderland. ‘Het ging vaak over de Kapperallee en het terrein ten noorden van de sluis’, gaat hij verder.

‘Tegenstand behoort tot verleden’
Enkele omwonenden probeerden in het verleden de bouw te voorkomen, zodat ze niet zouden hoeven te verhuizen. De Raad van State bepaalde in mei 2016 dat de bouw van de tweede sluis kon doorgaan en dat vier gezinnen hun woning alsnog moesten verlaten.

Deze ‘tegenstanders’ waren ook op de infoavond aanwezig. ‘Ze zijn inmiddels geen tegenstander meer, ze gingen allemaal met een glimlach op hun gezicht naar huis’, zegt Rijsdijk. De tweede sluiskolk moet in 2020 klaar zijn.

Laatste nieuws

Nieuws

TwenPack met Black Friday en Cyber Monday

20 november 2018

Drukke tijden voor TwenPack met Black Friday en Cyber Monday
Aanstaande vrijdag 23 november is het Black Friday en maandag 26 november is in navolging van Black Friday betiteld als Cyber Monday. Twee dagen die in het hele land enorme drukte veroorzaken bij veel winkels en webshops. Beide geven ieder jaar een grotere boost voor de online verkopen en veroorzaken daarmee in een al drukke periode voor nog meer werk bij TwenPack.

Lees meer »
Nieuws

POLO: Ports of Logistic Overijssel

8 november 2018

Overijssel is volgend jaar gastheer van het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). Port of Twente draagt samen met Port of Zwolle, Port of Deventer en de provincie Overijssel binnen het samenwerkingsverband POLO (Ports of Logistic Overijssel) zorg voor de organisatie van dit jaarcongres.

Op het NVB jaarcongres gehouden op 1 november 2018 is de uitnodiging om het jaarcongres op 4 oktober 2019 in Overijssel te komen bezoeken, aangekondigd.

Bekijk hier het promofilmpje

 

Lees meer »
Nieuws

Twee FD Gazellen binnen de Twentepoort Groep in Wierden

17 oktober 2018

Vorig jaar was Twentepoort Logistiek al winnaar van een FD Gazelle Award, maar in 2018, het lustrumjaar, mogen binnen de Twentepoort Groep zowel Twentepoort Logistiek als Twentrex zich FD Gazellen noemen. Zij horen hiermee officieel tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het Financieel Dagblad organiseert in 2018 voor de 15e keer de award uitreiking.

Lees meer »
Nieuws

KroeseWevers en LENS accountants bundelen krachten in Midden-Nederland

17 oktober 2018

LENS accountants sluit zich aan bij KroeseWevers. Dit maakt het voor beide partijen mogelijk om ondernemers in de regio’s Deventer, Raalte en Zwolle nog beter te kunnen bedienen. LENS accountants had al langer de wens om hun positie als lokaal betrokken accountant verder te versterken en vond in KroeseWevers de juiste partner. Door de aansluiting kunnen de cliënten van LENS accountants gebruikmaken van de multidisciplinaire dienstverlening van KroeseWevers. Ook biedt de aansluiting meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers van LENS accountants. De formele aansluiting vindt plaats op 1 januari 2019. Op dat moment zullen beide directieleden van LENS accountants, de heren Gé Satink en Edwin de Witte, toetreden tot de directie van KroeseWevers Holding BV.

Eenvoudiger multidisciplinair ontzorgen van ondernemers ‘Het multidisciplinaire aanbod van KroeseWevers spreekt ondernemers aan’, zegt Jan Arkink, voorzitter Dagelijks Bestuur KroeseWevers. ‘We kunnen ondernemers volledig ontzorgen met een breed, financieel dienstenaanbod. Dat is iets waar de ondernemer van vandaag steeds meer vraag naar heeft. Ook in de regio’s Deventer, Raalte en Zwolle merken we toename van deze vraag. De aansluiting van LENS accountants zorgt ervoor dat we in deze regio’s verder kunnen groeien’. Gé Satink, partner LENS accountants, vult aan: ‘Wat direct relevant is voor onze cliënten, is dat we vanaf nu de snelgroeiende Auditpraktijk van KroeseWevers kunnen inzetten. Daarnaast is KroeseWevers actief partner van Nexia International (wereldwijd netwerk van accountantsorganisaties), waardoor we ondernemers nu ook kunnen ondersteunen in hun internationale ambities’. Meer efficiency voor ondernemers Gé Satink vervolgt: ‘naast het multidisciplinair ontzorgen is KroeseWevers sterk in het begeleiden van ondernemers bij het digitaliseren en automatiseren van hun financiële processen. Dit met als doel om hen altijd en overal inzicht te bieden in actuele stuurcijfers en daarmee in hun prestaties. Een ambitie die ook goed past bij LENS accountants. KroeseWevers heeft onder meer op dit gebied een groot aantal IT-specialisten in huis. Deze kennis delen we graag met de cliënten en medewerkers van LENS accountants’. De samenwerking in de regio’s versterken KroeseWevers is al lange tijd in de regio Salland gevestigd, met een vestiging in Deventer en in Raalte. Daarnaast zijn de totaal 300 medewerkers van KroeseWevers ook te vinden in de regio’s Achterhoek, Drenthe en Twente. De vestigingen van LENS accountants in Raalte en Zwolle zullen vanaf 2019 de naam KroeseWevers gaan dragen. ‘We streven een intensieve samenwerking na tussen de mensen van LENS accountants en KroeseWevers, om zo de ambities van beide partijen te kunnen waarmaken’, zegt Jan Arkink. ‘Ik zie uit naar de nieuwe energie die de samenwerking met zich mee zal brengen’.

Lees meer »
Nieuws

TransHeroes wint voor 6e keer FD Gazelle

17 oktober 2018

Inmiddels begint het een jaarlijkse traditie te worden. TransHeroes | Smart Logistics
Group behoort wederom tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland en kan zich ook dit jaar een FD Gazelle noemen het Financieele Dagblad organiseert de award
uitreiking dit jaar voor de 15e keer.

Lees meer »
Nieuws

Blauwe Golf Twentekanalen

28 juni 2018

Vanuit Port of Twente zijn wij betrokken bij één van de Beter benutten projecten in
Overijssel, namelijk de Blauwe Golf Twentekanalen. Dit project is een onderdeel van de
Europese subsidie CEF, die is toegewezen. We zullen u in de komende tijd regelmatig
informeren over dit project. Hieronder volgt een beknopte uitleg.

Blauwe Golf Twentekanalen
In de regio Twente speelt de problematiek van afstemming tussen weg- en waterverkeer niet of nauwelijks omdat de Twentekanalen alleen vaste bruggen kennen. Daarentegen speelt op de Twentekanalen een ander soort verkeersproblematiek, namelijk de congestie en vertraging voor de binnenvaart als gevolg van de overbelaste sluizen bij Eefde en (in mindere mate) Delden.
Daarom is er voor de Twentekanalen behoefte aan verkeersinformatie- en verkeersmanagementinstrumentarium om het scheepvaartverkeer efficiënter af te wikkelen. Daarnaast speelt er op de Twentekanalen nog een ander soort problematiek, namelijk de inefficiëntie van het vervoer door het grote aandeel leegvaart. De meeste schepen varen beladen de Twentekanalen op en leeg eraf of andersom, zelden is er sprake van beladen heen en terug varen.

Uitgaande van de geschetste problematiek is voor de Twentekanalen een Blauwe Golf-project gedefinieerd met als doel een breed informatieplatform te ontwikkelen met functionaliteiten op het gebied van verkeersinformatie, verkeersmanagement en ladingaanbod.

Om precies te zijn gaat het om een platform met de volgende vijf modules:
1. Informatiemodule (kades, wacht- en ligplaatsen, auto-afzetplaatsen, drinkwaterpunten etc.);
2. Verkeersmanagementmodule (ligplaatsbeschikbaarheid, sluisplanning,
reistijdvoorspelling)
3. Milieumodule (milieu-footprint vervoer over water versus vervoer over de weg);
4. Marktplaatsmodule (bij elkaar brengen aanbod van lading en beschikbaarheid van
scheepscapaciteit)
5. Monitormodule (overzicht goederenstromen en verkeersstromen over
Twentekanalen)

Het platform krijgt de vorm van een website met een algemene landingspagina met
daarop vijf knoppen voor toetreding tot één van de vijf modules. Ter begeleiding van de
totstandkoming van het platform is een projectgroep geformeerd met deelname van
Rijkswaterstaat, BLN-Schuttevaer, Port of Twente, Gemeenschappelijk Havenbedrijf
Twente en provincie Overijssel. De projectleiding berust bij de provincie Overijssel.

Renovatie sluizen Delden en Hengelo
Op dit moment hebben we de grote stremming van een maand achter de rug voor de
sluizen Delden en Hengelo. Een aantal van onze leden heeft heel direct de gevolgen
ondervonden van deze stremming. Al zo’n twee jaar zijn wij namens deze bedrijven in
gesprek geweest met Rijkswaterstaat en hebben wij ook een motie in de Tweede
Kamer laten indienen, die is aangenomen, om de stremmingsduur zo beperkt mogelijk
te houden. Dit ook in de wetenschap dat het oude sluizen zijn, waar de aannemer wel
eens voor verrassingen kan komen te staan.

Van te voren hebben we afgesproken met Rijkswaterstaat dat we heel dicht op het
project zaten en direct geïnformeerd zouden zijn in het geval dat er zaken niet goed
gingen tijdens de renovatie. Al snel kwam de eerste tegenvaller bij sluis Hengelo, waar
de sluisdeuren veel slechter bleken te zijn dan gedacht en er veel meer tijd nodig was
(10 dagen) om de deuren in orde te krijgen. We waren daarom ook heel blij dat we door
middel van de motie hebben kunnen afdwingen dat er in Delden direct voor nieuwe
sluisdeuren plaatsen is gekozen in plaats van renoveren. Maar ook hier kwam de
aannemer voor verrassingen te staan en had men uiteindelijk meer tijd nodig om de
sluis op orde te krijgen. Dit bleef beperkt tot een uitloop van vier dagen. Maar door het
late moment waarop we te horen kregen dat het niet goed ging heeft dit de
ondernemers ernstig in de problemen gebracht. Rijkswaterstaat is zich hiervan bewust
en wij hebben hen vanuit Port of Twente dan ook gevraagd om nog eens goed met
elkaar te bekijken hoe dit een volgende keer voorkomen kan worden. Daarnaast zijn er
een aantal bedrijven die zich oriënteren op het indienen van een schadeclaim.

Er zullen nog een aantal dingen moeten gebeuren aan de sluizen, daarna zijn de
sluizen weer gereed om zo’n dertig jaar mee te gaan.

Lees meer »
Nieuws

Vooraankondiging Break Bulk Beurs Bremen 2018

13 april 2018

Uw (inter)nationale netwerk uitbreiden of u oriënteren op nieuwe businesskansen en samenwerkingsmogelijkheden? Uw eigen bedrijf profileren door aanwezig te zijn in de gezamenlijke stand van Port of Zwolle, Twente en Deventer? Op ongeveer twee uur rijden kan dat, op de BreakBulk Europe in Bremen. Namens Port of Zwolle, Twente en Deventer nodigen wij u van harte uit om onze stand daar te bezoeken.

De plek voor logistieke samenwerking
Al meer dan een decennium fungeert BreakBulk Europe als netwerkhub voor professionals uit de logistieke branche die zaken doen of willen doen in Europa! Vanuit onze stand kunt u netwerken met allerlei mogelijke samenwerkingspartners. U ontmoet hier verladers, transporteurs, cargo-eigenaren, expediteurs, havens en terminals en andere organisaties die betrokken zijn bij deze branche. U ontmoet vertegenwoordigers van lokale en regionale overheid en andere instanties. En u kunt uw eigen bedrijf profileren door in onze stand aanwezig te zijn.

Meer informatie en aanmelden
Wij nodigen u van harte uit om onze stand op BreakBulk Europe te bezoeken. Entreekaarten voor deze beurs kosten € 135,00 (voor twee dagen). Wanneer u zich aanmeldt en kaarten bestelt via onderstaande button ontvangt u 25% korting op uw kaart(en). De kortingscode die u kunt gebruiken, is: 10068.

Alle Port of Twente leden kunnen zich gratis aanmelden via: huub.leussink@portoftwente.com

Meldt u zich vast aan en houdt u de datum vrij? Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma. Wilt u meer weten over weten over deze beurs? Kijk dan op de site van BreakBulk.

Wij zien u graag 30 en/of 31 mei op de BreakBulk Europe in Bremen.

Lees meer »
Bekijk volledig nieuwsoverzicht »
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.