Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie: www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar juni 30

UITNODIGING AFSTUDEERSYMPOSIUM

Innovaties in Kruispuntontwerp
Op het Kruispunt van Onderwijs en Onderzoek
De opleiding Mobiliteit en het lectoraat Area Development van Windesheim hebben de handen ineen geslagen en presenteren op 30 juni de nieuwste onderzoeksresultaten op het gebied van kruispuntontwerp en het berekenen van kruispuntcapaciteiten.

Vanwege de toegenomen vraag van bedrijven en overheden naar kennis over nieuwe kruispuntvormen en –concepten heeft Windesheim de laatste jaren veelvuldig onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Zes studenten presenteren hun afstudeeronderzoek aan bedrijfsbegeleiders, docenten, gecommitteerden, medestudenten, familie en vrienden. Onderzoekers vertellen onder meer over de nieuwste inzichten rond kruispuntafweging en de invloed van fietsers op de capaciteit van kruispunten. We nodigen u van harte uit om 30 juni aanwezig te zijn bij dit unieke symposium. Docenten, studenten en onderzoekers gaan bij deze gelegenheid graag met u in gesprek over mogelijkheden voor nieuw onderzoek.

Programma

13:15 uur Ontvangst
13:30 uur Opening, Willem Buunk (lector Area Development, Windesheim) Erwin Bezembinder (onderzoeker en docent, Windesheim)
13:45 uur De opstel- en afrijcapaciteit op tweerichtingsfietspaden bij geregelde kruispunten
Afstudeerpresentatie van Mathijs Klein & Teun Kroes (CROW)
14:15 uur De invloed van regen op de afrijcapaciteit van kruispunten met een verkeersregelinstallatie Afstudeerpresentatie van Lars Boersma & Remco Smit (RoyalHaskoningDHV)
14:45 uur De effecten van de dynamische opstelstrook Afstudeerpresentatie van Malou Bouwhuis & Kevin Meiland (BonoTraffics)
15:15 uur Pauze
15:30 uur Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van kruispuntafweging
Interactieve presentatie en paneldiscussie o.l.v. Erwin Bezembinder met in het panel de gecommitteerden van de afstudeeronderzoeken: Marleen Hovens (Projectmanager Verkeer en Vervoer, CROW), Syb Tjepkema (Senior beleidsadviseur, Gemeente Zwolle) & Jasper Hoogeland (Adjunct-hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, Provincie Overijssel)
16:30 uur Feedback en beoordeling afstudeeronderzoeken
Marcus Popkema (Afstudeercoördinator Mobiliteit, Windesheim)
16:45 uur Afsluiting en borrel

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op hogeschool Windesheim (Campus 2-6 te Zwolle), in lokaal T0.13. Raadpleeg eventueel de routebeschrijving op de website.

Meer informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan verbonden. Klik hier om u aan te melden. Heeft u nog vragen? Mail dan gerust naar areadevelopment@windesheim.nl.

 

Lees meer »
Calendar juli 01

UITNODIGING KENNISATELIER

Logistieke strategie in Noord- en Oost-Nederland

Van ketensamenwerking naar concurrentiekracht
Bent u geïnteresseerd in ketensamenwerking en regionale concurrentiekracht binnen de logistiek? Kom dan vrijdag 1 juli naar het Kennisatelier ‘Logistieke strategie Noord- en Oost-Nederland’, georganiseerd door het KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland op hogeschool Windesheim in Zwolle.

Tijdens het Kennisatelier presenteren wij de uitkomsten van twee jaar praktijkgericht onderzoek en gaan we in op de mogelijkheden om Noord- en Oost-Nederland op de kaart te zetten als logistieke topregio. Hierbij kijken we in het bijzonder hoe ketensamenwerking en samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs gezamenlijk de economische en logistieke concurrentiekracht van de regio kunnen versterken.

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Opening
Willem Buunk, gespreksleider (wnd. directeur KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland)
14.15 uur Inleiding ‘Logistieke strategie: inzichten vanuit praktijkgericht onderzoek’
Fatma Saçli (associate lector Logistiek KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland)
14.30 uur Inleiding ‘Logistiek voor agri-food in Noord- en Oost-Overijssel’
Frank van Kerkhof (logistiek manager ForFarmers)
15.00 uur Pauze
15.15 uur Workshops (de workshops worden tegelijk gehouden, u kunt ter plekke uw keuze maken):

– Hoe kunnen de logistieke hotspots de verladers bedienen? – workshop voor verladers
Onder leiding van Arno van Dijk (regioadviseur EVO)
– Efficiëntie in de logistieke keten: Is er ruimte voor duurzaamheid? – workshop voor logistieke dienstverleners
Onder leiding van Marie-Louise Mensen (strategisch beleidsmedewerker gemeente Almelo) i.s.m. Jan Stegeman (coördinator KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland)
– De rol van overheden voor optimale vestigingslocatie voor logistiek – workshop voor overheden
Onder leiding van Jeroen Fanoy (programmamanager Provincie Overijssel)
16.15 uur Blik op de toekomst van de logistiek in de regio: ‘Van ketensamenwerking naar concurrentiekracht’
Interactieve afsluiting met Bert Boerman (gedeputeerde Provincie Overijssel)
17.00 uur Netwerkborrel
18.30 uur Einde bijeenkomst
Locatie

Het Kennisatelier vindt plaats op hogeschool Windesheim (Campus 2-6 te Zwolle), gebouw X, in het mediacafé (X1.90). Raadpleeg eventueel de routebeschrijving op de website.

Meer informatie en aanmelden
U kunt kosteloos deelnemen. Wel vragen we u om zich vooraf aan te melden via onderstaande link, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Heeft u nog vragen? Mail dan gerust naar kennisdclogistiek@windesheim.nl

Lees meer »
Calendar juli 04

Uitnodiging voor de workshop “Interoperabiliteit in het grensoverschrijdend goederenvervoer – belemmeringen en oplossingen”

Juridische belemmeringen, ingewikkelde douaneprocedures, rijverboden of
onverenigbare technologie – de sterke logistieke sector in het grensgebied ervaart elke
dag belemmeringen van de nationale grens. Dat hoort niet zo te zijn.

De EUREGIO, samen met vele regionale partners, nodigt u daarom uit voor de
workshop “Interoperabiliteit in het grensoverschrijdend goederenvervoer –
belemmeringen en oplossingen” op 4 juli 2016 te Gronau.

We zijn geïnteresseerd in de problemen die u ervaart, welke oplossingen u voorstelt en
wat u verlangt van de politiek in Zwolle, Arnhem, Den Haag of Brussel. Tijdens de
workshop worden verschillende administratieve, juridische, operationele, fysieke en
technische barrières bediscussieerd en mogelijke oplossingen ontwikkeld.
De workshop biedt tevens de mogelijkheid om contacten te leggen en ervaringen uit te
wisselen met bedrijven en stakeholders uit de EUREGIO en uw eigen zichtbaarheid in de
grensregio te vergroten.

Voorlopig programma

10:30 Koffie en registratie
11:00 Welkom
11:15 Introductie van het onderzoek
11:30 Presentatie van tussentijdse resultaten over belemmeringen van
interoperabiliteit
12:00 Lunch
13:15 Introductie van de workshops
13:30 Groepsdiscussies over belemmeringen en ontwikkeling van mogelijke
oplossingen
15:20 Koffiepauze
15:50 Presentatie en discussie van resultaten
16:30 Gezamenlijke einddiscussie
17:00 Plaatsen van de resultaten binnen het onderzoek
17:10 Samenvatting en afsluiting
17:15 Borrel en netwerkmogelijkheid

Plaats:
Hotel Driland, Gildehauser Straße 350, D-48599 Gronau

Aanmelden:

Aanmelden kan online via de onderstaande link:
https://de.surveymonkey.com/r/EUREGIO-Workshop
Deelname is gratis. Houdt u er rekening mee dat het aantal deelnemers beperkt is.

Wij verheugen ons op uw deelname in deze interactieve workshop. U kunt zich online
aanmelden tot 24 juni 2016.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stefan Michel s.michel@euregio.eu

Lees meer »
Calendar juli 11

Regeling DWSRA : pilots regie en pilots dienstverlening

Beste relatie,

De Provincie wil graag de verbinding leggen tussen de regionale sectorplannen onderling om kennis en ervaringen te delen, maar ook om de link te leggen met andere regionale werkgelegenheidsprojecten van regionale overheden.

We willen door middel van het opzetten van een Leerplatform kennis delen en ideeën ontwikkelen om intersectorale mobiliteit te stimuleren.

Één van deze ideeën betreft de regeling waar de SER eind 2015 landelijk voor gepleit heeft, om op regionaal niveau sectoren beter met elkaar te verbinden. Deze regeling is vorige week gepubliceerd.

Eerste tijdvak om pilots in te dienen opent op 15 juli en sluit op 30 september dit jaar.

Wij willen dan ook op korte termijn het leerplatform i.o. bij elkaar roepen om de mogelijkheden om een pilot in te dienen te bespreken.

U bent van harte welkom op:

Datum: maandag 11 juli
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Provinciehuis in Zwolle, Vergaderruimte 0.1 in het bestuursgedeelte

Voor dit overleg zijn uitgenodigd:

Regio Zwolle

Regio Zwolle Cees Praamstra Secretaris

Economic Board Carlo van Dijk Secretaris

Regionaal Werkbedrijf Sanne Wolff Programmamanager

Sectorplan T&L (LEC) Arthur Reijnders Projectleider

Sectorplan 4kantvoorwerk Bert Strijker Projectleider

Regio Twente

Regio Twente Thomas Windmulder Senior adviseur Arbeidsmarkt en Innovatie

Regionaal Werkbedrijf Leo Boeding Projectleider

Sectorplan Port of Twente Marc van Onna Projectleider

Sectorplan Twente Werkt! Gerard Nederpelt Trekker

Danielle Klaassen Projectleider

Regio Stedendriehoek

Tafel HC Martine Witteveen Projectleider

Christian Lorist Trekker

Regionaal Werkbedrijf Manon Boerkamp Projectleider

Sectorplan 4kantvoorwerk Haske van Aken Projectleider

SER Dennis melenhorst Secretaris

FNV Coby Adema Regiocoördinator

Ministerie SZW Petra van Golen Team sectorplannen

VNO-NCW Midden Martine Schuijer Secretaris O&A

UWV Wim Idema Regiomanager regio Twente

Met vriendelijke groet,
Moniek Bom

Adviseur arbeidsmobiliteit
Provincie Overijssel
tel. mobiel: (06) 1046 2095
Aanmelding via: m.bom@overijssel.nl

 

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.