Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data,
een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe!

Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie:  www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar sept 10

LogistiekPoort 2014 – Jaarcongres Logistieke Alliantie

Nederland staat al jaren bekend als een uitstekende locatie voor logistieke activiteiten. Om die toppositie vast te blijven houden is het echter nodig dat overheid en bedrijfsleven daarin gezamenlijk optrekken. Tijdens de jaarlijkse LogistiekPoort 2014, op woensdag 10 september, wil de Logistieke Alliantie graag bij dit onderwerp stilstaan samen met het logistieke bedrijfsleven, leden van de Tweede Kamer en wethouders van Nederlandse gemeenten. Wij nodigen u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

De LogistiekPoort 2014 zal stilstaan bij twee onderwerpen waar de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van groot belang is. Allereerst is dat de promotie van Nederland als ideale locatie voor logistieke activiteiten, een thema waarop al jaren succesvol samengewerkt wordt. Daarnaast zal de LogistiekPoort stilstaan bij de invloed die regeldruk heeft op logistieke processen en de stappen die overheid en bedrijfsleven hierin nog kunnen en moeten zetten.
Datum: Woensdag 10 september 2014
Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10 Den Haag.
U kunt zich aanmelden via deze link: www.tln.nl/agenda

 

Lees meer »
Calendar sept 18

Bijeenkomst voor raadsleden over gezamenlijk havenbeheer

Op 18 september a.s. organiseert Regio Twente samen met de gemeenten  Lochem, Hof van Twente, Almelo, Hengelo en Enschede een bijeenkomst voor hun raadsleden met als thema gezamenlijk havenbeheer.

Het proces waarin de vijf betrokken gemeenten willen komen tot een gemeenschappelijk havenbedrijf, komt in de afrondende fase. In het najaar besluiten de vijf gemeenteraden hierover. Tijdens de bijeenkomst worden raadsleden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het gemeenschappelijk havenbedrijf. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.30 uur, locatie is Container Terminal Twente in Hengelo.

Lees meer »
Calendar sept 21

Stremming zijkanaal Almelo

Zijkanaal naar Almelo; stremming
I.v.m. evenement geldt het volgende:
- Stremming Zijkanaal naar Almelo, kmr 8.0 tot 13.8
· zondag 21 september 2014 11:30 tot 16:00
(bron: E-mail RWS Oost Nederland , District Oost , 06-08-2014)

Lees meer »
Calendar sept 22

Kennis Café ‘Miljoenenborrel’ in Oldenzaal met Pieter Omtzigt

Op maandag 22 september a.s. organiseert het Kennis Café (initiatief van KroeseWevers) in Oldenzaal vanaf 17.00 uur een bijeenkomst voor ondernemers. Pieter Omtzigt zal een presentie geven waarna er mogelijkheid is voor vragen, met aansluitend een netwerkborrel.
Meer informatie en aanmelding via: http://events.kroesewevers.nl/kenniscafe

Lees meer »
Calendar okt 03

Jaarcongres Ned. Vereniging van Binnenhavens

Met als thema: ”De binnenvaart doet het, de maritieme industrie maakt het” organiseert de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op vrijdag 3 oktober in Zwijndrecht haar jaarcongres.
Meer info en aanmelding via http://havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2014

Lees meer »
Calendar okt 10

Supply Chain Hackathon – Universiteit Twente

Supply Chain Hackathon 2014

Op 10 oktober 2014 organiseert de Universiteit Twente in samenwerking met Port of Twente de tweede Supply Chain Hackathon. Tijdens dit evenement gaan teams van studenten 24 uur achter elkaar aan de slag om nieuwe oplossingen voor logistieke uitdagingen te vinden. Deze marathon van analyse en ontwerp is zo als het ware een snelkookpan voor innovatie. Een paar voorbeelden van uitdagingen waarmee studenten aan de slag kunnen:

  • het voorspellen wanneer uw levering bij uw klant voor de deur staat, of juist wanneer u uw klant uw levering kan verwachten
  • het verbeteren van informatiedeling in de keten, zoals bijvoorbeeld een sluisplanning of informatie over de verkeerssituatie
  • het versterken van samenwerking in de keten, bijvoorbeeld om lege kilometers te verminderen.

Vorig jaar vond de (wereldwijd) eerste Supply Chain Hackathon plaats, met groot succes. Toen gingen studenten aan de slag met onder meer het voorraadbeheer van Albert Heijn, het in kaart brengen van leveranciers voor ASML en het verbeteren van informatiedeling onder de chauffeurs van een logistiek dienstverlener. Zie de site van Logistiek.nl voor meer verhalen over deze Hackathon: http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/algemeen/2013/10/Supply-Chain-Hackathon-levert-bruikbare-apps-op-1394345W/

Wilt u dit jaar met uw bedrijf deelnemen en de vruchten plukken van de nieuwe ideeën van studenten? Stuur dan uw eigen uitdaging op, of sluit u aan bij één van de bovenstaande uitdagingen. Bij deelname vragen we een bijdrage van 250 euro in de kosten van de Hackathon. Interesse of vragen over de Hackathon? Mail naar s.j.vanderspoel@utwente.nl

Lees meer »
Calendar nov 13

Material Handling-dag in Den Bosch

Op donderdag 13 november 2014 vindt voor de tweede keer de Material Handling-dag plaats, en wel in het Congrescentrum Brabanthallen te Den Bosch.
Er is een speciale vroegboekkorting voor de primaire doelgroep*.
Deze vroegboekprijs is geldig t/m 30 september 2014.
Overige partijen betalen een andere toegangsprijs.
Meer informatie en aanmelding via: http://www.logistiek.nl/events/Material-Handling-dag/
*Primaire doelgroep: Logistiek managers; supply chain managers; warehouse managers; ICT-managers/directeuren; logistieke dienstverleners; directie logistieke dienstverleners en voorraadhoudende bedrijven; vervoersbedrijven incl. magazijn, verladers en groothandels.

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner