Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie:  www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar nov 04

Voorlichtingsbijeenkomst VNO/NCW inzake wijzigingen werkkostenregeling

De werkkostenregeling zal vanaf 2015 definitief verplicht worden ingevoerd voor alle werkgevers. Tegelijkertijd wordt de regeling op een aantal belangrijke punten verbeterd, onder meer door invoering van het beperkte noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling, de regeling producten eigen bedrijf en een verbeterde verrekeningsystematiek. Er wordt u verteld wat de werkkostenregeling inhoudt en wat de aanpassingen betekenen. Tevens krijgt u de gelegenheid al uw vragen inzake de werkkostenregeling te stellen aan deskundigen van het gemeenschappelijke beleidsbureau van VNO-NCW en MKB-Nederland, de Belastingdienst en de AWVN.
Ook wordt aangegeven waar u op moet letten bij het voorbereiden op de werkkostenregeling, wat de fiscale gevolgen van de werkkostenregeling zijn en wat eventueel arbeidsvoorwaardelijke aandachtspunten zijn.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op vijf verschillende plaatsen en telkens van 15:15 tot 19:00 uur.
U kunt bijvoorbeeld terecht op dinsdag 4 november in Golden Tulip Tjaarda te Oranjewoud.
Aanmelding voor leden van VNO-NCW via http://www.vno-ncw.nl/activiteiten/Activiteitenagenda/Pages/antwoordformulier_voorlichtingsbijeenkomsten_werkkostenregeling_okt-nov2014.aspx#.VD_VaXbCSM8

Lees meer »
Calendar nov 10

Inloopavond Rijkswaterstaat uitbreiding Sluis Eefde

Rijkswaterstaat houdt 10 november een inloopavond over de uitbreiding van sluis Eefde. Deze avond vindt plaats in Het Hart te Eefde (Jolinkweg 2). U kunt dan van 19.00 – 21.00 uur met uw vragen en opmerkingen terecht bij een van de medewerkers van Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld met vragen over de algemene stand van zaken of over de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden.
Tijdens de inloopavond vertelt RWS ook hoe ze tot een plan wil komen voor de inrichting van het terrein rondom de nieuwe sluis. Heeft u hier ideeën over?
Meld u 10 november dan aan bij de informatiestand om deel te nemen aan de werkgroep Landschapsplan Sluis Eefde. U kunt dan zelf tijdens een aantal werksessies meedenken over de invulling van het landschapsplan, samen met het door Rijkswaterstaat ingehuurde landschapsbureau.
Meer informatie vindt u op http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/twentekanaal/sluis_eefde/nieuws/nieuwsbrief/oktober_2014/uitnodiging_inloopavond_uitbreiding_sluis_eefde.aspx

Lees meer »
Calendar nov 11

Pure Business Boost Co Creation in ’s-Hertogenbosch

Tijdens de Pure Business Boost Co Creation op 11 november ga je samen met je ketenpartners in drie uur tijd vanuit een gemeenschappelijk ambitie naar een concreet plan op weg naar jullie supply chain van de toekomst.
In deze blog staan alle details: http://www.purebusinessboost.nl/uncategorized/van-goede-bedoelingen-naar-daadkrachtige-acties/
Samen met jou doorlopen we een proces om, vanuit een gezamenlijke ambitie en strategie, een plan te bouwen op weg naar een ultieme situatie met concrete acties. We worden geïnspireerd door voorbeelden uit andere ketens en mogelijke belemmeringen worden ter plekke onder de loep genomen en ‘opgelost’.
Kijk ook dit filmpje van 1 minuut: https://www.youtube.com/watch?v=L9i7zKaDobk

Datum: 11 november 2014
Tijden: 14.00 – 17.00 uur met daarna een netwerkborrel
Locatie: Amerikastraat 10,  ‘s-Hertogenbosch met dank aan SAP Nederland B.V.

Lees meer »
Calendar nov 20

Ondernemersbijeenkomst Transport en Pensioen

Op 20 november aanstaande organiseert Kienhuis Hoving Academy een bijeenkomst voor ondernemers met als thema: ‘Transport en Pensioen’.
Veel bedrijven in de logistieke sector zouden aanzienlijk kunnen sparen op hun pensioenlasten. Hoe en wat wordt deze middag besproken.
Datum: 20 november 2014;
Locatie: Business Lounge van Go Ahead Eagles, Vetkampstraat 1, Deventer.
Aanvang: 15.30 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelding via https://www.kienhuishoving-academy.nl/event/transport-en-pensioen/

Lees meer »
Calendar nov 26

Dag van de Vindingrijke Bedrijven Twentekanaal 2014

Dag van de Vindingrijke Bedrijven Twentekanaal 2014

Wat kunt u verwachten?
We zijn te gast bij Thales Nederland in Hengelo, waar u een exclusief kijkje in de keuken krijgt in het onlangs geopende High Tech Systems Park.
Daarnaast krijgt u inzicht in de mogelijkheden die de Kamer van Koophandel en Kennispark Twente bieden om u verder op te weg te helpen bij uw innovatieve ideeën en vraagstukken.
Een tweetal collega-ondernemers zullen hun ervaringen hierin met u delen.

Centraal deze middag staan uw eigen vraagstukken om te groeien door te vernieuwen. Tijdens de Tafelsessies is er veel ruimte om met collega-ondernemers uit de regio te spreken over de innovatie en gericht nieuwe samenwerkingen te zoeken en zal de ondersteuning vanuit de ‘Portal to Innovation’ worden toegelicht.

Datum:  26 november 2014 van 16.00 tot 21.00 uur
Locatie: Thales Nederland
Zuidelijke Havenweg 40
7554RR Hengelo
Meer info en aanmelden
Meer informatie over deze bijeenkomst en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op www.twentekanaal.com
Kosten: Deze bijeenkomst is gratis
Organisator: Kamer van Koophandel i.s.m. Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal Hengelo en Kennispark Twente.

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner