Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data,
een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe!

Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie:  www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar okt 07

Business Software-event voor de klantorder- en voorraadgestuurde industrie

Business Software Event   

Het Mikrocentrum wil als onafhankelijke kennisinstelling een bijdrage leveren aan het verbeteren van technische processen en bedrijfsprocessen van bedrijven als toeleverancier actief zijn in de maakindustrie en/of de procesindustrie. Zij hebben het evenement, dat voorheen door de groep Klanten Order Gestuurde Logistiek was opgezet, omgevormd tot een Business Software Event voor Industrie en Logistiek. Deze dag wordt op 7 oktober 2014 georganiseerd te Eindhoven. Hier komen de aspecten van integratie en connectivity van processen en hun besturingssystemen goed tot hun recht. Het is er op gericht om ERP-systemen te integreren met ontwerpsystemen zoals CAD, CAM, PDM en PLM aan de ene kant. Aan de andere kant is er ook een interessante link te maken met MES-, TMS- en WMS-systemen.
Tijdens het Business Software Event zullen de ontwikkelingen vanuit verschillende visie worden toegelicht. Zo zal prof. Dr. Ir. Hans Wortmann van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de bezoeker een kijkje in de toekomst gunnen. Vanuit een topbedrijf als Fokker zal CIO Henk Smit toelichten waar zij nu mee bezig zijn.

Bron: http://www.logistiek.nl/Home/algemeen/2014/9/Industrie-en-logistiek-40-op-naar-Smart-Connectivity-1602339W/

Lees meer »
Calendar okt 08

Financiering voor het MKB in de logistiek en groothandel

Financiering voor het MKB in de logistiek en groothandel
Op woensdag 8 oktober organiseert de Kamer van Koophandel een bijeenkomst over het thema financiering voor het MKB in de sectoren logistiek en groothandel.
Wellicht is deze bijeenkomst interessant voor u!
Via onderstaande link treft u alle info aan over de bijeenkomst:
http://www.kvk.nl/bijeenkomsten/financiering-voor-het-mkb-in-de-logistiek-en-groothandel/Arnhem/2014-10-08-0800/

Lees meer »
Calendar okt 10

Supply Chain Hackathon – Universiteit Twente

Supply Chain Hackathon 2014

Op 10 oktober 2014 organiseert de Universiteit Twente in samenwerking met Port of Twente de tweede Supply Chain Hackathon. Tijdens dit evenement gaan teams van studenten 24 uur achter elkaar aan de slag om nieuwe oplossingen voor logistieke uitdagingen te vinden. Deze marathon van analyse en ontwerp is zo als het ware een snelkookpan voor innovatie. Een paar voorbeelden van uitdagingen waarmee studenten aan de slag kunnen:

  • het voorspellen wanneer uw levering bij uw klant voor de deur staat, of juist wanneer u uw klant uw levering kan verwachten
  • het verbeteren van informatiedeling in de keten, zoals bijvoorbeeld een sluisplanning of informatie over de verkeerssituatie
  • het versterken van samenwerking in de keten, bijvoorbeeld om lege kilometers te verminderen.

Vorig jaar vond de (wereldwijd) eerste Supply Chain Hackathon plaats, met groot succes. Toen gingen studenten aan de slag met onder meer het voorraadbeheer van Albert Heijn, het in kaart brengen van leveranciers voor ASML en het verbeteren van informatiedeling onder de chauffeurs van een logistiek dienstverlener. Zie de site van Logistiek.nl voor meer verhalen over deze Hackathon: http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/algemeen/2013/10/Supply-Chain-Hackathon-levert-bruikbare-apps-op-1394345W/

Wilt u dit jaar met uw bedrijf deelnemen en de vruchten plukken van de nieuwe ideeën van studenten? Stuur dan uw eigen uitdaging op, of sluit u aan bij één van de bovenstaande uitdagingen. Bij deelname vragen we een bijdrage van 250 euro in de kosten van de Hackathon. Interesse of vragen over de Hackathon? Mail naar s.j.vanderspoel@utwente.nl

Lees meer »
Calendar okt 29

CEF Transport/TEN-T Infodag

Op 29 oktober 2014 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de CEF Transport/TEN-T informatiebijeenkomst.
Locatie: Ede, aanvang 9.00 uur.
Tijdens deze dag gaan wij uitgebreid in op het financieringsinstrument Connecting Europe Facility en het Trans-European Network – Transport. Wij behandelen de inhoud, het proces en de spelregels van de eerste call for proposals, die op 11 september 2014 is geopend, om tot zoveel mogelijk succesvolle projectvoorstellen uit Nederland te komen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor netwerken.
Wij verwelkomen overheden, brancheorganisaties, semipublieke organisaties, NGO’s en het bedrijfsleven.
Met subsidies vanuit het CEF/TEN-T programma stimuleert de Europese Unie projecten die het vervoersnetwerk binnen de Europese Unie verbeteren. Het programma heeft als doel om binnen de Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk te komen voor het vervoer over land, water en door de lucht. Er is bijna 12 miljard euro beschikbaar in de periode van 2014 tot 2020.
Aanmelding/registratie en het programma vindt u op:

https://www.evite-sendmail.nl/rvo/tent14/web/tent14_aanmelden_zndr_uit.php

 

Lees meer »
Calendar nov 13

Material Handling-dag in Den Bosch

Op donderdag 13 november 2014 vindt voor de tweede keer de Material Handling-dag plaats, en wel in het Congrescentrum Brabanthallen te Den Bosch.
Er is een speciale vroegboekkorting voor de primaire doelgroep*.
Deze vroegboekprijs is geldig t/m 30 september 2014.
Overige partijen betalen een andere toegangsprijs.
Meer informatie en aanmelding via: http://www.logistiek.nl/events/Material-Handling-dag/
*Primaire doelgroep: Logistiek managers; supply chain managers; warehouse managers; ICT-managers/directeuren; logistieke dienstverleners; directie logistieke dienstverleners en voorraadhoudende bedrijven; vervoersbedrijven incl. magazijn, verladers en groothandels.

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner