Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Business partners Port of Twente:

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Open Days Brussel

CalendarOct07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie: www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar Mar 23

Studiedag OMGEVINGSVERGUNNING 2017

Studiedag OMGEVINGSVERGUNNING 2017

Met plezier nodig ik u uit voor de Studiedag Omgevingsvergunning NL 2017 op donderdag 23 maart 2017. Dé studiedag voor een optimale voorbereiding op vergunningaanvragen voor uw toekomstige projecten!

Onder leiding van dagvoorzitter Friso de Zeeuw focussen we ons op alle veranderingen die de nieuwe Omgevingswet met zich meebrengt, zoeken we een verdieping op de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en halen we interessante praktijkvoorbeelden aan. Zodat ook u kan anticiperen op de nieuwe wet!

Sprekers
• Peter Schils, Royal HaskoningDHV
• Wim Drost, Gemeente Den Haag
• Roeland Mathijsen, BRO
• Esther Poot, Gemeente Alphen aan den Rijn
• Jan van Oosten, Stibbe

Kortom, een leerzame dag en interessante ontmoetingen met ruim 50 vastgoedcollega’s. U gaat naar huis met een zeer volledige naslagmap. Klik hier voor alle studiedaginformatie, het actuele programma en de deelnemerslijst.

Voor inschrijving klik hier. Overheden, retailers en zorgbedrijven bieden wij een gereduceerd tarief.

Lees meer »
Calendar Jan 26

Middelpunt Midwinterwandeling (VNO-NCW Midden)

Na drie prachtige Midwinterwandelingen op Het Nationale Park De Hoge Veluwe gaan we dit jaar een nieuwe route ontdekken, en wel bij Natuurpark Lelystad op donderdag 26 januari 2017.

Perfecte combinatie
De ervaring leert dat dit wandelevenement, na alle feestdagen, oliebollen en nieuwjaarsbijeenkomsten, goed in de smaak valt bij leden en relaties van de vereniging. Niet in de laatste plaats omdat wandelen én netwerken een perfecte combinatie blijkt te zijn. We starten de middag bij Hajé restaurant Natuurpark, waarna we in groepen onder leiding van gidsen de prachtige natuur intrekken.

Om tussendoor nog even op te warmen, stoppen we voor glühwein en warme chocolade, om de wandeling daarna weer voort te zetten en verder te genieten van Het Natuurpark Lelystad. De wandeltocht eindigt in Hajé restaurant Natuurpark en dan wacht ons een heerlijk stamppottenbuffet.

Proef de sfeer, bekijk hier de video.

Beknopt programma

14:00 tot 14:30 Ontvangst met koffie en thee
14:30 tot 14:45 Welkom en korte pitches
14:45 tot 15:30 Start wandeling
15:30 tot 15:45 Korte tussenstop
15:45 tot 16:30 Vervolg wandeling
16:30 tot 17:00 Terugkomst restaurant, drankje
17:00 tot 17:15 Welkom en korte pitches
17:15 tot 18:30 Stamppottenbuffet
18:30 Afsluiting, vertrek

Ledenplatform
De Midwinterwandeling wordt u aangeboden door de partners van Middelpunt. Middelpunt is het ledenplatform van de vereniging, dat via magazines, video’s, website en nieuwsbrieven leden informeert, inspireert en samenbrengt.

Haal uw wandelschoenen uit de kast en uw sjaal en muts uit de mottenballen en loop met ons mee op 26 januari.

Klik hier voor aanmelding

Met vriendelijke groet,

Jacco Vonhof, voorzitter
Ron van Gent, directeur

Lees meer »
Calendar Mar 30

Logistiek manager van het jaar verkiezing

Verkiezing Logistiek Manager van het Jaar en Jong Logistiek Talent

Thema: Logistiek als Game Changer 2.0

De rol die Logistiek als Game Changer steeds vaker inneemt draagt bij aan de ontwikkeling dat logistiek wordt ingezet als Unique Selling Point. En daarmee klantwaarde-verhogend werkt en van strategisch belang is om nieuwe proposities te kunnen laten slagen. Logistiek wordt niet langer alleen gezien als kostenverlager maar juist als omzetvergroter. Een nieuwe kijk op logistiek en de mensen die erin werken. In het verlengde hiervan is er naast de verkiezing van Logistiek Manager van het Jaar ook de verkiezing van Jong Logistiek Talent.

Datum: donderdag, 30 maart 2017
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht

Programma:
09.30 uur Inloop registratie, koffie en thee
10.00 uur Opening en inleidend gesprek op thema Game Changer 2.0
10.15 uur Presentatie finalisten LMvhJ in een paneldiscussie met deskundigen en pitch
11.15 uur Break out sessie 1e ronde
12.15 uur Lunch en Plaza bezoek
13.30 uur Presentaties JLT, stemmen door de zaal en prijsuitreiking winnaar
14.30 uur Break out sessie 2e ronde
15.30 uur Korte pauze op Plaza
16.15 uur Ruud Veltenaar, key note
17.15 uur Bekendmaking winnaar LMvhJ en prijsuitreiking
17.30 uur Feestelijke borrel en Plaza bezoek
18.30 uur Vertrek daggasten

MELD U NU AAN

Lees meer »
Calendar Jan 31

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 World Trade Center Twente

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 World Trade Center Twente

Het jaar 2016 is op gebied van internationaal ondernemen een jaar van contrasten geweest. Vanuit de geopolitiek waren er bedreigingen bijvoorbeeld in de vorm van economische sancties en ook in zijn algemeenheid mogen we stellen dat er veel gebeurt in de wereld. Onze focus is echter gericht op de kansen die er met een innovatieve, spitsvondige en passende strategie altijd zijn. Wie zich aan veranderingen weet aan te passen, tijdig bijstuurt op basis van de juiste visie en missie en goed is voorbereid, zal succesvol zijn en blijven.

Hoe het ook zij, onze activiteiten en resultaten in 2016 waren niet mogelijk geweest zonder onze leden en partners. Wij danken u voor het vertrouwen en de samenwerking dit jaar.

Graag willen wij u onze dankbaarheid betuigen en gezamenlijk vooruitblikken op het nieuwe jaar. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 31 januari 2017.

Datum: dinsdag 31-01-2017
Tijd: 16.00-18.00 uur
Locatie: World Trade Center Twente, Industrieplein 2, Hengelo

Telefoon: +31 (0)74 2915604
E-mail: businessclub@wtctwente.eu

Navigatie: Gieskesstraat, Hengelo
Parkeren: P+R Station Hengelo, Gieskesstraat
U ontvangt een uitrijkaart zodat u zonder kosten kunt parkeren

U kunt zich aanmelden via:  businessclub@wtctwente.eu

Lees meer »
?>
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.