Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data,
een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe!

Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie:  www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar okt 29

International Business Forum en uitreiking WTC Twente Export Award.

International Business Forum met de uitreiking van de WTC Twente Export Award.
Ontdek de handelsmogelijkheden voor uw bedrijf in één op één gesprekken met vertegenwoordiging vanuit 21 landen. Dat kan op 29 oktober 2014 tijdens het  International Business Forum in Hengelo. Daarnaast is geruime mogelijkheid om te netwerken met andere bedrijven.
Tijdens  het IBF zal de winnaar bekend worden gemaakt van de WTC Twente Export Award.
Leden van Port of Twente ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Meer informatie en aanmelding via:
http://internationalbusinessforum.nl/

 

Lees meer »
Calendar okt 30

2e TEN-T conferentie Nederland • Noordrijn-Westfalen voor Ondernemers in Logistiek

Doel van deze TEN-T conferentie is om partijen in de logistieke keten (producenten, transportondernemers, verladers, logistieke dienstverleners, expediteurs, etc.) bijeen te brengen om zakelijke kansen te verkennen en netwerkvorming tussen het Nederlandse en Duitse (logistiek) bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen te bevorderen. In verschillende workshops komen thema’s als innovatie, financiering, bruggenbouw en arbeidsmarkt aan de orde. Een bijzondere focus ligt bij dit evenement op matchmaking: door middel van vooropgezette 1-op-1 gesprekken kunnen de nodige contacten gelegd en zakelijke mogelijkheden in het buurland verkend worden.
Locatie: Parkhotel, Horst.
Deelnamekosten: nihil.
Meer informatie via http://www.internationaalondernemen.nl/agenda/ten-connect

Lees meer »
Calendar nov 04

Voorlichtingsbijeenkomst VNO/NCW inzake wijzigingen werkkostenregeling

De werkkostenregeling zal vanaf 2015 definitief verplicht worden ingevoerd voor alle werkgevers. Tegelijkertijd wordt de regeling op een aantal belangrijke punten verbeterd, onder meer door invoering van het beperkte noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling, de regeling producten eigen bedrijf en een verbeterde verrekeningsystematiek. Er wordt u verteld wat de werkkostenregeling inhoudt en wat de aanpassingen betekenen. Tevens krijgt u de gelegenheid al uw vragen inzake de werkkostenregeling te stellen aan deskundigen van het gemeenschappelijke beleidsbureau van VNO-NCW en MKB-Nederland, de Belastingdienst en de AWVN.
Ook wordt aangegeven waar u op moet letten bij het voorbereiden op de werkkostenregeling, wat de fiscale gevolgen van de werkkostenregeling zijn en wat eventueel arbeidsvoorwaardelijke aandachtspunten zijn.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op vijf verschillende plaatsen en telkens van 15:15 tot 19:00 uur.
U kunt bijvoorbeeld terecht op dinsdag 4 november in Golden Tulip Tjaarda te Oranjewoud.
Aanmelding voor leden van VNO-NCW via http://www.vno-ncw.nl/activiteiten/Activiteitenagenda/Pages/antwoordformulier_voorlichtingsbijeenkomsten_werkkostenregeling_okt-nov2014.aspx#.VD_VaXbCSM8

Lees meer »
Calendar nov 11

Pure Business Boost Co Creation in ’s-Hertogenbosch

Tijdens de Pure Business Boost Co Creation op 11 november ga je samen met je ketenpartners in drie uur tijd vanuit een gemeenschappelijk ambitie naar een concreet plan op weg naar jullie supply chain van de toekomst.
In deze blog staan alle details: http://www.purebusinessboost.nl/uncategorized/van-goede-bedoelingen-naar-daadkrachtige-acties/
Samen met jou doorlopen we een proces om, vanuit een gezamenlijke ambitie en strategie, een plan te bouwen op weg naar een ultieme situatie met concrete acties. We worden geïnspireerd door voorbeelden uit andere ketens en mogelijke belemmeringen worden ter plekke onder de loep genomen en ‘opgelost’.
Kijk ook dit filmpje van 1 minuut: https://www.youtube.com/watch?v=L9i7zKaDobk

Datum: 11 november 2014
Tijden: 14.00 – 17.00 uur met daarna een netwerkborrel
Locatie: Amerikastraat 10,  ‘s-Hertogenbosch met dank aan SAP Nederland B.V.

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner