Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie:  www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar nov 27

Event Beter Benutten van Intelligente Mobiliteit

“Door krachten te bundelen, elkaar aan te spreken en samen barrières te slechten, willen wij uitkomen op betere ondersteuning van de reiziger, verbetering van bereikbaarheid in de belangrijkste economische regio’s, een vitale markt voor ITS, een efficiënte overheid die kansen biedt aan anderen en helpt waar dat nodig is. Daarover praten we door op 27 november in de Expo Houten.
Deze bijeenkomst ‘Beter Benutten van Intelligente Mobiliteit’, is bedoeld voor marktpartijen (ontwikkelaars, service providers), overheden (bestuurders, beleidsmakers, wegbeheerders), fleetowners, OV-bedrijven, de advieswereld etc.”
Meer informatie: http://www.beterbenutten.nl/pagina/386/

Lees meer »
Calendar dec 10

Bijeenkomst Lingen EEE-Logistics-Network

In het kader van het project EUREGIO Network for Efficient and Environmentally sustainable Logistics
(EEE-Logistics-Network) wil de Hochschule Osnabrück, Institut für Management und Technik u uitnodigen om met uw ervaring en belangen op het gebied van logistiek deel te nemen aan dit project. Samen met u en onze partners willen wij een profiel van onze regio laten onstaan welk vergelijkbare sterktes en belangen van de logistieke branche wederzijds de grens laat zien. Doel van het project is gezamenlijke onderwerpen te ontdekken en deze verder te bewerken. Wij willen u als logistieke deskundige met andere actoren in contact brengen en een thematisch Nederlands-Duits forum bieden en op lange termijn laten onstaan. Een forum dat op Europees niveau de economische en sociale samenhang van de regio versterkt.
Op 10 december van 17-19 uur willen wij samen met u het project aan het rollen brengen. Op de nieuwe campus van de Hogeschool Osnabrück in Lingen heeft u de mogelijkheid het project en de andere actoren uit Nederland en Duitsland te leren kennen en samen een eerste pakket met uw logistieke onderwerpen samen te stellen.

Verdere informatie (flyer) kunt u opvragen bij Port of Twente: info@portoftwente.com. U krijgt dan tevens een aanmeldingsformulier toegestuurd. Hochschule Osnabrück, Institut für Management und Technik.

Lees meer »
Calendar jan 11

Develop your (logistic) India business? Enjoy Vibrant Holland!

The Netherlands will be one of the partner countries of the seventh edition of the Vibrant Gujarat Global Summit which will be held on the 11th – 13th January 2015.
The Netherlands has decided to actively participate in various pre-events related to this Summit. We invite all Dutch companies looking at the Indian market to utilize this occasion. This will be a great opportunity to have single window clearance for the Dutch companies to develop their India business. In this event, many Indian companies will be seeking partnership for undertaking various business projects in this region. We will also receive requests from Indian/Gujarati companies for association with Dutch companies. The main focus of the Netherlands is to promote nine top sectors. However, companies from all the sectors are also invited to this event. “A partnership with The Netherlands can get Gujarat a lot of expertise in various sectors,” said a government official, explaining the rationale behind having it as a partner country.
More informatie: http://www.vibrantholland.in/

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner