Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie:  www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar apr 01

Minisymposium 20 jaar mobiliteit Regio Twente

Met als thema ’samen veel bereikt’ organiseert de Regio Twente op woensdag 1 april een mini-symposium.
De mobiliteitstaak is per 1 januari jl. overgegaan naar de Provincie Overijssel. De Regio Twente wil daarom terugkijken naar wat er de afgelopen 20 jaar bereikt is op het gebied van openbaar vervoer, verkeersveiligheid, infrastructuur, goederenvervoer en bereikbaarheid.
Aanvang 15.00 uur in De Kleine Willem, Langestraat 49 te Enschede.
Meer informatie bij de heer G.Niezink: g.niezink@regiotwente.nl.

Lees meer »
Calendar apr 15

Bezoek aan Annie Schreijer in Brussel

Op 15 april gaat het CDA Rijssen-Holten met lokale ondernemers vanuit de Kring Werkgevers Rijssen en de Holtense Industrie Groep, het college van B&W en een aantal MKB-ondernemingen uit de gemeente Rijssen-Holten naar Brussel op werkbezoek bij Annie Schreijer-Pierik.
Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt.

Lees meer »
Calendar apr 21

Voorlichtingsbijeenkomst over Subsidieregeling praktijkleren

Wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Kom dan naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten. Bijv. op 21 april in het Dominicanenklooster in Zwolle. Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hiervoor stelt het ministerie jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar. RVO.nl voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Tijdens de voorlichtingssessies beantwoorden adviseurs van de Rijksdienst direct uw vragen. Lees meer op: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/voorlichtingsbijeenkomsten-over-subsidieregeling-praktijkleren

Lees meer »
Calendar mei 05

Transport- en Logistiekbeurs 5-8 mei München, Duitsland

Transport Logistic Messe München: Leading International Exhibition for Logistics, Mobility, IT and Supply Chain Management, presents the entire value chain and the major international market leaders out of the transport and logistics sector. 52.000 trade visitors, among them a high proportion of executives with decision-making powers on investment, from 110 countries, are proofing the undisputed position of this leading trade fair in the logistics branch. Put the dates in your diary.

The event is accompanied by an extensive conference programme about newsworthy trends, innovations and future markets.
Read more: http://www.transportlogistic.de/en/Home

Lees meer »
Calendar nov 13

10-13 november: Logistica Utrecht

Logistica is de belangrijkste vakbeurs op het gebied van logistiek en goederenstroombeheersing binnen de Benelux. Naast een groot en volledig exposantenaanbod, heeft Logistica ook een uitgebreid inhoudelijk programma, met onder andere seminars, demonstraties en informatieve tours.
Plannen en organiseren is de essentie van efficiënte logistiek. Op Logistica ontdekken duizenden bezoekers hoe transport , opslag, verzamelen en uitleveren van goederen optimaal georganiseerd kunnen worden.
Lees meer op: http://www.logistica-online.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.