Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie: www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar juni 08

NT DAGEN

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de container zijn intrede deed in Rotterdam, reden voor feest. Daar komt bij dat het dit jaar precies de vijfde editie van de NT Dagen is. Viert u het feest met ons mee?

Inhoud + Netwerken
De NT Dagen is een tweedaags congres dat op 8 en 9 juni plaats vindt. Het programma bestaat uit plenaire- en keuzesessies. Bij uw inschrijving bepaalt u zelf aan welke sessie u deelneemt. Daarnaast is er veel ruimte voor ontmoeting en het vergroten van uw netwerk. Gedurende 2 dagen komen circa 500 lezers van Nieuwsblad Transport samen. Het publiek is divers (alle modaliteiten, alle rollen), net als de lezers van Nieuwsblad Transport.

Gratis voor abonnees
Wij hopen u ook te mogen begroeten in juni. Deelname is voor abonnees van Nieuwsblad Transport gratis, maar ook niet abonnees zijn tegen een kleine vergoeding van harte welkom!

Programma

Woensdag 8 juni 2016

09.00 – 10.00 uur Inloop

10.00 – 11.00 uur
Opening door dagvoorzitter Hans Etman

Feest in de haven: 50 jaar containerlogistiek in Rotterdam
Keynote speech Allard Castelein – CEO Havenbedrijf Rotterdam
– Historie: 50 jaar containerlogistiek
– Realisatie Maasvlakte 1 & 2
– De ontwikkeling van de terminals

Met o.a: Theo van Ravensteyn, Hans Vervat en Leo Ruijs

11.00 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 12.30 uur
Keuzesessie: Ontwikkelingen in de lijnvaart (VOL)
– Doorzettende dalende tarieven
– Status alliantievorming
– Kansen voor achterlandintegratie
Deze sessie is Engelstalig.

11.30 – 12.30 uur
Keuzesessie: Weegplicht (VGM)
Zo bent u compliant aan deze nieuwe regelgeving

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.30 uur

Plenair: Nieuwe markt met 80 miljoen inwoners
Dit betekent het opheffen van de Iraanse handelsembargo’s voor de logistiek

14.30 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.00 uur
Keuzesessie, debat: top 10 boegbeelden Rotterdamse haven
Praat mee, wie heeft een beslissende invloed op de koers gehad?

15.00 – 16.00 uur Keuzesessie, masterclass: effectief netwerken op social media (VOL)

16.00 – 17.00 uur NT Borrel

Donderdag 9 juni 2016

08.30 – 09.00 uur Inloop

09.00 – 10.00 uur Ontbijtsessie: Slim winnen van sterkere tegenstanders met Dennis van der Geest

10.00 – 11.00 uur
Dagvoorzitter Hans Etman

Actualiteiten in wegvervoer
– 2 maanden ervaring met kilometerheffing (evaluatie) met TLN , Viapass en Multi Service Tolls
– Trends in e-commerce logistiek door Jeroen Dekker – CEO Active Ants
– Innovatie in de logistiek – Verkeersonderneming/marktplaats voor logistiek

11.00 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 12.30 uur Keuzesessie: Pharma Logistiek Info volgt

11.30 – 12.30 uur Keuzesessie: UCC Douanerichtlijn

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.30 uur

Wat verladers van u verwachten
Verladers en logistiek dienstverleners gaan in gesprek over duurzaamheid, IT & tarieven
Met oa: Friesland Campina, DSM & Flora Holland

14.30 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.00 uur
Keuzesessie: Optimaliseer uw bedrijfsvoering
Met o.a. best practice van Estron

15.00 – 16.00 uur
Keuzesessie, masterclass: Incoterminologie, aansprakelijkheid en risicomanagement
Info volgt

16.00 – 17.00 uur NT Borrel

 

Lees meer »
Calendar juni 13

NDL/HIDC LEDENREIS NAAR DE TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2016

Samen met Port of Rotterdam organiseert NDL/HIDC van maandag 13 tot en met zaterdag 18 juni 2016 een ledenreis rondom de TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2016 (TLC 2016). Deze tweejaarlijkse beurs is voor de logistieke sector het belangrijkste evenement in China. Transport Logistics China wordt voor de zevende keer georganiseerd, kent circa 17.000 bezoekers uit 70 landen en 500 standhouders. Naast een gezamenlijke stand op de beurs organiseren we netwerkdiners, een netwerkborrel in samenwerking met Schiphol, Port of Rotterdam en het consulaat en bedrijfsbezoek(en).

Samen met Port of Rotterdam bemannen we een stand (7×9 meter). De stand heeft een neutrale ‘Holland’ branding. We bieden onze leden graag de mogelijkheid deze standruimte met ons te delen. De stand is open en ruim opgezet en dient als ontmoetingsplaats voor u met bestaande en nieuwe relaties. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid zichzelf te presenteren door middel van o.a. foldermateriaal en logovermelding. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de faciliteiten van de stand (inclusief de catering, etc.).

Deelname aan deze ledenreis biedt u een uitgelezen mogelijkheid nieuwe contacten op te doen in de Aziatische logistieke en verladende wereld. U kunt potentiële, nieuwe en bestaande klanten uitnodigen om uw stand te bezoeken. Dankzij de samenwerking met Port of Rotterdam, Schiphol en het consulaat heeft u bovendien de mogelijkheid kennis te maken met hun uitgebreide Aziatische netwerken.

 

Lees meer »
Calendar juni 15

Twentse Haring Primeur 2016

Twentse Haring Primeur

De Twentse Haring Primeur is een exclusieve bijeenkomst ter gelegenheid van de komst van de nieuwe haring en wordt dit jaar voor de zestiende keer georganiseerd door het Comité Twentse Haring Primeur.

De Twentse Haring Primeur vindt plaats op woensdag 15 juni aanstaande bij Landgoedhotel De Wilmersberg in De Lutte. De eerste Hollandse Nieuwe wordt dan na de afslag te Scheveningen direct naar Twente gebracht.

Lees meer »
Calendar juni 16

Bijeenkomst duurzame binnenvaart in Overijssel

De Provincie Overijssel hecht groot belang aan duurzaam vervoer over water. Daarom stimuleert zij de binnenvaartsector actief bij de realisatie van verdere vergroening. Resultaten hiervan worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 16 juni bij de Thecla Bodewes Group in Kampen.

De binnenvaartsector is traditioneel één van de meest duurzame manieren van vervoer. Om die positie ook in de toekomst te kunnen behouden werkt de sector aan nieuwe vergroeningstechnieken. Hiermee zal de uitstoot van schadelijke stoffen door bestaande schepen nog verder afnemen.

Demonstratie

De afgelopen jaren zijn op technisch vlak diverse innovatieve oplossingen ontwikkeld. Een aantal daarvan heeft met financiële steun van de Provincie Overijssel en door bemiddeling van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) zijn weg gevonden naar een schepen die regelmatig varen in Overijssel.

Op donderdagmiddag 16 juni kunt u kennismaken met de betrokken scheepseigenaren, waaronder Aldert Hoekstra die de MS Empresa zal demonstreren voorzien van brandstofwateremulsie. Ook de Josef-W van Arie Weyde is aanwezig, evenals de Borelli van Patrick Hut. Welke techniek hebben zij laten installeren, en waarom? En wat zijn hun ervaringen na de ombouw?

Ook voor verladers

Bureau Voorlichting Binnenvaart zal bij deze gelegenheid ook een aantal praktijkvoorbeelden delen van modal shift projecten die gerealiseerd zijn binnen het project ‘Kennisondersteuning goederenvervoer over water’ van Overijssel. Daarmee is deze bijeenkomst tevens interessant voor verladers.

Deze bijeenkomst vindt plaats bij de Thecla Bodewes Group, Haatlandhaven 1 in Kampen. Een passende locatie voor deze gelegenheid, want de scheepswerven van de Thecla Bodewes Group zijn hightech ondernemingen met een sterke focus op duurzame technologie, milieu en veiligheid. U kunt zich nu alvast aanmelden via:www.eicb.nl/overijssel.

Programma

14.30 – 15.00
Ontvangst (met koffie)
15.00 – 15.15
Welkomstwoord door Gedeputeerde Bert Boerman, Provincie Overijssel
15.15 – 15.45
Inleiding EICB en presentatie 3 pilots: MS Empresa, MS Josef-W en MS Borelli
15.45 – 15.50
Overhandiging Green Award door directeur Jan Fransen
15.50 – 16.10
Presentatie project Kennisondersteuning Goederenvervoer over Water
16.10 – 16.30
Presentatie Thecla Bodewes Group
Tot 18.00 uur Borrel met aansluitend gelegenheid voor bezoek aan werf en schepen

Lees meer »
Calendar juni 23

IN PERSON GELUKGSEVENT 2016

Voor aanmelding en meer informatie klik hier

Lees meer »
Calendar sept 29

‘Save the date’ – vooraankondiging regionale arbeidsmarktconferentie ‘Samenwerking loont’.

Arbeidsmarktconferentie bij beëindiging POWI overleg

Velen van u hebben de afgelopen jaren meegewerkt of kennisgemaakt met de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers in Twente op het terrein van arbeidsmarkt. Bij veel samenwerkingsactiviteiten en de daaruit voortgevloeide successen is in Twente het ‘Platform Onderwijs Werk en Inkomen’ (POWI) betrokken geweest. Geheel in het licht van nieuwe ontwikkelingen en structuren in Twente op het gebied van werk en inkomen en de dure plicht om elk overlegnetwerk op gezette tijden kritisch te bezien op dubbelingen en meerwaarde, is besloten om POWI per 1 oktober 2016 te beëindigen.

Om niet voorbij te willen gaan aan het vele werk dat de afgelopen jaren door de leden van POWI en andere betrokken is verricht en de succesvolle initiatieven die hieruit zijn ontstaan, willen wij u graag uitnodigen voor een conferentie op donderdag 29 september 2016 van 15.00 tot 19.00 uur.

Tijdens de conferentie zullen wij, samen met u, uitgebreid de successen vieren die onder uitvoering van POWI tot stand zijn gekomen. Ook zal er van u een actieve bijdrage worden gevraagd om een vraag/opdracht richting ‘Twente Board’ te formuleren voor het versterken van een duurzame arbeidsmarkt in Twente. Deze conferentie zal dan tevens de laatste bijeenkomst van POWI zijn.

Deze vooraankondiging zal in een later stadium gevolgd worden door een definitieve uitnodiging met meer informatie over het programma, de locatie en een mogelijkheid tot aanmelden.

 

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.