Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie:  www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar feb 11

Miniconferentie International Business (What you need to succeed)

11 februari: What you need to succeed – alles over export

De toenemende aandacht voor het thema Internationalisering en de potentiële kansen die de export kan bieden voor het bedrijfsleven is een belangrijke reden om op 11 februari 2015 in Deventer een miniconferentie International Business (What you need to succeed) te organiseren samen met landelijke (o.a. TNT, Clingendael) en regionale partners (o.a. KvK, Oost-NV, Provincies Overijssel en Gelderland en de kennisinstellingen). Insteek is om krachten te bundelen en beschikbare kennis en instrumenten op het gebied van export voor de ondernemers te ontsluiten en om praktische tools aan te bieden aan mkb-bedrijven.
Leden van VNO-NCW Midden ontvangen begin 2015 een uitnodiging.
Lees meer »
Calendar mrt 19

Jaarvergadering voor leden Port of Twente

Om 16.00 uur start in het Polmanstadion te Almelo (Almelounge / businessruimte) de Jaarvergadering voor de leden van Port of Twente.
Leden krijgen de uitnodiging en het programma toegezonden.

 

Lees meer »
Calendar apr 01

Congres Topsector Logistiek

Op 1 april 2015 organiseert Topsector Logistiek het congres ‘Mapping the Future of Logistics’. Connekt, Dinalog, NWO en TNO werken al jaren samen aan innovaties in de logistiek. Tijd dus om ook samen hét congres over die innovatie te organiseren. Wij laten resultaten van projecten zien in de vorm van demo’s, filmpjes en inspirerende presentaties.
We gaan met u in een flink aantal parallelsessies in gesprek over de laatste trends, best practices en de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in de sector. U kunt deze innovaties zelf ervaren en uittesten in een aantal serious games.
We willen niet alleen stilstaan bij wat er is bereikt, maar ook samen met u discussiëren over wat er nog nodig is. Waar zijn nog witte vlekken, wat kan er beter? Dat doen we in de laatste ronde parallelsessies aan de hand van de verschillende roadmaps (thema’s) van de Topsector Logistiek.
Mis het niet en noteer alvast in uw agenda: Congres Topsector Logistiek ‘Mapping the Future of Logistics’ 1 april 2015 – Rotterdam.
Bron: http://www.topsectorlogistiek.nl/?p=1324

Lees meer »
Calendar juni 04

2, 3 & 4 juni: Provada

(RE) Building the Business is het thema van PROVADA 2015.
Het hoofdthema van PROVADA 2015 kan vele betekenissen hebben. (RE) Building staat voor ons vakgebied: vastgoed. Tevens staat het voor de (her)ontwikkeling en het (her)bouwen van onze woon-, werk- en leefomgeving.
Anticiperen op de ingeslagen veranderingen en weer bouwen aan de toekomst.
Dagthema dinsdag 2 juni: Innovatie
Dagthema woensdag 3 juni: Verleiding
Dagthema donderdag 4 juni: Authenticiteit
Locatie: RAI Amsterdam.
Meer informatie via http://www.provada.nl/index.php

 

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.