Logistieke Hot Spot Twente

Synchromodale oplossingen, toepassing van technologische innovaties, Big Data, een gemotiveerde arbeidsmarkt én ruimte om te groeien: Twente links to Europe! Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen werken samen om de economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-69025634-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Open Days Brussel

Calendarokt07

Open Days Brussel

Port of Twente is namens de permanente vertegenwoordiger van de Regio Twente in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Days in Brussel.

Van 7 t/m 10 oktober wordt dit jaar voor de 11 keer de “European week of Regions and Cities” georganiseerd.

De OPEN DAGEN – Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks vierdaags evenement waarin steden en regio’s presenteren hun vermogen om groei en banen te creëren, implementeren cohesiebeleid van de Europese Unie, en het belang bewijzen van de lokale en regionale overheden voor goed Europese bestuur.

The event was created in 2003 when the Committee of the Regions invited Brussels-based local and regional representations to the European Union to open their doors to visitors simultaneously. Het evenement werd opgericht in 2003, toen het Comite van de Regio’s uitgenodigd in Brussel gevestigde lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie om hun deuren open voor bezoekers tegelijkertijd. One year later the European Commission’s DG for Regional Policy also joined the adventure. Een jaar later is de DG van de Europese Commissie voor regionaal beleid ook lid geworden van het avontuur.

Developing from the initial concept, the event has become a European networking platform for experts in regional and local development. De open dagen is uitgegroeid tot een Europees netwerk platform voor deskundigen in de regionale en lokale ontwikkeling. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. Uitwisseling van goede praktijken in de economische ontwikkeling en sociale integratie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling zijn een van de vele onderwerpen.

Voor meer info zie: www.opendays.europa.eu

Agenda

Calendar aug 30

Opening Saxion Hogeschooljaar 2016 – 2017

Opening Saxion Hogeschooljaar 2016 – 2017

Op dinsdag 30 augustus opent Saxion het hogeschooljaar 2016 – 2017.

Deze bijeenkomst start om 15.30 uur in de Deventer Schouwburg en u bent van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

Tijdens de opening geven drie sprekers hun visie op de Vitale Toekomst, ieder vanuit een specifieke invalshoek: Halleh Ghorashi, Jelle Brandt Corstius en Wim Boomkamp.

Ineke van Oldeniel maakt de winnaars bekend van de Saxion Afstudeerprijs 2016.

Aanmelden
U kunt zich tot 26 augustus aanmelden via saxion.nl/aanmelden-opening
Heeft u zich reeds aangemeld, dan begroeten we u graag op dinsdag 30 augustus in Deventer.

Lees meer »
Calendar sept 06

Uitnodiging: SIG Chemical Logistics

Op 6 september a.s. van 14.00 tot 17.00 uur organiseert NDL/HIDC bij Neele-VAT
Logistics B.V. (Sontstraat 8, 3199 LW ROTTERDAM-MAASVLAKTE) een Special Interest
Group (SIG) met betrekking tot chemical logistics. De bijeenkomst wordt afgesloten met
een netwerkborrel.

Tijdens de bijeenkomst gaan Joost Mooijweer van Neele-VAT Logistics en een verlader in de chemie (naam volgt nog) in op het thema veiligheid. Ook krijgt u een rondleiding door het nieuwe warehouse.

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gaat vervolgens graag met u in gesprek over hoe zij meedenken in het ontwerpproces van nieuwe faciliteiten.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door het sturen van een e-mail naar Justine ten Hoorn, j.tenhoorn@ndl.nl
Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van ons.

 

Lees meer »
Calendar sept 08

Bijeenkomst: Mainport van Oost-Nederland

Bijeenkomst: Havenbedrijf Twente – Mainport van Oost-Nederland

Op 8 september a.s. organiseert het gemeenschappelijk “Havenbedrijf Twente” een bijeenkomst van 12.00 – 17.00 uur.

De bijeenkomst staat in het teken van het delen van informatie omtrent de ontwikkelingen en inzet van het havenbedrijf zelf, (beleids)voornemens en ontwikkelingen van de provincies Overijssel/Gelderland en ontwikkelingen van Rijkswaterstaat met betrekking tot het verbeteren van het “Haven- en vaarwegproduct Twentkanalen”.

Het programma van die middag is bijgevoegd en hoop u allen te mogen begroeten.

Mocht u verhinderd zijn verzoek ik u dit door te geven via de mail aan:
Evelien van der Veen evelien@plzant.nl

Programma
12.00 – 12.45 uur Bezoek Sluis Delden, Sluisstraat 51-52, 7495 RC Ambt Delden
Uitleg door sluiswachter Han Schenk

12.45 – 13.00 uur Inschepen op de rondvaartboot ‘De Nieuwe Aanleg’ en welkomstwoord door Mariska ten Heuw namens het bestuur van het gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente. (Lunch aan boord).

13.00 – 13.20 uur Ontwikkelingen gemeenschappelijk “Havenbedrijf Twente” door Gerry Waanders.

13.30 – 15.00 uur Aanmeren, rondleiding en presentatie Combi Terminal Twente in Hengelo door Gerco Linthorst (directeur CTT). Aansluitend inschepen

15.00 – 15.30 uur Beleid en ontwikkelingen goederenvervoer en logistiek provincie Overijssel door Arno Timmerhuis.

15.30 – 15.50 uur Beleid en ontwikkelingen goederenvervoer en logistiek provincie Gelderland door Joost Roeterdink.

15.50 – 16.10 uur (Gebieds)visie en ontwikkeling Twentekanalen door Helma van der Voort (Hoof district Oost, Rijkswaterstaat Oost Nederland)

16.10 – 17.00 uur Afsluiting en terugkeer naar sluis Delden onder het genot van een hapje en drankje aan boord

 

Lees meer »
Calendar sept 10

Uitbreiding Op- en Overslag Twente

Om de kwaliteit en flexibiliteit van ons op- en overslag bedrijf te verhogen, wordt  er momenteel gebouwd aan een uitbreiding. De Nieuwbouw, waarmee we de bestaande opslagcapaciteit uitbreiden is ca. 8000 ton en 24 uurs-verlading, zal in augustus 2016 afgerond worden.

Het resultaat van alle ontwikkelingen willen wij u D.V. zaterdag 10 september 2016 laten zien, tijdens een informele en gezellige relatiedag van Op- en Overslag Twente en Groan.

U bent van Harte welkom tussen 10.00 – 16.00 uur. Uiteraard zorgen wij ervoor dat het u deze dag aan eten en drinken niet zal ontbreken.

Naast de ontmoeting met ons team, krijgt u een rondleiding over de locatie waarbij u naast de bestaande faciliteiten ook de fabriek van Danis en het nieuwe verladingsstation kunt bezichtigen.

Wilt u ons voor 1 september laten weten met hoeveel personen u aanwezig hoopt te zijn, dit kan per email via re@overslag-twente.nl of telefonisch via 0183 – 44 75 34

We hopen u 10 september te ontmoeten!

Lees meer »
Calendar sept 15

Uitnodiging: bijeenkomst over Duurzame Mobiliteit

Op 15 september a.s. in het provinciehuis te Zwolle, van 14.00h – 17.00h. is er een bijeenkomst over duurzame mobiliteit in de provincie Overijssel.

Duurzame mobiliteit is één van de vijf deelthema’s van het programma Nieuwe Energie Overijssel, dat de provincie Overijssel samen met bedrijven en instellingen in de regio is gestart.  De afgelopen maanden is hier een concept programma voor opgesteld dat we momenteel aanscherpen en concretiseren. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Wij gaan 15 september graag met u in gesprek om de ideeën aan te vullen, te spreken over mogelijke knelpunten en te komen tot een effectief uitvoeringsprogramma. Het definitieve uitvoeringsprogramma wordt een pakket aan maatregelen, projecten en afspraken die de kernpartners en uitvoeringspartners van het programma Nieuwe Energie Overijssel met elkaar ontwikkelen, samenstellen en gaan uitvoeren.

U kunt zich per mail aanmelden.
U ontvangt dan enkele weken voor de bijeenkomst meer informatie over het programma.

Met vriendelijke groet,
namens het deelprogramma Duurzame Mobiliteit

 

Lees meer »
Calendar sept 27

Bijeenkomst: Vraag en aanbod bedrijventerreinen

De provincie Overijssel werkt in nauwe samenwerking met alle Overijsselse gemeenten aan het in balans brengen van vraag en aanbod van bedrijventerreinen voor de komende tien jaar, zowel uit het oogpunt van kwantiteit (areaal aan bedrijventerreinen) als uit het oogpunt van kwaliteit (sluiten de bedrijventerreinen aan bij de vraag vanuit de markt). Dit voor het versterken van de economie van Overijssel, het behouden en vergroten van de werkgelegenheid, en ook om ervoor te zorgen dat ‘de juiste bedrijven op de juiste plek’ (komen te) zitten.

Om in dit proces voldoende ruimte te geven aan de visie vanuit het bedrijfsleven, willen we graag met een aantal Twentse ondernemers een bijeenkomst houden, waarin we uw mening vragen over een aantal specifieke onderwerpen op dit gebied.
Deze vooraankondiging sturen we daarbij naar een select gezelschap van circa veertig Twentse ondernemers, en naar een aantal branche-vertegenwoordigers.

Hiervoor sturen we alvast deze vooraankondiging, met het vriendelijke verzoek alvast het volgende tijdstip in uw agenda te reserveren:
Datum: Dinsdag 27 september 2016
Plaats: Nader te bepalen (in Twente)
Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Begin september volgt nadere informatie over de locatie, het programma en de inhoud van de bijeenkomst.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst, graag afmelden via C.Nijssen@overijssel.nl

Lees meer »
Calendar sept 29

Regionale arbeidsmarktconferentie ‘Samenwerking loont’

Graag nodig ik u uit voor de regionale arbeidsmarktconferentie ‘Samenwerking loont’ op donderdag 29 september aanstaande. Deze conferentie is de laatste bijeenkomst van POWI.

Tijdens de conferentie vieren we uitgebreid de successen die onder uitvoering van POWI tot stand zijn gekomen. Ook gaan we samen aan de slag om een vraag/opdracht richting ‘Twente Board’ te formuleren voor het versterken van een duurzame arbeidsmarkt in Twente.

Op deze speciale eventpagina http://www.damngoodevents.nl/powi/ treft u meer
informatie aan over het programma en de bijzondere locatie. Tevens kunt u zich via deze pagina aanmelden, graag vóór 5 september.

Lees meer »
Calendar nov 13

The Amsterdam-India Business Journey

The Amsterdam-India Business Journey

Reis op 11 t/m 18 november 2016 met de Metropoolregio Amsterdam en de Twentse Ambassade Amsterdam mee naar het Indiase business bolwerk Mumbai en tech hub Pune. Ontmoet potentiële zakenpartners en verken de mogelijkheden voor uw bedrijf in India.

De delegatie staat o.l.v. Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland en wordt georganiseerd door Amsterdam Trade. Deze organisatie verbindt het regionale bedrijfsleven in Amsterdam aan de businesskansen op buitenlandse markten. In samenwerking met de Twentse AmbassadeAmsterdam kan ook het Twentse bedrijfsleven mee naar India.

Ontmoet potentiële zakenpartners, bezoek boeiende bedrijven, laat u inspireren door succesverhalen en briljante mislukkingen, proef de Indiase keuken en ervaar de Indiase gastvrijheid. Kortom, reis mee en maak een zachte landing in de snelst groeiende, grote economie ter wereld!

De individuele matchmakingafspraken vormen het hart van het programma. Vooraf wordt uw zakelijk doel in kaart gebracht. Een team in India gaat vervolgens aan de slag om afspraken te plannen met relevante partijen, potentiële afnemers en/of zakenpartners, zodat ondernemers hun doelen behalen. De reis is bedoeld voor bedrijven actief in de sectoren Agrifood, Foodprocessing, Automotive en de Creatieve sector.

Lees meer »
Calendar nov 29

Vakbeurs Transport & Logistics 2016

Vakbeurs Transport & Logistics met ABN AMRO in zee als hoofdsponsor
De vakbeurs Transport & Logistics heeft ABN AMRO, de sectorbank voor transport en logistiek, aangetrokken als hoofdsponsor. Beide partijen slaan de handen ineen om trends en kansen op de beursvloer te introduceren met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan deze topsector.

De vakbeurs vindt 29, 30 november & 1 december a.s. plaats in Rotterdam Ahoy. Gedurende drie dagen ontmoeten professionals uit de logistieke sector deelnemers op het gebied van dienstverlening, multimodaal transport, havens en scheepvaart, material handling en IT.

 

Lees meer »
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.