Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Nieuws

Bouw tweede sluis Eefde begint in januari

22 december 2017

Een tweede sluis in Eefde. Jarenlang is erover gesproken en de Raad van State moest er aan te pas komen om de bouw door te kunnen laten gaan. In januari gaan de werkzaamheden van start. Inwoners van Eefde zijn geïnformeerd door Rijkswaterstaat.

De komst van de nieuwe sluis zorgt er volgens Rijkswaterstaat voor dat zwaarder beladen schepen de sluis kunnen passeren en dat de wachttijd afneemt. ‘Het sluizencomplex is nu te klein voor de verwachte groei van vervoer over water. Ook zorgt de aanwezigheid van slechts één sluis voor een kwetsbare situatie in geval van calamiteiten of onderhoud’, aldus Rijkswaterstaat.

Dit bleek in januari 2012 toen een 90 ton zware hefdeur van de sluis naar beneden viel. Het scheepvaartverkeer werd gestremd en alle goederen moesten via de weg vervoerd worden.

Infoavond druk bezocht
Op de infoavond over de sluis waren zo’n 200 omwonenden aanwezig. Zij hadden veel vragen. ‘Die vragen gingen vooral over hoe de sluis wordt ingebed in de omgeving’, zegt Ernst Rijsdijk van Rijkswaterstaat tegen Omroep Gelderland. ‘Het ging vaak over de Kapperallee en het terrein ten noorden van de sluis’, gaat hij verder.

‘Tegenstand behoort tot verleden’
Enkele omwonenden probeerden in het verleden de bouw te voorkomen, zodat ze niet zouden hoeven te verhuizen. De Raad van State bepaalde in mei 2016 dat de bouw van de tweede sluis kon doorgaan en dat vier gezinnen hun woning alsnog moesten verlaten.

Deze ‘tegenstanders’ waren ook op de infoavond aanwezig. ‘Ze zijn inmiddels geen tegenstander meer, ze gingen allemaal met een glimlach op hun gezicht naar huis’, zegt Rijsdijk. De tweede sluiskolk moet in 2020 klaar zijn.

Laatste nieuws

Nieuws

Blauwe Golf Twentekanalen

28 juni 2018

Vanuit Port of Twente zijn wij betrokken bij één van de Beter benutten projecten in
Overijssel, namelijk de Blauwe Golf Twentekanalen. Dit project is een onderdeel van de
Europese subsidie CEF, die is toegewezen. We zullen u in de komende tijd regelmatig
informeren over dit project. Hieronder volgt een beknopte uitleg.

Blauwe Golf Twentekanalen
In de regio Twente speelt de problematiek van afstemming tussen weg- en waterverkeer niet of nauwelijks omdat de Twentekanalen alleen vaste bruggen kennen. Daarentegen speelt op de Twentekanalen een ander soort verkeersproblematiek, namelijk de congestie en vertraging voor de binnenvaart als gevolg van de overbelaste sluizen bij Eefde en (in mindere mate) Delden.
Daarom is er voor de Twentekanalen behoefte aan verkeersinformatie- en verkeersmanagementinstrumentarium om het scheepvaartverkeer efficiënter af te wikkelen. Daarnaast speelt er op de Twentekanalen nog een ander soort problematiek, namelijk de inefficiëntie van het vervoer door het grote aandeel leegvaart. De meeste schepen varen beladen de Twentekanalen op en leeg eraf of andersom, zelden is er sprake van beladen heen en terug varen.

Uitgaande van de geschetste problematiek is voor de Twentekanalen een Blauwe Golf-project gedefinieerd met als doel een breed informatieplatform te ontwikkelen met functionaliteiten op het gebied van verkeersinformatie, verkeersmanagement en ladingaanbod.

Om precies te zijn gaat het om een platform met de volgende vijf modules:
1. Informatiemodule (kades, wacht- en ligplaatsen, auto-afzetplaatsen, drinkwaterpunten etc.);
2. Verkeersmanagementmodule (ligplaatsbeschikbaarheid, sluisplanning,
reistijdvoorspelling)
3. Milieumodule (milieu-footprint vervoer over water versus vervoer over de weg);
4. Marktplaatsmodule (bij elkaar brengen aanbod van lading en beschikbaarheid van
scheepscapaciteit)
5. Monitormodule (overzicht goederenstromen en verkeersstromen over
Twentekanalen)

Het platform krijgt de vorm van een website met een algemene landingspagina met
daarop vijf knoppen voor toetreding tot één van de vijf modules. Ter begeleiding van de
totstandkoming van het platform is een projectgroep geformeerd met deelname van
Rijkswaterstaat, BLN-Schuttevaer, Port of Twente, Gemeenschappelijk Havenbedrijf
Twente en provincie Overijssel. De projectleiding berust bij de provincie Overijssel.

Renovatie sluizen Delden en Hengelo
Op dit moment hebben we de grote stremming van een maand achter de rug voor de
sluizen Delden en Hengelo. Een aantal van onze leden heeft heel direct de gevolgen
ondervonden van deze stremming. Al zo’n twee jaar zijn wij namens deze bedrijven in
gesprek geweest met Rijkswaterstaat en hebben wij ook een motie in de Tweede
Kamer laten indienen, die is aangenomen, om de stremmingsduur zo beperkt mogelijk
te houden. Dit ook in de wetenschap dat het oude sluizen zijn, waar de aannemer wel
eens voor verrassingen kan komen te staan.

Van te voren hebben we afgesproken met Rijkswaterstaat dat we heel dicht op het
project zaten en direct geïnformeerd zouden zijn in het geval dat er zaken niet goed
gingen tijdens de renovatie. Al snel kwam de eerste tegenvaller bij sluis Hengelo, waar
de sluisdeuren veel slechter bleken te zijn dan gedacht en er veel meer tijd nodig was
(10 dagen) om de deuren in orde te krijgen. We waren daarom ook heel blij dat we door
middel van de motie hebben kunnen afdwingen dat er in Delden direct voor nieuwe
sluisdeuren plaatsen is gekozen in plaats van renoveren. Maar ook hier kwam de
aannemer voor verrassingen te staan en had men uiteindelijk meer tijd nodig om de
sluis op orde te krijgen. Dit bleef beperkt tot een uitloop van vier dagen. Maar door het
late moment waarop we te horen kregen dat het niet goed ging heeft dit de
ondernemers ernstig in de problemen gebracht. Rijkswaterstaat is zich hiervan bewust
en wij hebben hen vanuit Port of Twente dan ook gevraagd om nog eens goed met
elkaar te bekijken hoe dit een volgende keer voorkomen kan worden. Daarnaast zijn er
een aantal bedrijven die zich oriënteren op het indienen van een schadeclaim.

Er zullen nog een aantal dingen moeten gebeuren aan de sluizen, daarna zijn de
sluizen weer gereed om zo’n dertig jaar mee te gaan.

Lees meer »
Nieuws

Vooraankondiging Break Bulk Beurs Bremen 2018

13 april 2018

Uw (inter)nationale netwerk uitbreiden of u oriënteren op nieuwe businesskansen en samenwerkingsmogelijkheden? Uw eigen bedrijf profileren door aanwezig te zijn in de gezamenlijke stand van Port of Zwolle, Twente en Deventer? Op ongeveer twee uur rijden kan dat, op de BreakBulk Europe in Bremen. Namens Port of Zwolle, Twente en Deventer nodigen wij u van harte uit om onze stand daar te bezoeken.

De plek voor logistieke samenwerking
Al meer dan een decennium fungeert BreakBulk Europe als netwerkhub voor professionals uit de logistieke branche die zaken doen of willen doen in Europa! Vanuit onze stand kunt u netwerken met allerlei mogelijke samenwerkingspartners. U ontmoet hier verladers, transporteurs, cargo-eigenaren, expediteurs, havens en terminals en andere organisaties die betrokken zijn bij deze branche. U ontmoet vertegenwoordigers van lokale en regionale overheid en andere instanties. En u kunt uw eigen bedrijf profileren door in onze stand aanwezig te zijn.

Meer informatie en aanmelden
Wij nodigen u van harte uit om onze stand op BreakBulk Europe te bezoeken. Entreekaarten voor deze beurs kosten € 135,00 (voor twee dagen). Wanneer u zich aanmeldt en kaarten bestelt via onderstaande button ontvangt u 25% korting op uw kaart(en). De kortingscode die u kunt gebruiken, is: 10068.

Alle Port of Twente leden kunnen zich gratis aanmelden via: huub.leussink@portoftwente.com

Meldt u zich vast aan en houdt u de datum vrij? Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma. Wilt u meer weten over weten over deze beurs? Kijk dan op de site van BreakBulk.

Wij zien u graag 30 en/of 31 mei op de BreakBulk Europe in Bremen.

Lees meer »
Nieuws

Noordendorp Transport neemt Harwig over

13 april 2018

Logistiek dienstverlener Noordendorp Transport uit Haaksbergen neemt per 3 april de activiteiten over van het familiebedrijf Harwig Transport uit Nijverdal.

Na ruim 35 jaar actief te zijn geweest in de transportsector heeft Harwig Transport besloten dat het tijd voor hen is om een ‘nieuw weg’ in te slaan. Harwig Transport heeft zich altijd sterk gericht op nationaal en internationaal transport van bouwgerelateerde producten.

Focus op nationale en internationale distributie
De activiteiten sluiten goed aan op de strategische speerpunten van Noordendorp Transport, waarbij de logistiek dienstverlener zich vooral focust op nationale en internationale distributie van productie- en bouwgerelateerde producten, ADR-goederen alsmede warehousing en assemblage.

Personeel Harwig verhuist mee
Naast alle activiteiten verhuist ook het voltallige personeel en wagenpark van de Nijverdalse transporteur mee naar de nieuwe eigenaar. Na deze overname is zorgvuldig toegewerkt door beide partijen, zodat Noordendorp Transport vanuit Haaksbergen volgens eigen zeggen ‘eenzelfde service en kwaliteit kan blijven bieden’.

Migro Logistiek onderdeel Noordendorp
Naast groot transport biedt Noordendorp Transport nationale en internationale koeriersdiensten & snel transporten aan. Dit doet het bedrijf vanuit de vestiging Zwolle, opererend onder de naam Migro Logistiek en vanuit Haaksbergen onder de naam BWH Logistiek.

 

Lees meer »
Nieuws

Müller Fresh Food Logistics neemt Prins Transport over

9 maart 2018

Müller Fresh Food Logistics gaat alle vennootschappen van Prins Transport overnemen. Met de overname breidt Müller haar dienstenpakket uit en versterkt de positie in de koelvers- en diepvriesmarkt in de Benelux. Ook biedt de locatie van Prins bij Rotterdam een geweldige geografische uitbreiding voor het bedrijf uit Holten. Voor Prins betekent de overname een stevigere positie in de markt en continuïteit.

Arjen Prins blijft als directeur leiding geven over de logistieke activiteiten van Prins Transport in Lekkerkerk. Ook Peter Prins behoudt zijn leidende rol binnen de transportactiviteiten van het bedrijf. Het beheer alsmede de in- en verkoop van het wagenpark wordt onder de vlag van Müller European Truck & Trailer Care voortgezet. De directie van dit bedrijf wordt gevoerd door Anton Müller. Ook de werkplaatsactiviteiten in Lekkerkerk blijven doorgaan.

Müller Fresh Food Logistics
Müller Fresh Food Logistics is gespecialiseerd in warehousing, VAL/VAS en distributie van koelverse- en diepvries levensmiddelen. Müller belevert dagelijks alle grote retail DC’s, het foodservice kanaal en de industrie in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Daarnaast is Müller gespecialiseerd in internationale koel- en vriestransporten door geheel Europa via haar bedrijf in Tsjechië.

Het familiebedrijf voert de warehousing uit in ruim 50.000 m² koel- en vriesmagazijnen. Deze zijn gevestigd in Holten, Nijkerk en Roelofarendsveen. Voor de transport en distributieactiviteiten worden ruim 300 trekkende eenheden ingezet. De groep realiseerde in 2017 een omzet van ca. € 70 miljoen.

Prins Transport
Transportbedrijf Prins werd bijna 80 jaar geleden in Lekkerkerk opgericht. Het bedrijf ontwikkelde zich tot logistieke dienstverlener met specialismen als opslag, handling en het vervoer van levensmiddelen (koel, diepvries en licht gekoeld). Dagelijks wordt er landelijk in 3 temperatuurzones, zeer fijnmazig gedistribueerd. In Lekkerkerk is forse invriescapaciteit in de warehouses beschikbaar. Het vervoer van geconditioneerde en ongeconditioneerde zeecontainers met de daarbij behorende documentatie en afhandeling is tevens een belangrijke activiteit van Prins.

Lees meer »
Nieuws

Nieuwbouw tweede magazijn Twentepoort Groep

9 maart 2018

Het logistieke concern Twentepoort Groep heeft opnieuw uitgebreid. Een mooie kansdiende zich aan, met als resultaat dat er een tweede bedrijfspand aan de Vijverweg 5 in Wierden is  opgeleverd. De vraag naar opslagruimte in de regio groeit gestaag en op het gebied van E-fulfilment (webwinkel logistiek) is dit Twentse bedrijf een belangrijke speler op de Nederlandse markt geworden. Reden te meer voor eigenaren Martin Noeverman en Arno Brokelman om nog verder over de horizon te kijken.

De basis van Twentepoort Groep ligt in Almelo, maar sinds de bouw van een nieuw complex op bedrijfsterrein Weuste-Noord in 2015 is Wierden een goede keus gebleken. Zo is het magazijn aan de vijverweg 2 eerder al qua opslagruimte verdubbeld en nu is er een soortgelijk pand gerealiseerd met extra opslagcapaciteit en kantoorruimte waar het bedrijfsonderdeel Cargorilla Logistics en tevens onze marketing zijn gehuisvest.
“We willen ons bedrijf door ontwikkelen”, vertelt Martin Noeverman. Samen met Brokelman en de ongeveer 30 medewerkers runt Noeverman de florerende onderneming. “Hier in Wierden hebben we een prima plek gevonden, op steenworpafstand van de snelwegen. Logistiek gezien heel gunstig.”

Splitsen logistieke stromen
Op dit moment biedt Twentepoort Groep zowel kleinschalige (onder andere seizoensgebonden) opslag voor webwinkels als de traditionele op- en overslag in één warehouse. “Dat gaan we straks splitsen om gezonde groei verder mogelijk te maken, maar om ook ruimte te krijgen en rust in de onderneming te behouden. Voor de webwinkels bieden we namelijk het totaalpakket: van opslag tot foutloos ‘orderpicken’ en verzenden naar de klant. Dat is een andere markt dan de traditionele opslag. Bovendien zien we een toename in webshop-logistiek. Niet alleen richting consumenten, maar vooral ook business-to-business. Dan wil je voldoende plek hebben om klanten te bieden wat ze vragen. Tevens is er behoefte aan meer kantoorruimte, aangezien we dit jaar weer nieuwe vacatures verwachten in te vullen.”

Meer vierkante meters
Het nieuwe pand is een kleine honderd meter verderop van het hoofdgebouw aan de Vijverweg 5 in Wierden gebouwd, op een perceel van ruim tweeduizend vierkante meter. De nieuwe vestiging omvat een warehouse van dertienhonderd vierkante meter mét overkapping, om zonder weersinvloeden te kunnen laden en lossen. Ook is er, verdeeld over twee lagen, vierhonderd vierkante meter aan kantoorruimte.

Duurzaam ondernemen
Op deze nieuwe locatie wordt zoveel mogelijk ingezet op CO2-neutraal ondernemen. Noeverman licht toe: “We zijn daar bewust mee bezig als Twentepoort Groep. Zo rijden we in elektrische auto’s en gebruiken elektrische heftrucks. Onze huidige magazijnen zijn zodanig geïsoleerd dat heaters overbodig zijn en dat is op de nieuwe locatie niet anders.

Prettige samenwerking
De nieuwbouwklus was aanbesteed aan de Voortman Steel Group uit Rijssen. Kienhuis Bouwbegeleiding uit Almelo ondersteunde het project. “We kijken terug op een prettige samenwerking met Voortman bij de bouw van ons eerste pand”, vindt Noeverman. “Dan gun je elkaar het werk! Bovendien werken we graag met lokale en regionale partners. Zo maken we gebruik van een speciale mobiele laadbrug om te kunnen laden en lossen op beide locaties. Staalbouw Boom uit Wierden heeft daarvoor een perfecte oplossing bedacht: maatwerk voor onze locaties.”

 

Lees meer »
Nieuws

AkzoNobel Salt Hengelo besteedt logistiek uit aan Bolk

9 februari 2018

Vanaf 1 juli 2018 gaat Bolk de logistiek verzorgen voor Salt Specialties van AkzoNobel in Hengelo. AkzoNobel produceert in Hengelo verpakt zout en zoutproducten voor consumenten en industrie. Om het logistieke proces te optimaliseren en te verduurzamen heeft AkzoNobel een overeenkomst gesloten met Bolk Logistics.

De pallets met producten van AkzoNobel worden door Bolk vervoerd naar een nieuw te bouwen warehouse naast de containerterminal in Hengelo en daar opgeslagen. Bolk beheert de voorraad en laadt de pallets in vrachtwagens en containers voor levering aan klanten in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Bolk wil het vervoer en de opslag energieneutraal maken door alle benodigde energie voor deze operatie zelf op te wekken met zonnepanelen op het dak van het warehouse. AkzoNobel wil door deze uitbesteding de service aan haar klanten verbeteren. In het kader van deze uitbesteding zullen de logistieke medewerkers van AkzoNobel overgaan naar Bolk.

Over Bolk
Bolk is een transportbedrijf met 300 medewerkers en actief in verschillende vormen van vervoer en logistieke dienstverlening. Bolk is tevens oprichter van CTT, het bedrijf achter de containerterminals in Hengelo, Almelo en Rotterdam. Inmiddels is Bolk in Hengelo gestart met de bouw van 15.000 vierkante meter warehouse voor dit doel.

Over AkzoNobel Specialty Chemicals
Wereldwijd vertrouwen industrieën op onze essentiële chemieproducten bij de productie van alledaagse producten zoals papier, kunststoffen, bouwmaterialen en artikelen voor persoonlijke verzorging. Voortbouwend op de toewijding van onze medewerkers en onze gezamenlijke inzet voor veiligheid, duurzaamheid en open innovatie, hebben we een bedrijf van wereldklasse gevestigd, waarbij we sterke samenwerkingsverbanden hebben opgebouwd met onze klanten. Wij zijn in meer dan 80 landen actief, en tot onze portfolio van toonaangevende merken behoren namen als Eka, Dissolvine, Trigonox en Berol.

Lees meer »
Nieuws

Starthandeling drie projecten Aanpak Twentekanalen

9 februari 2018

De Twentekanalen worden in de steigers gezet om de scheepvaart in de regio meer ruimte te geven. Op maandag 5 februari 2018 gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de aftrap van de werkzaamheden. Dit deed zij bij Sluis Eefde in bijzijn van de gedeputeerden van de provincies Gelderland en Overijssel, bestuurders van gemeentes en het Waterschap VechtstromenNaast een uitbreiding van Sluis Eefde, worden de komende jaren 4 bruggen versterkt en krijgen de sluizen in Hengelo en Delden een opknapbeurt. De aanpak van de Twentekanalen is onderdeel van de forse verjongings- en vernieuwingsopgave die de minister vorige maand presenteerde.

Reacties Aanpak Twentekanalen
Minister Van Nieuwenhuizen: ‘De regio Twente barst van de logistieke ambities. Met deze verjongingskuur van de Twentekanalen maken we de weg vrij voor grotere schepen. Daarmee kunnen er straks nog meer goederen via het water die nu nog over de weg worden vervoerd. Ook krijgt de Twentse economie een fikse impuls door de toenemende bedrijvigheid.’

André Pluimers, Port of Twente: ‘Markant aan de projecten in deze omgeving is de goede samenwerking die we hebben opgebouwd tussen Port of Twente namens alle gebruikers en Rijkswaterstaat. Een unieke samenwerking, met veel vertrouwen in elkaar, waardoor we in korte tijd veel goede beslissingen hebben kunnen nemen voor de bereikbaarheid op de Twentekanalen.’

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: ‘De aanpak van de Twentekanalen is belangrijk voor de groei van de logistieke sector in Overijssel. Deze ligt de laatste jaren ver boven het Nederlandse gemiddelde. In de regio Twente zijn ruim 500 logistieke bedrijven actief die een kleine 7.000 arbeidsplaatsen bieden. Met meer vervoer over water zorgen we ervoor dat bedrijven hun grondstoffen en producten op kosteneffectieve, efficiënte én duurzame wijze kunnen vervoeren. Hiermee voorkomen ook dat ons wegennet dichtslibt.’

Doelen Aanpak Twentekanalen
De aanpak zorgt ervoor dat over enkele jaren volgeladen klasse Va schepen kunnen varen op de Twentekanalen. Ook brengen de aanpassingen betere bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorstroming, en kortere wachttijden voor schepen. Een betrouwbare vaarweg is onontbeerlijk voor een beter bereikbaar Twente, een sterkere concurrentiepositie, meer werkgelegenheid en meer economische groei.

Lees meer »
Bekijk volledig nieuwsoverzicht »
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.