Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data,
een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe!

Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie:  www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar sept 01

Universiteit Twente – opening academisch jaar

De Universiteit Twente opent het academisch jaar 2014/2015 met een programma dat in het teken staat van verwondering, pionieren en ondernemerschap. ‘Design’ is de gemeenschappelijke noemer.
Tegelijk met de opening van het academisch jaar wordt het nieuwe Design Lab geopend, dat de grenzen gaat verleggen met rebelse creativiteit en ambitie. Een broedplaats voor innovatie en inspiratie waarin wordt samengewerkt tussen disciplines en met het bedrijfsleven.
Spreker tijdens de opening is Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij noemt Nederland een land van vrijdenkers en creatieve geesten. “Ons land is groot geworden door een succesvolle combinatie die we creatief pragmatisme kunnen noemen, of praktische creativiteit.”
Daan Roosegaarde, die op 1 september ook spreekt, is een echte ambassadeur van deze praktische creativiteit.
Aanmelden kan via: http://www.utwente.nl/oaj/programma/

Lees meer »
Calendar sept 02

Saxion opening hogeschool jaar

Op 2 september is de officiële opening van het nieuwe schooljaar van het Saxion.
Op het programma staan onder meer een paneldiscussie ‘Diversiteit’ onder leiding van Victoria Koblenko en de uitreiking van de Saxion Afstudeerprijs 2014.

 

 

Lees meer »
Calendar sept 10

LogistiekPoort 2014 – Jaarcongres Logistieke Alliantie

Nederland staat al jaren bekend als een uitstekende locatie voor logistieke activiteiten. Om die toppositie vast te blijven houden is het echter nodig dat overheid en bedrijfsleven daarin gezamenlijk optrekken. Tijdens de jaarlijkse LogistiekPoort 2014, op woensdag 10 september, wil de Logistieke Alliantie graag bij dit onderwerp stilstaan samen met het logistieke bedrijfsleven, leden van de Tweede Kamer en wethouders van Nederlandse gemeenten. Wij nodigen u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

De LogistiekPoort 2014 zal stilstaan bij twee onderwerpen waar de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van groot belang is. Allereerst is dat de promotie van Nederland als ideale locatie voor logistieke activiteiten, een thema waarop al jaren succesvol samengewerkt wordt. Daarnaast zal de LogistiekPoort stilstaan bij de invloed die regeldruk heeft op logistieke processen en de stappen die overheid en bedrijfsleven hierin nog kunnen en moeten zetten.
Datum: Woensdag 10 september 2014
Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10 Den Haag.
U kunt zich aanmelden via deze link: www.tln.nl/agenda

 

Lees meer »
Calendar sept 18

Bijeenkomst voor raadsleden over gezamenlijk havenbeheer

Op 18 september a.s. organiseert Regio Twente samen met de gemeenten  Lochem, Hof van Twente, Almelo, Hengelo en Enschede een bijeenkomst voor hun raadsleden met als thema gezamenlijk havenbeheer.

Het proces waarin de vijf betrokken gemeenten willen komen tot een gemeenschappelijk havenbedrijf, komt in de afrondende fase. In het najaar besluiten de vijf gemeenteraden hierover. Tijdens de bijeenkomst worden raadsleden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het gemeenschappelijk havenbedrijf. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.30 uur, locatie is Container Terminal Twente in Hengelo.

Lees meer »
Calendar okt 03

Jaarcongres Ned. Vereniging van Binnenhavens

Met als thema: ”De binnenvaart doet het, de maritieme industrie maakt het” organiseert de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op vrijdag 3 oktober in Zwijndrecht haar jaarcongres.
Meer info en aanmelding via http://havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2014

Lees meer »
Calendar okt 29

Trans European Network-Transport (TEN-T) – Infodag RVO

Informatiebijeenkomst eerste call Trans Europees Netwerk-Transport (TEN-T)

In vervolg op de TEN-T infodagen begin oktober in Brussel, willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u graag op 29 oktober informeren over de eerste call van het programma Connecting Europe Facility/Trans European Network-Transport, programmaperiode 2014 – 2020.
Voor welke projecten kunt u subsidie krijgen, hoeveel subsidie kunt u krijgen, waar moeten projectvoorstellen aan voldoen, welke stappen moet u doorlopen om een aanvraag goed in te dienen, hoe wordt er beoordeeld, waar kunt u voor hulp terecht, wat is de rol van het ministerie en wat die van RVO.nl? Dit zijn vragen waarop u tijdens deze informatiebijenkomst antwoord krijgt.
Uiteraard is er ook gelegenheid om anderen te ontmoeten, samenwerking te verkennen en kennis uit te wisselen.
Nadere informatie volgt.

Lees meer »
Calendar nov 28

Jaarlijkse voorlichtingsdag Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG)

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) houdt op vrijdag 28 november haar jaarlijkse voorlichtingsdag, in samenwerking met Sdu, uitgever van Gevaarlijke Lading.
De CTGG dag is van oudsher hét evenement voor de professional die zich bezighoudt met gevaarlijke stoffen. U wordt bijgepraat over actuele onderwerpen uit het veld, kunt kennis delen, discussiëren en netwerken. Op het programma staan dit jaar o.a. de wijzigingen in de vervoerswetgeving (RID/ADR/ADN/IMDG), het nieuwe omgevingsbeleid en een forumdiscussie over ketenverantwoordelijkheid. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de voortdurende zorg voor veiligheid bij de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in bedrijven.
Informatie over aanmelding volgt.

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner