Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie: www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar mei 12

Studiemiddag Leiderschap

“In deze snelle wereld is steeds meer leiderschap nodig!”

Graag nodigen wij u uit voor de gratis studiemiddag Leiderschap waarin wij onze kijk op hedendaags Leiderschap met u willen delen.

Ontwikkelingen gaan soms sneller dan mensen kunnen bijbenen. Industrialisering, Automatisering, Digitalisering, Robotisering, Globalisering, Individualisering, Flexibilisering zijn termen en bijbehorende ontwikkelingen die allen de nodige aandacht vragen en invloed hebben op het denken en handelen van mensen.

Veel gedachten over management zijn achterhaald en sluiten onvoldoende aan bij hetgeen vandaag en morgen van leidinggevenden wordt gevraagd.

Wat voor een leider wilt u zijn?
Tijdens deze studiemiddag kijken wij samen met u vanuit verschillende perspectieven naar leiderschap. Er is niet één facet of één wijze van goed leiderschap! Wel blijkt uit onze praktijk dat de ene visie en aanpak beter werkt en effectiever is dan anderen.

Graag gaan wij met u daarover het gesprek aan.

De studiemiddag is een interactieve bijeenkomst waarmee u zicht krijgt op de facetten van leiderschap die bij u passen en die voor u van belang zijn in deze snel veranderende wereld.

Kosten
Deze middag kost u niets meer dan enkele uren van uw tijd. U krijgt van ons, naast onze visie, de mogelijkheid mee om te ontdekken waarmee u meer rendement uit uw leiderschap kunt realiseren.

Programma
Ontvangst: van 14:30 uur
Start programma: 15:00 uur
Borrel en napraten: ca. 17:30 uur

Datum: Donderdag 12 mei
Tijd: 15:00 uur tot 17:30 uur
Locatie: Fizzion Parc, Oude Apeldoornseweg 41, Apeldoorn

Voor meer informatie klik hier

Lees meer »
Calendar mei 21

Twente Top

De Twente Board organiseert op zaterdagochtend 21 mei een ‘Twente Top’ over de Twentse economie.

Aan de Twente Top nemen vertegenwoordigers deel vanuit verschillende sectoren in het bedrijfsleven, vanuit de onderwijs- en kennisinstellingen en vanuit de overheid. Medio 2014 is voor het laatst een Twente Top georganiseerd waarin de aanbevelingen van de Commissie Draijer, tot het versterken van de economische kracht van Twente, zijn gepresenteerd. Graag gaan wij als Twente Board opnieuw met u in gesprek over de huidige stand van de Twentse economie. Daarnaast willen we met u van gedachten wisselen over een nieuw meerjarig investeringsprogramma ter versterking van de sociaaleconomische structuur van Twente, als vervolg op de huidige Agenda van Twente. Uiteraard is dit ook een goede gelegenheid om nader kennis met elkaar te maken.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De definitieve agenda, inclusief locatie centraal in Twente, ontvangt u uiterlijk een week voorafgaand aan de Twente Top.

Tot ziens op zaterdag 21 mei!

Lees meer »
Calendar mei 25

Innovatiemiddag ‘Winst van Duurzaamheid’

Innovatiemiddag ‘Winst van Duurzaamheid’

Woensdagmiddag 25 mei organiseert het EICB haar jaarlijkse innovatiemiddag. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Winst van Duurzaamheid’. De bijeenkomst vindt plaats tijdens de vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem, waarmee EICB samenwerkt om het belang van duurzaamheid voor de binnenvaartsector prominent onder de aandacht te brengen. De bijeenkomst start om 14.00 uur.

Er zullen deze middag diverse praktijkvoorbeelden aan bod komen waaruit we lering kunnen trekken. Tevens zal er een overzicht gegeven worden van de diverse subsidies en financieringsmogelijkheden voor de ondernemer en hoe je daar voor in aanmerking komt. Tot slot wordt de blik op de toekomst gericht.

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Reserveer wel alvast de datum in uw agenda.

Aanmelden kan vanaf nu via: www.eicb.nl/winst

We zien u graag in Gorinchem!

Team EICB

In samenwerking met:

Nationaal LNG Platform

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

Koninklijke BLN-Schuttevaer

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lees meer »
Calendar mei 26

Stec Fabriek: training succesvol aantrekken van bedrijven

De lente is eindelijk begonnen; ook op de bedrijventerreinenmarkt! Steeds meer bedrijven investeren weer in panden en locaties. Van de logistieke bedrijven in Nederland overweegt zelfs ruim 50% een uitbreiding of verplaatsing. Tientallen grote logistieke spelers zoeken grote hallen en kavels van soms wel 20 hectare of meer.

Hoe profiteert u van de nieuwe marktdynamiek? Wat is het marktbeeld? Wat zoeken de bedrijven? En hoe zorgt u dat ze bij u investeren? Hoe wordt u een professionele acquisiteur? Maar ook: hoe voorkomt u in uw gemeente en regio een wildgroei aan locaties?

Over deze onderwerpen organiseren we een training met een bijdrage van Alfred Peterson, hoofd Economie provincie Overijssel en voorheen hoofd Economische Zaken gemeente Groningen en gemeentesecretaris Steenwijkerland: wat is telkens zijn strategie om bedrijven aan te trekken?

Daarover organiseren we deze training over acquisitie van bedrijven.

Datum en tijd: donderdag 26 mei om 13.00 uur (ontvangst met lunch om 12.30 uur)
Locatie: Arnhem, kantoor Stec Groep
Kosten: € 275 per persoon, exclusief btw
Programma: klik hier

Lees meer »
Calendar juni 20

TEN-T dagen Rotterdam 2016

TEN-T dagen Rotterdam 2016

Europees commissaris voor Transport, Violeta Bulc, organiseert tijdens het Nederlands
voorzitterschap van de EU, in samenwerking met minister van Infrastructuur en Milieu,
Melanie Schultz van Haegen, op 20 t/m 22 juni de TEN-T dagen Rotterdam 2016.

Stakeholders, ministers en leden van het Europees Parlement worden uitgenodigd voor
dit congres waar circa 2000 deelnemers worden verwacht.

De ontwikkeling en financiering van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T) zal
centraal staan tijdens de dagen die plaatsvinden in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.
Communicatie en organisatie van het event is in handen van CECOFORMA.

Lees meer »
Calendar juni 23

4e RONDE REGIOBIJEENKOMSTEN REVISIE OMGEVINGSVISIE

Hierbij nodigen we je van harte uit voor de vierde ronde regiobijeenkomsten over de Revisie van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel, deze keer te Oldenzaal, Hardenberg en Steenwijk op respectievelijk 23, 28 en 29 juni aanstaande.

Tijdens deze bijeenkomsten lichten we de stand van zaken van de Revisie van de Omgevingsvisie toe. We nemen je mee in de online ambtelijke concept-ontwerpversie van de integrale Revisie Omgevingsvisie, en testen met de deelnemers ter plekke of het digitale systeem werkt. Ook schetsen we het vervolg op weg naar de wettelijke periode van tervisielegging van de ontwerp Omgevingsvisie (gepland september 2016).
Het programma ziet er als volgt uit:

09.15 uur: Inloop met koffie, thee.

09.30 uur: Start met inleiding en resultaten tot nu toe.

09.45 uur: Plenaire leeswijzer en uitleg online Omgevingsvisie.

10.15 uur: In parallelle sessies testen we de online Omgevingsvisie.

11.45 uur: Vervolg en afronding.

12.00 uur: Lunch.

12.30 uur: Einde.

Voor meer informatie of aanmelding klik hier

Lees meer »
Calendar juli 01

KENNISATELIER ‘LOGISTIEKE STRATEGIE IN NOORD- EN OOST-NEDERLAND’

Bent u geïnteresseerd in ketensamenwerking en regionale concurrentiekracht binnen de logistiek? Kom dan vrijdag 1 juli naar het Kennisatelier ‘Logistieke strategie Noord- en Oost-Nederland’, georganiseerd door het KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland bij Windesheim Zwolle.

Er is een gevarieerd programma van presentaties, een paneldiscussie en verdiepende deelsessies voor vertegenwoordigers uit de logistieke sector, beleidsmakers, onderzoekers en studenten. Deel uw kennis en doe mee. Geef een impuls aan innovatieve en concurrerende logistiek!

Tijdens dit Kennisatelier worden ook de resultaten van een reeks onderzoeksprojecten gepresenteerd die zijn uitgevoerd door het Centre of Expertise voor de logistiek van Windesheim: KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland. De onderzoekers werken aan vraagstukken uit de Kennisagenda logistiek. Deze kennisagenda is opgesteld door de provincies Overijssel en Drenthe, logistieke brancheorganisaties en vertegenwoordigers van de logistieke regio’s Zwolle, Twente en Stedendriehoek.

Save the date!

Datum: vrijdag 1 juli 2016
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Windesheim, Zwolle
In mei ontvangt u meer informatie over het definitieve programma van de middag met de mogelijkheid tot aanmelding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland (kennisdclogistiek@windesheim.nl)

Lees meer »
Calendar aug 26

Datum Profronde Almelo 2016 bekend!

Dit jaar word 26 Augustus 2016 voor de 34e keer de Profronde in Almelo worden georganiseerd

 

 

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.