Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie:  www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar jan 06

Nieuwjaarslunch IKT

Nieuwjaarslunch IKT-Almelo

12:00 uur Theaterhotel, Ravelzaal (begane grond) Schouwburgplein 1, Almelo

Voor deze Nieuwjaarslunch is niemand minder dan de voorzitter van de Twente Board uitgenodigd, de heer Herman Hazewinkel. De heer Hazewinkel zal in zijn lezing ingaan op de gevolgen van de schuldencrisis, de global shift, demografische trends en Industrie 4.0 (Internet of Things). Wat betekent dit voor de Nederlandse economie en samenleving? Wat zijn de gevolgen voor Twente en voor ondernemers anno 2015?
Maar natuurlijk zal hij ook aandacht besteden aan het actieplan van de Twente Board “Twente Werkt!” en de belangrijke rol die werkgevers daarbij kunnen spelen.
https://www.ikt.nl/activiteiten/150113-nieuwjaarslunch-almelo

 

Lees meer »
Calendar jan 12

Uitreiking Rode loper van Twente

Nieuwjaarsbijeenkomst en Rode Loper van Twente 2015.

De Twentse netwerkpartners Industriële Kring Twente, VNO-NCW, Stichting Twente Branding, Kamer van Koophandel, World Trade Center Twente, Technologie Kring Twente, de Maatschappij, Stichting Fris, Kwaliteits Kring Twente, Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren en Powered by Twente Innovation Events organiseren een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 12 januari a.s. in het Rabotheater in Hengelo.
Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst vindt de uitreiking van de “Rode Loper van Twente” plaats. Hierbij worden vijf Twentse organisaties/personen die in 2014 een prijs hebben gewonnen door de Twentse netwerkpartners in het zonnetje gezet.
Waar?  Rabotheater Hengelo
Wanneer?  Maandag 12 januari  19.30 – 23.00 uur
Kijk voor meer informatie op www.twente.com/rodeloper

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.