Het logistieke cluster Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Business partners Port of Twente:

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Open Days Brussel

CalendarOct07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie: www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar Apr 21

Uitnodiging: Werksessie CEF ‘Blending call’

Bent u bezig met uw projectvoorstel voor de recent geopende ‘Blending call’ van de Connecting Europe Facility (CEF)? Op vrijdag 21 april 2017 wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) u ondersteunen met uw aanvraag tijdens een interactieve werksessie. Er is daarnaast volop ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring met andere deelnemers.

 

 

Lees meer »
Calendar Aug 24

EVENT: SUPPLY CHAIN LEADERSHIP SUMMER SUMMIT

Calendar May 28

Hét Pensioen- en Verzuimseminar

De toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd is nog steeds niet in een rustig vaarwater gekomen. We hebben het over de vergrijzing, we willen jongeren meer aan het werk hebben. Toch wordt de grens weer verhoogd, maar waar eindigt het? En wat zijn de consequenties?
Sinds 2012 organiseren VNO-NCW Midden en De Regt adviesgroep jaarlijks Hét Pensioen- en Verzuimseminar. In dit lustrumjaar kijken wij terug naar waar wij vandaan komen, staan wij stil bij de huidige actualiteiten en willen wij u een doorkijk bieden naar de toekomst. Wilt u in één middag op de hoogte gebracht worden van alle relevante (wets-) wijzigingen? Dan nodigen wij van harte uit deel te nemen op dinsdag 28 maart aanstaande bij Postillion Hotels in Deventer.

Onder deskundige leiding van de heren W.H.H (Wilfried) Horck CPC en D. (Dennis) Schneider RAiA RADI, beiden partner bij De Regt adviesgroep in Lochem, zullen thema’s van de middag zijn:

Gezond en verstandig naar je pensioen toe werken
De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. Die staat nu nog op 67 jaar, maar wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dat betekent nog een jaar langer doorwerken. Niet iedere werknemer wil of kan doorwerken tot de pensioenrichtleeftijd. Hoe gaan wij onze medewerkers helpen gezond en met een positief gevoel de eindstreep te halen? En hoe flexibel kan je hiermee omgaan? Werkgever en werknemer zijn hier beiden bij gebaat.

Door de opschuivende pensioenleeftijd hebben uw werknemers verschillende ‘pensioenpotjes’ met verschillende eindleeftijden. Hoe gaan we hier mee om?

Het opschuiven van de pensioenrichtleeftijd leidt tot wijziging van de pensioenregeling. Hoe pakt u dit aan en hoe gaat u om met de daling van de pensioenkosten met 6 à 8%?

Sociale verzekeringsstelsel
De komende jaren wordt een grote verandering verwacht in het sociale verzekeringsstelsel. U wordt bijgepraat over een aantal actualiteiten, interessante recente wetsvoorstellen en worden enkele scenario’s over de mogelijke ontwikkelingen op dit terrein geschetst.

Dit doen wij samen met een spreker van het eerste uur, de heer dr. P.H. (Pieter) Omtzigt. Hij is namens het CDA sinds 2003, met een korte onderbreking in 2010, lid van de Tweede Kamer. Omtzigt houdt zich in het parlement bezig met onder andere pensioenen, belastingen, het nieuwe zorgstelsel, vernieuwing van de sociale zekerheid en buitenlandse zaken.

Beknopt programma
15:30 Ontvangst met koffie en thee
16:00 Opening en welkom
16:15 Inhoudelijk programma
17:30 Afsluiting door Pieter Omzigt
18:00 Napraten en borrelen

Voor meer info en aanmelding klik hier

 

Lees meer »
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.